Contractul de vanzare cumparare civil si comercial

Obligatiile partilor in contractul de vanzare-cumparare civila si comerciala

Obligatia juridica consta in a respecta sau a indeplini prerogativele cuprinse in dreptul subiectiv sau competenta altuia, sub amenintarea unei constrangeri juridice. Elementele sale constitutive sunt: subiectul obligatiei, continutul obligatiei, relatia juridica si constrangerea juridica.

Nivel: Facultate
Dimensiune: 32kb
Downloads: 0
Materia: Economie

Forme de vanzare ale marfurilor

Vanzarea produselor reprezinta “actul prin care se asigura valorificarea rezultatelor productiei, respective acela de recuperare a cheltuielilor cu fabricatia si pregatirea produsului pentru vanzare, inclusive obtinerea unui anumit profit.”

Alte referate despre: forme de vanzare a marfurilor, forme de vanzare ale marfurilor, comert forme de vanzare a marfurilor

Contractul de arendare

Precizam ca legile comerciale nu sunt incidente in materie, intrucat contractul de arendare are natura pur civila.
Caracterele juridice ale contractului de arendare
1. Caractere comune cu locatiunea. Arendarea este un contract sinalagmatic (bilateral), cu executare succesiva si netranslativ de proprietate, ca si locatiunea. Tot astfel, este un contract prin definitie (esentialmente) cu titlu oneros.

Alte referate despre: contractul de arendare, contractul de arendare referat, contract de arendare

Contractul de navlosire pe voiaje consecutive

Nu exista din punct de vedere teoretic nici un motiv pentru ca termenii contractului de navlosire pe voiaj sa nu fie utilizati si in cazul contractelor de navlosire pe voiaje consecutive si intr-adevar primele forme ale acestor contracte se bazau pe contractele de navlosire pe voiaj in care exista inserata o clauza conform careia voiajul respectiv se va repeta de mai multe ori. Aceasta formulare nu este una ideala in special pentru contractele pe termen lung. Chiar si in cazul in care se folosesc contracte de navlosire pe voiaje consecutive standard ele contin multe dintre clauzele intalnite in contractele de navlosire pe voiaj.

Alte referate despre: contractul de navlosire, contract de navlosire, raspunderea partilor in contractul de navlosire

Contract de inchiriere

Contract de inchiriere
Prezentul contract se incheie intre domnul .................................. in calitate de proprietar, avand domiciliul in ................................................, judetul .......................... posesor al documentului de identitate ............. seria ......... nr. ...................... si domnul ........................................ in calitate de chirias avand domiciliul in .................................................................................................................... judetul ......................... posesor al documentului de identitate .......... seria ......... nr........................... pe de cealalta parte.

Alte referate despre: contract de inchiriere apartament, contract de inchiriere, contractul de inchiriere

Contractele futures si heding-ul

Contractele futures si heding-ul
Odată cu apropierea momentului liberalizării totale a contului curent, piaţa valutară şi cea de capital au devenit mult mai imprevizibile, ceea ce impune companiilor sau investitorilor acoperirea riscurilor (hedging). Folosite in operaţiuni de acoperire a riscurilor (hedging) sau de speculaţie, derivatele, contractele futures si opţiunile, pot proteja sau spori valoarea unui portofoliu valutar, de acţiuni sau de mărfuri în funcţie de scopul, apetenţa pentru risc şi de profilul investiţional al administratorului, randamentul acestora fiind probat în repetate randuri.

Alte referate despre: contractele futures, contracte futures, contracte futures referat

Contractul de locatiune

Rezulta "per a contrario" ca locatiunile care au o durata mai mare de 5 ani sunt considerate acte de dispozitie, si ca atare pentru incheierea lor este necesara capacitate de exercitiu deplina.Nu este necesar ca locatorul sa fie proprietarul lucrului dat in locatiune. Si uzufructuarul ori locatarul pot inchiria lucrul pe care il detin cu titlu de uzufruct, si respectiv de locatiune (sublocatiune).
Nudul proprietar poate fi locatarul propriului sau bun, pentru ca i se inchiriaza folosinta bunului de catre titularul acesteia.
2) Obiectul contractului
Obiectul contractului de locatiune il constituie bunul inchiriat si, respectiv, chiria.

Alte referate despre: contractul de locatiune, contract de locatiune, contractul de locatiune referat

Notiunea contractului de donatie

Incapacitati de a primi -nu pot primi donatii persoanele neconcepute (art. 808 C. civ. ) si organizatiile care nu au dobandit personalitate juridica. Copilul neconceput poate primi o donatie numai indirect daca donatorul gratifica pe cineva cu un bun, impunand sarcina ("obligatia"), de a transmite dreptul de proprietate asupra acelui bun copilului care se va naste.In privinta structurilor organizatorice(mai cu seama organizatiile non - profit) acestea vor putea primi donatii (chiar in timpul constituirii) daca aceste donatii sunt absolut necesare pentru dobandirea personalitatii juridice. Practic, este vorba despre o capacitate de folosinta anticipata momentului constituirii, capacitate legata numai de acele acte si conditii necesare constituirii(de exemplu : necesitatea patrimoniului propriu).

Alte referate despre: contractul de donatie, caracterele juridice obiectul si efectele contractului de donatie, contract de donatie

Contracte comerciale

Daca dreptul de proprietate nu a fost inscris in cartea funciara, pentru tertele persoane ea nu exista. In ipoteza vanzarii succesive a aceluiasi bun imobil, va fi protejat acel dobanditor care a facut primul inscrierea dreptului in cartea funciara.

Alte referate despre: contracte comerciale, contracte comerciale internationale, tipuri de contracte comerciale

Contractul colectiv de munca

Actualitatea temei investigate rezidă şi în consecinţele ce le antrenează în plan socio-juridic prin litigiile ce le generează. Necesitatea diminuării consecinţelor negative, în acest domeniu, a determinat legiuitorul să reglementeze limitativ situaţiile în care angajatorul poate să dispună încetarea contractului individual de muncă. În acest sens a creat şi instituţia concedierilor individuale şi colective, instituţie necunoscută în legislaţia muncii anterioară.
Obiectivele investigaţiei noastre privesc cazurile în care poate avea loc încetarea contractului de muncă din iniţiativa angajatorului, din motive care ţin de persoana salariatului sau care nu ţin de persoana salariatului.

Alte referate despre: contractul colectiv de munca, contractul colectiv de munca referat, contract colectiv de munca

Contractul de asigurare

In asigurările de bunuri suma asigurată se stabileşte în principiu în funcţie de valoarea bunurilor asigurate. Operaţiunea se numeşte evaluare de asigurare iar rezultatul ei valoare de asigurare.O importanta deosebita o are evaluarea cat mai corecta a bunurilor asigurate.Dacă suma asigurată este mai mica decat valoarea reala a bunului asigurat, eficienţa economică a asigurării respective va fi mai redusă decât în cazul acoperirii integrale. Nu se admite o sumă asigurată mai mare decât valoarea reală a bunului asigurat, deoarece aceasta ar putea trezi interesul asiguratului pentru producerea riscului, întrucât ar obţine un beneficiu.

In asigurările facultative suma asigurată se stabileşte în general de către asigurat.La asigurările obligatorii in schimb, asiguratul nu-şi mai poate stabili singur suma asigurată, aceasta fiind prevăzută de lege si poarta denumirea de normă de asigurare. In acest caz,asiguratul îşi poate alege suma asigurată ...

Alte referate despre: contractul de asigurare, contract de asigurare, contractul de asigurare referat

Contracte translative de drepturi

3. Partile sa nu fi amanat transferul proprietatii sau al altui drept (real ori de creanta) printr o clauza speciala, pana la predarea bunului sau la implinirea unui termen sau a unei conditii.

Alte referate despre: contracte translative de drepturi, contracte translative de proprietate, contract translativ de proprietate

Contracte de asigurari in turism

Plecand dupa hotarele tarii, turistul permanent se afla intr-o situatie extremala: schimbul climei, diferenta compozitiei chimice a apei, regimului de alimentatie, alte tipuri de schimbari, care in mod automat dau nastere anumitor riscuri .Dupa numarul de cazuri privind aparitia situatiilor de asigurare, sunt tarile in care cel maides calatoresc cetatenii Republicii Moldova.

Alte referate despre: contracte de asigurari in turism, contractul de asigurari in turism, contractul de asigurari

Contractul civil

Definitie: Contractele reprezina conventia dintre 2 sau mai multe persoane in scopul de a produce efecte juridice.Contractul este un acord intre 2 sau mai multe persoane in scopul nasterii unui raport juridic.Incheierea contractelor este guvernata de principiul libertatii contractuale, deoarece orice contract este creatia unei vointe umane.O parte este obligata prin contract numai pentru ca si-a exprimat dorinta in acest sens si numai in limitele in care a convenit.

Alte referate despre: contractul civil, contractul civil referat, contract civil

Vanzarea lucrului altuia in cunostiinta de cauza a ambelor parti

Vanzarea lucrului altuia in cunostiinta de cauza a ambelor parti este o condiţie fundamentală pentru însăşi existenţa contractului, iar, dacă nu este îndeplinită, nu putem vorbi de transferul dreptului de proprietate, potrivit adagiului „nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet”.

Alte referate despre: vanzarea lucrului altuia, drept civil vanzarea lucrului altuia, teorie vanzarea lucrului altuia comercial

Contracte translative de proprietate

Contracte translative de proprietate
Definiţia dată de legiuitor contractului de vânzare cumpărare nu este completă, ea rezumându se doar la transmiterea proprietăţii, însă în schimbul unui preţ se poate transmite şi un alt drept real (de exemplu, dreptul de superficie ori de uzufruct) sau de creanţă (cesiune de creanţă - art. 1391 1404 C. civ.), sau un drept din domeniul proprietăţii intelectuale (de exemplu, dreptul patrimonial de autor), ori chiar drepturi asupra unei universalităţi juridice (de exemplu, vânzarea unei succesiuni).

Alte referate despre: contractul translativ de proprietate, contract translativ de proprietate definitie, contractele translative de proprietate

Contractul de donatie

Concluzia privind incheierea intre parti a unui contract de donatie trebuie sa fie temeinic ancorata in elementele conventiei intre parti.
Precizam ca, in nici un caz, executarea unei obligatii civile irnperfecte (naturale) nu poate fi calificata drept o liberalitate (de exemplu, executarea unei obligatii prescrise, repararea pagubei cauzate desi conditiile raspunderii civile nu sunt intrunite, intretinerea unei rude fata de care nu exista obligatie legala de tntretinere etc.).

Alte referate despre: efectele contractului de donatie, notiunea de contract de donatie, caducitatea contract de donatie

Contractul de Gaj

Contractul de gaj are caracter accesoriu faţă de obligaţia pricipală pe care o garantează şi urmează regimul juridic a-l raportului juridic obligaţional.

Alte referate despre: contractul de gaj, contractul de gaj comercial, contract de gaj fara deposedare

Contractele sinalagmatice

Contractele sinalagmatice
Deoarece Codul civil se referă la noţiunea largă a efectelor contractului, unii autori au definit contractul sau convenţia ca fiind „acordul între două sau mai multe persoane în scopul de a produce efecte juridice”.

O definiţie cuprinzătoare este aceea potrivit căreia : „prin contract se înţelege acordul de voinţă între două sau mai multe persoane, prin care se nasc, se modifică sau se sting drepturi şi obligaţii, adică un raport juridic de obligaţii” şi, în sfârşit, potrivit altor autori, „contractul este acordul de voinţă care dă naştere, modifică sau stinge drepturi şi obligaţii”.
În raport de conţinutul lor, contractele se clasifică în contracte unilaterale şi contracte bilaterale (sinalagmatice).

Contractele sinalagmatice
Contractul unilateral este acel contract care dă naştere la obligaţii numai în sarcina unei părţi.
Potrivit art. ...

Alte referate despre: contract sinalagmatic, contract sinalagmatic definitie, contracte sinalagmatice
Referate afisate : 19
Medie note: 8.09 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles