Contabilitatea financiara a agentilor economici

Activitatea financiara a agentilor economici

Activitatea financiara a agentilor economici surprinde derularea relatiilor financiare de capital, organizarea si asigurarea circuitului lichiditatilor si disponibilului in conturile bancare, emiterea, cumpararea, vanzarea si rascumpararea hartiilor de valoare, angajarea si plasarea titlurilor de imprumuturi si altele. Aceasta activitate angajeaza diverse categorii de cheltuieli si genereaza venituri financiare.

Nivel: Facultate
Dimensiune: 35kb
Downloads: 0
Materia: Economie

Politica financiara si politica fiscala

Politica financiara cuprinde totalitatea normelor juridice financiare fundamentate pe constatari obiective furnizate de stiinta finantelor, folosite de stat pentru constituirea, repartizarea si optimizarea utilizarii fondurilor de resurse financiare necesare realizarii telurilor politicii social-culturale, economice etc. ale tarii in perioada data.

Alte referate despre: politica financiara si politica fiscala, principii politica financiara in impunerea fiscala, politica financiara si politica fiscala in spatiul ue

Analiza performantelor financiare ale firmei

Acestea sunt detaliate in mod asemanator cheltuielilor cu activitatea de exploatare si sunt formate din dobanzi incasate la operatiuni de creditare si la depozite create la banci, din comisioane incasate, din dobanzi, dividende si diferente favorabile inregistrate la operatiunile cu titluri si devize, ca si din venituri create la operatiunile de finantare prin leasing.

Alte referate despre: analiza performantelor financiare ale firmei, referat analiza performantelor financiare ale firmei, analiza performantelor financiare ale firmei referat

Bugetul de stat si sistemul resurselor financiare publice

In acest sistem de conducere se includ: principiile fundamentale de conducere, organizarea economiei si conexiunile intre componentele acesteia, sistemul pietei, criteriile de eficienta, parghiile economice, sistemul informational. Principala functie a acestui mecanism este cea de conducere si reglare a proceselor economice, conditionate de raporturile de interese. Un rol important in realizarea acestei functii revine pietei concurentiale, pe care se regleaza raportul de interese prin participarea agentilor economici la formularea cererii si ofertei, la infaptuirea lor si a echilibrului economic.

In acest context un rol insemnat revine si statului, in doua ipostaze: agent economic prin nimic deosebit de ceea ce reprezinta (ca drepturi, atributii si obligatii) oricare alt agent economic, dar si ca autoritate publica ce creaza si executa cadrul legislativ si poate influenta derularea mecanismului economic prin insasi forta sa economica, precum si prin parghiile economico-financiare la ...

Alte referate despre: download free referat resursele financiare publice ale statului, resurse financiare publice in state membre europene, resursele financiare publice

Criza economico-financiara in Rusia

O criza financiara veritabila are drept caracteristica faptul ca un accident bine localizat are capacitatea de a se propaga la nivelul intregului sistem financiar.Problemele aparute intr-o tara, daca nu sunt solutionate la timp, afecteaza si economia altor tari. Si atunci, efectele crizei respective sunt mai grave. Prin urmare gestiunea corecta a crizelor financiare presupune nu numai politici si strategii de prevenire a acesteia, dar si metode de management adecvat tipului de criza.

Alte referate despre: managementul in conditiile actualei crize economico-financiare, criza economico-financiara, criza economico-financiara contemporana

Analiza economico - financiara unei firme

Diagnosticul financiar consta intr-un ansamblu de instrumente si metode care permit aprecierea situatiei financiare si a performantelor unei intreprinderi.Scopul diagnosticului financiar este de a aprecia situatia financiara a intreprinderii. Pe baza acestui diagnostic are loc elaborarea unei noi strategii de mentinere si dezvoltare in mediul specific economiei locale. In sens general, finalitatea diagnosticului financiar consta in oferirea de informatii financiare atat celor din interiorul intreprinderii, cat si celor interesati din afara acesteia.

Alte referate despre: analiza economico financiara unei firme, analiza economico financiara a firmelor non prfit, analiza economico financiara la firma petrom

Normalizarea contabilitatii in tari ale estului Europei Romania Ungaria

Dobandirea controlului reprezinta o forma de realizare a concentrarilor economice prin care agenti economici sau persoane fizice obtin, direct sau indirect, o influenta determinanta asupra unuia sau mai multor agenti economici, ori asupra unor parti ale acestora, fie prin luare de participare la capital, fie prin cumparare de elemente de activ, fie prin instituirea sau intarirea unei situatii de dependenta economica, prin contracte sau prin alte mijloace.

Alte referate despre: caderea comunismului in tarile din estul europei, strategia bei in tarile din estul europei, tarile din estul europei

Economie matematica - complementaritatea

Economie matematica - complementaritatea
In mod obisnuit,teoria omplementara este privita ca un capitol de programare matematica. De exemplu,codul ei in clasificarea AMS(American Mathematical Society) este 90C33. Codul 90XXX este specific economiei-matematice, cercetarilor operationale si jocurilor, in timp ce 90CXX este specific programarii matematice. Se poate concluziona ca problema poate fi inclusa in clasa problemelor de optimizare si a celor de echilibru. Problema complementara acopera domenii foarte profunde, interesante si dificile ale matematicii si economiei. Ea stabileste in acelasi timp un teren foarte propice cercetarii, realizand interconexiuni intre capitole importante din economie si analiza neliniara.

Alte referate despre: economie matematica, premisele aparitiei modelarii economice matematice, premisele aparitiei modelarii economice-matematice

Prezentarea situatiilor financiare

Mai mult, acolo unde nu exista cerinte specifice ale IAS privind politica contabila ce trebuie aplicata unui anumit element, conducerea trebuie sa selecteze politicile contabile care sa asigure faptul ca situatiile financiare ofera informatii care sunt:
• relevante pentru nevoile decizionale ale utilizatorilor; si
• credibile, in sensul ca:
- reprezinta fidel rezultatele si pozitia financiara a intreprinderii;

Alte referate despre: situatia financiara a unei firme, situatii financiare, situatiile financiare anuale referat

Contabilitatea operatiiunilor bancare

Conform Legii Contabilitatii "Conturi la banci in lei" se debiteaza cu încasarile si se crediteaza cu platile efectuate prin acest cont. Contabilitatea analitica se realizeaza pe fiecare banca in parte, unde întreprinderea are deschise conturi in lei. In prezent, potrivit hotarârii Guvernului României nr. 83/26.02.1993, pentru întarirea disciplinei financiare, agentii economici din tara noastra cu capital integral sau majoritar de stat sunt obligati sa-si pastreze disponibilitatile in lei la societatile bancare si sa efectueze toate operatiunile de încasari si plati prin doua conturi distincte : unul pentru productie si alte activitati curente si unul pentru investitii, deschise la o singura unitate bacara din tara, la alegere. Operatiunile de încasari si plati efectuate prin conturile la banci in lei se reflecta in contabilitate astfel :

Alte referate despre: contabilitatea operatiiunilor bancare, contabilitatea creditelor bancare, contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt

Creditarea agentilor economici

Creditarea agentilor economici - In general nevoia de creditare apare din lipsa fondurilor proprii pentru a face fata in intregime cheltuielilor ocazionale de desfasurare normala a activitatii complexe a fiecarui agent economic (productie, investitii, comerciala etc.). La orice agent economic apar dezechilibre, disfunctionalitati in cazul trezoreriei, al gestiunii intreprinderii.

Alte referate despre: creditarea agentilor economici, credite agenti economici, aplicatii practice privind creditarea agentului economic

Agentia de turism

Agentia de turism
Agentia de turism reprezinta o societate comerciala cu rol de intermediar intre agentia economica, prestatorii directi de servicii turistice si turisti. Activitatea sa consta in organizarea, oferirea si comercializarea unor pachete de servicii sau componente alea acestora.Dupa modul de realizare si comercializare a produselor turistice agentia de turism se imparte in doua categorii: agentie de turism turoperatoare si agentie de turism detailista. Agentia de turism turoperatoare are ca obiect de activitate organizarea si vanzarea pe cont propriu a pachetelor de servicii turistice sau a componentelor acestora, direct sau prin intermediari, pe cand agentia de turism detailista vinde sau ofera spre vanzare in contul unei agentii de turism turoperatoare, pachetele de servicii sau componente ale acestora.

Alte referate despre: un plan de afaceri agentie de turism, plan de afaceri agentie de turism, relatii publice in agentia de turism

Rolul trezoreriei publice pe pietele financiare

Finantele publice ale Romaniei reprezinta un sistem complex de relatii economice, prin intermediul carora se asigura formarea si repartizarea fondurilor publice de resurse financiare in scopul dezvoltarii economico-sociale a tarii, precum si satisfacerea nevoilor obstesti. Cu ajutorul finantelor publice statul roman, in conditiile economiei de tranzitie, repartizeaza o parte insemnata a produsului intern brut generand odata cu aceasta unele efecte utile societatii romanesti in general, unor grupuri sociale sau unor persoane luate individual.

Alte referate despre: globalizarea pietelor financiare, piete financiare, buget si trezorerie publica

Control financiar al afacerilor

c.In cazul fuzionarii, divizarii, sau incetarii activitatii;
d.In cazul modificarii preturilor;
e.La cererea organelor de control, cu prilejul efectuarii controlului, sau a altor organe prevazute de lege;
f.Ori de cate ori sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri in gestiune care nu pot fi stabilite cert, decat prin inventariere;
g.Ori de cate ori intervine o primire-predare de gestiune;
h.Cu prilejul reorganizarii gestiunii;
i.Ca urmare a calamitatilor naturale sau a unor cazuri de forta majora sau alte cazuri prevazute de lege.

Alte referate despre: controlul financiar al afacerilor atestat, control financiar, controlul financiar preventiv

Misiunea de examinare a contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare

Este destinata intreprinderilor si practicilor mici si mijlocii (IMM/PMM), care indeplinesc 3 criterii: 1. activitatea: complexa, 2. structura: complexitate la nivelul contabilitatii si alte functii,
3. difuzare externa a informatiei finale Se bazeaza pe : cunoasterea aprofundata a activitatilor clientului, a organizarii contabilitatii, colectarea elementelor probante . Profesionistul contabil poate sa prezinte o atestare , pe baza acestor diligente , daca nu se pun la indoiala regularitatea si sinceritatea situatiilor financiare, imaginea fidela a pozitiei financiare.

Alte referate despre: practici contabile privind intocmirea situatiilor financiare, contabilitate - intocmirea situatiilor financiare anuale, politici si optiuni contabile in intocmirea situatiilor anuale

Politica financiara

Politica financiara este o componenta a politicii generale care reprezinta o forma de organizare si conducere a unei colectivitati umane pentru satisfacerea intereselor sale. Politica economica a statului reprezinta o actiune generala a puterii publice centrale, constiente, coerente si finalizate care se exercita in domeniul economiei adica influenteaza productia, schimbul, consumul bunurilor si serviciilor si constituirea capitalului .

Alte referate despre: politica financiara, politica financiara a romaniei, politica financiara a ue

Contabilitate financiara

Se observa ca obiectivul fundamental al contabilitatii financiare este reflectarea starii patrimoniului economic al unei entitati la un moment dat si se realizeaza cu ajutorul bilantului patrimonial. Astfel egalitatea patrimoniala genereaza egalitatea bilantiera:
ACTIVUL BILANTIER (AB) = PASIVUL BILANTIER (PB)

Alte referate despre: contabilitate financiara, contabilitatea financiara, contabilitate financiara curs

Pasivele agentului economic

"Pasivele agentului economic"
provizioane pentru - provizioane pentru riscuri si cheltuieli
riscuri si cheltuieli - ajustari pentru deprecieri

Alte referate despre: pasivele agentului economic, referat la contabilitate pasivul agentului economic, pasivele agentului economic referat

Rolul marketingului in activitatea agentului economic - atestat

Desi in privinta momentului aparitiei marketingului au existat si inca mai exista o seri de contraverse, majoritatea spcialistilor considera in prezent ca acesta este un produs al secolului nostru. Fata de acest punct de vedere, cu cel mai larg consens, unii autori situeaza aparitia in timp a marketingului cu multa vreme in urma s-a ajuns insa sa se sustina chiar ca marketingul semnifica „ o activitate ce a fost practicata de la primele tranzactiii comerciale”.

Alte referate despre: rolul marketingului in activitatea agentului economic atestat, marketingul in activitatea agentului economic atestat, atestat rolul marketingului in activitatea agentului economic

Economia si gestiunea intreprinderii

Întreprinderea industrială reprezintă o unitate economică de bază în cadrul economiei naŃionale. Ea este veriga primară, de bază a economiei, la nivelul căreia se desfăsoară activitătile de productie specifice profilului ei.

Alte referate despre: economia si gestiunea intreprinderii, despre economia si gestiunea intreprinderii, economia si gestiunea intreprinderii referat
Referate afisate : 20
Medie note: 8.58 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles