Cetatenia europeana referat

Cetatenia europeana

Aceasta modificare ,aparent nesemnificativa,consolideaza una dintre caracteristicile cetateniei comunitare si anume faptul ca aceasta este inseparabila de cetatenia nationala care ramane orice s-ar spune ,primara si originara.Astfel apreciem ca cetatenia Uniunii se prezinta ca o cetatenie satelit ,in sensul ca dobandirea sau pierderea sa este conditionata de dobandirea sau pierderea cetateniei unuia dintre statele membre ale Uniunii.In acest sens ,dispozitia din art.17 al TCE este foarte clara:,,Este cetatean al Uniunii orice persoana care are cetatenia unui stat membru.

Nivel: Facultate
Dimensiune: 23kb
Downloads: 4
Materia: Drept

Modurile de dobandire si pierdere a cetateniei in sistemul conventional European

Referat despre Modurile de dobandire si pierdere a cetateniei in sistemul conventional European
Sub aspect strict constitutional, noua institutie cetateneasca creata prin Tratatul de la Maastricht nu este compatibila cu cea atribuita unui cetatean al uneia din cele 15 state membre. Cetatenia europeana a plasat cetatenii sub protectia dreptului comunitar, furnizând o eventuala platforma în favoarea dezvoltarii federale a Uniunii Europene actuale. Asa cum o defineste Tratatul de la Maastricht cetatenia europeana consta în posibilitatea data fiecarui individ care are cetatenia unui stat membru de a fi considerat cetatean al Uniunii.

Primul paragraf al art. 17 din Tratatul ce instituie Comunitatile Europene defineste cetateanul european ca fiind "acea persoana care are nationalitatea unui stat membru". Conform Tratatului de la Maastricht, care aduce o serie de modificari Tratatului ce instituie Comunitatile Europene, cetatenia Uniunii se prezinta ca o cetatenie " satelit" în ...

Alte referate despre: modurile de dobandire si pierdere a cetateniei, moduri de dobandire si pierderea cetateniei romane rezumat, modurile de dobandire si de pierdere a cetateniei

Reglementarea cetateniei Uniunii Europene

Orice cetatean sau orice cetateana a Uniuniisau orice persoana fizica sau juridica, care locuieste sau isi are resedinta statutara intr-un stat- membru are dreptul de a-l sesiza pe mediatorul Uniunii in caz de proasta administrare in activitatea institutiilor sau organelor comunitare, cu exceptia Curtii de Justitie si a Tribunalului de prima instanta, in exercitarea functiilor lor jurisdictionale.

Alte referate despre: reglementarea cetateniei uniunii europene, referat reglementarea cetateniei uniunii europene, cetatenia uniunii europene

Institutia cetateniei in sistemul constitutional romanesc

Din cele mai vechi timpuri pâna în momentul recunoasterii normative a calitatii de român, românul a fost de nationalitate româna dar în sensul larg al conceptului de nationalitate care reprezinta „ raportul dintre o persoana cu alte persoane, legatura care se stabileste prin identitate de rasa, prin comunitate de limba si religie, prin aceleasi traditii istorice, prin aceleasi limite naturale si prin aceeasi autoritate publica”.

Alte referate despre: institutia cetateniei in sistemul constitutional roman, institutia cetateniei in sistemul constitutional, cetatenia ca institutie juridica a dreptului constitutional

Dobandirea si pierderea cetateniei romane

Legea cetateniei romane reglementeaza modurile de dobandire cat si cele de pierdere a cetateniei, stabilind conditiile si procedura dupa care se realizeaza.


Pentru dobandirea cetateniei, in general se folosesc doua sisteme: jus sangvinis (dreptul sangelui) si jus soli (dreptul locului).


Conform sistemului jus sangvinis copilul devine cetatean roman daca se naste din parinti care, amandoi sau numai unul are cetatenie romana.

Alte referate despre: dobandirea si pierderea cetateniei romane, dobandirea si pierderea cetateniei, referat - dobandirea si pierderea cetateniei

Cetatenia europeana - concept, evolutie, consecinte

Un ultim aspect in ceea ce priveste cetatenia, dar unul ce capata o importanta din ce in ce mai mare, implica ideea de educatie. Daca cetatenia in sensul traditional implica sa ne bucuram de anumite drepturi si sa indeplinim anumite indatoriri, intr-un fel se poate spune ca cetatenii 'se fac', nu 'se nasc'. Loialitatea si responsabilitatea de exemplu sunt calitati ce trebuie invatate si cultivate. Astfel, daca aceste calitati sunt esentiale pentru a fi cetatean in adevaratul sens al cuvantului, cetatenii 'adevarati' trebuie sa fie educati, in sensul larg al cuvantului.

Alte referate despre: cetatenia europeana concept evolutie si consecinta, referat despre cetatenia europeana evolutie consecinte, cetatenia europeana referat

Parlamentul European

Parlamentul European.I.2. Scurt istoric al înfiinţării şi funcţionării Parlamentului european.Ideea unei uniuni între popoarele, naţiunile europene, respectiv crearea unui Parlament europeana a apărut cu secole în urmă (mai precis secolele XVII-XVIII), fiind tratată şi dezvoltată de către filosofi, scriitori, regi, împăraţi, istorici, jurişti, politicieni şi oameni de stiinţă de pe bătrânul continent. In 1693, William Penn (primul guvernator al Pennsylvaniei) într-una din operele sale a elaborat un proiect al Uniunii Europene, scopul acestei uniuni trebuind să fie asigurarea păcii şi a bunăstării locuitorilor din Europa.

Alte referate despre: parlamentul european, parlamentul european referat, referat parlamentul european

European Ombudsmam

De asemenea, nimic nu împiedică ca Guvernul să instituie un organism guvernamental având ca atribuţie, să analizeze şi să soluţioneze plângerile împotriva Cabinetului sau împotriva unor departamente sau agenţii executive şi să aplaneze, astfel, conflicetle între cetăţean şi administratia publica centrală şi locală. Se înţelege că o asemenea instituţie, ar avea o sferă mai îngustă de activitate şi, oricum, autoritatea sa ar fi mult inferioară a celei a ombudsmanului parlamentar.

Alte referate despre: uniunea europeana, uniunea europeana referat, economie europeana

Politici regionale in Uniunea Europeana

Noutatea este semnificativă prin aceea că o parte importantă din eforturile financiare ale integrării este preluată chiar de către Uniunea Europeană, iar procesul de aderare se desfăşoară în două etape distincte: prima, menită să conducă la un nivel de dezvoltare necesar a fi realizat pentru începerea negocierilor, iar următoarea, care respectă procedurile propriu-zise - negocierea condiţiilor şi documentelor de aderare, semnarea acestora etc. Pentru a accede în etapa finală, este necesar ca ţările candidate să îndeplinească anumite cerinţe cunoscute sub denumirea de "criteriile de la Copenhaga".

Alte referate despre: politici regionale in uniunea europeana, tipologia politicilor regionale in uniunea europeana, politica regionala a uniuni europeana

Drept fiscal european

● Problema influenţei regulilor internaţionale
Prin ea însăşi, edictarea regulilor internaţionale nu este incompatibilă cu prezervarea suveranităţii fiscale.Dar două condiţii se impun pentru ca această compatibilitate de principiu să reziste în practică. Pe de o parte, trebuie ca aplicarea acestor reguli într-un stat să rezulte din decizia sa proprie şi, pe de altă parte, ca aceste reguli să limiteze până la un anumit punct capacitatea sa de a-şi modula deciziile fiscale.

Alte referate despre: drept fiscal european, referat drept fiscal european, cursuri drept fiscal european

Curtea europeana de justitie

EVOLUTIA CURTII DE JUSTITIE.
Curtea europeana de justitie
Asa cum ea a fost fondata in 1952, mai mult de 8600 de cauze au fost aduse in fata CJ. Erau 200 de noi cauze in anul 1978 si in 1985 erau mai mult de 400 cauze.
Pentru a face fata si a judeca mult mai obiectiv cauzele respective, CJ a modificat Regulile sale de procedura, pentru ca cauzele sa fie judecate mult mai repede si a propus Consiliului sa formeze un nou organ judiciar.

Alte referate despre: curtea europeana de justitie, curtea europeana de justitie referat, referat curtea europeana de justitie

Cetatenia europeana

Pentru Aristotel, statutul de cetatean era acordat doar celor care participau efectiv la luarea deciziilor si la exercitarea puterii. Astazi, cetatenia a fost extinsa la nivelul intregii societati. Acest din urma proces reprezinta pentru statul modern atat emblema realizarilor sale, cat si baza limitarilor sale.

Alte referate despre: cetatenia europeana, constitutia si cetatenia europeana, referat cetatenia europeana

Modurile de dobandire si de pierdere a cetateniei

Dobândirea cetateniei prin nastere, numita si cetatenie de origine sau cetatenie de drept este cea mai fireasca, întrucât familia sau locul nasterii îi determina individului obiceiurile, afectiunile si mediul cel mai favorabil pentru a-si duce viata, în acelasi timp ea realizând cea mai directa si mai simpla legatura dintre individ si societate.

Alte referate despre: modurile de dobandire si de pierdere a cetateniei romane, modurile de dobandire si de pierdere a cetateniei europene, modurile de dobandire si de pierdere a cetateniei referat

Teoria integrarii

Teoria comunitariana a cetateniei
Apartenenta la o comunitate da nastere la o teorie de responsabilitati si indatoriri in sarcina individului. Se observa ca cetatenia acorda o importanta excesiva protectiei drepturilor individuale ceea ce duce la consecinte negative asupra statului si societatii civile. Consecintele cetateniei sunt: se reduce solidaritatea sociala, individul se deresponsabilizeaza, nu isi mai asuma propriile probleme ci le arunca pe umerii statului care neputand face fata acestei situatii provoaca nemultumiri, revolte, dispute, si conduce la nesupunere civica.
Pentru reabilitarea notiunii de cetatenie se impune:
-dezvoltarea unor trasaturi de personalitate care sa permita indivizilor sa se autocontroleze
-formularea de catre stat a unui set de standarde care promoveaza responsabilitatea si toleranta fata de cetateni.

Alte referate despre: teoriile integrarii europene, teoria integrarii europene, teoriile integrarii economice

Uniunea Europeana - extindere

Uniunea Europeana este rezultatul unui proces de cooperare si integrare care a inceput in 1951 intre cinci state europene: Belgia, Germania, Franta, Luxemburg si Olanda.Dupa patru valuri de aderari: 1973: Danemarca, Irlanda si Marea Britanie; 1981: Grecia; 1986: Spania si Portugalia; 1995: Suedia.UE are acum 15 State Membre si se pregateste pentru cea de a cincea extindere, catre Europa Centrala si de Est.

Alte referate despre: uniunea europeana extindere, uniunea europeana extindere referat, uniunea europeana -extinderea spre est

Uniunea Europeana in valurile aderarii

După cincizeci de ani şi patru valuri de aderare (1973: Danemarca, Irlanda şi Regatul Unit; 1981: Grecia; 1986: Spania şi Portugalia; 1995: Austria, Finlanda şi Suedia), Uniunea Europeană are astăzi cincisprezece state membre şi se pregăteşte pentru a cincea extindere, de data aceasta către Europa Centrală şi de Est.

Alte referate despre: valurile aderarii statelor la uniunea europeana, valurile de aderare la uniunea europeana, avantajele aderarii romaniei la uniunea europeana

Consiliul European si Consiliul Uniunii Europene

Consiliul European nu deTine conform reglementarii constituTionale prerogative legislative, insa contribuie la identificarea intereselor si obiectivelor externe ale Uniunii. Conform articolului III-258 din tratatul constituTional, Consiliul European defineste orientările strategice ale programării legislative si operaTionale în spaTiul de libertate, securitate si justiTie. Ideea este reluata de Articolul III-293 din tratatul constituTional care prevede: „Pe baza principiilor si obiectivelor enumerate în art. III-292, Consiliul European identifică interesele si obiectivele strategice ale Uniunii. Deciziile europene ale Consiliului European privind interesele si obiectivele strategice ale Uniunii se referă la politica externă si de securitate comună, precum si la celelalte domenii de acTiune în plan extern a Uniunii.

Alte referate despre: consiliul european si consiliul uniunii europene, consiliul european si consiliul uniunii europene referat, deosebirea dintre consiliul european si consiliul uniunii europene

The European Union and Romania

Thinking from another point of view and also focusing on the society from a more particular image, precisly refering to individuals and social or personal activities or actions, the EU reflects itself in economy, in culture, in education and in other socialfields, but also the EU involves the mutual respect of the ethical, civil and juridical rights and obligation. Concerning culture and education, EU tries to preserve the specific and the tradition of each member state. Being part of EU doesn’t mean losing your national identity, like some of the people less informed concerning this mather belive.

Alte referate despre: the european union and romania, european union and romania, association agreement european union and moldova

Politici regionale si integrare europeana

Se consideră că ar trbuii să se acorde un sens mai larg conceptului de disparităţi regionale, disparităţi care în accepţiunea actuală privesc numai nivelul producţiei, al veniturilor sau al şomajului. În prezent apar noi tipuri de dezechilibre, in special în ceea ce priveşte calitatea mediului, dotarea cu elemente de infrastructură, posibilităţile de educaţie, posibilităţile de capital, accesul la competiţie şi altele. Toate aceste elemente se referă la disparităţi în amonte, care afectează contextul în care operează întreprinderile şi autorităţile locale.

Alte referate despre: politici regionale si integrare europeana, politici regionale si integrarea europeana, referat politici regionale si integrare europeana
Referate afisate : 19
Medie note: 8.50 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles