Buget venituri si cheltuieli primarii

Studiu aplicativ privind executia veniturilor si cheltuielilor Primariei Bucuresti

In cadrul acestuia proiect am analizat regulile generale de executie, precum si destinatiile veniturilor publice ale Primariei Municipiului Bucuresti pentru finantarea cheltuielilor publice la nivel local. In continuare am urmarit etapele executiei cheltuielilor bugetare, si anume: angajarea, lichidarea si ordonantarea - sunt efectuate de catre conducatorii institutiilor publice (ordonatorii de credite bugetare) sau de catre imputernicitii acestora in anul 2008.

Nivel: Facultate
Dimensiune: 90kb
Downloads: 3
Materia: Stiinte Politice

Impozitul pe venitul persoanelor juridice

) Venit financiar - venit obtinut sub forma de royalty (redeventa), anuitati, de la darea bunurilor in arenda, locatiune, de la uzufruct, pe diferenta de curs valutar, de la activele ce au intrat in mod gratuit, alte venituri obtinute ca rezultat al activitatii financiare, daca participarea contribuabilului la organizarea acestei activitati nu este regulata, permanenta si substantiala.

Alte referate despre: impozitul pe venitul persoanelor juridice, impozitul pe venit persoane juridice, impozitul pe venit persoane juridice in europa

Analiza corelatiei dintre cheltuielile medii cu procurarea marfurilor alimentare si venitul mediu

In Romania, in ultimii ani, veniturile reale ale populatiei au fost in continua scadere. In aceste conditii, veniturile au fost folosite aproape in totalitate pentru acoperirea nevoilor zilnice - cu preponderenta a celor alimentare - si a platilor obligatorii (impozite, taxeetc.conform datelor furnizate de INSSE).Variabilele selectate pentru acest studiu de caz sunt cheltuielile medii cu procurarea marfurilor alimentare si venitul mediu si sunt exprimate in lei.

Alte referate despre: analiza corelatiilor dintre cheltuieli, analiza veniturilor si cheltuielilor, analiza ofertei de marfuri alimentare

Impozitul pe venit din salarii 2007

d) pensiile pentru invalizii de razboi, orfanii, vaduvele/vaduvii de razboi, sumele fixe pentru ingrijirea pensionarilor care au fost incadrati in gradul I de invaliditate, precum si pensiile, altele decat pensiile platite din fonduri constituite prin contributii obligatorii la un sistem de asigurari sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative si cele finantate de la bugetul de stat;

Alte referate despre: impozitul pe venitul din salarii, impozitul pe venit din salarii, referat impozitul pe venitul din salarii

Impozitul pe venit

Formele de salarizare folosite în România sunt:
a. salarizarea în regie ;
b. salarizarea în acord direct: individual sau colectiv ;
c. salarizarea în acord indirect ;
d. salarizarea prin cote procentuale ;
e. salariul de merit şi premii.

Alte referate despre: impozitul pe venit, impozit pe venit, impozitul pe venit referat

Veniturile, cheltuielile, rezultatele financiare

- prime încasate din asigurările animale;
- prime încasate din asigurările de culturi agricole şi rodul viitor;
- prime încasate din asigurările gospodăriilor populaţiei;
- prime încasate din asigurările de clădiri, alte construcţii şi ale conţinutului acestora (mijloace fixe şi mijloace circulante materiale);
- prime încasate la asigurările pentru cazurile de avarii ale autovehiculelor, cu valabilitate în România;
- prime încasate la asigurările pentru cazurile de avarii ale autovehiculelor, cu valabilitate în afara României;
- prime încasate din asigurările construcţiilor-montajului şi a răspunderii constructorului;
- prime încasate la asigurările navelor (fluviale, maritime şi aeriene);

Alte referate despre: venituri cheltuieli rezultate financiare, contabilitatea cheltuielilor veniturilor si rezultatelor financiare, contabilitate cheltuielilor veniturilor si rezultatului financiar

Previziunea bugetului de venituri si cheltuieli la S.C Turism Felix S.A.

Bugetul de venituri si cheltuieli poate fi apreciat ca un sistem complex si corelat de indicatori financiari, dar si ca un complex de actiuni care este concretizata intr-un document final ce exprima eficienta activitatii generale a intreprinderii prin cumularea veniturilor, cheltuielilor si rezultatelor exercitiului de la toate subunitatile considerate ca centre de responsabilitate.

Alte referate despre: bugetul de venituri si cheltuieli previziune, previziune a bugetului de venituri si cheltuieli, rolul de previziune al bugetului de venituri si cheltuieli

Venitul

CONSUMUL SI ECONOMIILE
• Mărimi absolute
În procesul folosirii, venitul obtinut de către posesorii factorilor de productie se împarte în două părti: consum (C) si economii (E):
V = C + E

Asa cum apar în această formulă, consumul si economiile sunt mărimi absolute.Consumul (C) este acea parte a venitului care se utilizează pentru procurarea bunurilor si serviciilor destinate satisfacerii nevoilor curente. Economiile (E) reprezintă partea din venit rămasă după scăderea consumului: E = V – C

Consumul poate fi, la rândul lui, privat si guvernamental. Primul are ca obiectiv solutionarea trebuintelor oamenilor, iar al doilea, solutionarea trebuintelor unor institutii guvernamentale; el este consum public. Economiile se pot grupa si ele în cele două categorii.

Alte referate despre: a venit vacanta-compunere, veniti dupa mine tovarasi comentariu, venitul

Impozit pe venit global

- sa examineze orice documente care ar fi relevante stabilirea corecta a impozitelor datorate;
- sa solicite contribuabilului toate informatiile, justificarile sau explicatiile referitoare la documentele supuse controlului;
- sa solicite prezenta contribuabililor la sediul unitatii fiscale;
- sa faca constatari faptice cu privire la natura activitatilor producatoare de venituri impozabile.

Alte referate despre: impozitul pe venitul global, impozit pe venit global, impozitul pe venit global

Fundamentarea veniturilor si cheltuielilor bugetare

O astfel de strategie prin care autorităţile administraţiei publice locale îşi definesc managementul financiar poate fi elaborată de către ordonatorul principal de credite şi aprobată de consiliul local sau judeţean, după caz, sub forma unei politici bugetare.

Alte referate despre: fundamentarea veniturilor si cheltuielilor bugetare, fundamentarea veniturilor si cheltuielilor bugetelor locale, referat fundamentarea veniturilor si cheltuielilor bugetare

Contabilitatea cheltuielilor de exploatare

Operatiile pivitoare la contul 625 “Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari” pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel:
625 = 401 suma => Sumele datorate reprezentand cheltuieli cu deplasari,
detasari si transferari (inclusiv transportul) facturate
625 = 408 suma => Sumele datorate reprezentand cheltuieli cu deplasari,
detasari si transferari (inclusiv transportul) pentru
care nu s-au intocmit facturi
625 = 471 suma => Sumele datorate reprezentand cheltuieli cu deplasari,
detasari si transferari (inclusiv transportul) facturate,
care au fost trecute anterior asupra cheltuielilor
anticipate
625 = 5121 suma => Sumele datorate reprezentand cheltuieli cu deplasari,
...

Alte referate despre: contabilitatea cheltuielilor de exploatare, contabilitatea cheltuielilor din exploatare, referat contabilitatea cheltuielilor de exploatare

Sistemul cheltuielilor publice

-cheltuielile definitive cuprind cheltuieli de investitii si cheltuieli de functionare;
-cheltuielile temporale sunt denumite operatiuni de trezorerie si sunt evidentiate in conturile speciale ale trezoreriei;

Alte referate despre: cheltuieli publice, cheltuielile publice, sistemul cheltuielilor publice

Cheltuieli publice

Alte tipuri de resurse financiare publice sunt:
de trezorerie – utilizate pentru acoperirea temporară a deficitului curent al bugetului de stat;din împrumuturi publice;
emisiunea bănească fără acoperire – mijloc de finanţare a deficitului bugetar cu efecte greu de estimat.

Alte referate despre: cheltuieli publice referat, cheltuieli publice pentru sanatate, referat cheltuieli publice

Cheltuielile agentului economic

Cheltuielile agentului economic
• Consumurile materiale, lucrări executate, serviciile prestate şi pentru avantajele de care beneficiază unitatea patrimonială;
• Cheltuieli cu personalul
• Executarea unor obligaţii legale sau contractuale de către unitatea patrimonială
• Cheltuieli excepţionale.

Alte referate despre: cheltuielile agentului economic, cheltuielile agentilor economici, analiza cheltuielilor agentilor economici

Definirea costurilor si a cheltuielilor

- mijloace de muncă: maşini, utilaje, clădiri.
- obiectele muncii: materii prime şi auxiliare, combustibili şi energie, rezultate dintr-un proces de muncă anterior.
- forţa de muncă.

Alte referate despre: definirea costurilor si a cheltuielilor, controlul costurilor - definirea costurilor, definirea costurilor

Primaria municipiului Bucuresti - studiu

Primaria Municipiului Bucuresti este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si in conformitate cu hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind aprobarea organigramei si numarului de posturi ale aparatului propriu de specialitate.

Alte referate despre: primaria municipiului bucuresti, referat primaria municipiului bucuresti, primaria municipiului bucuresti referat

Bugetul Sloveniei

Bugetul, însuşi, nu este o lege, dar are un statut special şi este obligatoriu.În Slovenia, procedura anuală de formulare a bugetului este prescrisă într-un decret executiv, numit „ Decretul privind bazele şi procedurile pentru pregătirea bugetului naţional propus”. Acest decret prezintă printre alte lucruri: programele şi procedurile necesare pentru pregătirea prevederilor economice, memorandumul bugetar, includerea în buget a planurilor financiare şi a programelor de dezvoltare ale ministerelor, precum şi utilizatorii indirecţi ai bugetului şi amendamentele sau îmbunătăţirile bugetare.

În Slovenia, anul bugetar coincide cu anul calendaristic. Formularea anuală a bugetului începe cu relatarea prevederilor economice, care este planificată pentru da ta de 15 Aprilie. În conformitate cu decretul menţionat anterior, ar trebui luate în considerare datele statistice privind creşterea PIB-ului la sfârşitul ultimul trimestru al anului precedent, ...

Alte referate despre: bugetul sloveniei, bugetul de stat, bugetul familiei

Evolutia veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat

In B.A.S.S. pentru acest an financiar a fost prevazuta o importanta crestere a punctului de pensie, astfel incat aceasta sa reprezinte 45% din salariul mediu pe economie. Alte importante cresteri de cheltuieli urmau sa se inregistreze pentru justificata recalculare a drepturilor de pensii pentru cei care si-au desfasurat activitatea in fostele grupe de munca I si II.

Alte referate despre: clasificare cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat, veniturile si cheltuielile bugetului asiguratilor sociale de stat, veniturile si cheltuirlile bugetului asigurarilor sociale de stat

Bugetul de stat si sistemul resurselor financiare publice

In acest sistem de conducere se includ: principiile fundamentale de conducere, organizarea economiei si conexiunile intre componentele acesteia, sistemul pietei, criteriile de eficienta, parghiile economice, sistemul informational. Principala functie a acestui mecanism este cea de conducere si reglare a proceselor economice, conditionate de raporturile de interese. Un rol important in realizarea acestei functii revine pietei concurentiale, pe care se regleaza raportul de interese prin participarea agentilor economici la formularea cererii si ofertei, la infaptuirea lor si a echilibrului economic.

In acest context un rol insemnat revine si statului, in doua ipostaze: agent economic prin nimic deosebit de ceea ce reprezinta (ca drepturi, atributii si obligatii) oricare alt agent economic, dar si ca autoritate publica ce creaza si executa cadrul legislativ si poate influenta derularea mecanismului economic prin insasi forta sa economica, precum si prin parghiile economico-financiare la ...

Alte referate despre: download free referat resursele financiare publice ale statului, resurse financiare publice in state membre europene, resursele financiare publice

Bugetul de stat

Pp ca marimea veniturilor si chelt sa fie aprobata pe o durata de 1an. Aceasta per corespunde si ex bugetar care conform regulii adoptate in Rom ex bugetar coincide cu anul calendaristic. Acest principiu a fost adoptat in majoritatea tarilor din necesitatea exercitarii controlului parlamentar asupra activitatii bug public. Per de timp in care se executa bug poata sa coincida sau nu cu per pt care acesta a fost aprobat.

Alte referate despre: bugetul de stat referat, referat bugetul de stat, principalele venituri ale bugetului de stat
Referate afisate : 20
Medie note: 8.38 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles