Atributiile consiliului superior al magistraturii

Consiliul Superior al Magistraturii

Consiliul Superior al Magistraturii este un organism cu importante atribuţii în asigurarea condiţiilor organizatorice şi de imparţialitate a activităţii instanţelor judecătoreşti şi având în vedere faptul că pune la adapost justiţia de orice ingerinţe exterioare şi de influenţele politice şi administrative,această instituţie a mai fost numită –un guvern al magistraturii.2

Nivel: Gimnaziu
Dimensiune: 13kb
Downloads: 1946
Materia: Drept

Drept Constitutional

Constitutia Romaniei permite ca o lege organica sa fie modificata
printr-o ordonanta de urgenta in circumstante exceptionale, care
vizeaza interesul public. Ori, Ministerul Educatiei Nationale a
apreciat, in Nota de fundamentare si in interventiile reprezentantilor
sai, cu ocazia discutarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
36/1997 in comisiile de specialitate si in plenul celor doua Camere
ale Parlamentului, ca circumstantele exceptionale ce vizeaza interesul
public sunt reprezentate de reformele de structura angajate, care
cuprind: "a) necesitatea introducerii unui nou curriculum national
pentru invatamantul preuniversitar; b) necesitatea trecerii la un nou
tip de finantare - cea globala - in invatamantul superior; c)
necesitatea introducerii unui management performant in unitatile
scolare si de invatamant superior; d) descentralizarea sistemului de
invatamant, cresterea autonomiei institutiilor; e) insertia sistemului
de inavatamant in viata ...

Alte referate despre: drept constitutional, drept constitutional comparat, izvoarele dreptului constitutional

Actele Parlamentului in Romania - licenta

SECŢIUNEA 1
LEGILE
Potrivit art.67 din Constituţie,Camera Deputaţilor şi Senatul adoptă legi, hotărâri şi moţiuni, art.73 alin.1 stipulând că Parlamentul adoptă legi constituţionale, legi organice şi legi ordinare.Este necesară prezentarea conceptului de ,,lege”.Acest termen este folosit în două accepţiuni şi anume :în sens larg ( lato senso) se are în vedere orice act normativ şi în sens restrâns (stricto senso),
se are în vedere actul juridic al organului legiuitor.

Delimitarea este necesară în vederea ierarhizării izvoarelor de drept a explicării supremaţiei legii şi argumentării acesteia.De obicei ,în denumirea legii se are în vedere conţinutul actului normativ şi procedura de adoptare.Au fost date diverse definiţii termenului ,,lege”, majoritatea autorilor surprinzând criteriul formal şi mai puţin pe cel formal ( conţinutul normativ al legii).

O definiţie care ...

Alte referate despre: actele parlamentului romaniei, actele parlamentului, actele parlamentului in romania

Curtea europeana de justitie

– Acordul privind Parisul si Roma.
Comunitatea fiind scopul legii, ea urmareste scopurile sale numai prin noua lege, legea Comunitatii, care este independent in toate statele membre ale Comunitatii, fiind superior legislatiilor nationale, ale carui conditii sunt aplicabile in toate statele membre.
Sistema juridica a Comunitatii are nevoie de o efectiva sistema a garantiilor judiciare, cand legea este neconforma sau trebuie sa se aplice.

Alte referate despre: curtea europeana de justitie, curtea europeana de justitie referat, referat curtea europeana de justitie

Organizarea sistemului judiciar romanesc

Un prim criteriu formal se referă la organul emitent. În această concepţie, actul ce emană de la o autoritate judecătorească constituie un act jurisdicţional. Este un criteriu formal important, dar nu se poate ignora faptul că, nu toate acetele pronunţate de instanţele judecătoreşti au caracter jurisdicţional, după cum există şi autorităţi administrative ce au căderea de a emite acte jurisdicţionale.

Alte referate despre: organizarea sistemului judiciar, organizarea sistemului judiciar in romania, referat organizarea sistemului judiciar in franta si germania

Controlul constitutionalitatii legilor inainte de promulgare

In esenta, alegerea continuitatii traditiei controlului judecatoresc- instituit in tara noastra in conditiile in care putine state din lume acceptasera insasi idea de control al constitutionalitatii legilor se lovea de puterea de convingere a argumentelor celor ce invocau sistemul ce a castigat net teren in competitie cu celalante, in special dupa ce-l de-al doilea razboi mondia, si in deosebi in Europa: controlul realizat de un alt organ decat unul din cele ce reprezinta- in conformitate cu doctrina clasica- cele “ trei puteri “: legislative, executive si judecatoreasca.

Alte referate despre: controlul constitutionalitatii legilor inainte de promulgare, controlul de constitutionalitate a legilor inainte de promulgare, controlul constitutionalitatii legilor

Procurorul - parte in procesul civil

Această calificare se arată, rezultă din statutul procurorilor, care e parţial diferit, fiind neconform cu realitatea să se susţină că procurorii înfăptuiesc justiţia. În realitate, ei participă printr-o serie de atribuţii şi în mod specific la înfăptuirea justiţiei .

Alte referate despre: procurorul parte in procesul civil, referat procurorul ca parte in procesul civil, partile in procesul civil

Consiliul Europei

Consiliul Europei.Astăzi Consiliul Europei are un număr de 46 state membre a căror evoluţie cronologică de aderare la Organizaţie este următoarea: Grecia (august 1949, in urma încheierii războiului civil între forţele comuniste şi cele naţionaliste), Turcia (august 1949), Islanda şi Germania în 1950, Austria 1956, Cipru 1961, Elveţia 1963, Malta 1965, Portugalia 1976, Spania 1977, Liechtenstein 1978, San Marino 1988, Finlanda 1989, Ungaria 1990, Polonia 1991, Bulgaria 1992, Cehia, Estonia, Lituania, România, Slovacia, Slovenia 1993, Andora 1994, Albania, Letonia, Macedonia, Moldova, Ucraina 1995, Croaţia şi Rusia 1996, ...

Alte referate despre: consiliul europei, consiliul europei referat, activitatea consiliului europei

Numele - atribut de identificare

Prenumele, desemnat in vorbirea comuna ca „numele de botez”, este format din unul sau mai multe cuvinte si identifica o persoana in raport cu ceilalti membri ai aceleiasi familii sau cu membrii altor familii cu acelasi nume de familie.

Alte referate despre: atributele de identificare a persoanei juridice, atributele de identificare a persoanei fizice, atributele de identificare ale persoanei juridice

Consiliul Europei

c) lnstituirea, in baza Conventiei europene a drepturilor omului si libertatilor fundamentale, a unui sistem de protectie si control al respectarii acestor drepturi, prin intermediul a doua organisme AZComisia si Curtea Europeana a Drepturilor Omului. Din ianuarie 1998, funetioneaza o Curte unica si permanenta, care a inlocuit acest dublu mecanism.

Alte referate despre: statutul consiliului europei, referat consiliul europei, organizarea si functionarea consiliului europei

Curtea constitutionala din Republica Moldova

Curtea constitutionala din Republica Moldova - La 23 februarie 1995 si-a inceput activitatea prima componenta a Curtii Constitutionale.
La 16 iunie 1995 Parlamentul a adoptat Codul jurisdictiei constitutionale, in corespundere cu care Curtea procedeaza la adoptarea hotaririlor, deciziilor si avizelor.

Alte referate despre: curtea constitutionala a republicii moldova, curtea constitutionala din republica moldova, structura si competenta curtii constitutionale a republicii moldova

Constitutia Romaniei

Posibilitatea revizuirii Constitutiei
O constitutie poate fi revizuita , daca normele pe care le contine nu mai corespund noilor
realitati economice , sociale , politice .

Alte referate despre: constitutia din 1866, constitutia romaniei, constitutia din 1923

Atributele dumnezeiesti - generalitati

Potrivit celei de a doua impartiri, pe care o adopta in expunerea care
urmeaza , atributele divine sunt: naturale sau fizice, adica specifice
naturii sau firii dumnezeiesti absolute si infinite (aseitatea ,
spiritualitatea, atotprezenta , vesnicia, neschimbabilitatea,
atotputernicia, unitatea), intelectuale , specifice cunoasterii
dumnezeiesti (atotstiinta , atotintelepciunea) si morale , specifice
vointei dumnezeiesti( libertatea , sfintenia , bunatatea-iubirea ,
dreptatea , veracitatea , fidelitatea.

Alte referate despre: atribute dumnezeiesti, atributele dumnezeiesti, despre atributele si lucrarile dumnezeiesti

Uniunea europeana -atributii si functii

Potrivit art. 221 din Tratatul privind Uniunea Europeană:"Curtea de Justitie este formată din cinsprezece judecători.Curtea de Justitie se întruneste în sedintă plenară. Totusi, ea poate crea în cadrul său camere, formate fiecare din trei, cinci sau sapte judecători, fie pentru anumite măsuri de instructie, fie pentru a judeca anumite categorii de cauze, în conditiile prevăzute în acest scop de regulament.La solicitarea unui stat membru sau a unei institutii comunitare care este parte la proces, Curtea de Justitie se întruneste în sedintă plenară.La cererea Curtii, Consiliul, hotărând în unanimitate, poate mări numărul judecătorilor si poate efectua adaptările necesare alineatului 2 si 3 din prezentul articol si alineatul 2 din articolul 167.".Conform art. 222:"Curtea de Justitie este asistată de opt avocati generali. otusi, un al nouălea avocat general este desemnat de la data aderărilor, până la 6 octombrie 2000.Avocatul general are datoria să prezinte în ...

Alte referate despre: uniunea europeana atributii, uniunea europeana-atributii, uniunea europeana functii atributii

Consiliile judetene

SCURT ISTORIC
Împărţirea teritoriului Munteniei şi al Moldovei în judeţe şi ţinuturi s-a făcut pe timpul lui Mircea cel Bătrân, în Muntenia şi a lui Alexandru cel Bun, în Moldova. Până în aprilie 1864 acestea – judeţele şi ţinuturile – erau simple circumscripţii teritoriale care erau administrate în numele domnitorului, de unul sau doi juzi, căpitani de judeţe sau ispravnici, în Muntenia, şi de unul sau doi pârcălabi sau ispravnici, în Moldova. Denumirile lor au evoluat în timp la ispravnici. Aceştia aveau atribuţii militare, administrative şi judecătoreşti. Potrivit Regulamentelor Organice, conducătorii judeţelor, în Muntenia şi ai ţinuturilor, în Moldova, erau ocârmuitorii care se ocupau de administrarea judeţelor şi a ţinuturilor, ...

Alte referate despre: consiliile judetene, consiliile judetene referat, despre consiliile judetene

Institutul national al magistraturii - conferinta de presa

1. Relatii internationale
Institutul National al Magistraturii a organizat, in colaborare cu partenerii sai (alte scoli de magistratura, organisme internationale care se ocupa de formarea magistratilor) o serie de stagii si vizite de studiu in cursul anului 2005, beneficiind de o astfel de formare un numar de 38 auditori de justitie si magistrati. Au fost organizate astfel de stagii si vizite la Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene din Luxemburg, in Franta, la Curtea Europeana a Drepturilor Omului de la Strasbourg si la Consiliul Europei, la Scoala Nationala de Magistratura (Ecole Nationale de la Magistrature - ENM), in Olanda, Elvetia, Germania, Belgia si Italia.

Alte referate despre: institutul national al magistraturii, referate institutul national al magistraturii, cati ani se face pentru institutul national al magistraturii

Presedintele consiliului judetean

Presedintele consiliului judetean reprezinta judetul in relatiile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele fizice si juridice romane si straine, precum si in justitie, dar in acelasi timp si raspunde, in fata consiliului judetean, de buna functionare a administratiei publice judetene, a aparatului propriu de specialitate pe care il conduce si il controleaza.

Alte referate despre: presedintele consiliului judetean, presedintele consiliului judetean referat, primarul si presedintele consiliului judetean

Consiliul ministrilor

De-a lungul anilor, Consiliul a castigat puteri si responsabilitati dar a si pierdut unele, fapt care s-a intamplat din doua motive; mai intai, Consiliul European si-a asumat responsabilitati din ce in ce mai mari in luarea deciziilor finale in domenii cum ar fi noile aderari, reforma institutionala, lansarea unor initiative politice mai largi, apoi, atat Actul Unic European cat si Tratatul asupra Uniunii Europene au marit puterile legislative ale Parlamentului European.Activitatea Consiliului este impartita in domenii politice.

Alte referate despre: consiliul ministrilor, instritutile publice subordinea consiliului ministrilor, referat despre consiliul ministrilor din romania

Proiect de practica in cadrul unei institutii

* Organizeaza si coordoneaza direct lucrarile de intocmire a
proiectului bugetului Consiliului General al Municipiului
Bucuresti.
* Analizeaza si face propuneri de repartizare a surselor totale ale
bugetului local al municipiului Bucuresti pe bugete componente.
* Intocmeste lucrarile pentru proiectul bugetului Consiliului
General al Municipiului Bucuresti, modificarea sau rectificarea
acestuia.
* Analizeaza si face propuneri in legatura cu proiectele bugetelor
unitatilor autofinantate si ale regiilor autonome de sub
autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
* Efectueaza (propune) operatiunile de alocare a creditelor bugetare
pe ordonatori in conformitate cu prevederile bugetului aprobat.
* Analizeaza fundamentarile si indeplinirea conditiilor legale
pentru cererile de cheltuieli de capital cu finantare partiala sau
integrala de la bugetul Consiliului General al Municipiului
Bucuresti.
* Face propuneri pentru cuprinderea in proiectul bugetului a
cheltuielilor ...

Alte referate despre: proiect de practica in cadrul unei institutii publice, proiect de practica in cadrul unei institutii, proiect practica in cadrul unei institutii
Referate afisate : 19
Medie note: 8.41 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles