Cesare beccaria despre infractiuni si pedepse

Despre infractiuni si pedepse

Cartea lui Cesare Beccaria care afirma ridicarea omului împotriva violenţei şi sistemului inchizitorial, care deschidea căile către o lume nouă, a rămas până astăzi o lucrare vie, atrăgătoare, pătrunsă de o caldă umanitate, orientată de o meditaţie generoasă şi nobilă, cu virulenţă de pamflet îndemascarea tarelor trecutului.
Cesare Beccaria şi-a scris opera principală în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, în condiţiile dezvoltării iluminismulu italian.
În cartea sa, Cesare Beccaria ar vrea ca legile să-şi găsească originea în raţiune. Scopul prim al legilor este de a asigura ,,cea mai mare fericire răspândită la cei mai mulţi" (la massima felicità nel maggior numero).
Acela care, în finalul cuvântului Către cititor, se autodefineşte ca ,,un paşnic iubitor al adevărului", nu considera ...

Nivel: Facultate
Dimensiune: 28kb
Downloads: 5142
Materia: Drept

Raspunderea penala

Sancţiunea de drept penal este o măsură de constrîngere prevăzută de legea penală în cazul încălcării dispoziţiilor cuprinse în norma de incriminare de a se abţine de la săvîrşirea unei anumite fapte, sau, dimpotrivă, de a avea un anumit comportament pozitiv. Unele sancţiuni au un caracter preponderent represiv (pedepsele), atele au un caracter preventiv (măsurile de siguranţă) care se aplică pentru a preveni săvîrşirea de fapte prevăzute de legea penală prin înlăturarea unei stări de pericol.
După cum se observă, împotriva infracţiunilor se duce lupta nu doar printr-o singură sancţiune de drept penal. Între aceste sancţiuni, pedeapsa ocupă un loc special, ca fiind sancţiunea de bază şi cea mai complexă, ea îndeplinind multe funcţii.
Pedepsele - constituie măsuri de constrîngere şi mijloc de îndreptare a celor care săvîrşesc infracţiuni. Scopul pedepsei este prevenirea săvîrşirii de noi infracţiuni, atît de către oricare altă ...

Alte referate despre: raspunderea penala, raspunderea penala in dreptul mediului, raspunderea penala a persoanei juridice

Savarsirea infractiunilor

după criteriul atitudinii psihice a făptuitorului faţă de faptă, distingem:
o participaţie penală proprie, numită şi perfectă sau propriu-zisă sau tipică. Există o astfel de formă de participaţie penală atunci când toţi participanţii acţionează cu aceeaşi formă de vinovăţie (de regulă cu intenţie. În practică se întâlnesc foarte rar situaţiile în care participaţia penală proprie este săvârşită din culpă)
o participaţie penală improprie, numită şi imperfectă sau atipică. Există participaţie penală improprie în situaţia în care făptuitorii acţionează cu forme diferite ale vinovăţiei sau chiar, pentru unii dintre aceştia, fără vinovăţie.

Alte referate despre: savarsirea infractiunii, savarsirea infractiuni, referat - probleme ce se urmaresc la savarsirea infractiunii de omor

Procedura plangerii prealabile

Procedura plangerii prealabile
Operează în acest caz, principiul oficialităţii reglementat de art. 2 Cod de procedură penală, care prevede că actele necesare, desfăşurării procesului penal se îndeplinesc din oficiu, afară de cazul când, prin lege, se dispune altfel.
De la acest principiu sunt prevăzute, prin lege, unele excepţii, atribuind şi altor persoane dreptul de a efectua unele acte procesuale . O asemenea excepţie priveşte condiţionarea punerii în mişcare a acţiunii penale pentru anumite fapte de manifestarea de voinţă a persoanei vătămate ca această acţiune să fie pusă în mişcare, exprimată prin introducerea unei plângeri prealabile la organele judiciare competente a dispune începerea procesului penal (art. 221 alin. 2, art. 279 alin. 1 Cod de procedură penală).

Alte referate despre: procedura plangerii prealabile, procedura plangerii prealabile referat, referat procedura plangerii prealabile

Criminologie generala

Astfel, aplicarea in criminologie a unor metode de cercetare ce au fost elaborate in vederea realizarii altor scopuri decat acelea ale explicarii fenomenului infractional si interferenta ce se produce intre metodele proprii stiintelor sociale si metode specifice unor alte domenii de cercetare (matematica, medicina, biologie) au drept consecinta un anume "dualism", dupa cum se exprima R.M. Stanoiu, pentru a evidentia coexistenta in cadrul aceleiasi discipline a criminologiei, unor metode diferite de studiu a caror geneza este revendicata de discipline stiintifice foarte diverse si la prima vedere fara legatura.

Alte referate despre: criminologie, referat criminologie, referate criminologie

Aplicarea legii penale in timp

2. Principiul activitatii
Este un principiu de baza al apararii legii penale in timp, ce da expresie si decurge din principiul legalitatii, ce corespunde nevoilor de aparare sociala ca si al apararii drepturilor si libertatilor cetatenilor.
Potrivit acestui principiu legea penala se aplica infractiunilor savarsite in timpul cat ea se afla in vigoare.
Intrarea in vigoare a unei legi penale, de regula, coincide cu publicarea ei in Monitorul Oficial.
Intrarea in vigoare a unei legi penale poate avea loc si la o data ulterioara publicarii ei – cand se prevede o astfel de data in respectiva lege. Intrarea in vigoare a legii penale la o data ulterioara publicarii ei poate fi determinate de:
a) necesitatea creerii unui timp (vacatio legis – repausul legii) pentru a putea fi cunoscuta atat de destinatari cat si de catre organele de aplicare;
b) pentru a da posibilitate indivizilor sa se conformeze noilor exigente penale
Exemplul de legi penale ce au intrat in vigoare la o data ulterioara ...

Alte referate despre: aplicarea legii penale in timp si spatiu, aplicarea legii penale in timp si spatiu potrivit noului cod penal, aplicarea legii penale in timp

Infractiuni privind concurenta comerciala. Concurenta neloiala

Infractiuni privind concurenta comerciala. Concurenta neloiala
Concurenţa pură sau perfectă are trăsături cum ar fi: atomicitatea pieţei (un număr mare de agenţi mici şi mijlocii), omogenitatea produselor şi serviciilor (relativa similitudine calitativă a acestora), transparenţa (posibilitatea consumatorilor de a cunoaşte caracteristicile şi preţurile produselor care li se oferă), pluralitatea de opţiuni mobilitatea factorilor de producţie determinată de factori care ţin exclusiv de piaţă.

Alte referate despre: infractiuni privind concurenta comerciala concurenta neloiala, infractiuni privind concurenta comerciala concurenta, infractiuni privind societatile comerciale

Urmarirea si judecarea unor infractiuni flagrante

Pentru existenţa stării de flagranţă nu este suficientă numai descoperirea faptei în momentul săvârşirii sau imediat după, ci este necesară şi prinderea făptuitorului în acele momente. Infracţiunea continuă se consideră flagrantă până la încetarea acţiunii ilicite, adică până la epuizarea ei, făptuitorul găsindu-se în flagranţă pe toată durata comiterii infracţiunii.

Alte referate despre: urmarirea si judecarea unor infractiuni flagrante, referat urmarirea si judecarea unor infractiuni flagrante, procedura speciala de urmarire si judecare a infractiunilor flagrante

Infractiunea de spalare a banilor

Pe plan european, cadrul general al reglementării cuprinde:
- Directiva nr. 2001/97 CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene din 2 decembrie 2001, care modifică Directiva nr. 91/308 din 10 iunie 1991 referitoare la prevenirea utilizării sistemului financiar pentru spălarea banilor;

Alte referate despre: infractiunea de spalare a banilor, infractiunea de spalare de bani, infractiuni de spalare a banilor

Infractiunea de talharie

Infractiunea de tâlharie este privita de legea penala ca o infractiune
contra patrimoniului.

Alte referate despre: infractiunea de talharie, referat infractiunea de talharie, cercetarea infractiunii de talharie

Obiectul material al infractiunii

Instrumentele, uneltele şi mijloacele de săvîrşire a infracţiunii, spre deosebire de obiectul ei material, în nici un caz n-au legătură cu acele relaţii sociale împotriva cărora este îndreptat atentatul. Obiectul infracţiunii se întoarce, de obicei, păgubaşului, dar instrumentele şi mijloacele săvîrşirii infracţiunii pot fi confiscate în folosul statului.

Alte referate despre: obiectul material al infractiunii, obiectul material al infractiunii de omor, care este obiectul material al infractiunii de omor

Unitatea naturala de infractiune

C. pen.), furtul de curent electric (art. 208, 224 C. pen.), absenta nejustificata (art. 331 C. pen.), dezertarea (art. 332 C. pen.) etc
Ceea ce caracterizeaza elementul material al infractiunilor continue este faptul ca acesta se realizeaza printr-o dubla atitudine a faptuitorului, si anume una comisiva, prin care se realizeaza actiunea sau inactiunea, ca element material al laturii obiective (de exemplu, sechestrarea ilegala a unei persoane, efectuarea ilicita de bransamente la reteaua electrica în vederea sustragerii de energie, dobândirea de obiecte a caror detinere este ilicita etc.), si alta omisiva, prin care autorul nu mai intervine pentru a pune capat actiunii sau inactiunii si
lasa ca actiunea sau inactiunea sa dureze. În felul acesta, fapta ce constituie elementul material al infractiunii continue dureaza pâna când un act contrar celui initial pune capat actiunii sau inactiunii. Acest act contrar se poate datora faptuitorului însusi, unei alte persoane, autoritati e ...

Alte referate despre: unitatea naturala de infractiune, unitatea naturala de infractiuni, unitatea naturala de infractiune furt

Infractiunea

Literatura juridica de specialitate admite unanim ideea, potrivit careia , dreptul penal, ca ramura a sistemului de drept roman este alcatuit din doua parti: drept penal partea generala si drept penal partea speciala.Partea generala a Codului Penal si respectiv a Dreptului penal cuprinde normele penale generale aproape exclusiv si au menirea de a stabili, principial scopul legii penale, modul in care acesta se aplica in raport cu spatiul si timpul, de a reglementa cele trei institutii fundamentale ale dreptului penal infractiunea, raspunderea penala, pedepsele si celelalte sanctiuni ce se pot aplica celor care savarsesc infractiuni.

Alte referate despre: infractiunea, infractiunea continuata, infractiuni informatice

Investigarea infractiunilor de furt si talharie

- Lucrul sustras sa fie un bun mobil, adica sa poata fi deplasat, transportat, transferat dintr-un loc în altul. Bunul mobil poate fi animat sau neanimat (animale, pasari domestice, precum si orice vietuitoare care s-ar gasi în stapânirea unei persoane; cele neanimate pot fi în stare lichida, gazoasa, solida). Banii, titlurile de credit si orice alte valori, echivalând bani, sunt bunuri mobile.

Sunt bunuri mobile: parti detasate dintr-un bun imobil (usi, ferestre etc.); arborii, recoltele, dupa ce au fost desprinse de sol, precum si fructele, dupa ce au fost desprinse de tulpini; adaosuri detasabile dintr-un cadavru uman (proteza, peruca, picior, mâna etc.); acele energii care sunt susceptibile de a fi sustrase si care au o valoare economica (electrica, termica, hidraulica etc.); înscrisurile de orice fel, precum si vehiculele, indiferent daca au fost sustrase în scopul de a fi însusite sau numai în scopul folosirii lor temporare.

Alte referate despre: investigarea infractiunilor de furt si talharie, investigarea infractiunilor de furt si talharie referat, metodologia investigari infractiunilor de furt si talharie

Infractiunea

Infractiunea
Conform Codului penal art. 1, numai legea prevede care fapta constituie infractiuni, pedepse ce se aplica infractiunilor si masurile ce se pot lua în cazul savîrsirii acestor fapte.

Alte referate despre: infractiuni, concursul de infractiuni, infractiuni contra patrimoniului

Sistemul fiscal - trasaturi si functii

Impozitele reprezinta forma de prelevare a unei parti din veniturile sau averea persoanelor fizice sau juridice la dispozitia statului in vederea acoperii cheltuielilor sale. Aceasta prelevare se face in mod obligatoriu cu titlu nerambursabil si fara contraprestatie din partea statului .
Este necesar ca reglementarile fiscale sa fie cunoscute si respectate atat de organele fiscale cat si de platitor .In legea prin care se instituie un impozit se precizeaza persoanele in sarcina carora cade plata impozitului materia supusa impunerii , marirea relativa a impozitelor , termenele de plata , sanctiunile ce se aplica persoanelor fizice sau juridice care nu-si onoreaza obligatiile fiscale

Alte referate despre: bibliografie sistemul fiscal trasaturi si functii, sistemul fiscal trasaturi si functii, trasaturile si functiile sistemului fiscal

Pedepsele corporale

- palma: acesta este deseori cea mai folosită metodă de pedepsire a copiilor, nefiind nici periculoasă şi nici extrem de dureroasă. De asemenea, urmele lăsate pe fundul copiilor sunt doar înroşirea acestuia, care dispare în cateva ore, până la o zi, în funcţie de intensitatea cu care a fost aplicată pedeapsa. Statisticile internaţionale arată că 91 la sută dintre copii din întreaga lume cu vârste cuprinse între 5 şi 16 ani au fost pedepsiti cu o bataie cu palma la fund, iar 54% sunt pedepsiţi în mod regulat în acest fel. Bătaia cu palma este puţin folosită în scoli.

Alte referate despre: pedepse corporale, pedepsele corporale, pozitii pedepse corporale
Referate afisate : 17
Medie note: 8.14 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Filmele zilei
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10 Bacalaureat 2018 Vezi subiectele examenului de Bacalaureat din 2018 Evaluare Nationala 2018 Ultimele informatii despre evaluare nationala
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Acest site foloseste cookies: Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii aici OK