A saptea elegie comentariu

A saptea elegie stanesciana

Nu trăiesc în numele meu şi nici în numele tatălui, renunţ la toate privilegiile pe care aş putea să le am; trăiesc în numele poeziei şi al formelor concrete ce mă înconjoară.
Versul “niciodată n-am să fiu sacru” a născut cele mai multe controverse între exegeţi. Unii s-au grăbit să-l eticheteze pe Nichita ca un “poet al opţiunii la real” şi să-l înregimenteze în tabăra materialiştilor, în timp ce alţii au socotit că această opţiune e absurdă, falsă şi utopică, de¬oarece presupune “să renunţi complet la viaţa spirituală” (vezi Ştefania Mincu, 1987, p.90-91) când, în rea¬litate, în a¬cest volum Nichita vor¬beşte despre spiritologie, o ştiinţă elevată, recuperată din sfere celeste.

A saptea elegie stanesciana
Această absurdă abandonare a sacrului pare do¬vada unei bătălii pierdute, pare amprenta unei dez¬nădejdi de moment, a unei co¬ple¬şi¬toa¬re tristeţi meta¬fizice. Numai frigul, foamea şi spectrul morţii ...

Nivel: Liceu
Dimensiune: 10kb
Downloads: 501
Materia: Romana

A doua elegie

A doua elegie
Mircea Eliade e de părere că, la un mo¬ment dat, clasa sacerdotală e posibil să fi operat un anumit sincretism între cei doi , însă fără a inaugura monoteismul religiei geto-dace, aşa cum opi¬nează Vasile Pârvan în Getica.Nichita nu şi-a propus să-l amendeze pe Vasile Pârvan de¬di¬cându-i elegia a doua, ci, fidel artei sale poe¬tice, să-i elogieze ideea privind-o în opoziţie, în oglin¬dă, ex¬pan¬dându-i extrema opusă.

Alte referate despre: povestea elegiei, a cincea elegie, elegie pentru papusa cu tarate

A treia elegie

V. Contemplare
Se arată fulgerător o lume / mai repede chiar decât timpul literei A./ Eu ştiam atât: că ea există,/ deşi văzul dinapoia frunzelor nici n-o vedea.// Recădeam în starea de om / atât de iute, că mă loveam / de propriul meu trup, cu durere,/ mirându-mă foarte că-l am.// Îmi lungeam sufletul într-o parte, şi-ntr-alta,/ ca să-mi umplu ţevile braţelor cu el./ La fel şi globul de peste umeri / şi celelalte-nfăţişări, la fel.// Astfel mă încordam să-mi aduc aminte / lumea pe care-am înţeles-o fulgerător,/ şi care m-a pedepsit zvârlindu-mă-n trupul / acesta, lent vorbitor.// Dar nu-mi pu¬team aminti nimic./ Doar atât - că am atins / pe Altceva, pe Altcineva, pe Altunde,/ care, ştiindu-mă, m-au respins.// Gravitaţie a inimii mele,/ toate-nţelesurile rechemându-le / mereu înapoi. Chiar şi pe tine,/ rob al magneţilor, gândule.//

Alte referate despre: a treia elegie, nichita stanescu a treia elegie volumul 11 capitolul 4, a treia elegie de rieke

A patra elegie stanesciana

A patra elegie stanesciana
Dar peste tot în mine sunt ruguri / în aşteptare / şi ample, întu¬ne¬coa¬se procesiuni / cu o aură de durere./ Durere a ru¬perii-n două a lumii / ca să-mi pătrundă prin ochii, doi./ Durere a ruperii-n două a su¬netelor / lumii,/ ca să-mi lo¬vească timpanele, două./ Durere a ruperii-n două / a mi¬ro¬su¬rilor lumii,/ ca să-mi atingă nările, două.// Şi tu, o, tu, re¬fa¬cere-n interior,/ tu, potrivire de ju¬mătăţi, aidoma / îm¬bră¬ţişării bărbatului cu femeia sa,/ o, tu, şi tu, şi tu, şi tu,/ izbire solemnă / a jumătăţilor rupte,/ cu flacără în¬cea¬tă, atât de înceată,/ încât ţine aproape o viaţă / ridicarea ei,/ aprinderea rugurilor, aşteptata,/ pre¬vestita, salvatoarea,/ aprin¬dere-a ru¬gu¬rilor.//

Alte referate despre: a patra elegie, a doua elegie stanesciana, a patra elegie de nichita stanescu comentariu

A cincea elegie stanesciana

A cincea elegie stanesciana
De aici, Universul se vede ca un TOT, fără discriminări şi fără subiectivism, motiv pentru care toate mani¬fes¬tările cre¬aţiei au un suflet mai mult sau mai puţin rudimentar: “Merg şi toate lucrurile dau din aripi; aripile de piatră ale pietrelor bat atât de încet, încât pot smulge din ele cristalele de cuarţ ca pe nişte pene du¬reroase” (Tran¬s¬pa¬ren¬tele aripi, vol. Oul şi sfera, 1967). Copacii “au aripi”; în¬tâmplător, păsările au două pe¬rechi de aripi; şi oamenii “au aripi”, pre¬cum îngerii.

Alte referate despre: a cincea elegie comentariu, a cincea elegie nichita stanescu, a cincea elegie nichita stanescu comentariu

A sasea elegie stanesciana

A sasea elegie stanesciana
Dar ce te faci când ai de ales între est şi est, între lumină şi lumină, între frig şi frig… sau între iubire şi iu¬bire? Poetul spune altfel: “stau între doi idoli şi nu pot s-aleg”, “între două bucăţi de lemn”, “între două schelete de cal”, “între două gropi”. Acesta-i apo¬geul dilemei. Aparent op¬ţi¬u¬nea nu are valoare, din moment ce cate¬goriile sunt iden¬tice, fiind locatare ale aceluiaşi pol (şi deci nu ale polilor opuşi ale ace¬luiaşi lucru). De fapt, avem de ales între două lu¬cruri diferite, două en¬tităţi diferite, fiecare cu plus şi minus, cu în¬tu¬ne¬ric şi lumină.

Alte referate despre: a sasea elegie, a sasea elegie comentariu, ce crezi tu despre a sasea elegie

11 Elegii, o poveste de dragoste si de moarte

11 Elegii, o poveste de dragoste si de moarte
“11 Elegii este singura mea carte trăită. Dacă ar fi să o mai scriu încă o dată, este singura carte pe care aş refuza categoric să o mai scriu. A costat prea scump. Astăzi mă uit la 11 Elegii cum se uită doctorul Barnard la pacientul Blaiberg. Mă tot uit: mai ţine-n ea inima de atunci? Când o va respinge?” (Nichita Stănescu în dialog cu Adrian Păunescu, în vol. Sub semnul întrebării, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1979, p. 520-528).

Alte referate despre: daca oameni s-ar gindi la dragoste si la moarte -, daca oameni s-ar gindi mai des la dragoste si la moarte, moartea in romanul ultima noapte de dragoste intaia

A unsprezecea elegie - de Nichita Stanescu

E sfârşitul de august, când mijeşte toamna; e vârsta de 50 de ani, când îţi culegi de pretutindeni aducerile-aminte. La nivel cosmic, vorbim de epui¬zarea treptată a rezervoarelor de combustibil in¬terstelar; galaxiile se vor stinge rând pe rând, până când ulti¬mele stele se vor transforma în pitice albe.

Alte referate despre: a unsprezecea elegie - de nichita stanescu, 11 elegii de nichita stanescu, a saptea elegie de nichita stanescu

Elegia a noua

Elegia a noua
Simbolistica oului nu se opreşte aici: perpetuarea spe¬¬ciilor, naş¬terea omului, re¬naşterea naturii, regenerarea regnurilor - toate de la ou pornesc. Mitul naşterii lumii dintr-un ou este cu mult mai poetic (şi chiar mai veridic) decât cel biblic, în care Marele Cre¬ator, dumnezeul evreilor, făureşte cu mâinile sale cerul şi pământul, toate alcătuirile şi vieţuitoarele, iar pe om îl face din ţărână după chipul şi asemănarea sa.

Alte referate despre: elegia a noua, elegia a noua referat, explicarea titlului elegia a noua de nichita stanescu

Elegia oului

Pentru a marca acest eveniment cosmic, Nichita apeleaza la mitul nasterii lumii dintr-un ou, mit comun multor civilizatii antice. Dupa parerea lui Mircea Eliade, centrul de difuziune al acestui mit trebuie cautat in India sau Indonezia, desi a fost atestat si in Iran, Grecia, Fenicia, Letonia, Finlanda, Africa occidentala , America centrala si coasta vestica a Americii de Sud. Toate variantele se refera la nasterea universului dintr-un ou embrionar.

Mitul vedic spune ca Brahma “a facut intai apele in care a lasat un germen. Germenul a devenit un ou ca aurul stralucitor, la fel de stralucitor ca astrul cu mii de raze, iar din oul acesta s-a nascut el insusi, Brahma, stramosul tuturor fiintelor” (Manusamhita, I, 8-9). In opinia vechilor iranieni, “Ahura-Mazda ...

Alte referate despre: elegia oului, nichita stanescu elegia oului, elegia oului a noua

Elegia a opta

A opta elegie
III.
Ea îşi ridică deodată capul:/ deasupra ei aleargă globuri albe / şi norii se destramă în fâşii verzui.// Se-arată-o sferă cu întunecimi ca munţii,/ pe care păsările stând înfipte-n ciocuri,/ cu pocnet greu de aripi, o rotesc.// De¬¬sigur, idealul de zbor s-a-ndeplinit aici./ Putem vedea mari berze-nfipte-n stânca / mişcându-se în¬cet. Putem vedea / vulturi imenşi, cu capul îngropat în pietre,/ bătând asurzitor din aripi, şi putem vedea / o pasăre mai mare decât toate,/ cu ciocul ca o osie al¬bas¬tră,/ în jurul că¬reia se-nvârte,/ cu patru anotimpuri, sfera.// Desigur, idealul de zbor s-a-ndeplinit aici,/ şi-o aură verzuie prevesteşte / un mult mai aprig ideal.//

Alte referate despre: elegia a opta rilke, elegia a opta, elegia a opta hiperboreeana

A zecea elegie stanesciana

Omul Fanta
M-au călcat aerian / abstractele animale,/ fugind speriate de abstracţii vânători / speriaţi de o foame abstractă,/ burţile lor ţipând i-au stârnit / dintr-o foame abstractă. / Şi au trecut peste organul ne-nveşmântat / în carne şi nervi, în timpan şi retină / şi la voia vidului cosmic lăsat / şi la voia divină./ Organ pieziş, organ întins,/ organ ascuns în idei, ca razele umile / în sferă, ca osul numit / calcaneu în călcâiul lui Achile / lovit de-o săgeată mortală; organ / fluturat în afară / de trupul strict marmorean / şi obişnuit doar să moară./ Iată-mă, îmbolnăvit de-o rană / închipuită între Steaua Polară / şi steaua Canopus şi steaua Arcturus / şi Casiopeea din cerul de seară./ Mor de-o rană ce n-a încăput / în trupul meu apt pentru răni / cheltuite-n cuvinte, dând vamă de raze / la vămi./ Iată-mă, stau întins peste pietre şi gem,/ organele-s sfărâmate, maestrul,/ ah, e nebun, căci el suferă / de-ntreg ...

Alte referate despre: a zecea elegie, a zecea elegie sunt versuri, comentariu poeziei a zecea elegie

Cele sapte minuni ale lumii

Dupa 18 ani de cercetari, arheologul german Robert Koldewey a descoperit, in 1898, vestigiile stravechiului Babilon, ale turnului Babel si ceea ce el credea ca au fost zidurile de sustinere ale gradinilor suspendate. Totul pare sa dovedeasca autenticitatea acestei descoperiri, insa unii arheologi cred ca boltile descoperite de Koldewey, ingropate sub un strat de pietris de un metru, nu indica in mod obligatoriu locul vechilor gradini.

Alte referate despre: cele sapte minuni ale lumii, cele sapte minuni ale lumii antice, cele sapte minuni ale lumi

Sapte aspecte ale constientizarii

Va dezvoltati un sens al iubirii neconditionate pentru esenta interioara, spirituala al tuturor oamenilor cu care intrati in contact pe durata vietii voastre. Chiar si oamenii dificili, care de multe ori reflecta (ca si o oglinda) pentru dumneavoastra un aspect al obiceiurilor trecute pe care, foarte adanc in fiinta voastra, ati dori sa le examinati de aceasta data.Sensul dumneavoastra de iubire neconditionata include desigur acceptarea totala a fiintei proprii, cum sunteti, cu personalitatea pe care ati adoptat-o in experienta acestei durate de viata.

Alte referate despre: elevul dima dintr-a saptea, elevul dima dintr-a saptea de mihail drumes, amintiri din ziua a saptea de vorba cu doamna zoe cantacuzino

Roma antica - cetatea asezata pe sapte coline

REPUBLICA ROMANA
Republica Romana (in latina Res publica romana, in traducere "chestiunile publice ale Romei", in limba latina la singular) a fost organizarea de stat a Romei si a teritoriilor sale in perioada cuprinsa intre abolirea Regatului Romei (510 i.Hr.) pana la numirea lui Cezar ca dictator pe viata in anul 44 i.Hr., sau, mai probabil, pina in anul 27 i.Hr., anul in care Senatul roman i-a acordat lui Octavian titlul de Augustus. Orasul Roma este situat pe malurile fluviului Tibru, foarte aproape de coasta de vest a peninsulei Italia. Roma era situata pe granita dintre teritoriul in care era vorbita limba latina, la sud de Roma, si cel in care se vorbea limba etrusca, la nord de Roma.

Alte referate despre: cele sapte coline pe care e asezata roma, roma cetatea celor sapte coline, unde este asezata roma antica

Negociere in afaceri

O marjă de câteva procente la preţ, la termenul de garanţie, la condiţiile de livrare şi transport, la termenul de plată etc. sau o marjă de doar câteva promile, la comision sau dobândă, rămân oricând negociabile. În marile tranzacţii, pe piaţa industrială, unde se negociază contracte cu valori de miliarde de lei, această marjă negociabilă poate însemna sume de zeci sau de sute de milioane. De pe poziţia fiecăreia dintre părţi, acestea pot fi pierdute sau câştigate.

Alte referate despre: comunicare si negociere in afaceri, negocierea in afaceri, negocierea in afaceri referat
Referate afisate : 16
Medie note: 8.07 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Filmele zilei
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10 Bacalaureat 2019 Vezi subiectele examenului de Bacalaureat din 2019 Evaluare Nationala 2019 Ultimele informatii despre evaluare nationala
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles