Codul de procedura civila note de curs

Dreptul societatilor - Procedura insolventei - Note de curs

Din punct de vedere etimologic, termenul de faliment derivă din faillre, faillite, cuvânt care înseamnă în limba franceză a esua.
Procedura insolventei este o institutie juridică complexă de drept comercial, care interesează, pe de o parte starea si capacitatea persoanelor, iar, pe de altă parte, se referă direct la bunurile acestor persoane, asupra cărora instituie un regim de indisponibilizare si le afectează scopului procedurii, fie de redresare, fie de lichidare a activului în vederea acoperirii pasivului.

Procedura insolventei are la bază justificări de ordin social economic prin functia sa de asanare si însănătosire a comertului si economiei, prin salvarea comerciantilor insolvabili care pot fi salvati si prin eliminarea celor a căror salvare nu mai este posibilă.

Nivel: Facultate
Dimensiune: 54kb
Downloads: 2080
Materia: Drept

Dreptul societatilor II - Procedura insolventei

3. Procedura generala a insolventei si procedura simplificata a insolventei
Spre deosebire de reglementarea anterioara, care prevedea o singura procedura a reorganizarii si falimentului, indiferent cât de simpla sau complicata era situatia patrimoniala a debitorului, reglementarea actuala face o diferentiere intre procedura generala a insolventei, care reprezinta regula si procedura simplificata, care reprezinta exceptia.

Alte referate despre: dreptul falimentului si procedura insolventei referat, dreptul societatilor 2 referat procedura insolventei, dreptul falimentului procedura insolventei referat

Drept comercial

Ass 4. Vocatia transfrontaliera a dreptului comercial
Relatiile de afaceri se extind intre parteneri din tari diferite, astfel ca dreptul comercial are vocatie transfrontaliera, aceasta trasatura generand adaptarea, armonizarea si uniformizarea regulilor aplicabile in acelasi spatiu de derulare a afacerilor.

Alte referate despre: drept comercial, drept comercial roman, drept comercial cursuri

Raspunderea membrilor organelor de conducere ale debitorului insolvent - Cazuri si conditii

Una dintre masurile necesare pentru maximizarea averii debitorului (cresterea cuantumului activelor) si, in acelasi timp, de acoperire a pasivului debitorului, consta in tragerea la raspundere a tuturor persoanelor care se fac vinovate pentru ajungerea debitorului in stare de insolventa. Aceasta masura aduce rezultate benefice pentru creditorii care compun masa credala, intrucat, prin punerea in executare a sentintei obtinute in procedura prevazuta de art. 138, se sporesc sansele de recuperare si gradul de acoperire al creantelor pe care le detin impotriva debitorului, atat prin deplasarea executarii silite asupra patrimoniului persoanelor care au cauzat insolventa debitorului, cat si prin posibilitatea de recuperare a creantelor, dupa inchiderea procedurii insolventei si disparitia debitorului ca subiect de drept.

Alte referate despre: raspunderea membrilor organelor de conducere, raspunderea membrilor organelor de conducere legea 85 2006, raspundere membrilor de conducere a debitorului

Constitutionalitate - Codul penal

Constitutionalitate - Codul penal
Conform DEX termenul de „constituţionalitate” înseamnă „însuşirea unei legi ,a unei acţiuni, a unui act, a unei politici de a fi în conformitate cu constituţia .Aşadar,constituţionalitatea implică în primul rând constituţia, cartea tehnică a mecanismului social , certificatul de legalitate şi legitimitate a puterii , instrumentul prin care se realizează puterea , legea supremă în stat.
Constitutionalitate - Codul penal

Alte referate despre: codul penal, codul penal 1865, art 193 cod penal

Procedura plangerii prealabile

Raţiunea excepţiei constă fie în gradul mai redus de pericol social abstract al acestor fapte, fie în împrejurarea că aducerea acestora în faţa instanţei, cu publicitatea pe care o implică procesul, ar putea fi sursa unor neplăceri sau suferinţe psihice pentru persoana vătămată sau ar da naştere la diferite conflicte între persoane care fac parte din aceeaşi familie sau din acelaşi mediu social .
Potrivit art. 279 Cod de procedură penală în cazul infracţiunilor pentru care este necesară plângerea prealabilă a persoanei vătămate, acţiunea penală nu se poate pune în mişcare şi exercita în lipsa acestei plângeri. Deci, plângerea prealabilă nu reprezintă numai o modalitate de sesizare a organului judiciar, ci şi o condiţie indispensabilă pentru punerea în mişcare a acţiunii penale.

Alte referate despre: procedura plangerii prealabile, procedura plangerii prealabile referat, referat procedura plangerii prealabile

Procedura plangerii prealabile-reguli de drept

Procedura plangerii prealabile:Regulile de drept – in majoritatea lor – sunt exprimate intr-o anume forma: legea .Stabilirea prin lege a faptelor care constituie infractiuni, precum si a cadrului de sanctiuni penale, are un dublu rol: in primul rand sa arate membrilor societatii care sunt faptele interzise de legea penala si, totodata, sa-i avertizeze cu privire la consecintele savarsirii unor astfel de fapte, indeplinind astfel functia de prevenire generala, iar in al doilea rand sa asigure corecta incadrare a faptelor prin care ar fi incalcata legea penala, si o justa sanctionare a celor care au savarsit asemenea fapte, deci functia de prevenire speciala.

Alte referate despre: capitolul viii - procedura plangerii prealabile art 279-286, timpul si procedura plangerii prealabile, procedura plangerii prealabile referate

Codul lui Calimach

După o părere foarte răspîndită , Codul Calimach este codul austriac. După unii, el este simplă traducere, o copie; după alţii, o traducere cu oarecare modificări. Profesorul grec Triandaphylopoulos în savantul său studiu, este de părere că, Codul Calimach este copia a Codului civil general austriac de la 1811, iar acolo unde se vorbeşte de diviziunea materiei de părţi, secţiuni, capitole, titluri marginale, susţine că în totalitatea acestora este „une copie fidele du code austrichien” . Însă în hrisovul de la 1 iulie 1817, Domnul spune: „Cu Obştescul nostru Sfat am hotărît ca să se aleagă şi să se adune din Cărţile Împărăteşti cele mai trebuincioase pravile, adăogîndu-se şi Obiceiurile din vechime păzite în pămîntul acesta şi alte prefaceri potrivite cu starea de acum ”.

Alte referate despre: codul lui calimach, codul lui calimachi, codul lui calimach in moldova

Efectele recunoasterii procedurii principale

În cazul procedurii principale, recunoasterea însemna ca hotarârea de deschidere a procedurii produce, fara îndeplinirea vreunei formalitati suplimentare, în orice alt stat, efectele prevazute de legea statului de deschidere, cu exceptia cazului în care legea prevede altfel, daca în acel stat nu este deschisa o procedura secundara (art. 17 alin. 1 din Regulament).

Alte referate despre: efectele deschiderii procedurii insolventei, efectele deschiderii procedurii de insolventa, efectele si procedura suspendarii cim

Conceptul de comert

Astfel comerţul este considerat un element central al existenţei sociale. Cum arăta tot Adam Smith: „Fiecare om devine un fel de negustor şi societatea însăşi devine o societate comerciantă” . Potrivit lui Alain Samuelson, pentru Adam Smith şi discipolii săi analiza societăţii din punctul de vedere al economiei politice se rezumă la explicarea modului în care funcţionează schimbul, aceasta având ca o consecinţă secundară şi faptul că bunurile nu mai sunt considerate ca satisfăcând trebuinţe de consum, ci, ca mijloace de a obţine alte bunuri.

Alte referate despre: conceptul de comert, conceptul de comert electronic, concept de comert international

Dreptul comertului international

Capacitatea persoanelor fzice romane de a efectua operatiuni de comertinternational, ca activitate comerciala independenta este recunoscuta de Decretul-lege nr.54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative.

Dobandirea calitatii de comerciant pentru efectuarea de operatiuni de comert international de catre o persoana fizica este legata de exercitarea de catre aceasta de cate sI fapte de comert cu titlul de profesiune obisnuita. Persoanele fizice care executa în mod obisnuit acte de comert international trebuie sa ceara înmatricularea în registrul comertului iar pe durata desfasurarii activitatii sI la încetarea acesteia sa înscrie mentiunile actelor sI faptelor prevazute de lege.

Persoanele fizice straine care vor face acte de comert pe teritoriul Romaniei, sunt supuse legilor nationale. IN ceea ce priveste calitatea de comerciant ...

Alte referate despre: dreptul comertului international, izvoarele dreptului comertului international, referat dreptul comertului international

Comertul

Comertul in zilele noastre
Comertul de astazi si-a pastrat o parte din calitatile initiale, dar a suferit diferite modificari.In zilele noastre, produsele comercializate sunt trecute printr-o serie de verificari si totul se face pe baza de documente care sa ateste provenienta, componenta, etc. marfii si altele care sa ateste ca vanzara a fost incehiata (bon fiscal, factura fiscala), toate acestea oferind cumparatorului o siguranta si o satisfactie mai ridicata, iar comerciantului o vanzare mai mare.Exista si anumite marfuri precum drogurile a caror comercializare este interzisa prin lege, incalcarea ei fiind aspru pedepsita.

Alte referate despre: comertul, comertul electronic, comert international

Codul Muncii

Codul Muncii
Art. 17. - (1) Anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata in vederea angajarii ori, dupa caz, salariatul cu privire la clauzele generale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice.* (11) Obligatia de informare a persoanei selectate in vederea angajarii sau a salariatului se considera indeplinita de catre angajator la momentul comunicarii ofertei sale privind continutul contractului individual de munca sau al actului aditional, dupa caz.*

Alte referate despre: codul muncii, referat codul muncii, codul muncii referat

Procedura infiintarii unei societati comerciale

Procedura infiintarii unei societati comerciale
Societatea cu raspundere limitata se poate constitui si prin actul de vointa al unei singure persoane. Caracterul oneros. Contracul societatii comerciale este cu titlu oneros, fiecare contractant urmarind prin participarea sa la constituirea societatii un folos propriu: obtinerea de beneficii. Caracterul comutativ. Contractul este comutativ in sensul ca intinderea obligatiei de aport a fiecarui asociat este cunoscuta din momentul incheierii contractului.

Alte referate despre: procedura infiintarii unei societati comerciale, referate procedura infiintarii unei societati comerciale, procedura infiintari unei societati comerciale

Codul lui Da Vinci de Dan Brown

― N-ar fi trebuit să fugi, spuse acesta cu un accent greu de iden¬tificat. Acum, spune-mi unde e!
― Ţi-am spus deja, bâigui bătrânul şi îngenunche umil pe podea. Habar n-am despre ce vorbeşti!
― Minţi!
Omul îl privea fără să i se clintească un muşchi măcar; singura licărire de viaţă părea a fi sclipirea din ochii lui roşii.
― Tu şi confraţii tăi aveţi ceva ce nu vă aparţine, adăugă.
Custodele simţi cum un val de adrenalină i se revarsă în vene.
"Cum e posibil să ştie asta?"

Alte referate despre: eseu codul lui da vinci de dan brown, codul lui da vinci de dan brown, codul lui da vinci de dan brown rezumat

Legislatie Cod fiscal

ART. 94
Proceduri de control fiscal
(1) In realizarea atributiilor inspectia fiscala poate aplica urmatoarele proceduri de control:
a) controlul prin sondaj, care consta in activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor semnificative in care sunt reflectate modul de calcul, de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale datorate bugetului general consolidat;

b) controlul inopinat, care consta in activitatea de verificare faptica si documentara, in principal, ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale, fara anuntarea in prealabil a contribuabilului;

c) controlul incrucisat, care consta in verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale contribuabilului in corelatie cu cele detinute de alte persoane; controlul incrucisat poate fi si inopinat.

(2) La finalizarea controlului ...

Alte referate despre: legislatie cod fiscal, legislatie codul fiscal, codul fiscal

Metodologia procedura si actele controlului financiar

Documentele privind operaţiunile prin care se afectează fondurile publice şi/sau patrimoniul public vor fi însoţite de avizele compartimentelor de specialitate, de note de fundamentare, de acte şi/sau documente justificative şi, după caz, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli" şi/sau de un "Angajament individual/global".
Persoanele desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv parcurg lista de control( check-list ) specifică operaţiunii, primită la viză. Parcurgerea listei primite la viză este obligatorie, dar nu şi limitativă şi pot extinde controlul ori de câte ori este necesar.

Alte referate despre: referat despre metodologia procedura si actele controlului financiar, metodologia procedura si actele controlului financiar, metodologia procedura si actele controlului fiscal
Referate afisate : 17
Medie note: 8.14 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles