Asigurare de bunuri

Asigurarea de bunuri

Asigurări de bunuri pot încheia persoane fizice şi persoane juridice cu domiciliul, sediul sau reşedinţa în România.

"Asigurarea de bunuri"
Într-un contract de asigurare de bunuri, asiguratul trebuie să aibă un interes patrimonial cu privire la bunul asigurat. O persoană are un interes patrimonial dacă producerea unui eveniment asigurabil poate cauza o pierdere (prejudiciu) persoanei respective. În cazul în care în contractul de asigurare este menţionat un beneficiar, altul decât persoana asigurată, acesta trebuie să aibe un interes patrimonial faţă de bunul asigurat.

"Asigurarea de bunuri"
O regulă generală în asigurarea de bunuri este aceea ca interesul patrimonial să existe atât în momentul încheierii asigurării, cât şi în momentul producerii riscului asigurat.

"Asigurarea de bunuri"
În asigurarea de bunuri, interesul patrimonial decurge, de regulă, din statutul de proprietate al persoanei care doreşte să se asigure. Există situaţii în ...

Nivel: Facultate
Dimensiune: 18kb
Downloads: 7506
Materia: Economie

Asigurari si reasigurari - Prima de asigurare

1. riscuri de navigaţie specifice:
• incendiu,
• explozie,
• furt comis de persoane din afara navei,
• piraterie,
• coliziunea cu alte nave sau alte obiecte plutitoare sau fixe,
• cutremur,
• erupţie vulcanică,
• traznet,
• accidente la încărcare sau descărcare sau la mişcarea încărcăturii sau a combustibililor,
• defecte produse la cazane, instalaţii, maşini sau la corpul navei,
• eroare de navigaţie,
• neglijenţa comandantului, piloţilor, echipajului, navlositorilor, cu condiţia ca aceştia să nu aibă şi calitatea de asigurat,
• baraterie ( = acte săvârşite de comandant sau de către echipajul navei cu intenţie);

Alte referate despre: asigurari si reasigurari - prima de asigurare, referat asigurari riscul si prima de asigurare, asigurarea maritima asigurari si reasigurari

Asigurarea cladirilor, constructiilor, echipamentelor precum si alte bunuri

• Asiguratul să facă parte din familia proprietarului persoanele din familia asiguratului pot utiliza obiectul asigurării, ceea ce determină existenţa unui interes asigurabil al acestora faţă de bunul respectiv. Nu se pot asigura bunurile care, din cauza degradării, nu mai pot fi utilizate potrivit destinaţiei. Despăgubirile ce se plătesc de asigurător se stabilesc în funcţie de starea bunului din momentul producerii riscului asigurat.

Alte referate despre: asigurarea cladirilor contructiilor echipamentelor si a altor bunuri, asigurarea cladirilor constructiilor, asigurarea cladirilor constructiilor locuinteloreferat

Orientari actuale privind asigurarea calitatii

Tabelul nr. 19 - Factori ce determină importanţa calităţii serviciilor
Factori ce determină importanţa calităţii serviciilor
1.Nu numai clienţii sunt mai exigenţi dar concurenţa între firme se manifestă într-un mod din ce în ce mai dur
2.Satisfacerea exigenţelor clienţilor are un impact considerabil asupra rezultatelor economice ale firmei şi asupra viabilităţii acesteia

Alte referate despre: orientari actuale privind asigurarea calitatii, orientari actuale privind managimentul calitatii mediului, orientari actuale privind manegementul calitatii mediului-referat

Asigurarile de viata

Rezilierea înseamnă desfacerea pentru un timp a contractului, datorită neexecutării obligaţiei uneia din părţi din cauze care i se pot imputa. Efectele produse de contract până la reziliere rămân valabile.
Nulitatea contractului poate fi cauzată de declaraţii inexacte sau incomplete făcute de asigurat, sau de lipsa interesului asigurabil din partea contractantului, în momentul încheierii acestuia.

Alte referate despre: asigurari de viata, asigurari de viata referat, referat asigurari de viata

Contabilitatea cheltuielilor de exploatare

Prof. Ioan Morosan
“Contabilitatea generala a firmei”
Ed. Evcont Consulting, Editia a II-a, Suceava 1999

Alte referate despre: contabilitatea cheltuielilor de exploatare, contabilitatea cheltuielilor din exploatare, referat contabilitatea cheltuielilor de exploatare

Impozitul pe venitul global

acest sistem si chiar Serban Mihailescu, ministrul pentru coordonarea
secretariatului general al Guvernului afirma ca "impozitul pe venitul
global a fost o decizie electorala pripita a Ministerului Finantelor,
nepotrivita pentru o tara în care 58% din populatie traieste sub
pragul saraciei". Deasemenea o problema foarte importanta e si aceea
ca majoritatea contribuabililor au auzit doar de Impozitul pe Venitul
Global, si a auzi nu este acelasi lucru cu a cunoaste. În consecinta
cei care doar au auzit nu sunt la curent cu problema. Nici chiar
argumentele oficiale aduse nu i-au convins pe români. Un sondaj
efectuat de Data Media releva faptul ca în jur de 30% din români
considera ca vor da fiscului mai mult decât pâna acum, iar procentajul
e în crestere. Deasemenea aproape 78% din români cred ca Impozitul pe
Venitul Global este o masura pentru alinierea legislatiei la cerintele
U.E, si 32% dintre ei au o atitudine favorabila. Conform aceluiasi
...

Alte referate despre: impozitul pe venitul global, impozit pe venit global, impozitul pe venit global

Asigurarea riscurilor financiare si politice

Contractul de export are ca obiect: livrarea de mărfuri, executarea de lucrări sau prestarea de servicii, cesiunea de licenţe şi brevete de invenţii în favoarea unor cumpărători sau beneficiari străini.

Alte referate despre: asigurarea riscurilor financiare si politice, proiect asigurarea riscurilor financiare si politice, asigurarea riscurilor financiare si politice in comertul exterior

Asigurarea aeronavelor - Asigurari si reasigurari

Asigurarea aeronavelor se poate încheia pentru:
• o perioadă determinată de timp;
• pentru o călătorie determinată.
Raspunderile asiguratorului

Alte referate despre: asigurarea maritima - asigurari si reasigurari, asigurare maritima asigurari reasigurari 2008 site www e-referate ro, asigurari si reasigurari suma asigurata

Asigurarea Maritima - Asigurari si reasigurari

"Asigurarea Maritima - Asigurari si reasigurari "
Asigurarea maritimă este prima formă de asigurare, începutul ei datând încă din antichitate. Apariţia ei, ca primă formă de asigurare, este explicată prin legătura strânsă: comerţ - navigaţie maritimă, descoperindu-se că navele, mărfurile şi vieţile omeneşti erau expuse riscurilor mării.
"Asigurarea Maritima - Asigurari si reasigurari "

Alte referate despre: suma asigurata la asigurari maritima, asigurarea maritima- exemple de firme de asigurari, asigurari si reasigurari maritime

Asigurarea de protectie si indemnizare - Asigurari si reasigurari

- rãspunderea pentru coliziunea navei cu o alã navã – se are în vedere cã asigurarea tradiţionalã e limitatã la ¾ din daunele provocate altei nave. Asigurarea de P&I realizeazã o acoperire a rãspunderii armatorului ce depãşeşte ¼ din valoarea pagubei provocate altei nave fãrã ca aceasta sã fie asiguratã de o poliţã CASCO.

Alte referate despre: asigurarea de protectie si indemnizare, date despre asigurare de protectie si indemnizare pe 2008, referat asigurarea de protectie si indemnizare

Asigurarea cladirilor

Ca extindere la asigurarea clădirii mai pot fi asigurate cheltuielile de proiectare, de curăţare a locului ca urmare a producerii riscurilor asigurate, legate de intervenţia pompierilor pentru stingerea incendiilor în cazul în care Asiguratul este obligat, potrivit legii, la plata acestora, de expertiză a daunei.pagube produse de incendiu şi alte calamităţi produse de incendiu şi alte calamităţi

Alte referate despre: asigurarea cladirilor, asigurarea cladirilor impotriva incendiilor, asigurarea cladirilor referat

Bunurile publice si productia in sectorul public

In aceasta clasificare, includerea bunurilor mixte nu este rigida in timp. Aceasta inseamna ca unele bunuri non-rivale pot deveni rivale sau pot exista transformari privind caracteristica de excludere. De exemplu, un stadion cu locuri neocupate la un meci care este un bun mixt care accepta excluderea si este non-rival poate deveni rival, adica bun privat daca tarifele se diminueaza si creste cererea.

Alte referate despre: bunurile publice si productia in sectorul public, referat bunurile publice si productia in sectorul public, bunurile publice si productia acestora in sectorul public

Ipoteca

-ipoteca este o garantie reala, servind la garantarea obligatiilor unui debitor fata de creditorul sau, printr-un bun imobil din propriul sau patrimoniu, anume desemnat pe cale legala in acest scop (ipoteca nu presupune deposedarea debitorului de imobil).
- sintetic, ipoteca este o garantie reala, imobiliara, constand dintr-un drept real accesoriu asupra unui imobil al debitorului.

II. Caracterele generale ale ipotecii
Indiferent de felul ei, ipoteca prezintă următoarele caractere generale:

1. ipoteca este un drept real asupra unui bun imobil care conferă titularului său două atribute: dreptul de urmărire şi dreptul de preferinţă;
2. ipoteca este un drept accesoriu, deoarece însoţeşte şi garantează un drept principal;
3. ipoteca este o garanţie imobiliară, deoarece are ca obiect numai bunuri imobile aflate în circuitul civil;
4. ipoteca este o garanţie specializată, ceea ce înseamnă că poate fi constituită numai asupra unui imobil sau a unor imobile ...

Alte referate despre: ipoteca, ipoteca de rang 1, dreptul de ipoteca

Dreptul bunurilor

În legislatia civilă nu există o definitie a bunului, astfel că această sarcină a revenit doctrinei. Pornind de la ce două sensuri, bunul a fost definit ca fiind valoarea economică ce este utilă pentru satisfacerea nevoii materiale ori spirituale a omului si este susceptibilă de apropriere sub forma dreptului patrimonial

Alte referate despre: dreptul bunurilor, raspunsuri dreptul bunurilor drepturi reale, dreptul bunurilor reale

Asigurarea de raspundere civila legala

Necesitatea si formele protectiei omului si bunurilor sale impotriva riscurilor.Pentru combaterea fenomenelor (evenimente) aleatorii, generatoare de pagube, pe care le vom numi in continuare riscuri, omul are la indemana mai multe posibilitati: evitarea sau prevenirea riscului, limitarea pagubelor provocate de riscurile produse, crearea de rezerve in vederea acoperirii, pe seama resurselor proprii, a eventualelor pagube si, in sfarsit, trecerea riscului asupra altei persoane .

Alte referate despre: temei legal asigurare de raspundere civila auto, asigurarea de raspundere civila auto, asigurarea de raspundere civila

Clauzele asiguratorii

b) După criteriul finalităţii urmărite, clauzele asiguratorii pot fi grupate în:
- Clauze de menţinere a valorii contractului. De specificul acestora este faptul că ele vizează prin excelenţă prestaţia monetară şi urmăresc ca finalitate menţinerea valorii ci în parametrii ei iniţiali.Se asigură astfel menţinerea valorii contractului în ansamblul său, căci menţionata prestaţie reprezintă reperul esenţial pentru determinarea acelei valori.

Alte referate despre: clauzele asiguratorii, clauze asiguratorii, clauzele asiguratorii -dreptul comertului international

Ce posibilitati au Guvernele Statelor membre UE sa respecte prevederile Pactului si, pe de alta parte, sa asigure sustenabilitatea finantelor publice?

In al doilea rand, aceasta alternativa constituie de altfel si o tangenta la coeziunea sociala.Unul din principalii piloni ai Pactului este mentinerea unei politici fiscale coerente si descentralizate care sa respecte termenii Pactului de Stabilitate si Crestere Economica.
Situatia economica si mediul de afaceri sunt foarte importante pentru stabilitatea unei tari, cu atat mai mult cu cat o mare parte din investitii se bazeaza pe aceste informatii.

Alte referate despre: analiza a doua state membre u e geografie, uniunea europeana comunitatea statelor membre caracteristici, combaterea evaziunii fiscale in statele membre din ue
Referate afisate : 18
Medie note: 8.27 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles