Certificat de urbanism

Certificatul de urbanism

Referat despre Certificatul de urbanism
Autorizaţiile administrative (în sens larg): certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire, la care se adaugă o serie de avize obligatorii, constituie prima sancţiune administrativă a regulilor de urbanism, pe această cale terenurile vizate, transformându-se într-un element de construcţie exploatabil oficial. Ele dau expresie operaţională principiului general conform căruia orice ocupare a solului care presupune aplicarea unei reguli de urbanism trebuie să fie supusă autorizării.

Procedura de autorizare administrativ-urbanistică presupune mai multe faze succesive, finalizate prin elaborarea şi emiterea unor acte administrative cu finalităţi şi funcţii proprii: certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire. Particularităţile acestora de acte administrative de urbanism îşi pun amprenta asupra statutului lor juridic general, în privinţa stabilirii genului proxim şi sublinierii diferenţelor specifi ...

Nivel: Facultate
Dimensiune: 17kb
Downloads: 11
Materia: Drept

Autorizarea lucrarilor de constructii

Constructiile civile, industrial, inclusive cele pentru sustinerea instalatiilor si utilajelor tehnologice, agricole sau de orice natura se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de Autorizatia de construire constituie actul de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor; care se emite in temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, avizate si aprobate potrivit legii ( art. 2 alin.2 din Legea 50 / 1991).Prin exceptare de la prevederile art. 2 alin. 2, se pot emite autorizatii de construire si fara documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate.

Alte referate despre: autorizarea lucrarilor de constructie, autorizarea executarii lucrarilor de constructii, tehnologia lucrarilor de constructii

Drept economic

Ca prima etapa in demararea constituirii unei societatii comercile cu raspundere limitata este bine sa ne asiguram ca numele dorit a se atribui societatii e unic, si este in conformitate cu LEGEA 26/1991.De aceea se va apela la Oficiul local al Registrului Comertului pentru a verifica ca numele ales societatii comerciale sa nu se suprapuna cu alta denumire de societate.

Alte referate despre: drept economic, dreptul economic, izvoarele dreptului economic

Ecosistemul urban

În ceea ce priveşte celelalte specii din teritoriul urban, se pot face următoarele consideraţii:fondul de specii din care este alcătuită biocenoza corespunde condiţiilor de existenţă din biotop.
Antropocenoza. Sistemul populaţiei umane prezintă caracteristici distincte în raport cu celelalte cenoze, în primul rând generate de gradul înalt de structu-rare social-economică, care îi permite pe de o parte manipularea unor mari cantităţi de materie şi energie, iar pe de altă parte o puternică acţiune modelatoa-re asupra mediului. Puternica mobilitate în teritoriu, precum şi viteza sporită de circulaţie a informaţiei constituie alte elemente definitorii ale antropocenozei, care îi permite modificarea relativ rapidă a mediului înconjurător pentru propriile nevoi. Datorită faptului că omul ajunge să-şi creeze ...

Alte referate despre: ecosistemul urban, ecosistem urban, poluarea ecosistemului urban

Reabilitare Urbana - strada Lapusneanu din lasi

Urmare a dezbaterilor numeroase ale echipei complexe, s-a conc1uzionat ca scopul proiectului este readucerea strazii, in masura posibilului, la ceea ce a fost candva - o strada cu personalitate aparte pentru locuitorii urbei, plina de viata si la fel de animata ca in vremurile ei de glorie din a doua jumatate a sec. al XIX-lea.
Tendinta de reintoarcere in centru, de rea¬bilitare a agorei ca o componenta majora a vie¬tii sociale manifestata din ce in ce mai putemic in majoritatea tarilor europene se impune a fi luata in considerare si la noi ca o premisa a consolidarii relatiilor interumane in cadrul comunitatii locale, de imbunatatire a comunicarii la nivel interuman.

Alte referate despre: reabilitare urbana, strada lapusneanu iasi, strada lapusneanu

Urbanizarea

Surse de crestere demografica la orase:
a. Migratia: migratia rural-urbana este o sursa majora de crestere a populatiei oraselor mai ales in statele din lumea a III-a. Aceasta migratie este influentata de 2 factori: factorul de impingere si cel de atragere. Factorul de impingere se refera la acei factori care forteaza gospodariile sa se mute de la zone rurale la cele urbane. Factorul de atragere se refera la atragerea oameniilor de la tara la oras cu mirajul bogatiei.

Alte referate despre: urbanizarea, urbanizare, urbanizarea referat

Structura urbana - curs anul 4

"Structura urbana"
1.Aria de interes in abordarea structurilor urb. aria de interes-supraf. din terit. inclusa unei limite tipuri de arii de interes: a. izocrona (?!)-raportare exclusiva la un centru de interes in coroborare cu timpul de parcurs
"Structura urbana"

Alte referate despre: structura urbana, drept roman curs anul 1, structuri urbane

Forme teritoriale urbane

Orasele,mari sau mici,sunt astazi raspandite pana in cele mai indepartate sau aparent inaccesibile regiuni ale globului.Ele se dezvolta,prospera,cuprinzand uneori regiuni vaste in forme urbane diferite sau regiuni aflate sub influenta directa a mediului de viata urban.Practica contemporana mondiala demonstreaza faptul ca imaginea clasica a orasului se afla intr-un proces continuu de transformare.Din orasele delimitate mai mult sau mai putin de mediul inconjurator se formeaza aglomeratii imense; in unele regiuni sau in unele parti,aceste aglomeratii se leaga intre ele si formeaza uriase labirinte de orase,in final veritabile zone urbanizate.

Alte referate despre: forme teritoriale urbane, formele teritoriale urbane, noi forme teritoriale urbane

Cerere de finantare

2. Situatiile financiare (bilant, cont de profit si pierderi si formularele 30 si 40) precedente anului depunerii proiectului inregistrate la Administratia Financiara/ insotite de confirmarea de depunere la Oficiul Registrului Comertului (in conformitate cu prevederile Normelor de inchidere a exercitiului financiar 2009) in care rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) sa nu fie negativ.

Alte referate despre: cerere de finantare, proiect cerere de finantare, model cerere de finantare

Proiect de certificare - arte si meserii

Este interzis a se folosi aceiaşi lenjerie pentru două sau ma multe cliente. Tot odată fiecare lucrător trebuie să aibă trusa personală completă de bună calitate şi foarte bine întreţinută. Lucrând cu aceleaşi ustensile coaforul se obişnuieşte cu ele cu mânuirea lor astfel realizează o muncă de calitate într-un timp ma scurt şi cu un efort redus.

Alte referate despre: proiect de certificare - arte si meserii, proiect de certificare arte si meserii, proiect de certificare-arte si meserii

Certificarea sistemelor de management al securitatii informatiilor

Certificarea pentru un anumit sistem de management nu este echivalenta cu autorizarea acordata de organele specializate ale statului pentru anumite activitati in conditiile legii. Organizatia cu sistemul de management certificat poarta intreaga raspundere pentru produsele/serviciile realizate/prestate si pentru tinerea sub control a factorilor de risc identificati si nu se pot prevala de certificatul de conformitate a sistemului de management pentru a fi exonerati de raspundere sau pentru impartirea raspunderii in caz de urmarire penala, asa cum am specifica* in capitolul 1.

Alte referate despre: aspecte privind certificarea sistemelor de management al calitatii, certificarea sistemelor de management de mediu, certificarea sistemelor de management in administratie publica

Certificarea sistemelor

In unele tari organismele care evalueaza conformitatea sistemelor de management cu standardele specificate sunt la randul lor evaluate pe baza unui referential si apoi monitorizate de catre o autoritate in domeniu. Aceste organisme se numesc organisme de certificare, in altele se numesc organisme de inregistrare sau organisme de evaluare si inregistrare. Noi vom folosi denumirea de Organism de Certificare si notatia prescurtata de OC.

Alte referate despre: auditul si certificarea sistemelor calitatii, auditarea si certificarea sistemelor calitatii, certificarea sistemelor de management al calitatii intr-o firma

Finantarea deficitului bugetar pe cale atragerii disponibilitatilor de la populatie si contabilitatea certificatelor de trezorerie

Din punct de vedere conceptual, privind modul cum sunt înţelese şi definite, în ţara noastră, atribuţiile şi rolul Trezoreriei statului, putem reţine următoarele reguli şi caracteristici mai importante:
- Este menită să gestioneze fondurile bugetare, preponderent de natură fiscală, a fondurilor speciale şi extrabugetare ale instituţiilor publice, a împrumuturilor de pe piaţa internă sau externă, a celor de la Banca Naţională a României, a unor surse care se constituie în mod excepţional (din privatizare etc.) şi, mai recent, a unor disponibilităţi ale agenţiolor economici şi persoanelor fizice;
- Încasările trebuie efectuate şi evidenţiate într-o anumită ordine, ţinându-se cont de natura şi provenienţa lor, iar cheltuielile se admit la plată numai după un control prealabil care are în vedere respectarea destinaţiei aprobate pe categoriide cheltuieli şi natura lor. Altfel spus, statul doreşte să se asigure că prin intermediul acestei instituţii ...

Alte referate despre: finantarea deficitului bugetar, finantarea deficitului bugetar in romania, finantarea deficitului bugetar pe piata de capital

Fortran - tema2

Casetan de validare Preserver Existing Certificate Database permite reinstalarea CA peste o instalare existenta.De exemplu,pentru un calculator care trebuie transformat din modul independent in modul enterprise sau pentru un calculator care trebuie transformat din modul independent in modul enterprise sau pentru care se doreste reinstalarea pentru a modifica numele CA sau apartenenta la Active Directory,bifarea acestei casete instruieste programul de instalare sa nu stearga certificatele vechi.

Alte referate despre: fortran, istoria fortran, romania intre orient si occident tema2

Proiect pentru certificarea competentelor profesionale

Rectificarea este un procedeu de prelucrare prin aschiere care consta in detasarea de pe suprafata de prelucrat a unor aschii cu ajutorul unor scule abrasive.Proiectul trateaza modul de realizare si masinile utilizate in cadrul prelucrarilor executate prin rectificare.Productivitatea si calitatea prelucrarii sunt infulentate direct de anumite caracteristici ale pietrelor abrasive si anume: granulatie, duritate, structura, dimensiune si forma.

Alte referate despre: proiect pentru certificarea competentelor profesionale, proect pt certificarea competentelor profesionale la zidaria armata, atestat pt certificarea competentelor profesionale

Barocul. Palatul de la Versailles

Cuvantul barocco s-a nascut in limba portugheza (Garcia da Orta,1563) pentru a denumi perlele orientale de forma neregulata, care vor deveni caracteristice pentru bijuteriile europene de la sfarsitul sec al XVI-lea si in tot sec. al XVIII-lea. Ulterior, sensul s-a extins pana la a exprima conceptele de unic, bizar sau capricios, atunci cand e vorba de un obiect, o idee sau o expresie.
Barocul se manifesta ca fenomen cultural in ultimii ani ai sec. al XVI-lea si va marca civilizatia europeana pana in jurul anului 1760. El isi va exercita influenta asupra tuturor artelor, de la literartura la arte plastice, trecand prin urbanism, teatru si chiar prin scenografiile efemere ale sarbatorilor.
Timp de aproape 2 secole, intreaga Europa devine baroca si, prin intermediul ei, o buna parte din intreaga lume. Ar fi mai corect sa se vorbeasca despre “barocuri”, avand in vedere varietatea formelor si a continutului.
Toate aceste caracteristici sunt suficiente pentru definirea ultimului mare stil ...

Alte referate despre: referate barocul palatul de la versailles, barocul palatul de la versailles, palatul de la versailles

Arhitectura Romana

S-au construit arcuri de triumf, cu una sau cu trei deschideri. In acest caz, pe langa arcul principal, care era mai mare, la constructie se adaugau doua arcuri laterale mai joase. Asa este arcul zis al lui Constantin. Tot in amintirea razboaielor victorioase purtate de imparatii romani, s-au construit columnele.

Alte referate despre: arhitectura romana, arhitectura calculatorului, arhitectura orientala

Tudor Arghezi - viata si opera

Calatoreste si in Italia, si traverseaza peninsula pana la Messina, dupa cutremurul din 1908 , care distrusese orasul . IN anul 1916, pe data de 5 noiembrie, se insoara cu Paraschiva Burda, pe care o cunoaste in anul 1910 , cand se intoarce in tara . 1925, se naste Mitzura Domnica, primul copil al lui Tudor Arghezi si al Paraschivei Arghezi .In anul 1926 cumpara un teren de 17.000 m˛ , in vecinatatea inchisorii Vacaresti, pe care incepe sa-l planteze si sa construiasca, timp de 15 ani , casa si atenansele, dupa posibilitatiile materiale . La 18 decembrie se naste Iosif Barutu .In 1927, la varsta de 47 ani, Tudor Arghezi publica primul sau volum de versuri , Cuvinte potrivite .Din acest volum, sunt foarte cunoscuti cei noua Psalmi , cantecele de slava pentru Dumnezeu, in care , evident , se evidentiaza apropierea de Dumnezeu . Ca exemplu, psalmul “Ruga mea e fara cuvinte”.

Alte referate despre: tudor arghezi viata si opera, tudor arghezi viata si activitatea literara, tudor arghezi viata si activitatea
Referate afisate : 18
Medie note: 8.18 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles