Consiliul superior al magistraturi

Consiliul Superior al Magistraturii

Pentru a se asigura o bună delimitare a puterilor în stat şi mai ales pentru garantarea independenţii puterii judecătoreşti,Constituţia a creat un organism profund democratic şi indispensabil pentru buna funcţionare a justiţiei-Consiliul Superior al Magistraturii.
Constituţia revizuită,prin art.132 alin.1 a conferit nobila şi înalta misiune de garant al independenţii justiţiei – Consiliului Superior al Magistraturii,organ suprem şi unicul reprezentant al autorităţii judecătoreşti.Acest lucru este statuat şi prin art.1 alin.1 din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,care prevede că acesta este garantul independenţii justiţiei.
Consiliul Superior al Magistraturii are o tradiţie istorică prin faptul că a funcţionat în ţara noastră şi în perioada premergătoare celui de- al doilea război mondial.
...

Nivel: Gimnaziu
Dimensiune: 13kb
Downloads: 1946
Materia: Drept

Drept Constitutional

III. Puncte de vedere solicitate. In temeiul art. 19 din Legea 47/1992
privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale,
republicata, au fost solicitate punctele de vedere ale presedintilor
celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, iar in conformitate
cu art. 5 din aceeasi lege, Curtea a solicitat o informare din partea
Ministerului Educatiei Nationale cu privire la pozitia sa fata de
obiectia de neconstitutionalita formulata de grupul de deputati.

Alte referate despre: drept constitutional, drept constitutional comparat, izvoarele dreptului constitutional

Actele Parlamentului in Romania - licenta

SECŢIUNEA 1
LEGILE
Potrivit art.67 din Constituţie,Camera Deputaţilor şi Senatul adoptă legi, hotărâri şi moţiuni, art.73 alin.1 stipulând că Parlamentul adoptă legi constituţionale, legi organice şi legi ordinare.Este necesară prezentarea conceptului de ,,lege”.Acest termen este folosit în două accepţiuni şi anume :în sens larg ( lato senso) se are în vedere orice act normativ şi în sens restrâns (stricto senso),
se are în vedere actul juridic al organului legiuitor.

Delimitarea este necesară în vederea ierarhizării izvoarelor de drept a explicării supremaţiei legii şi argumentării acesteia.De obicei ,în denumirea legii se are în vedere conţinutul actului normativ şi procedura de adoptare.Au fost date diverse definiţii termenului ,,lege”, majoritatea autorilor surprinzând criteriul formal şi mai puţin pe cel formal ( conţinutul normativ al legii).

O definiţie care ...

Alte referate despre: actele parlamentului romaniei, actele parlamentului, actele parlamentului in romania

Curtea europeana de justitie

Curtea europeana de justitie
Curtea Europeana de Justitie este institutie jurisdictionala ce vegheaza la aplicarea dreptului comunitar, solutionand disputele dintre statele membre si Comisia Europeana, dintre institutiile U. E., dintre persoane fizice si juridice si Uniune.
Curtea europeana de justitie

Alte referate despre: curtea europeana de justitie, curtea europeana de justitie referat, referat curtea europeana de justitie

Organizarea sistemului judiciar romanesc

În literatura juridică s- subliniat că nici criteriile materiale nu sunt suficiente pentru delimitarea actului jurisdicţional faţă de actul administrativ. O delimitare mai riguroasă se poate realiza doar în cadrul unui sistem mixt, adică al unui sistem care îmbină criteriile formale cu cele materiale.
Totalitatea criteriilor prezentate au un caracter esenţial: existenţa unei proceduri specifice (judiciară), existenţa unei pretenţii care conduce la o soluţie (hotărîre) înzestrată cu putere de lucru judecat.

Alte referate despre: organizarea sistemului judiciar, organizarea sistemului judiciar in romania, referat organizarea sistemului judiciar in franta si germania

Controlul constitutionalitatii legilor inainte de promulgare

Controlul constitutionalitatii legilor inainte de promulgare
Solutia la care s-a ajuns la final – crearea Curtii Constitutionale- cu competenta exclusiva4 in realizarea controlului constitutionalitati legilor, “ pe cale jurisdictionala “ si cu competenta de asigurare a respectarii legilor in alte domenii legate de “ functionarea “ unor institutii constitutionale- se inscrie pe linia unei experiente bogate in domeniu, crearea curtilor constitutionale, largirea activitati lor si cresterea importantei acestor institutii pe plan international constituind un argument important pentru adoptarea ei.

Alte referate despre: controlul constitutionalitatii legilor inainte de promulgare, controlul de constitutionalitate a legilor inainte de promulgare, controlul constitutionalitatii legilor

Procurorul - parte in procesul civil

Definirea naturii juridice a Ministerului Public este dificilă deoarece acesta este situat în structura unui minister, dar are şi un rol în activitatea de distribuire a justiţiei, precum şi unele elemente de independenţă funcţională.

Alte referate despre: procurorul parte in procesul civil, referat procurorul ca parte in procesul civil, partile in procesul civil

Consiliul de securitate O.N.U. vs conflictele internationale

In materie de mentinere a pacii, Natiunile Unite este organizatia cu cea mai vasta experienta din lume, acest lucru fiind recunoscut pretutindeni. Decernarea premiului Nobel pentru mentinerea pacii, in 1988, nu este decat o marturie a recunoasterii implinirilor sale.
Instrumentele juridice esentiale care contin un mandat aplicabil in procesul prevenirii conflictelor sunt incluse in Carta Natiunilor Unite.

Alte referate despre: consiliul de securitate o n u vs conflictele internationale, consiliul de securitate onu, consiliul de securitate

Consiliul Europei

Un nou Protocol (nr. 11) al Conventiei Europene a Drepturilor Omului, care introduce o Curte unica si permanenta in locul mecanismelor de control existente la ora actuala (Comisia si Curte); a fost deschis spre semnare in 11 mai 1994. Noul sistem permite un mai bun acces al individului in fata Curtii, reducerea diratei procedurilor si ameliorarea eficientei. Comitetul Ministrilor nu va mai avea competen,ta de a se pronunta asupra fondului cauzelor, dar va pastra irn rol important in controlul aplicarii hotararilor Curtii.

Alte referate despre: consiliul europei, consiliul europei referat, activitatea consiliului europei

Curtea constitutionala din Republica Moldova

Potrivit conditiilor constitutionale, pentru numirea in calitate de judecator al Curtii Constitutionale persoana trebuie sa aiba o pregatire juridica superioara, o inalta competenta profesionala si o vechime de cel putin 15 ani in activitatea juridica, in invatamintul juridic sau in activitatea stiintifica.

Alte referate despre: curtea constitutionala a republicii moldova, curtea constitutionala din republica moldova, structura si competenta curtii constitutionale a republicii moldova

Constitutia Romaniei

- Constitutia Romaniei a fost elaborata de o putere constituanta alcatuia democratic , prin
alegeri generale , vot universal , egal, direct , secret , liber exprimat ;

Alte referate despre: constitutia din 1866, constitutia romaniei, constitutia din 1923

Principalele domenii de activitate a Consiliului Europei

Organizatii europene si euroatlantice
Sistemul de protectie pus la dispozitie de Conventia europeană a drepturilor omului este completat si prin adoptarea, în 1997, a Conventiei privind prevenirea torturii si a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante. Obiectivul principal al acestui document este de a asigura conditii umane de detentie pentru persoanele din închisori, comisariate de politie sau institutii psihiatrice. Tot în acelasi scop a fost constituit si Comitetul european pentru prevenirea torturii (CPT), format din experti independenti.

O atentie specială este acordată si democratiei la nivel local. Conferinta Europeană a Puterilor Locale, creată încă din 1957 si devenită, din 1983, Conferinta Permanentă a Puterilor Locale si Regionale din Europa, pentru a fi ulterior transformată în Congres al Puterilor Locale si Regionale, precum si diferitele texte consacrate acestui domeniu (Carta europeană a autonomiei locale, Conventia europeană ...

Alte referate despre: principalele domenii de activitate a consiliului europei, domenii de activitate ale consiliului europei, domenii de activitate ale consiliul europei

Consiliul European si Consiliul Uniunii Europene

Există un singur Consiliu, însă acesta se reuneste în 9 configuraTii diferite în funcTie de natura subiectelor abordate. Spre exemplu Ministrii Afacerilor Externe se reunesc în Consiliul Afaceri Generale, având pe ordinea de zi relaTiile externe si probleme de politică generală, Ministrii economiei se reunesc în cadrul Consiliul economie-finanTe, etc. ConfiguraTiile in care se poate întruni Consiliul de Ministri sunt:
– Afaceri generale si relaTii externe;
– Afaceri economice si financiare;
– Munca, politici sociale, sănătate si consumatori ;
– JustiTie si afaceri interne;
– Competitivitate;
– Transport telecomunicaTii si energie;
– Agricultura si pescuit;
– Mediu;
– EducaTie, tineret si cultura.

Alte referate despre: consiliul european si consiliul uniunii europene, consiliul european si consiliul uniunii europene referat, legatura dintre consiliul european si consiliul uniunii europene

Institutul national al magistraturii - conferinta de presa

Totodata, INM a fost reprezentat la o serie de intruniri internationale, cum ar fi cele trei intalniri ale Biroului permanent al Retelei de la Lisabona (ultima organizata la Bucuresti, la sediul INM), la Adunarea generala a Retelei de la Lisabona, precum si la cea de-a opta intalnire a Retelei Europene pentru Formare Judiciara (EJTN - European Judiciary Training Network), ocazie cu care INM a obtinut statutul de observator in cadrul EJTN, fapt ce va permite magistratilor romani sa participe la actiunile de formare organizate de Retea.

Alte referate despre: institutul national al magistraturii, referate institutul national al magistraturii, cati ani se face pentru institutul national al magistraturii

Consiliul ministrilor

4.Dorinta din ce in ce mai mare a statelor membre de a gasi aspecte ale cooperarii lor mai putin pe baza legislatiei si mai mult prin intelegeri. Acest fapt este cel mai mult observat in domeniul politicii externe, justitiei si afacerilor interne, al doilea si al treilea pilon al EU.

Alte referate despre: consiliul ministrilor, instritutile publice subordinea consiliului ministrilor, consiliul ministrilor referat

Uniunea europeana -atributii si functii

Comitetul este consultat în mod obligatoriu de Consiliu sau de Comisie în cazurile prevăzute de Tratatul privind Uniunea Europeană. Poate fi consultat de aceste institutii ori de câte ori ele consideră oportună o astfel de consultare. El poate lua initiativa de a emite un aviz în toate cazurile în care consideră oportun.Dacă consideră necesar, Consiliul sau Comisia fixează Comitetului un termen pentru a-si prezenta avizul, care nu poate fi mai mic de o lună, socotit de la data la care presedintele primeste comunicarea care îi este adresată în acest scop. După expirarea termenului, lipsa avizului nu pune problema continuării procedurilor.Avizul Comitetului si avizul sectiei specializate, precum si continutul deliberărilor sunt transmise Consiliului si Comisiei

Alte referate despre: uniunea europeana atributii, uniunea europeana-atributii, uniunea europeana functii atributii

Tehnici de comunicare folosite in consilerea psihologica

In continuare voi prezenta un studiu de caz, punand accentul pe unele dintre tehnicile de comunicare de pe pozitia pacientului sau a consilierului fara a avea pretentia unor protocoale de sedinta sau intentia de a insista asupra etapelor unui proces de cosiliere:
N.B., barbat, in varsta de 32 de ani, necasatorit soseste la cabinetul psihologic cu o trimitere (instrument al comunicarii organizationale externe intre Sectia de psihiatrie si Cabinetul medical sau psihologic ) din partea medicului psihiatru cu diagnosticul de anxietate generaliata si atacuri de panica.

Alte referate despre: tehnici de comunicare folosite iin activitatea de relatii cu publice, strategii si tehnici in comunicare-referat psihologie, tehnici de comunicare interpersonala in grup-referat psihologie

Manastirea Cozia

Atât presedintele cât si vicepresedintii consiliului judetean sunt
salariati pentru functie pe toata durata mandatului lor.

Alte referate despre: manastirea cozia referat, manastirea cozia, referat manastirea cozia

Glossa

Strofa a doua comenteaza primul vers al strofei tema,care este o maxima,o sentinta in care argumentele vin in sprijinul sensului filozofic al ideii de timp,dar si al cunoasterii de sine.Ideea exprimata de Socrate inca din antichitate(“Cunoaste-te pe tine insuti”,dicton inscris pe templul din Delphi)este ilustrata de versul:”Regasindu-te pe tine”.

Alte referate despre: glossa comentariu, glossa de mihai eminescu comentariu, glossa de mihai eminescu
Referate afisate : 19
Medie note: 8.57 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles