Agentia de turism-management si operatiuni studiu de caz

Rolul turismului in economia teritoriului - studiu de caz Regiunea Sud-Muntenia

Regiunea Sud beneficiaza si de avantajul oferit de principala artera fluviala de navigatie europeana, Dunarea, insa putin folosita ca urmare a reducerii capacitatilor industriale ale oraselor porturi si lipsei transportului naval de calatori.Structurile de cazare in Regiunea Sud, sunt concentrate intr-un numar mai mare in jud. Prahova, Arges si Dambovita, cu 434, 186 si respectiv 51 unitati de cazare.
Cele mai multe unitati de cazare dupa gradul de confort care isi desfasoara activitatea in regiune sunt cele de 2 si 3 stele. Judetele in care sunt concentrate acestea, sunt cele precizate adineaori, datorita fluxului mare de turisti ce frecventeaza turistice, cele mai importante fiind Valea Teleajenului superior si mijlociu, si Bucegi-Valea Prahovei.

In 2004, Regiunea Sud inregistra o valoare a PIB de 2.447 a�Z/locuitor, situata sub media pe tara (2.932,8 a�Z/locuitor), la nivel judetean, cele mai mari valori inregistrandu-se in judetele Arges - 3.071 a�Z/locuitor si Prahova - ...

Nivel: Facultate
Dimensiune: 1629kb
Downloads: 10
Materia: Geografie

Analiza sistemului de asezari in judetul Prahova

Referat despre Analiza sistemului de asezari in judetul Prahova
Structura administrativa: 104 localitati din care: 2 municipii, 12 orase si 90 comune cu 405 sate. Tipologia localitatilor, potrivit criteriilor specifice Planului de Amenajare a Teritoriului Judetean Prahova:
Localitati urbane: municipii de importanta interjudeteana – municipiul Ploiesti (230.240 locuitori), resedinta de judet – principal centru economico-social cu functiuni complexe industriale si tertiare (administrative, politice, cercetare-dezvoltare, învatamânt superior).

Alte referate despre: analiza sistemului de asezari in judetul prahova, analiza principalelor zone turistice din judetul prahova, sistemul de asezari in judetul prahova

Agroturismul in tarile europene si in Romania

Putem afirma, fără a greşi, că apariţia călătoriilor turistice s-a produs în antichitate, iar activităţile turistice în spaţiul rural au început a fi practicate empiric din aceeaşi perioadă. Este cunoscută astfel participarea în număr mare a elevilor la: vizitarea locurilor sfinte-Dadona (Zeus) şi Delfi (Apolo)- frecventarea băilor curative sau jocurilor festive periodic organizate.
În periada romană majoritatea călătoriilor aveau scopuri comerciale, culturale sau millitare, iar traseele lor parcurgeau inevitabil spaţiul rural. În acelaşi timp cu evoluţia societăţii omeneşti se diversifică şi structura călătoriilor, astfel, în Evul Mediu, călătoreau un număr însemnat comercianţii, dar întâlnim frecvent ambasadori, preoţi şi pelerini, oameni de ştiinţă, artişti, calfe şi studenţi. Unii din aceşti călători au decis să transmită experienţele lor. Putem prezenta în sprijin scrierile călugărului francez Aimeri Picaud, care realizează ...

Alte referate despre: agroturismul in tarile europene si in romania, prezentare agroturism in tarile europene, consultanta in agroturism in tarile europene si in romania

Turismul in Romania

Vulcanii noroiosi nu sunt defapt vulcani, deosebindu –se de ceilalti prin geneza si produsele de eruptie. Existenta lor se datoreaza unor factori locali precum:
- emanatiile de gaze naturale pe faliile anticlinatului Berca – Arbanasi;
- apa care pregateste noroiul;
- fragmentele de roci.

Alte referate despre: turism, economia turismului, turismul in europa

Hera turism - Plan de Afaceri

Hera turism - Plan de Afaceri
Factorii economici exteriori au facut ca in ultimii zece ani piata romaneasca a turismului sa se caracterizeze printr-o mare recesiune, fapt relevat si de ultimele sondaje de opinie in randul populatiei. Incepand cu anul 1989 turismul romanesc a suferit numeroase schimbari, astfel ca incepand cu acest an hotelurile au inceput sa fie din ce in ce mai putin populate, iar lucrurile au inceput sa mearga din ce in ce mai prost. La aceasta a contribuit scaderea nivelului de trai si al puterii de cumpare a celor mai multi romani.

Alte referate despre: hera turism plan de afaceri, hera turism-plan de afaceri, agentie de turism plan de afaceri

Activitatea de turism

De-a lungul timpului, încep să se diversifice motivaţiile de călătorie, conturându-se tot mai mult activitatea de turism, determinată de acţiuni religioase, folosirea băilor curative, deplasările calfelor şi studenţilor către centrele universitare, călătorii către lumi noi etc. În paralel cu creşterea traficului de călători, s-a dezvoltat şi industria hotelieră, comunicaţiile, transportul, activităţi destinate turismului.

Transformarea circulaţiei de călători în turism propriu-zis a început o dată cu secolul xix şi s-a manifestat, în primul rând,
prin creşterea numărului de călători englezi ce se îndreptau în mod special în Franţa, Elveţia, Italia. De-a lungul anilor, turismul a căpătat diverse definiţii, unele punând accent mai ales pe latura de agrement.

Astfel M. peyromaure Deborg definea turismul ca fiind acţiunea, dorinţa, arta de a călători pentru propria plăcere; în 1880 E-Guy Frenler preciza că ,,turismul, ...

Alte referate despre: activitatea de turism, marketingul in activitatea de turism, analiza resurselor necesare activitatii de turism

Turism in judetul Harghita

Județul Harghita este situat în partea centrală a României suprapusă grupei centrale a Carpaților Orientali și bazinelor depresionare Giurgeu și Ciuc. Este limitată de județele: Suceava (nord), Neamț, Bacău (est), Covasna, Brașov (sud), Mureș (vest). Între aceste limite are suprafața de 6639 kmp (2,8% din teritoriul României) și o populație de 342000 locuitori din care majoritatea sunt maghiari(85%).

Alte referate despre: turism in judetul harghita, turismul in judetul harghita, programe si planuri de dezvoltare a turismului in judetul harghita

Proiect fitotehnie

Suprafata agricola a judetului Giurgiu este de 278.519 ha, din care 99% in sector privat, respectiv 275.607 ha.
Suprafata arabila reprezinta 261.528 ha, respectiv 94% din suprafata agricola.Suprafata arabila se regaseste in proportie de 99% in sectorul privat respectiv 260.008 ha.

Alte referate despre: fitotehnie, metode fitotehnice de protectia plantelor, fitotehnia

Componentele economice si obiectul de studiu al contabilitatii

In conceptia juridica, patrimoniul reprezinta toate drepturile si obligatiile cu continut economic al unui subiect de drept. In sens economic, patrimoniul este considerat ca totalitatea bunurilor economice exprimabile in bani, inclusiv rezultatele folosirii lor ce apartin unei persoane fizice sau juridice.

Alte referate despre: obiectul de studiu al contabilitatii, obiectul de studiu al contabilitati, obiectul de studiu al contabilitatii referat

Obiectul de studiu al merceologiei

cu "Chimia", deoarece multe din marfurile care se analizeaza sunt supuse verificarii proprietat ilor chimice prin metode de laborator cu "Fizica", in special la marfurile electrocasnice si electronice la care verificarea caracteristicilor tehnico-functionale implica si cunostinte de fizica.

Alte referate despre: obiectul de studiu al merceologiei, obiectul de studiu a merceologiei, obiectul de studiu si importanta merceologiei

Latinitate si dacism - studiu de caz

Ideea de latinitate incepe sa fie afirmata la noi de generatia cronicarilor - secolele XVI - XVIII (Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce), apoi de stolnicul Constantin Cantacuzino si de Dimitrie Cantemir.

Alte referate despre: latinitate si dacism studiu de caz, latinitate si dacism - studiu de caz, latinitate si dacism studiu de caz si bibliografie

Investigarea locului faptei in cazul incendiilor

În cazul incendiilor determinate de descărcările electricităţii atmosferice se vor descoperi, pe lângă urmele de aprindere, şi o serie de urme mecanice, de sfărâmare, rupere, dislocare sau zdrobire, pe ziduri, cărămizi, duşumele, pe obiectele conducătoare de curent electric. Cărămizile în locurile de lovire a trăznetului vor deveni sticloase, datorită temperaturii înalte. Asupra obiectelor de metal, electricitatea atmosferică acţionează prin magnetizarea sau demagnetizarea fierului şi a oţelului sau prin acoperirea cu un strat de oxid a metalelor atinse, care la obiectele de bronz sau din alamă primesc o culoare violacee.

Alte referate despre: investigarea la locul faptei in cazul incendiilor, investigarea lucului faptei in caz de incendii, cercetarea locului faptei in cazul de moarte violenta

Managementul conflictelor si managementul stresului - studiu de caz

- Responsabilităţile ridicate pe care le presupun funcţiile de management, caz în care presiunile pot apare din dorinţa de a împăca interesele organizaţiei cu cele ale diferitelor categorii de persoane, precum: acţionari, angajaţi, clienţi, furnizori etc. De multe ori un manager este pus să aleagă şi să sacrifice unele interese în favoarea altora. Toate aceste responsabilităţi fiind întotdeauna însoţite de emoţii şi sentimente puternice.

Alte referate despre: managementul conflictelor intr-o scoala studiu de caz, managementul conflictelor in cadrul intreprinderilor studiu de caz, managementul conflictelor si managementul stresului - studiu de caz

Potentialul turistic in parcul natural Apuseni - studiu de caz zona turistica Padis

De asemenea, faptul că turismul se adresează unor segmente tot mai largi ale populaţiei, ce răspunde pe deplin nevoilor materiale şi spirituale ale acesteia s-a reflectat în intensificarea circulaţiei turistice, imprimând fenomenului unul dintre cele mai înalte ritmuri de creştere. Rezultatul dezvoltării sale, turismul este datorat de potenţialul său complex, atât natural cât şi antropic, ce are implicaţii profunde asupra dinamicii economiei şi societăţii, asupra relaţiilor redate prin imaginea ce o crează atât pe plan intern dar mai ales extern, la nivel de stat, regiune, zonă, localitate.

Alte referate despre: activitatea turistica in parcul natural apuseni, atractii turistice antropice parc natural apuseni, potential ecoturistic al parcului natural apuseni

Studiu comparativ privind produsele oferite de institutiile de credit din Romania

Referat despre Studiu comparativ privind produsele oferite de institutiile de credit din Romania
Conform legii, instituţiile de credit din ţara noastră se pot constitui şi pot funcţiona ca bănci, bănci cooperatiste, instituţii emitente de monedă electronică, case de economii pentru domeniu locativ

Alte referate despre: studiu comparativ privind produsele oferite de institutiile de credit, studiu comparativ privind contul de profit si pierderi, studiu comparativ privind creditarea la doua banci

Transporturi aeriene internationale - studiu de caz la firma Gebruder Weiss Romania SRL

Funcţionarea companiilor aeriene a fost puternic influenţată de stat, acesta luând decizii în privinţa dotării cu avioane, a reţelelor de rute şi a tarifelor practicate, chiar dacă acestea nu erau în concordanţă cu interesele financiare ale companiei.
Transportul aerian internaţional este deci un sector dificil de administrat, expus crizelor conjuncturale. Factorii cu efecte majore în evoluţia acestuia sunt:

Alte referate despre: studiu de caz la firma gebruder weiss romania srl, managementul resurselor umane studiu de caz pe firma, managementul resurselor umane studiu de caz p firma

Contabilitatea operatiunilor in devize

Referat despre Contabilitatea operatiunilor in devize
Operatiunile în devize se clasifică după mai multe criterii:
1. După natura operatiunii, avem:
> operatiuni de schimb la vedere;
> operatiuni de schimb la termen;
> operatiuni cu titluri în devize;
> credite si depozite în devize;
> operatiuni privind conturile curente, de corespondent, de depozit.

Alte referate despre: contabilitatea operatiunilor in devize, contabilitate operatiuni in devize, contabilitatea bancara operatiuni in devize exemple

Taxa pe valoare adaugata - operatiuni impozabile

3. Livrarea de bunuri (art. 128 – Codul fiscal)
Elemente de noutate reglementate prin Legea 343/2006n pentru modificarea si completarea legii 571/2003 privind Codul fiscal:
- este considerata livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar (fata de transferul dreptului de proprietate)
- notiunea de comisionar se aplica chiar daca nu exista un contract de comision, dar o persoana actioneaza in nume propriu in contul altei persoane
- se introduce notiunea de autolivrare pentru operatiunile prevazute la art. 128, alin. 4, din Codul fiscal (autolivrarea se aplica cu prioritate fata de ajustare,dar nu si pentru bunurile de capital)
- transportul tuturor activelor sau al unei parti a acestora, efectuat cu ocazia transferului de active si pasive, ca urmare a unor operatiuni precum divizarea, fuziunea indiferent daca e facut cu plata sau nu ori ca aport in natura la capitalul unei societati; nu constituie livrare de bunuri daca primitorul activelor este ...

Alte referate despre: taxa pe valoarea adaugata principalul impozit indirect, taxa pe valoare adaugata principalul impozit pe consum, taxa pe valoare adaugata principalul impozit indirect
Referate afisate : 18
Medie note: 8.55 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles