Didactic anuntam sustinerea grad didactic i

Sustinerea gradului 2 si 1 didactic

Referat despre Sustinerea gradului 2 si 1 didactic
Societatea modernă acordă tot mai multă atenţie educaţiei. Preocupările pe tărîmul teoriei pedagogice şi, în special, al practicii şcolare îndreptate spre perfecţionarea activităţii didactice sunt, la etapa actuală în Republica Moldova, generale şi mai insistente ca oricînd, s-a conştientizat faptul că desfăşurarea activităţii didactice reprezintă o îmbinare multivariată întemeiată pe relaţii logice a obiectivelor şi conţinuturilor acestora cu procesele de instruire şi evaluare.

Nivel: Facultate
Dimensiune: 30kb
Downloads: 17
Materia: Pedagogie

Erori in evaluarea didactica

Profesorii, in ciuda unor judecati anticipate, nu mai observa unele lipsuri ale elevilor buni, dupa cum nu sunt dispusi sa constate unele progrese ale elevilor slabi. Pentru diminuarea consecintelor negative, presupuse de acest efect, se poate apela la mai multe modalitati practice. Recurgera la examene externe este o prima strategie. La aceste examene sunt atrasi profespri de la alte scoli, care vor realiza corectarea. Apoi, o alta strategie benefica poate fi extindera lucrarilor cu caracter secret, care asigura anonimatul celor apreciati.
In evaluarea conduitei se pot identifica doua variante ale efectului
“halo”.
O prima ipostaza este constituita de efectul “blind”, caracterizat prin tendinta de a aprecia cu indulgenta persoanele cunoscute comparativ cu cele necunoscute. “Noul venit” este intampinat cu mai multa circumspectie. O a doua concretizare este data de eroarea de generozitate. ...

Alte referate despre: erori in evaluarea didactica, erori in evaluarea didactica referat, modalitati de diminuare a erorilor in evaluarea didactica

Metodologia si tehnologia instruirii - Moduri si forme de organizare a activitatilor didactice

l) criteriul scopului didactic urmărit :
-metode de predare a materialului nou, de fixare a cunoştinţelor, de formare a priceperilor şi deprinderilor.
-metode de verificare şi apreciere a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor.
-metode şi strategii de dezvoltare a gândirii critice :
-de evocare : brainstorming-ul, harta gândirii, lectura în perechi etc.
-de realizare a înţelesului : proedeul recăutării, jurnalul dublu, tehnica lotus, ghidurile de studiu etc.
-de reflecţie : tehnici de conversaţie, tehnica celor şase pălării gânditoare, diagramele Venn, metoda horoscpului etc.
-de încheiere : eseul de cinci minute, fişele de evaluare
-de extindere : interviurile, investigaţiile independente, colectarea datelor etc.
-metode şi strategii de învăţare prin colaborare :
-tehnici de spargere a gheţii : Bingo, Ecusonul, Tehnica Graffiti, Colecţionarul deosebit, Tehnica căutării de comori etc.
-metode şi strategii pentru rezolvarea de probleme ...

Alte referate despre: moduri si forme de organizare a activitatilor didactice, moduri si forme de organizare a activitatii didactice, moduri si forme de organizare a activitatii formativ-educative

Proiectare didactica

Greşeli de formulare a obiectivelor operaţionale:
- prin raportare la activitatea profesorului: pentru că ele indică schimbări în comportamentul elevilor (ex.: să explic elevilor modul de utilizare al aparatului);
- cu ajutorul unor verbe generale (a cunoaşte, a şti, a înţelege): pentru că ele nu denumesc comportamente observabile (ex.: elevul să cunoască definiţia puterii active);
- cu referire la mai multe operaţii: pentru că ar fi dificil de evaluat (ex.: elevul să recunoască şi să clasifice aparatele de măsură).
- în număr prea mare: pentru că nu ar putea fi atinse într-o singură lecţie.

Alte referate despre: didactic ro, didactica ro, didactic ro referate

Comunicarea didactica

TIPURI DE COMUNICARE :
Dupa nivelul interactiunii:
- intraindividuala
- interpersonala
- de grup
- de masa
- publica sau mediatica.

Alte referate despre: comunicare didactica, comunicarea didactica, comunicarea didactica referat

Principii didactice

Principiul accesibilitatii (al respectarii particularitatilor de varsta si individuale) sustine ideea ca materia de studiu sa corespunda particularitatilor de varsta si individuale ale elevilor.Principiul insusirii temeinice a cunostintelor exprima necesitatea si importanta realizarii unei invatari profunde, complexe, trainice care sa asigure individului capacitatea de adaptare la situatiile noi, de initiativa, autocontrol si autoinstruire, mai bine zis sa asigure integrarea socio-profesionala.

Alte referate despre: principiile didactice, principii didactice, principiile didacticii

Didactica generala

Referat despre Didactica generala
Delimitări conceptuale
„Didactica” – concept introdus de pedagogul ceh Jan Amos Comenius (1592-1670), prin lucrarea Didactica Magna, publicată în 1632 în limba cehă; tradusă în limba latină în 1657, iar în limba română la sfârşitul sec. al XIX-lea
- lucrarea a determinat o revoluţie în teoria şi practica învăţământului, ceea a dus la numirea secolului al XVII-lea „secolul didacticii”, iar J.A.Comenius a fost numit „Galilei al educaţiei”.

Alte referate despre: www didactic ro, didactic, jocul didactic

Didactica informationala-Proiectarea didactic

Didactica informationala-Proiectarea didactic - Didactica reprezintă o ramură a ştiinţelor educaţiei care înglobează tehnicile,metodele ,mijloacele şi procedeele necesare proiectării strategiilor didactice pentru procesul de învăţare şi predare în cadrul sistemului bazat pe organizarea învăţămîntului pe clase şi ani de studiu. În aria de cuprindere a didacticii intră stabilirea strategiei didactice şi includerea ei în proiectul de lecţie. Fiecare acţiune didactică presupune realizarea anterioară a unui proiect de lecţie conform planificării calendaristice a tematicii disciplinei respective. Pentru fiecare dintre discipline există o programă analitică numită ,,curriculum’’.

Alte referate despre: didactica informationala, definitia didacticii informationale, didactica informationala defitie motivarea aparitiei referat

Demersul didactic

- despre anotimpul primăvara şi despre sărbători: „Ştie cineva ce sărbătoare este astăzi?”

Alte referate despre: rolul cunoasterii elevului in demersul didactic, demers didactic, proiectarea demersului didactic

Proiectarea didactica

Demers teoretic; explicarea noţiunilor;În mod tradiţional, prin proiectare pedagogică se înţelege programarea materiei de studiu pe unităţi de timp şi de activitate, a planului calendaristic, a sistemului de lecţii, elaborarea planului de lecţii etc.Astăzi, conceptul de proiectare este mai amplu, fiind exprimat şi caracterizat de alte concepte corelate, ca de pildă: design instrucţional ( R. Gagne,1976) sau taxonomia cunoştinţelor (Romiszowski,1981).

Alte referate despre: www didactic ro referate, proiectarea didactica, didactica

Retroactiuni ale comunicarii didactice

Retroactiuni ale comunicarii didactice
În sens larg, prin feed-back se înţelege modalitatea prin care finalitatea redevine cauzalitate, în timp ce modalitatea prin care anticiparea finalităţii redevine cauzalitate constituie feed-forward-ul. Dacă feed-back-ul îşi exercită acţiunea după atingerea finalităţii, feed-forward-ul acţionează preventiv, controlând secvenţial avansarea către finalitatea urmărită.

Alte referate despre: retroactiuni ale comunicarii didactice, referat retroactiuni ale comunicarii didactice, bariere in calea comunicarii didactice

Metodologia si tehnologia instruirii in activitatea didactica

Metodologia si tehnologia instruirii in activitatea didactica
a) Istoric: care face distincţia între metode tradiţionale (expunerea, conversaţia, exerciţiul) şi metode noi ( algoritmizarea, problematizarea, brainstorming-ul, învăţarea programată). Considerăm că nimeni nu poate garanta că tot ce e vechi este obligatoriu depăşit, iar ce ste nou nu este întotdeauna modern.
b) criteriul gradului de generalitate: metode generale ( expunerea, prelegerea, conversaţia, cursul magistral) şi metode speciale ( exerciţiul moral).
c) criteriul bilateralităţii procesului de învăţământ:
-metode de predare
-metode de învăţare

Alte referate despre: metodologia si tehnologia instruirii in activitatea didactica, metodologia si tehnici de instruire in activitatea didactica, metodologia si tehnologia instruirii

Principiile didactice

Pornind de la afirmatiile potrivit carora procesul de invatamant este forma cea mai organizata prin care se realizeaza educatia, admitem de la inceput necesitatea unor principii care sa orienteze si sa imprime un anumit sens acestui proces. Subliniem, insa, ca in viziunea noastra, asa cum rezulta din definitia pe care am dat-o, pricipiile didactice se refera la procesul de invatamant din punct de vedere al functionalitatii sale, al interdependentei si relatiilor dintre componentele sale, dintre acestea si continutului sau.

Alte referate despre: principiile didactice referat, principiile didactice si responsabilitatile profesorului, principii didactice referat

Teoria generala a instruirii didactica generala

Dimensiunea structurală a procesului de învăţământ vizează o altă categorie de variabile, dependente de sistem: resursele pedagogice (materiale, umane, bugetare, informaţionale). Cantitatea şi calitatea acestora condiţionează gradul de reuşită al activităţilor proiectate şi realizate la nivelul procesului de învăţământ.

Alte referate despre: teoria generala a instruirii didactica pedagogica, teoria generala a instruirii didactice, teoria generala s instruirii didactice

Metode didactice

2. Functiile metodelor didactice
Ansamblul metodelor si procedeelor didactice de predare, invatare si evaluare formeaza metodologia procesului de invatamant sau metodologia instruirii.In procesul instructiv educativ, metodele didactice indeplinesc anumite functii, care vizeaza deopotriva cunoasterea (asimilarea cunostintelor, gandirea), instruirea (formarea priceperilor, deprinderilor, abilitatilor), cat si formarea trasaturilor personalitatii: functia cognitiva, de dobandire de noi cunostinte; functia normativa. Prin metodele de care dispune, profesorul organizeaza, dirijeaza si corecteaza in mod continuu procesul de instruire, in vederea optimizarii acestuia.

Alte referate despre: www didactica ro, metode didactice, didactica referate

Ecuatia de gradul II

CASA
7,5m
Pentru rezolvarea acestei probleme notăm cu x, în metri, lăţimea bordurii şi putem scrie următoarea ecuaţie:
4x2 + 41x =33 4x2 + 41x –33 = 0

Alte referate despre: ecuatia de gradul 2, ecuatii de gradul 2, ecuatii de gradul 3

Stilul didactic modern in predarea geografiei

Referat despre Stilul didactic modern in predarea geografiei
Geografia, ca disciplina de invatamant, are un rol deosebit in formarea si educarea elevilor. Disponibilitatile stiintifice ale geografiei ii amplifica valentele in plan didactic, exprimate prin dimensiuni educationale variate. De ce geografie? Pentru simplul motiv ca elevii sa cunoasca mai bine mediul in care traiesc! Iar profesorul de geografie, prin intreaga sa activitate, trebuie sa realizeze doua mari componente: pe de o parte informarea, transmiterea de cunostinte, iar pe de alta parte, formarea, respectiv asigurarea conditiilor optime pentru dezvoltarea armonioasa a personalitatii elevilor.

Alte referate despre: stilul didactic modern in predarea geografiei, stilul didactic modern in predarea administratiei publice, stilul didactic modern in predarea istoriei

Metode de analiza a gradului de poluare

3. Gustul
Poate fi aplicat în aprecierea calităţii apei potabile. Pentru aceasta, după testarea apei, se poate preciza felul gustului: acidulat, sărat, amar, sărat  amărui, dulce, acru, special.

Alte referate despre: metoda de analiza a gradului de poluare, www metode de analiza a gradului de poluare, metode de analiza a gradului de poluare a aerului

Functia de gradul II

Sisteme de inecuaţii de gradul II:

- sunt sisteme formate din două sau mai multe inecuaţii de gradul II;
- soluţia sistemului este intersecţia tuturor soluţiilor inecuaţiilor din sistem.

Alte referate despre: functia de gradul 2, functia de gradul 1, functii de gradul 2

Functia de gradul II

Această lucrare a fost realizată cu sprijinul corporaţiei „Paul & Co.” şi se adresează unor anumite categorii de persoane, şi anume elevilor de liceu care doresc să-şi aprofundeze cunoştinţele în domeniul matematicii. De asemenea această sinteză, scurtă şi la obiect, a funcţiei de gradul II este foarte utilă elevului modern din ziua de astăzi care nu se omoară cu învăţatul şi doreşte să facă într-aşa fel încât să scape cât mai repede. Lucrarea de faţă nu numai că-l face să reţină esenţialul într-o perioadă relativ scurtă, ba chiar îl poate atrage, şi pe viitor, cu siguranţă va rezerva mai mult timp studiului.

Alte referate despre: functia de gradul i, functia de gradul al doilea, semnul functiei de gradul 2

Clasificarea traseelor alpine dupa gradul de dificultate

Pentru o regiune data se cunoaste totusi ordinea ierarhica a traseelor de gheata prin comparatie cu alte trasee, fara a se folosi cifre.
De dificultatile reale, chiar si un catarator de gheata experimentat
nu-si poate face o imagine, decit de la caz la caz la fata locului, in functie de conditiile in care se prezinta gheata la data respectiva.

Alte referate despre: clasificarea deseurilor toxice dupa gradul de poluare, clasificarea statelor dupa gradul de dezvoltare economica, clasificarea statelor lumii dupa suprafata
Referate afisate : 21
Medie note: 8.47 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles