Asigurarea cladirilor contructiilor echipamentelor si a altor bunuri

Asigurarea cladirilor, constructiilor, echipamentelor precum si alte bunuri

"Asigurarea cladirilor, constructiilor, echipamentelor precum si alte bunuri"
Asigurarea joacă un rol important în protejarea bunurilor ( mobile şi imobile ) de care cineva dispune. Asigurarea de bunuri compensează cheltuielile impuse de repararea sau de înlocuirea acelor bunuri care sunt avariate, distruse sau pierdute. În asigurarea de bunuri, asigurătorul se obligă ca la producerea riscului asigurat să plătească asiguratului sau beneficiarului desemnat o despăgubire.

Nivel: Facultate
Dimensiune: 29kb
Downloads: 22
Materia: Economie

Asigurari si reasigurari

Existenţa individuală şi socio-umană se grevează pe necesităţi şi trebuinţe, a căror satisfacere justifică şi orientează activitatea omului. Unele trebuinţe pot fi satisfăcute imediat sau într-un orizont de timp apropiat, altele sunt posibile într-o anumită eventualitate sub aspectul incertitudinii şi al nesiguranţei.

Alte referate despre: asigurari si reasigurari, referat asigurari si reasigurari, asigurari si reasigurari referat

Fiscalitatea asigurarilor

In Uniunea Europeana, nu s-a realizat înca armonizarea legislatiilor nationale privind sistemul de impozite si taxe, lasandu-se la latitudinea politicilor interne fiscale, între altele, si modalitatile de punere în practica a deductibilitatii fiscale la cheltuielile efectuate cu asigurarea persoanei si a proprietatilor acesteia.

România s-a numarat si, din pacate, înca se mai numara, în pofida dinamicii accentuate a pietei din ultima vreme, printre tarile aflate la finalul clasamentelor întocmite dupa diferite criterii: volumul incasarilor din prime brute (care a atins totusi in 2002 pragul considerat critic de 1% din PIB) este scazut chiar si fata de statele foste comuniste, la fel si in ceea ce priveste criteriul densitatea asigurarilor – indicator care reflecta cheltuielile medii/locuitor/an pentru protejarea vietii si a bunurilor: 23 USD/persoana/an in 2002.

Alte referate despre: fiscalitatea asigurarilor, referate fiscalitatea asigurarilor de locuinte, fiscalitatea asigurarilor de locuinte

Piata asigurarilor in UE

Piata asigurarilor in UE
Tontinele, după numele bancherului italian Lorenzo Tonti din secolul al XVII lea, sunt asociaţii constituite pe o perioadă determinată de timp, în care membrii contribuie la fondul comun cu o cotizaţie anuală, care variază în funcţie de vârstă. După ce termenul expiră, sumele constituite din cotizaţii pe parcursul perioadei determinate se împart între membrii supravieţuitori. Asociaţii asemănatoare se organizează şi pentru cazurile de deces. Legătura dintre asigurat şi asigurători se realizează direct prin personalul de specialitate al societaţilor comerciale de asigurări, apoi se realizează prin intermediul membrilor organizaţiilor de asigurare mutuală sau prin agenţii intermediari( brokeri).

Alte referate despre: piata asigurarilor, piata asigurarilor de viata, piata asigurarilor in romania

Asigurarea cladirilor

Societăţile de asigurări abordează în mod diferit problema asigurării clădirilor. Astfel unele societăţi emit condiţii particulare, unice privind asigurarea bunurilor împotriva incendiilor, indiferent dacă aceastea se referă la bunuri cu destinaţie civilă (clădiri de locuit, anexe gospodăreşti) sau alte bunuri cu destinaţie comercială sau industrială (unităţi de alimentaţie publică, magazine, depozite de mărfuri, unităţi de producţie, prestări de servicii, ateliere).Alte societăţi grupează bunurile acceptate în asigurare în funcţie de destinaţia acestora şi de natura riscurilor la care sunt supuse.

Alte referate despre: asigurarea cladirilor, asigurarea cladirilor impotriva incendiilor, asigurarea cladirilor referat

Forme si fonduri de protectie a oamenilor si bunurilor impotriva calamitatilor naturale

Activitatea oamenilor, comportarea lor pot aduce prejudicii tertelor. In acest sens se mentioneaza neglijenta in serviciu, incalcarea normelor de igiena, protectie si securitate a muncii, comiterea de infractiuni cum sunt: spargere, furt, talharie, crime, etc.
Pe scurt, omul este supus unor pericole multiple si variate cauzate de fortele naturii, de folosirea tehnicii sau de anumiti factori sociali sau socio-economici.

Alte referate despre: forme si fonduri de protectie a oamenilor impotriva calamitatilor, forme si fonduri de protectie ale oamenilor, forme si fonduri de protectie

Asigurari de bunuri persoane si raspundere civila la SC Astra SRL

Alegerea uneia sau a alteia dintre posibilităţile de combatere a riscurilor sau efectelor acestora depinde de puterea economică a societăţii, cât şi de efortul financiar pe care trebuie să îl realizeze societatea raportând la mărimea pagubei. Această soluţie presupune constituirea unor fonduri de asigurare la nivelul unor organisme specializate prin participarea tuturor celor afectaţi de anumite pericole să contribuie cu o sumă de bani calculată în funcţie de mărimea şi intensitatea riscului împotriva căruia se solicită protecţie, sumă care necesită primă de asigurare.

Asigurarea a apărut în timp deoarece prin ea înţelegem o acţiune de punere în siguranţă atât a omului, cât şi a bunurilor acestuia, poate fi considerată o operaţie financiară deoarece ea decurge dintr-un contract ferm sau o obligativitate sub incidenţa legii prin care asigurătorul este obligat ca în schimbul unei sume încasate de la asigurat să-l despăgubească în mod ...

Alte referate despre: asigurari de bunuri persoane si raspundere civila la sc astra srl, asigurari de bunuri persoane si raspundere civila, asigurarile de bunuri persoane si raspundere civila

Asigurarile si importanta activitatii de asigurare in Romania

Unii economişti consideră definitorii în privinţa asigurării trăsături principale ale acestuia:
- Existenţa riscului;
- Existenţa comunităţii de risc;
- Mutualitatea în suportarea pagubelor.

Alte referate despre: asigurarile si importanta activitatii de asigurare in romania, asigurarile si importanta activitati de asigurare, referat asigurarile si importanta activitatii de asigurare in romania

Istoria asigurarilor in Romania

In anul 1942 odata cu apariatia legii care reorganiza activitatea de asigurare, Casa de Asigurari a Ministerului de Interne (aparuta in anul 1915 si reorganizata in anul 1936) s-a transformat in REGIA AUTONOMA A ASIGURARILOR DE STAT (R.A.A.S.) practica toate categoriile de asigurari si detinea monopolul asupra asigurarii bunurilor de stat si comunale. Avand in vedere faptul ca R.A.A.S. era in proprietatea statului, regia presta numai servicii publice si nu obtinea profit, astfel primele de asigurare erau sub nivelul primelor practicate de societatile private de asigurari. R.A.A.S. suporta cheltuielile de regie si despagubirile din primele de asigurare incasate.

Alte referate despre: istoria asigurarilor in romania, istoria asigurarilor, istoricul asigurarilor in romania

Efectele poluarii sonice

Ca orice alt tip de poluare si poluarea sonica are numai efecte negative in special pentru om. Poluarea sonica produce stress, oboseala, diminuarea sau pierderea capacitatii audutive, instabilitate psihica, randament scazut, fisurarea cladirilor, spargerea geamurilor etc. Sunetul reprezinta o vibratie a particulelor unui mediu capabila sa produca o senzatie auditiva. Sunetul se propaga sub forma de unde elastice numai in substante si nu se propaga in vid. In aer viteza de propagare este de 340 m/s.

Alte referate despre: efectele poluarii sonice, efectele poluarii mediului asupra omului, efectele poluarii asupra omului

Contabilitate Generala SC Alcor SRL

Obiectivul de activitate secundara a societatii este urmatorul :
4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor ;
4212 Constructia de poduri si tuneluri ;
4311 Lucrari de demolare a constructiilor ;
Activitati care se desfasoara la beneficiari si/sau in afara sediilor proprii.

Alte referate despre: alcor srl, contab generala alcor srl, caiet de practica contabilitate la elada company srl iasi

Instalatii si echipamente pentru procesarea produselor de origine animala in bucatarie

Daca prevezi toate aceste aspecte, nu mai esti nevoit sa intervii asupra fluxului tehnologic pe care l-ai conceput initial.Masinile si utilajele din industria alimentara sunt masini de lucru destinate pentru efectuarea unor operatii diversificate in cadrul proceseelor de productie,in conformitate cu cerintele tehnico-economice sunt impuse fiecarei lucrari in parte.Prin folosirea masinilor in executarea diverselor lucrar din cadrul proceselor de productie din industria alimentara,se asigura:

Alte referate despre: procesarea produselor de origine animala, procesarea produselor de origine vegetala, produse de origine animala

Procedura incheierii contractului de concesiune de bunuri publice. Modificarea contractului.

a) registrul "Oferte", care cuprinde date si informatii referitoare la derularea procedurilor
prealabile incheierii contractului de concesiune; se precizeaza cel putin datele si informatiile referitoare la studiul de oportunitate, la oferte, la procedura de atribuire aplicata;
b)registrul "Contracte", care cuprinde date si informatii referitoare la executarea contractului de concesiune; se precizeaza cel putin datele si informatiile referitoare la obiectul, durata contractului de concesiune, termenele de plata a redeventei.

Incheierea contractului de concesiune are loc din initiativa concedentului sau ca urmare a unei propuneri de contractare facuta concedentului de un investitor interesat. Concedentul poate initia procedura de concesionare prin intocmirea si aprobarea unui studiu de oportunitate si a caietului de sarcini, urmate de publicarea anuntului privind organizarea licitatiei pentru selectarea viitorului concontractant.

Acest studiu de oportunitate va ...

Alte referate despre: contractul de concesiune a bunurilor din domeniul public, contractul de concesiune a bunurilor proprietate publica, contractul de concesiune de bunuri proprietate publica

Ce posibilitati au Guvernele Statelor membre UE sa respecte prevederile Pactului si, pe de alta parte, sa asigure sustenabilitatea finantelor publice?

Politici guvernamentale ar trebui sa se concentreze asupra cresterii competitivitatii, prin inovatii, conducand in acest fel la cresterea exporturilor si la acoperirea deficitelor. Asistenta financiara si consultanta pentru cresterea investitiilor si a economisirilor, ar trebui sa fie de altfel importanta pentru guverne, cu atat mai mult cu cat aceasta asigura crestere, stabilitate si incredere in economia respectiva.In mod cert Guvernele pot contribui la cresterea economica, insa actiunile intreprinse nu afirma acelasi lucru.

Alte referate despre: analiza a doua state membre u e geografie, uniunea europeana comunitatea statelor membre caracteristici, combaterea evaziunii fiscale in statele membre din ue

Echipamente electrice si electronice de comutatie

- dupa modul de actionare asupra obiectului comandat: relee cu actiune
directa si relee cu actiune indirecta;
- dupa valoarea marimii de intrare la care actioneaza: relee maximale, a caror actionare are loc cand valoarea marimii de intrare devine egala sau depaseste o anumita valoare maxima, dinainte stabilita; relee minimale, care actioneaza in momentul cand valoarea marimii de intrare devine egala sau mai mica decat o anumita valoare minima, dinainte stabilita; relee diferentiale, a caror actionare are loc cand diferenta valorilor a doua marimi aplicate la intrare devine, in valoare absoluta, mai mare decat o valoare dinainte stabilita.

Alte referate despre: materiale pentru echipamente electrice si electronice, echipamente electrice de protectie si comutatie, materiale pt echipamente electrice si electronice

Asigurarea misiunilor spatiale

Prima companie care a luat decizia de a-si asigura interesele cu un produs financiar de asigurari odata cu inceputul utilizarii tehnicii spatiale in scopuri comerciale a fost compania Communication Satelite Corporation (COMSAT), infiintata in SUA in anul 1962. Pentru aceasta corporatie a fost conceput un produs de asugurari ce avea ca obiect de asigurare satelitul de telecomunicatii "Early Bird" (Intelsat-1), lansat in spatiu in anul 1965.

Alte referate despre: asigurarea misiunilor spatiale, misiuni spatiale, misiuni spatiale referat

Tactica ascultarii invinuitului inculpatului si altor parti

2 Studierea materialului cauzei
Pe aceasta baza vor fi stabilite persoanele care urmeaza a fi audiate în cauza în calitate de invinuiti sau inculpati, faptele care au fost retinute în sarcina acestora, participantii, calitatea şi contributia lor la comiterea faptei, problemele ce urmeaza a fi lamurite prin intermeiul audierii. Studiul materialului trebuie făcut cu obiectivitate, atit cu observarea probelor în acuzare cit şi a celor în aparare, a circumstantelor atenuante sau agravante.

Alte referate despre: tactica ascultarii invinuitului inculpatului, tactica ascultarii invinuitului sau inculpatului, tactica ascultarii invinuitului

Evaluarea bunurilor mobile

Echipamente, adica alte active care sunt utilizate pentru a facilita functionarea intreprinderii sau entitatii.

Alte referate despre: evaluarea bunurilor mobile, evaluare bunuri mobile, raport evaluare bunuri mobile
Referate afisate : 18
Medie note: 8.69 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles