Analiza pozitiei financiare a societatii

Analiza pozitiei financiare a societatii comerciale

1.3. Structura tehnico-productiva
CAPITALUL SOCIAL: S.C. “EMAILUL” S.A. Medias s-a constituit prin H.G. 1272/1990 pe baza Legii nr.15/1990 prin preluarea integrala a patrimoniului fostei intreprinderi “EMAILUL ROSU” Medias, pastrand profilul de activitate.Capitalul social reevaluat conform H.G. 500 este de 34.312.575 mil. lei.


1.4. Organizarea managementului societatii comerciale
Structura organizatorica este de tip piramidal si cuprinde nivele ierarhice. Conform prevederilor legislatiei in vigoare Legea 15/1990 societatea are urmatoarea structura organizatorica:
a) Adunarea Generala a Actionarilor reprezentata prin:
- Fondul Proprietatii de Stat
- Fondul Proprietatii Private Transilvania
b) Manager general
c) Bordul director:
- director tehnic
- director economic
- director marketing
d) Sefi sectii si servicii
e) Personal de executie

Structura manageriala
Atributiile managerului in conformitate cu prevederile Legii 66/1994 si a ...

Nivel: Facultate
Dimensiune: 39kb
Downloads: 7
Materia: Economie

Economia si societatea participativa

Dar singura informaţie pe care o asigură pieţele – atât pentru proprietate privată cât şi pentru cea publică - este cea referitoare la preţul la care se schimbă bunurile. Chiar şi în cazul în care aceste preţuri ar reflecta în mod precis toate relaţiile umane şi sociale pe care se bazează tranzacţiile economice, ele nu vor permite producătorilor şi consumatorilor să îşi ajusteze activităţile prin prisma conştientizării relaţiilor lor cu alţi producători şi consumatori. Faptul că o persoană dispune de date referitoare exclusiv la propria activitate generează ne-solidaritate şi ineficienţă.

Alte referate despre: progresul economic al societatii, economia si societatea in perioada comunista, economie si societate in perioada interbelica

Contabilitate de gestiune si calculatia

Rezultă din obiectul de studiu şi sunt următoarele:
- determinarea costului prestabilit, standard antecalculat pe purtători de cost şi sectoare de activitate
- colectarea cheltuielilor de producţie, administrarea şi determinarea costului efectiv
- determinarea abaterilor dintre costul prestabilit şi cel efectiv, analiza acestora cât şi determinarea rezultatelor analitice
- determinarea costurilor ca bază a formării preţurilor de vânzare
-
1.3. Funcţiile contabilităţii de gestiune.

Alte referate despre: contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor, contabilitate de gestiune si calculatia costurilor, cursuri contabilitate de gestiune si calculatia costurilor

Societatile comerciale

Societatile comerciale
Potrivit legii, hotararile se publica in termrn de 15 zile in Monitorul Oficial i cazul societatilor pe actiuni si societatilor in comandita pe actiuni.in celelalte sunt supuse inregistrarii in registrul comertului daca privesc acte sau fapte a caror inregistrare este obligatorie potrivit legii.

Alte referate despre: societati comerciale, prezentarea unei societati comerciale, societatile comerciale

Analiza economico - financiara unei firme

Cand problema diagnosticului este pusa din interiorul intreprinderii (diagnostic financiar intern) utilizatorii pot fi conducatorii, actionarii actuali sau salariatii. Obiectivul urmarit in acest caz este de a detecta eventuale situatii de dezechilibru financiar si de a adopta noi decizii de gestionare a intreprinderii. Aceste decizii se bazeaza pe identificarea originii si cauzelor dezechilibrelor, pe de o parte, iar pe de alta parte, pe stabilirea masurilor de remediere a dezechilibrelor.

Alte referate despre: analiza economico financiara unei firme, rteferat analiza economico-financiara aunei firme, analiza economico financiara la firma termopane

Societatile de investitii

În sfârşit , alte SICAV se orientează către hârtii de valoare emise în valută sau mai recent în ECU , urmând astfel stabilitatea investiţiilor efectuate şi obţinerea de câştiguri din diferenţele eventuale ce decurg din evoluţia discrepantă a cursurilor valutare între ţara respectivă şi alte ţări sau media ţărilor europene exprimate în ECU .

Alte referate despre: societati de investitii financiare, societatile de investitii financiare, societati de investitii

Analiza comparativa a calitatii a sistemelor

Analiza comparativa a calitatii a sistemelor
Analiza comparativa a calitatii consta in aplicarea unor metodologii adecvate ce presupun compararea a doua sau mai multe marfuri pe baza caracteristicilor lor reprezentative. A.C.Q.M. faciliteaza cunoasterea reala a ofertei de produse/servicii necesitatea stringenta pentru toti factorii care actioneaza in medii economice concurentiale, dominate de informatii multiple, incerte si chiar contradictorii in domeniul calitatii.

Analiza comparativa a calitatii a sistemelor
Cine beneficiaza de pe urma acestei A.C.Q.M.-urilor???
a) Societatile comerciale din domeniul productiei marfurilor si cel al prestarilor de servicii care trebuie sa cunoasca permanent zona de piata specifica obiectului lor de activitate si, pe aceasta baza, sa gaseasca solutii adecvate asigurarii coerentei politicilor comerciale

Analiza comparativa a calitatii a sistemelor
b) Organizatii cu atributii de supraveghere si corectare a activitatilor de productie, in ...

Alte referate despre: analiza comparativa a calitatii a sistemelor, analiza comparativa a calitatii, analiza comparativa a calitatii produselor

Piete de capital - piata financiara si bursa de valori

- fie ca urmare a dorinţei deţinãtorilor lor de a-şi recupera fondurile înainte ca aceste titluri financiare sã ajungã la scadenţã;
- ca urmare a nevoilor de resurse financiare lichide în acel moment;
- operaţiunile speculative

Alte referate despre: piete de capital - piata financiara si bursa de valori, piete de capital-piata financiara si bursa de valori referat, referat piete de capital piata financiara si bursa de valori

Controlul financiar

Controlul financiar
Controlul financiar- componenta a controlului economic- are ca obiectivitate cunoasterea de catre stat a modului cum sunt administrate mijloacele materiale si financiare, de catre societatile comerciale, publice, modul de realizare si cheltuire a banului public, urmareste asigurarea si consolidarea echilibrului financiar, asigurarea eficientei economico-financiare, dezvoltarea economiei nationale.

Alte referate despre: control financiar, controlul financiar preventiv, controlul financiar

Gestiunea deseurilor

În raport cu destinaţia (scopul final) urmărit, Legea nr 137/1995 a instituit patru reguli juridice principale privind deşeurile:
- gestionarea acestora în condiţiile de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului, conform regimului juridic stabilit;
- interzicerea introducerii pe teritorul României de deşeuri de orice natură, în scopul eliminării acestora (art.23)
- introducerea pe teritoriul României a deşeurilor, în scopul valorificării în baza reglementărilor specifice în domeniu, cu aprobarea Guvernului, realizarea valorificării deşeurilor în instalaţii, procese sau activităţi autorizate de către autorizaţiile publice competente;
- realizarea trabferului şi aa exportului de deşeuri de orice natură în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu reglementările specifice în materie.

Alte referate despre: gestiunea deseurilor, gestiunea deseurilor referat, evidenta gestiunii deseurilor

Sisteme informatice de gestiune

Sisteme informatice de gestiune - Definirea notiunii de sistem are o mare importantă teoretică si practică, fapt pentru care unii autori au căutat să o delimiteze cât mai complet. Sistemul, în literatura de specialitate, se defineste ca "multimea de componente si legături identificabile si interdependente evoluând conform unor legi si/sau planuri si/sau scopuri date" sau ca "ansamblu compus din părti având fiecare independenta sa partială si legi proprii".

Alte referate despre: sisteme informatice de gestiune, proiectarea sistemelor informatice de gestiune, sisteme informatice de gestiune referat

Gestiunea frauduloasa

Acţiunea sau inacţiunea păgubitoare trebuie să reprezinte o încălcare a obligaţiei rezultând din însărcinarea primită, în caz contrar fapta nu întruneşte elementele infracţiunii de gestiune frauduloasă.De exemplu, în practica judiciară, s-a considerat că sunt întrunite elementele infracţiunii de gestiune frauduloasă atunci când în calitate de administrator la o asociaţie de locatari, inculpatul şi-a însusit o sumă de bani din fondurile asociaţiei.
Urmarea imediată constă în pricinuirea unor pagube, iar raportul de cauzalitate trebuie să existe între fapta incriminată şi paguba pricinuită.
În privinţa laturii subiective vinovăţia există doar sub forma intenţiei, deoarece legislatorul prevede că fapta trebuie savârşită cu rea-credinţă.
Tentativa ...

Alte referate despre: gestiune frauduloasa, gestiunea frauduloasa, referat gestiunea frauduloasa

Despre economia si gestiunea intreprinderii

- Intreprinderea constituie componenta fundamentala a economiei,veriga organizatorica de baza care presupune existenta a 4 elemente esentiale: materia prima,utilaje,munca si clienti
- In cadrul intreprinderii intalnim cele 3 functiuni economice fundamentale:
- Productia
- Vanzarea
- Gestiunea
- Relatia: gestiune – economie – intreprindere are ca obiectiv studiul relatiilor organizatorice cu caracter social care se dezvolta in cadrul intreprinderii in vederea coordonarii si armonizarii optime a diferitelor laturi de activitate ale acestora si a asigurarii,pe aceasta cale,a unei eficiente economice maxime.

- Intreprinderea genereaza 2 grupuri de fluxuri:
a) Intrari de factori de productie al caror cost determina fluxul de cheltuieli ale intreprinderii catre agentii economici care furnizeaza acesti factori
b) Iesiri de bunuri,servicii,etc.,realizate si puse la dispozitia celorlalti agenti economici,care ...

Alte referate despre: economia si gestiunea intreprinderii, despre economia si gestiunea intreprinderii, economia si gestiunea intreprinderii referat

Analiza economica financiara a unei societati

II. DIAGNOSTICUL FINANCIAR
Realizarea diagnosticului financiar are ca obiectiv aprecierea stării de performanţă financiară a societatii la 31.12.2002.
Principalele scopuri urmărite sunt:
- aprecierea rezultatelor financiare obţinute;
- evidenţierea modalităţilor de realizare a echilibrului financiar;
- examinarea randamentului capitalului investit;
- evaluarea riscurilor.
Rezultatele analizei pot fi utilizate pentru:
- fundamentarea deciziilor de gestiune;
- elaborarea unui diagnostic global strategic;
- fundamentarea politicilor de dezvoltare.
Sursele utilizate au fost:
- situaţiile financiare anuale (2000-2002);
- alte materiale de documentare din evidenţa contabilă.

Alte referate despre: analiza economica financiara a unei societati, referate analiza economica financiara a unei societati, referat analiza economica financiara a unei societati bilant

Analiza starii financiare la S.C. Medicamentul S.A.

Analiza evolutiei imobilizarilor necorporale o surprindem cu ajutorul ritmului modificariiimobilizarilor corporale (IIC) de unde deducem aspecte extensive (de marime) privind cresterea sau scaderea valorii la aceasta categorie.In 2006 fata de 2005:Imobilizarile necorporale ale societatii cresc cu 31,79 % (IIN=131,79 %) crestere datorata unor noi achizitionari de programe informatice, acestea influentand asupra valorii imobilizarilor necorporale in mod semnificativ (crestere la 557 %) .

Alte referate despre: analiza starii financiare a intreprinderii prin metoda ratelor, analiza starii financiare, analiza starii financiare a unei intreprinderi

Societatea pe actiuni

Pe baza definitiei generale a societatii comerciale si a dispozitiilor legale mentionate, societatea pe actiuni poate fi definite ca acea societatea constituita prin asocierea mai multor persone, care contirbuie la formarea capitalului social prin anumite cote de participare reprezentate prin titluri, numite actiuni, pentru desfasurarea unei activitati comerciale, in scopul impartirii beneficiilor, si care raspund pentru obligatiile sociale numai in limita aporturilor lor.

Alte referate despre: societate pe actiuni, societatea pe actiuni referat, societatea pe actiuni

Auditul financiar contabil

- o atestare sau o certificare a documentelor si evidentelor, a
sistemului contabil. Potrivit Standardelor Internationale de audit, auditul financar reprezinta activitatea de examinare in vederea exprimarii de catre auditorii financiari a unei opinii asupra situatiilor financiare, in conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internationale de audit si adoptate de Camera Auditorilor Financiare din Romania.

Alte referate despre: audit financiar contabil, raport de audit financiar contabil, referat audit financiar contabil
Referate afisate : 17
Medie note: 8.34 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles