Aportul impozitelor indirecte la formarea veniturilor publice

Taxele si impozitele indirecte din Romania

Taxele si impozitele indirecte din Romania
În vederea procurării resurselor financiare necesare statului se instituie, pe lângă impozitele directe, şi impozitele indirecte. În ţările dezvoltate, de regulă, aportul impozitelor indirecte la formarea veniturilor fiscale este mai mic decât cel al impozitelor directe şi al contribuţiilor pentru asigurări sociale luate împreună.
Taxele si impozitele indirecte din Romania

Nivel: Facultate
Dimensiune: 165kb
Downloads: 4898
Materia: Economie

Taxele vamale - locul si rolul lor in cadrul contextului aderarii

Principalul obiectiv al autoritatii vamale din Romania dupa 1990 a
fost reforma in plan legislativ. Astfel, in cursul anului 1997 a fost
redactata forma finala a Codului vamal al Romaniei, care a fost
adoptat de Parlamentul Romaniei, devenind Legea nr. 141/1997. Acest
act a intrat in vigoare la data de 01.10.1997 si reprezinta, din punct
de vedere juridic, o realizare care se inscrie in activitatea de
armonizare a legislatiei din domeniu cu legislatia comunitara. De
asemenea, a fost redactat si publicat Regulamentul de aplicare a
Codului vamal al Romaniei, aprobat prin HG nr. 1114/2001. Prin
aprobarea acestui act, aplicarea normelor de natura vamala a fost
aliniata cerintelor comunitatii europene, pe teritoriul Romaniei.
Exista la aceasta data toate conditiile necesare aplicarii unitare a
legislatiei vamale europene, indiferent de subiectii carora se
adreseaza si de raporturile juridice reglementate.

Alte referate despre: taxele vamale - locul si rolul lor in cadrul contextului aderarii, taxele vamale locul, taxe vamale

Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate

Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate
Impozitul pe dividende este un impozit aplicat asupra veniturilor sub formă de dividende acordate acţionarilor sau asociaţilor. Noţiunea de dividend implică orice distribuire, în bani sau în natură, în favoarea acţionarilor sau asociaţilor, din profitul stabilit pe baza bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere. Distribuirea se face proporţional cu cota de participare la capitalul social. Obligativitatea calculării, reţinerii şi vărsării impozitului pe dividende revine persoanelor juridice o dată cu plata dividendelor către acţionari sau asociaţi, conform art.67 alin.(1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, modificată şi completată cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.138/2004.

Alte referate despre: alte impozite taxe si varsaminte asimilate, cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilate, alte impozite taxe si varsaminte asimilate-atestat

Impozitul nerezidentilor in Romania

k) venituri din servicii prestate in Romania, exclusiv transportul international si prestarile de servicii accesorii acestui transport;
l) venituri din profesii independente desfasurate in Romania – doctor, avocat, inginer, dentist, arhitect, auditor si alte profesii similare -, in cazul cand sunt obtinute in alte conditii decat prin intermediul unui sediu permanent sau intr-o perioada sau in mai multe perioade care nu depasesc in total 183 de zile pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive care se incheie in anul calendaristic vizat;
m) veniturile din pensii primite de la bugetul asigurarilor sociale sau de la bugetul de stat, in masura in care pensia lunara depaseste plafonul prevazut la art. 69;

Alte referate despre: impozit nerezidenti, impozit nerezidenti persoane fizice, impozitul nerezidentilor

Impozite - prezentare generala

Impozite - prezentare generala
Impozitele indirecte se pot grupa in: taxe de consumatie, monopoluri fiscale, taxe vamale si alte taxe. 4.Dupa scupul urmarit, impozitele se grupeaza in impozite financiare si impozite de ordine.Primele se instituie in scopul realizarii de venituri pentru stat, cele din urma vizeaza limitarea unei actiuni, atingerea unui tel avind caracter nefiscal. 5.Dupa frecventa cu care se realizeaza, impozitele pot fi permanente, adica atribuirea si perceperea lor prezinta o anumita regularitate si incidentale-adica se instituie si se incaseaza o singura data.

Alte referate despre: impozitul pe venit, calculul impozitului pe profit, impozitul pe profit

Impozit pe venit global

Obligatii ale contribuabilului
Impozit pe venit global
- sa efectueze corect calculul impozitului;
- sa intocmeasca si sa depuna declaratii de impozite si taxe la unitatea administrativ teritoriala unde este luat in evidenta fiscala.
Incepand cu 1 ianuarie 2000, platitorii de impozit sunt obligati sa depuna annual, pana la 15 aprilie a.c.pentru anul expirat, dupa incheierea anului fiscal si depunerea bilantului, o “declaratie privind impozitul pe profit”. Aceasta declaratie se depune obligatoriu, si de catre unitatile care au inregistrat pierderi.

Alte referate despre: impozitul pe venitul global, impozit pe venit global, impozitul pe venit global

Incidenta impozitului

Evoluţia caracteristică a curbelor ofertei şi cererii generează intersecţii de echilibrare, care nu sunt altceva decît mărimile preţurilor. Analiza separată a efectelor aşezării taxelor indirecte sau a subvenţiilor asupra preţurilor implică şi descifrarea influenţei lor asupra distribuţiei acestor efecte între producător şi beneficiar şi coordonarea lor de către stat, ca instituitor şi diriguitor al acestora.

Se folosesc următoarele notaţii:

Alte referate despre: incidenta impozitelor, incidenta impozitelor indirecte asupra preturilor, incidenta impozitului

Impozitele indirecte

Suportatorul (destinatarul) impozitului este persoana care suporta efectiv impozitul. Obiectul impunerii il reprezinta materia supusa impunerii. La impozitele directe, obiect al impunerii poate fi venitul sau averea.Sursa impozitului arata din ce anume se plateste impozitul.

Alte referate despre: impozite indirecte, impozitele indirecte, impozite indirecte referat

Reforma impozitelor directe

Reforma impozitelor directe
- Impozitul pe profit s-a încasat în sumă de 3.517,3 miliarde lei cu o depăşire de 1% faţă de prevederile actualizate, reprezentând 19,2% din totalul veniturilor, circa 40% provenind din sectorul bancar.
- Impozitul pe salarii, s-a încasat în sumă de 6.656,3 miliarde lei, realizând o depăşire faţă de prevederi de 1,2%, reprezentând 36,2% din totalul veniturilor, cu 0,6% mai mult decât în anul 1995. Din acest impozit au fost defalcate sume pe seama bugetelor locale conform legii, în sumă de 1.972,6 miliarde lei, reprezentând 29,6% din totalul impozitului pe salarii încasat.

Alte referate despre: reforma impozitelor directe, impozite directe, impozitele directe

Impozite

Impozite - TAXE DE METROLOGIE - Ordonanta Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie, publicata în Monitorul Oficial nr. 212/28.08.1992, aprobata si modificata prin Legea nr.11/1994, publicata în Monitorul Oficial nr. 65/1994. Impozite

Alte referate despre: impozite si taxe locale, impozit pe profit, calcul impozit pe profit

Notiuni generale privind impozitele si taxele - concept tipuri si functii

Impozitele sunt cea mai importantă resursă financiara a statului şi cea mai veche, în ordinea apariţiei veniturilor publice .
În accepţiune generală, impozitele reprezintă o prelevare 88888 la dispoziţia statului a unei părţi din veniturile sau averea persoanelor fizice sau juridice, în vederea acoperirii cheltuielilor publice . Această prelevare se face în mod obligatoriu cu titlu nerambursabil şi fără contraprestaţie din partea statului . Autoritate abslitată cu instituirea de impozite este statul, dreptu acestuia de a introduce impozite exercitându-se, de cele mai multe ori, prin intermediul organelor centrale, Parlamentul, iar uneori şi prin organele administraţiei centrale de stat locale .
Parlamentul se pronunţă în legătură cu introducerea impozitelor de inportanţă generală, iar organele de stat locale pot introduce anumite impozite în favoarea unităţilor administrativ locale .
Oricare ar fi instituţia care percepe ...

Alte referate despre: notiuni privind impozitele si taxele directe, concluzii privind impozitele si taxele locale, referat privind impozitele si taxele

General presentation of Romania

Romania is a South-Eastern country of Europe, with a population of almost 23,000,000 and an area of 237,500 square kilometers. The capital of Romania is Bucharest, one of the most beautiful cities in the country, situated in the South part of Romania. Bucharest is also called "little Paris", because of the many French influences of the last century, when the most spoken foreign language in Romania was French.

Alte referate despre: romania presentation, presentation, presentation of romania

Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata

In tara noastra, in conditiile trecerii la economia de piata si ca urmare a urmaririi alinierii fiscalitatii la practica tarilor dezvoltate, impozitul pe circulatia marfurilor, care functiona ca un impozit indirect, a fost inlocuit cu taxa pe valoarea adaugata.

Alte referate despre: exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata, exigibilitatea taxei pe valoare adaugata, contabilitatea taxei pe valoarea adaugata

Impozitele si taxele publice, raportul juridic obligational fiscal

Impozitele si taxele publice, raportul juridic obligational fiscal
Sarcina-obligaţia juridică a achitării impozitelor şi taxelor revine tuturor contribuabililor care realizează un venit şi este în conformitate cu principiile:
-principiul legalităţii: nici un impăozit, taxă, fără existenţa unui act normativ central sau local;
-principiul justeţei impunerii, al echilităţii fiscale - conform căruia contribuţia fiecărui contribuabil la bugetul central şi/sau local se face în funcţie de venitul şi/sau averea deţinută;

Alte referate despre: raportul juridic obligational impozite si taxe referat, raportul juridic obligational, continutul raportului juridic procedural fiscal

Romania

Romania has a total land area of 237,500 sq km (91,700 sq mi). The country is bounded on the north by Ukraine, on the east by Moldova, on the southeast by the Black Sea, on the south by Bulgaria, on the southwest by the Federal Republic of Yugoslavia (FRY), and on the west by Hungary. Romania is roughly oval in shape, with a maximum distance from east to west of 720 km (450 mi) and a maximum distance from north to south of 515 km (320 mi). A long chain of mountain ranges curves through northern and central Romania. The Danube River forms much of the country’s southern and southwestern borders with Bulgaria and the FRY, and the Prut River divides Romania from its northeastern neighbor Moldova.
A Natural Regions
Transylvania, an extensive elevated plateau region that reaches a maximum height of about 600 m (about 2,000 ft), ...

Alte referate despre:

Calcularea impozitului pe profit. Activitatea de exploatare

Rezultatul din exploatare = Total venituri din exploatare – Total cheltuieli din exploatare = 730.477.713 – 120.579.308 = + 609.898.405 = PROFIT CONTABIL pe activitatea de exploatare.

Alte referate despre: calcularea impozitului pe profit activitatea de exploatare, calcularea impozitului pe profit, calculare impozit pe profit

Locul si rolul impozitelor indirecte in cadrul sistemului fiscal din Romania

In vederea reducerii inflatiei se recurge frecvent la masura de majorare a impozitelor.In vederea aderarii la Uniunea Europeana, Romania trebuie sa indeplineasca anumite conditi. In cadrul Uniunii Europene trebuie sa existe unitate intre toate statele membre.
Conform Tratatului de la Maastricht cu privire la Uniunea Europeana, tratat semnat la 7 februarie 1992, de catre cei 12 sefi de stat si de guvern, Uniunea Europeana isi propunea urmatoarele obiective:

Alte referate despre: referat impozitele indirecte in cazul sistemului fiscal, ponderea impozitelor indirecte in total venituri fiscale, ponderile impozitelor indirecte in totalul veniturilor fiscale

Impozitele

Rolul impozitelor se manifestă pe plan financiar, economic şi social.
Rolul cel mai important al impozitelor se manifestă pe plan financiar deoarece acestea constituie sursa principală de formare a resurselor finanţelor publice.

Alte referate despre: impozitul pe profit referat, impozite, impozitul pe salarii

Maestrii iscusintei anonime-aportul civilizatiei romane

Lungimea sa era de 1 135 m, iar deschiderea principală permitea trecerea pe sub el a vaselor mari ale vremii. Romanii au distrus fortificaţiile şi multe dintre aşezările importante ale dacilor, simboluri ale îndârjitei lupte şi ale creaţiei tehnice a viteazului popor care li se împotrivise. Alte construcţii impunătoare le-au luat însă locul. S-au aşezat numeroase oraşe de tip roman – cu clădiri publice şi particulare, cu mari pieţe şi amfiteatre, cu băi calde, conducte de apă şi temple – în spiritul urbanismului din imperiu.

Alte referate despre: aportul civilizatiilor antice, aportul civilizatiilor antice la faurirea tezaurului, aportul civilizatiei antice
Referate afisate : 19
Medie note: 8.03 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles