Bugetul costurilor

Bugetarea costurilor

Referat despre Bugetarea costurilor
Problema care se ridica în fata managerilor este o problema de găsire a unor metode care să le permită să dimensioneze si să controleze relaţia de echilibru dintre venituri si cheltuieli. Bugetul poate deveni un instrument de armonizare si mai ales de eficientizare a relaţiei dintre cheltuieli si venituri în cadrul unei întreprinderi, iar bugetarea costurilor o practica economica sistematica ce presupune desfăşurarea unui proces formal de alocare a resurselor financiare, în scopul realizării unor obiective formulate pentru perioadele următoare.

Daca previzionarea pe termen lung reprezintă un proces sistematic de prognozare a acţiunilor în viitor, care să contribuie la realizarea obiectivelor pe perioade de timp mai mari de un an, previzionarea pe termen scurt are în vedere condiţiile prezentate în care întreprinderea îşi desfăşoară activitatea, ţinând cont de resursele materiale, umane si financiare disponibile pe perioada ...

Nivel: Liceu
Dimensiune: 428kb
Downloads: 19
Materia: Economie

Procesul bugetar in Romania

Implicarea în gestiunea banului public revine instituţiilor statului specializate în acest sens şi celor care au calitatea de contribuabili sau pe cea de consumatori de fonduri publice stabilindu-se răspunderi şi competenţe, în timp şi spaţiu, pe tot traseul mijloacelor băneşti reflectat cu ajutorul bugetelor publice.

Alte referate despre: procesul bugetar, etapele procesului bugetar, procesul bugetar in romania

Sistemul bugetar

Relaţiile de mobilizare a resurselor sunt relaţii de repartiţie a PIB în favoarea statului prin intermediul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, al prelevărilor din venituri şi atragerile de disponibilităţi temporar libere prin imprumuturilor de stat intern. Deasemenea se crează relaţii ale statului cu străinătatea concretizate în finanţări externe.

Alte referate despre: deficitul bugetar, politica bugetara, sistemul bugetar public national

Principiile bugetare

In practica, insa, cerintele traditionale ale universalitati bugetare nu se respecta decit partial. Astfel statul si-a asumat sarcina de a infiinta anumite unitati economice, sub forma de regie. Avind personalitate juridica si o larga autonomie functionala, aceste unitati au fost supuse unor reglementari financiare diferite de cele aplicabile institutiilor de drept public; ele nu mai nu mai figureaza cu totalitatea veniturilor si cheltuielilor in venitul de stat, ci numai cu sumele pe care le varsa, respectiv le primesc de la buget.

Alte referate despre: principiile bugetare, principii bugetare, principii bugetare referat

Definirea costurilor si a cheltuielilor

Un cost de producţie, pe unitatea de rezultat, mai mic permite obţinerea de profit mai mare, asigură menţinerea clienţilor şi dă, totodată satisfacţie acţionarilor, consiliului de administraţie, salariaţilor, în ansamblu. Iată de ce se poate spune că acţiunile agenţilor economici sunt ghidate de costuri.”

Alte referate despre: definirea costurilor si a cheltuielilor, controlul costurilor - definirea costurilor, definirea costurilor

Bugetul Sloveniei

Referat despre Bugetul Sloveniei
Slovenia este o ţară relativ mică. Ea are aproximativ 2 milioane de locuitori şi , astfel, face parte, împreună cu Cipru, Estonia, Malta şi Luxemburg, din ţările Uniunii Europene care au mai puţin de 2 milioane de locuitori. Dată fiind mărimea ei şi absenţa oricărui nivel de intermediere a guvernului între statul central şi municipalităţi, sectorul public al Sloveniei este realtiv mare. Cheltuielile generale ale guvernului (incluzând guvernul sub-naţional) au fost de 42,9% din PIB în anul 2003, dar cheltuielile guvernului sub-naţional au fost doar de 5,0% din PIB.

Cheltuielile publice în Slovenia sunt sub control. Datorită procedurii bugetare bine formulată, deficiturile au înregistrat niveluri scăzute, chiar în ultimii ani ai unei relative creşteri economice din anul 2000. Acest lucru are trebui luat în considerare, deşi acea creştere a fost menţinut relativ la un nivel înalt în majoritatea ţărilor ...

Alte referate despre: bugetul sloveniei, bugetul de stat, bugetul familiei

Bugetul de stat si sistemul resurselor financiare publice

In acest sistem de conducere se includ: principiile fundamentale de conducere, organizarea economiei si conexiunile intre componentele acesteia, sistemul pietei, criteriile de eficienta, parghiile economice, sistemul informational. Principala functie a acestui mecanism este cea de conducere si reglare a proceselor economice, conditionate de raporturile de interese. Un rol important in realizarea acestei functii revine pietei concurentiale, pe care se regleaza raportul de interese prin participarea agentilor economici la formularea cererii si ofertei, la infaptuirea lor si a echilibrului economic.

In acest context un rol insemnat revine si statului, in doua ipostaze: agent economic prin nimic deosebit de ceea ce reprezinta (ca drepturi, atributii si obligatii) oricare alt agent economic, dar si ca autoritate publica ce creaza si executa cadrul legislativ si poate influenta derularea mecanismului economic prin insasi forta sa economica, precum si prin parghiile economico-financiare la ...

Alte referate despre: download free referat resursele financiare publice ale statului, resurse financiare publice in state membre europene, resursele financiare publice

Comportamentul intreprinzatorului si cai de reducere a costurilor

Funcţia principală a întreprinzătorului constă în combinarea factorilor de producţie pentru a realiza programul de producţie pe care şi 1-a fixat. Aceasta trebuie privită atât sub aspect tehnic, cât şi sub aspect economic. Privită sub aspect tehnic, combinarea factorilor de producţie se bazează pe cunoaşterea temeinică a caracteristicilor şi calităţii factorilor de producţie care să permită obţinerea celor mai bune rezultate. Combinarea factorilor de producţie sub aspect tehnic reflectă legătura dintre rezultate (output-uri), adică producţia obţinută, şi consumul de factori de producţie, (imput-uri).

Alte referate despre: comportamentul intreprinzatorului si reducerea costurilor, referat comportamentul intreprinzatorului si reducerea costurilor, powerpoint comportamentul intreprinzatorului si reducerea costurilor

Principiile procedurii bugetare

Metoda majorarii sau a diminuarii consta in determinarea volumului si structurii veniturilor si cheltuielilor bugetare pe baza stabilirii ratei medii anuale de crestere sau descrestere a veniturilor, respectiv a cheltuielilor bugetare, pornind de la analiza rezultatelor executiei bugetare din anii precedenti, insa nici aceasta metoda nu tine seama de impactul oscilatiilor de preturi si proceselor inflationiste asupra bugetului de stat.

O metoda superioara de elaborare a bugetului este metoda evaluarii directe, metoda ce consta in evaluarea fiecarei categorii de venituri, respectiv cheltuieli, pornind de la cheltuielile aprobate in anul curent si de la previziunile privind dezvoltarea economiei in perioada urmatoare, conform programului guvernamental.

Alte referate despre: principiile procedurii bugetare, principiile procedurii bugetare specifica bugetului de stat, enumerati principiile procedurii bugetare

Sistemele bugetelor publice

Sistemele bugetelor publice
5.principiul echilibrului - explică nevoia relaţiei de egalitate, în dinamică, dintre veniturile şi cheltuielile bugetare. Atât excedentul, cât mai ales deficitul bugetar prezintă semnale negative ale stării de sănătate precare la nivelul macroeconomic.
6.principiul publicităţii - precizează nevoia de dialog cu toate componentele societăţii pe tot parcursul aprobării şi executării activităţilor bugetare: elimină suspiciunea fraudelor în utilizarea banului public.
7.principiul unităţii monetare - impune obligaţia exprimării în unitatea monetară naţională a tuturor indicatorilor bugetari. (Interzice folosirea oricărei exprimări valutare).

Alte referate despre: bugetul public, rolul bugetului public national in economia unui stat, managementul sistemelor bugetare

Analiza bugetului asigurarilor sociale de stat 2004-2008

Bugetul asigurarilor sociale de stat este planul financiar anual care arata constituirea, repartizarea si utilizarea fondurilor banesti necesare ocrotirii pensionarilor,salariatilor asigurati si a membrilor lor de familie.Continutul economic al bugetului asigurarilor sociale de stat este determinat de structura si trasaturile oranduirii social-economice ,de necesitatea realizarii cerintelor legilor economice care actioneaza in economia noastra,de prerorgativele si functiile statului roman.

Alte referate despre: analiza bugetului asigurarilor sociale de stat 2004-2008, analiza bugetului asigurarilor sociale de stat, analiza bugetului asigurarilor sociale de stat licenta

Evolutia veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat

Excedentul inregistrat in acest an s-a realizat pe fondul cresterii produsului intern brut fata de cel realizat in anul 2005 cu 56.474,5 milioane lei.In anul 2006 au fost realizate urmatoarele venituri si cheltuieli ale B.A.S.S.

Alte referate despre: clasificare cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat, veniturile si cheltuielile bugetului asiguratilor sociale de stat, veniturile si cheltuirlile bugetului asigurarilor sociale de stat

Managementul costurilor

16.Controlul si monitorizarea corespunzatoare a platilor catre furnizori si subcontractori pentru ca facturile sa fie platite exact la timp
17.Recuperarea cheltuielilor ocazionale permise de structura de decontare cuprinsa in contract (facturile de telefon, imprimarea documentelor sau deplasarile si cazarile)
18.Facturarea corecta a clientului, si cerea de decontare imediata
19.Un control eficient al creditului pentru a grabi platile restante
20.Intocmirea de rapoarte periodice eficiente asupra costurilor si asupra desfasurarii lucrarilor

Alte referate despre: managementul costurilor, managementul costurilor referat, referat managementul costurilor

Fundamentarea veniturilor si cheltuielilor bugetare

La elaborarea proiectelor de buget, ordonatorii de credite trebuie să aibă în vedere:
- Prognozele principalilor indicatori macroeconomici şi sociali, elaborate de organele abilitate şi care privesc anul pentru care se întocmeşte bugetul, dar şi previziunile pe următorii 3 ani;
- Politicile bugetare şi fiscale atât la nivel central cât şi la nivel local;
- Prevederile angajamentelor multianuale, ale memorandumurilor de finanţare, ale acordurilor de împrumut sau garantare, încheiate, precum şi a celorlalte acorduri sau angajamente semnate şi aprobate;
- Prioritizarea cheltuielilor dată de necesitatea, oportunitatea, eficienţa şi eficacitatea finanţării serviciilor, acţiunilor, activităţilor sau programelor propuse.
- Propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite care la rândul lor trebuie să ţină cont de elemente enumerate anterior.

Alte referate despre: fundamentarea veniturilor si cheltuielilor bugetare, fundamentarea veniturilor si cheltuielilor bugetelor locale, referat fundamentarea veniturilor si cheltuielilor bugetare

Bugetul Uniunii Europene

Tratatul de la Maastricht a stabilit principiul conform caruia bugetul, fara a prejudicia alte venituri, este finantat integral prin resurse proprii. Resursele proprii se compun din impozite, prime, sume suplimentare, sau compensatorii, un anumit procent din taxa pe valoarea adaugata, un anumit procent din produsul nominal brut al statelor membre, amenzi, penalitati, impozite pe salariile functionarilor comunitari

Alte referate despre: bugetul uniunii europene, bugetul uniunii europene referat, referat bugetul uniunii europene

Analiza bugetului de stat

In anul 2004 veniturile cumulate ale bugetului de stat au fost realizate aproape in totalitate din venituri curente (99,85%), in timp ce veniturile din capital si alte venituri detin o pondere extrem de redusa (0,32% si, respectiv 0,02%). In cadrul veniturilor curente o pondere semnificativa o au veniturile fiscale (94,37%), cele nefiscale avand un nivel mai mic (5,62%). Aproape jumatate din veniturile cu caracter fiscal se realizeaza din taxa pe valoarea adaugata(40,90%). In cadrul cheltuielilor bugetului de stat s-a finantat in principal categoria cheltuielilor curente (80,88%), cheltuielile de capital si alte cheltuieli detinand ponderi mai reduse (8,32% si, respectiv 10,80%). Ponderea cea mai ridicata a cheltuielilor curente o au cheltuielile de personal (19,08%).

Alte referate despre: analiza bugetului de stat, analiza bugetului de stat 2009, analiza bugetului de stat pe 2010
Referate afisate : 16
Medie note: 8.57 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles