Contabiltatea decontarilor cu buget

Contabiltatea decontarilor

Salariul brut de bază
(+) sporuri şi adaosuri
( + ) indemnizaţiile de conducere şi alte sporuri acordate pentru conducere
( + ) indexările de salarii şi compensarea creşterilor de preţuri
( + ) salariul în natură
( + ) alte drepturi de personal
(=) TOTAL VENITURI BRUTE
(a) unde sporurile şi adaosurile cuprind:

- sporuruile permanente: vechime; fidelitate; conducere; noapte; condiţii deosebite (exemplu: toxicitate); limbă străină; stres; ore suplimentare lucrate sistematic.
- sporurile temporare: ore suplimentare; ore prestate în zilele prevăzute libere prin lege; ore effectuate peste program; ore de traducere.
- adaosurile se referă la: prime de vacanţă; pentru sărbători şi aniversări ale persoanei sau ale unităţii; diverse stimulente.
(b) alte drepturi de personal cuprind: indemnizaţia de concediu; prima de Paşte/Crăciun; plata zilelor libere pentru evenimente deosebite; indemnizaţia pentru concediul de boală; ajutoare materiale în bani.
Contabilitatea ...

Nivel: Facultate
Dimensiune: 44kb
Downloads: 2
Materia: Contabilitate

Contabilitatea decontarilor intra si interbancare

Referat despre Contabilitatea decontarilor intra si interbancare
Sistemul de plăti este indisolubil legat de monedă iar evoluţia acesteia a determinat apariţia şi perfecţionarea sistemului de plăţi ca un cadru organizat al transferurilor monetare în scopul finalizării tranzacţiilor economice. Sistemul de plăţi a apărut din cele mai vechi timpuri ca un set de reguli, la început sub forma unor practici, apoi a unor reguli scrise emise de conducătorii statelor, mai târziu de bănci şi în final de autorităţi monetare ca instituşii specializate ale statului

Alte referate despre: contabilitatea decontarilor intra si interbancare, sistemul decontarilor intra si interbancare, decontari intra si interbancare

Notiuni generale privind cheltuielile de productie si costurile

Potrivit definitiilor de dictionar,cheltuielile reprezinta consumurile de mijloace economice care se efectueaza la exploatarea si adiministrarea de la o zi la alta,in vederea mentinerii activelor angajate in organizarea unei activitati economice.

Alte referate despre: notiuni generale privind cheltuielile de productie si costurile, notiuni generale privind cheltuielile si productia unei case de amanet, delimitari privind cheltuielile si costurile

Contabilitatea decontarilor

Obiectul de studiu al contabilităţii îl constituie reflectarea în expresie bănească a bunurilor mobile şi imobile, a disponibilităţilor băneşti, a titlurilor de valoare, a drepturilor şi obligaţiilor unităţilor patrimoniale, precum şi mişcările şi modificările intervenite, cheltuielile, veniturile şi rezultatele obţinute, în urma operaţiunilor patrimoniale efectuate.
Unitatea patrimonială este o colectivitate care dispune de un patrimoniu şi desfăşoară o activitate specifică ei. Patrimoniul este format din totalitatea bunurilor materiale şi băneşti exprimate valoric precum şi relaţiile determinate de formarea şi micşorarea permanentă a acestora; care dă naştere la drepturi şi obligaţii.
Din punct de vedere al componenţei elementele patrimoniale se împart în:
Elemente patrimoniale de tipul activelor imobilizate: imobilizările ne corporale ( cheltuieli ...

Alte referate despre: contabilitatea decontarilor cu personalul, contabilitatea decontarilor cu furnizorii, contabilitatea decontarilor

Contabilitatea cheltuielilor si a veniturilor - lucrare de diploma

Capacităţile de producţie au fost serios afectate de bombardamentele din anul 1944 , în perioada 1944-1948 s-au efectuat lucrări de repunere în funcţiune. În iunie 1948 , în urma naţionalizării , Fabrica de Geamuri Scăieni s-a comasat cu Fabrica de Geamuri Blejoi (care avea un cuptor de geam tras cu o singura maşină) sub denumirea de Geamuri Scăieni.

În perioda 1951-1970 s-au modernizat şi construit alte cuptoare de geam tras , liniile de geam laminat , vată de sticlă . În anul 1980 s-a pus în funcţiune o staţie pilot pentru fabricarea geamului pe procedeul float.

Alte referate despre: contabilitatea cheltuielilor si a veniturilor - lucrare de diploma, proiecte de diploma contabilitatea cheltuielilor si a veniturilor, contabilitatea cheltuielilor si a veniturilor

Selectie de personal

Planificarea resurselor umane se realizează în vederea identificării cerinţelor de resurse umane ale organizaţiei şi în cea a conceperii mijloacelor de asigurare a unei oferte corecte de muncă.
În procesul de planificare a resurselor umane se iau în considerare atât nevoile prezente, cât şi nevoile viitoare ale organizaţiei, acest proces bazându-se pe informaţii privind analiza muncii, respectiv natura şi cerinţele posturilor din organizaţie, precum şi pe informaţii referitoare la performanţele obţinute în muncă de către actualii angajaţi.

Alte referate despre: cv element cheie in selectia de personal, procesul de recrutare si selectie a personalului, selectia de personal referat

Personalitatea juridica a societatilor comerciale

Dispoziţiile Legii nr. 31/1990 se completează cu prevederile Codului comercial, ale Codului fiscal şi ale Codului de procedură fiscală.
Reglementări speciale în materie de societăţi comerciale sunt cuprinse şi în Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului , Legea nr. 82/1991 a contabilităţii , Legea nr. 359/ 2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice , Legea nr. 85/2006 prind procedura insolvenţei , Hotărârea Guvernului nr. 1323/1990 – enumeră tipurile de activităţi ce nu pot face obiectul de activitate al societăţilor comerciale , Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind clasificarea activităţilor din economia naţională – C.A.E.N..

Alte referate despre: personalitatea juridica a societatilor comerciale, personalitatea juridica a societatii comerciale, personalitatea juridica a societatilor comerciale-referat

Sistemul cheltuielilor publice

b) clasificarea economica foloseste doua criterii de grupare: unul din care cheltuielile se impart in cheltuieli de capital si cheltuieli curente iar altul, care imparte cheltuieli in cheltuieli ale serviciilor publice ( administrative ) si cheltuieli de transfer ( de redistribuire);

Alte referate despre: cheltuieli publice, cheltuielile publice, sistemul cheltuielilor publice

Bugetul Sloveniei

Utilizatorii indirecţi ai bugetului sunt fondurile statului, instituţiile publice şi agenţiile finanţate de guvernul central (dar care nu sunt finanţate prin bugetul de stat). Partea specială cuprinde planurile financiare ale utilizatorilor direcţi ai bugetului. Partea programelor de dezvoltare cuprinde cheltuielile anuale planificate pentru investiţii. De asemenea, este responsabilitatea utilizatorilor de buget de a înţelege că planurile lor de dezvoltare pe termen lung sunt ajustate în concordanţă cu partea programelor de dezvoltare a bugetului.

Partea specială a bugetului constă în planuri financiare şi sunt clasificate în:
- spaţiile cheltuielilor bugetare;
- principalele programe;
- subprograme;
- articole bugetare;
- subgrupe ale conturilor;
- conturi.

Subdiviziunile primelor trei nivele sunt principalele programe utilizate. Subdiviziunea privind nivelul subgrupelor de conturi se bazează pe clasificaţia economică (salarii, ...

Alte referate despre: bugetul sloveniei, bugetul de stat, bugetul familiei

Modalitati moderne de constructie a bugetului pe venituri si cheltuieli a institutiilor publice

Referat despre Modalitati moderne de constructie a bugetului pe venituri si cheltuieli a institutiilor publice
Pentru realizarea sarcinilor si functiilor ce-I revin,statul organizeaza o vasta retea de institutii publice.Acestea nu desfasoara in principiu activitati productive,obiectul lor de activitate plasand-se, de regula, in sfera materiala. Institutiilor publice le revin sarcini deosebite in domeniul socio cultural (invatamant, sanatate, cultura,arta si protectie sociala),al justitiei si procuraturii, asigurarii ordinii de drept in stat,apararii nationale.

Alte referate despre: modalitati moderne de constructie a bugetului pe venituri si, bugetul de venituri si cheltuieli la institutiile publice, intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli in institutiile publice

Bugetul de stat si sistemul resurselor financiare publice

Bugetul de stat reprezinta o categorie fundamentala a stiintelor finantelor. Il putem aborda din punct de vedere juridic si economic.Sub aspectul sau juridic bugetul reprezinta un act prin care sunt prevazute si autorizate veniturile si cheltuielile anuale ale statului. Bugetul de stat prevede si autorizeaza in forma legislativa cheltuielile si resursele statului, avand character obligatoriu fiind supus aprobarii Parlamentului. Reprezinta un act de previziune a resurselor publice si a modului de utilizare a acestuia, elaborandu-se pe o perioada de un an. Legea bugetului de stat este influentata de conceptiile politice, economice si sociale specifice fiecarei perioade.

Alte referate despre: download free referat resursele financiare publice ale statului, resurse financiare publice in state membre europene, resursele financiare publice

Evolutia veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat

II. In anul 2008Pornindu-se de la veniturile si cheltuielile realizate de B.A.S.S. in anul 2007, pentru anul 2008 au fost stabilite venituri si cheltuieli in sume egale de 32.675,7 milioane lei, cu 9.583 milioane lei mai mult decat cheltuielile realizate cu aceasta destinatie in anul 2007.In prevederile pentru acest an s-a stabilit o importanta suma de realizat pe seama subventiilor de la BUGETUL ADMINISTRATIEI CENTRALE DE STAT, respectiv de 1.379,6 milioane lei.

Alte referate despre: veniturile si cheltuielile bugetului asiguratilor sociale de stat, veniturile si cheltuirlile bugetului asigurarilor sociale de stat, clasificare cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat

Bugetul de stat

Pp ca veniturile sa se inscrie si sa se aprobe in buget pe surse de provenienta, iar chelt sa se prevada pe categ grupate dupa nat lor economica si destinatia acestora conform clasificatiei bugetare. Astfel spus acest principiu se realizeaza cu ajutorul clasificatiei bugetare. Specializarea bugetara impune ca veniturile publice sa fie ordonate in fct de provenienta astfel:venituri curente care cuprind:

Alte referate despre: bugetul de stat referat, referat bugetul de stat, principalele venituri ale bugetului de stat

Fundamentarea veniturilor si cheltuielilor bugetare

Se recomandă ca declaraţia de politică bugetară să fie prezentată sub formă scrisă, să acopere toate domeniile managementului financiar, să fie clară, coerentă şi uşor de înţeles.

Alte referate despre: fundamentarea veniturilor si cheltuielilor bugetelor locale, fundamentarea veniturilor si cheltuielilor bugetare, referat fundamentarea veniturilor si cheltuielilor bugetare

Principiile bugetare

Universalitatea bugetelor
Potrivit acestui principiu, veniturile si cheltuielile publice trebuie sa figureze in bugetul de stat cu sumele lor totale. Cu alte cuvinte, nici un venit si nici o cheltuiala de stat nu trebuie sa se realizeze in afara cadrului bugetar.

Alte referate despre: principiile bugetare, principii bugetare, principii bugetare referat

Bugetul Uniunii Europene

Politica externa si de securitate comuna, precum si cooperarea in domeniile justitiei si afacerilor interne reprezinta, potrivit prevederilor Tratatului de la Maastricht, doi noi piloni deosebit de importanti ai Uniunii Europene, care trebuie sustinuti din punct de vedere financiar.

Alte referate despre: bugetul uniunii europene, bugetul uniunii europene referat, referat bugetul uniunii europene

Analiza bugetului local

Modificarile sunt influentate de deciziile statului, care isi revizuie constant politicile sociale.In perioada 2004-2008 ca urmare a exercitiului se inregistreaza excedent.Acesta urmeaza un trend descendent din anul 2004 pana in 2005,iar din 2005 pana in 2008 un trend ascendent.

Alte referate despre: analiza bugetului local, analiza buget local, analiza bugetelor locale

Principiile procedurii bugetare

Metoda majorarii sau a diminuarii consta in determinarea volumului si structurii veniturilor si cheltuielilor bugetare pe baza stabilirii ratei medii anuale de crestere sau descrestere a veniturilor, respectiv a cheltuielilor bugetare, pornind de la analiza rezultatelor executiei bugetare din anii precedenti, insa nici aceasta metoda nu tine seama de impactul oscilatiilor de preturi si proceselor inflationiste asupra bugetului de stat.

O metoda superioara de elaborare a bugetului este metoda evaluarii directe, metoda ce consta in evaluarea fiecarei categorii de venituri, respectiv cheltuieli, pornind de la cheltuielile aprobate in anul curent si de la previziunile privind dezvoltarea economiei in perioada urmatoare, conform programului guvernamental.

Alte referate despre: principiile procedurii bugetare, principiile procedurii bugetare specifica bugetului de stat, enumerati principiile procedurii bugetare
Referate afisate : 19
Medie note: 8.50 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles