Discurs la sustinerea gradului didactic 1

Sustinerea gradului 2 si 1 didactic

Deoarece evaluarea elevilor este în ultimul timp problema cea mai mult discutată în pedagogia modernă, vom încerca să motivăm necesitatea strigentă a elaborării unui sistem unic de criterii ce vizează acordarea notelor şcolare. Cîteva argumente în acest sens ar fi acelea că o evaluare cu adevărat validă ar permite:
- stimularea capacităţilor elevilor de autoevaluare a nivelului lor de pregătire în diferite momente ale procesului de învăţare;
- sporirea credibilităţii unei judecăţi de valoare în cadrul evaluării curente cu impact direct şi asupra examenelor;
- stimularea, pe această cale, a schimbării accentului în procesul educaţional de pe conţinuturi curriculare pe capacităţi şi competenţe.

Unitatea proiectării criteriilor de acordare a notelor constă în cel puţin două elemente esenţiale:
- oferă profesorului sprijinul necesar în definirea nivelurilor de performanţă aşteptate şi în planificarea programului de instruire a elevilor ...

Nivel: Facultate
Dimensiune: 30kb
Downloads: 17
Materia: Pedagogie

Erori in evaluarea didactica

4. Efect de contrast. Apare prin accentuarea a doua insusiri contrastante, care survin imediat in timp si spatiu. In mod curent, profesorii au tendinta sa opereze o comparare si o ierarhizare a elevilor. Se intampla ca, de multe ori, acelasi rezultat sa primeasca o nota mai buna daca urmeaza dupa un rezultat mai slab (in sensul ca dupa o lucrare slaba, una buna va fi si mai buna), sau sa primeasca o nota mediocra daca urmeaza imediat dupa raspunsurile unui candidat care a dat raspunsuri excelente. Constientizarea efectelor datorate contiguitatii probelor de catre profesorul examinator constituie un prim pas pentru eliminarea consecintelor nedorite asupra notarii.

Alte referate despre: erori in evaluarea didactica, erori in evaluarea didactica referat, modalitati de diminuare a erorilor in evaluarea didactica

Metodologia si tehnologia instruirii - Moduri si forme de organizare a activitatilor didactice

d) criteriul funcţiei fundamentale :
-metode de transmitere şi asimilare a noilor cunoştinţe
-metode de formare a priceperilor şi deprinderilor
-metode de consolidare
-metode de evaluare şi autoevaluare
-metode de aplicare

e) criteriul modului de organizare a muncii :
-metode de muncă individuală
-metode de predare învăţare în grupuri
-metode frontale, cu întreaga clasă
-metode de lucru în echipă
-combinate

f) criteriul modului de determinare a activităţii mintale :
-metode algoritmice
-metode euristice

g) criteriul gradului de participare a elevilor :
-metode active
-metode pasive

h) criteriul opoziţiei dintre învăţarea mecanică şi învăţarea conştientă
-metode bazate pe receptare
-metode care aparţin preponderent descoperirii dirijate
-metode de descoperire propriu-zisă

i) criteriul domeniilor sau laturilor educaţiei :
-vizează educaţia intelectuală, ...

Alte referate despre: moduri si forme de organizare a activitatilor didactice, moduri si forme de organizare a activitatii didactice, moduri si forme de organizare a activitatii formativ-educative

Proiectare didactica

Obiectivele operaţionale sunt rezultate anticipate ale activităţii de învăţare care prezintă următoarele caracteristici: exprimă în termeni de comportamente observabile şi pe cât posibil măsurabile, modificările apărute la elev, în plan cognitiv, afectiv şi psihomotor, la sfârşitul unei situaţii de învăţare; reprezintă puncte de referinţă pentru organizarea, reglarea şi evaluarea activităţii de predare-învăţare.
În formularea obiectivelor operaţionale ale activităţii didactice sunt luaţi în considerare următorii parametri (procedura lui Mager): comportamentul final al elevului, exprimat printr-un verb de acţiune (a identifica, a explica, a demonstra, a analiza, a trasa, a executa); condiţiile de manifestare a comportamentului (prezenţa sau absenţa unor resurse materiale etc.); criteriul de reuşită, exprimat de obicei în termenii performanţei minime admise. Acest parametru este important în elaborarea instrumentelor de evaluare. În tabelul ...

Alte referate despre: didactic ro, didactica ro, didactic ro referate

Comunicarea didactica

Regulile comunicarii didactice eficiente sunt:
- sa asculti, adica sa tii cont de parerea si interesele celorlalti;
- sa observi adica sa te intereseze ceea ce se întâmpla în cadrul situatiei de comunicare si sa întelegi starea receptorilor;
- sa analizezi si sa cunosti situatia receptorilor;
- sa te exprimi adica sa-ti expui punctele de vedere si sentimentele vis-a-vis de obiectul comunicarii;
- sa controlezi adica sa urmaresti calitatea si eficienta comunicarii.

Alte referate despre: comunicare didactica, comunicarea didactica, comunicarea didactica referat

Principii didactice

Principiul participarii constiente si active a elevului in activitatea didactica demonstreaza necesitatea realizarii in primul rand a unei activizari a elevilor, care presupune in mod special, stimularea participarii lor in activitatile instructiv-educative, participare care asigura invatarea eficienta a materialului parcurs.

Alte referate despre: principiile didactice, principii didactice, principiile didacticii

Didactica informationala-Proiectarea didactic

Obiectivul propus nu poate fi realizat decît dacă utilizarea calculatorului, ca instrument didactic,se realizează în contextual folosirii unor strategii didactice adecvate. Domeniul didacticii informaţionale,această nouă componentă a didacticii,include mijloace,procedee,tehnici şi metode moderne.

Alte referate despre: didactica informationala, definitia didacticii informationale, didactica informationala defitie motivarea aparitiei referat

Demersul didactic

- unii cu flautele, iar alţii cu vocea
- voi aprecia corectitudinea interpretării şi a pronunţiei

Alte referate despre: rolul cunoasterii elevului in demersul didactic, demers didactic, proiectarea demersului didactic

Proiectarea didactica

Un cadru didactic bine intenţionat trebuie să-şi pună următoarea întrebare: cum aş putea face astfel încât întotdeauna activităţile didactice pe care le desfăşor să fie eficiente? Pentru aceasta este nevoie de o metodă raţională de pregătire a activităţilor didactice care să preîntâmpine sau să anuleze alunecarea pe panta hazardului total şi a improvizaţiei. Dacă „harul didactic” nu este suficient (şi nu este! ), atunci apelul la o cale raţională, premeditată este justificat.

Alte referate despre: www didactic ro, didactic, jocul didactic

Retroactiuni ale comunicarii didactice

Retroactiuni ale comunicarii didactice
Feed-back-ul constă în transmiterea informaţiei pe cale verbală sau nonverbală de la elevi la profesor în vederea reglării şi autoreglării procesului de învăţământ. În funcţie de informaţiile obţinute referitoare la calitatea rezultatelor predării şi învăţării profesorul adoptă modalităţile corespunzătoare pentru a înlătura distorsiunile, dificultăţile şi lacunele constatate: schimbă metoda şi stilul de predare pentru a asigura eficienţa procesului, foloseşte alte metode şi procedee didactice, prezintă noi explicaţii şi exemple sau reia explicarea unor elemente neînţelese de elevi.

Alte referate despre: retroactiuni ale comunicarii didactice, referat retroactiuni ale comunicarii didactice, bariere in calea comunicarii didactice

Metodologia si tehnologia instruirii in activitatea didactica

Educaţia şi şcoala de azi au renunţat la ideea existenţei unei metode absolute, universal valabile, susţinând o meteodologie flexibilă, uşor de adaptat, dar şi eficientă. Ritmul alert al vieţii şi noua viziune asupra cunoaşterii şi rolului ei în istoria dezvoltării personalităţii umane au deschis noi direcţii de diversificare a căilor de realizare a acţiunii instructiv-educative. În opinia Elenei Danciu cele mai cunoscute clasificări de metode adoptă următoareale criterii :

Alte referate despre: metodologia si tehnologia instruirii in activitatea didactica, metodologia si tehnici de instruire in activitatea didactica, metodologia si tehnologia instruirii

Principiile didactice

Cel care a realizat o prima prezentare sistematica a principiilor didactice a fost J.A. Comenius. De atunci si pana astazi s-a integistrat o restructurare continua a lor nu numai prin faptul ca unele si-au pierdut valabilitatea, aparand altele noi, ci si prin imbogatirea continutului celor elaborate initial. Mai mult, in zilele noastre asistam la diverse controverse privitoare la aceste principii. Cauzele se afla, pe de o parte, in lipsa unei delimitari cat mai clare a ariei pe care o acopera principiile didactice, iar pe de alta parte, printr-o preluare si aplicare simplista a descoperirilor psihologiei contemporane.

Alte referate despre: principiile didactice referat, principiile didactice si responsabilitatile profesorului, principii didactice referat

Teoria generala a instruirii didactica generala

Dimensiunea operaţională a procesului de învăţământ vizează variabilele dependente exclusiv de cadrul didactic, variabile angajate în activitatea de proiectare, realizare şi dezvoltare (perfecţionare în raport de schimbările care apar pe parcurs) a unor activităţi didactice/educative concrete: lecţii, ore de dirigenţie etc.

Alte referate despre: teoria generala a instruirii didactica pedagogica, teoria generala a instruirii didactice, teoria generala s instruirii didactice

Metode didactice

Metodele reprezinta forme specifice de organizare a relatiei profesor-elev si elev-cunostinte si cuprind o suita de procedee care vizeaza cunoasterea, instruirea si formarea personalitatii.
Procedeul este forma de exprimare a metodei, modalitatea de realizare practica a acesteia. Relatia metoda-procedeu este dinamica, astfel incat o metoda poate deveni procedeu in cadrul altei metode si invers. In aplicarea unor metode ca explicatia, descrierea sau povestirea, prezentarea unei schite (demonstratia) reprezinta un procedeu, cum in aplicarea metodei demonstratiei, explicatia poate fi un procedeu, la randul ei.

Alte referate despre: www didactic ro referate, proiectarea didactica, didactica

Ecuatia de gradul II

Ecuatia de gradul II - O casă are baza în formă de dreptunghi, cu lungimea de 13m şi lăţimea de 7,5m. Proprietarul doreşte să-şi construiască o bordură de ciment, de aceeaşi lăţime pe toate laturile casei (vezi desenul). Fondurile pe care le are îl obligă la o suprafaţă construibilă de 33m2.

Alte referate despre: ecuatia de gradul 2, ecuatii de gradul 2, ecuatii de gradul 3

Metode didactice

Functiile de baza au un caracter obiectiv in masura in care sunt determinate de finalitatile procesului de invatamant (obiectivele generale specifice, concrete). Ele confirma faptul ca metodele sunt subordonate obiectivelor activitatii de instruire.
Metoda didactica are ca functie centrala asigurarea resurselor actionale, operationale si instrumentale optime pentru realizarea eficienta a obiectivelor activitatii de instruire. In raport de functia centrala pot fi identificate functiile principale: cognitiva, formativ-educativa, motivationala, instrumentala, normativa.

Alte referate despre: www didactica ro, metode didactice, didactica referate

Pierderile in comunicarea didactica

Ceea ce nu inseamna ca invatamantul este reductibil la comunicare, ci evidentiaza o recunoastere a comunicarii ca parte constitutiva si vitala a procesului instructiv-educativ;ca parte constitutiva si vitala de invatamant, comunicarea se implica activ si creator in structurarea acestuia;

Alte referate despre: pierderile in comunicarea didactica, blocaje in comunicarea didactica, referat comunicarea didactica

Stilul didactic modern in predarea geografiei

Un profesor modern nu inseamna numai un profesor care sa foloseasca cele mai performante computere, ci un profesor foarte bine informat, cu mintea flexibila si deschisa la nou, un profesor care sa fie constient ca munca lui are misiunea sa pregateasca elevii pentru viata; elevii de astazi vor trebui sa fie competitivi, sa obtina succese in viitorul apropiat si nu numai, deci, profesorii lor (implicit profesorul de geografie) trebuie sa intrevada caror provocari vor fi supusi si sa-i doteze cu cele mai utile cunostinte, aptitudini si atitudini. Prin atitudinea si comportamentul sau la clasa, profesorul de geografie trebuie sa confere credibilitate valorilor, continuturilor si principiilor pe care le preda, demonstrand ca ele nu sunt notiuni abstracte, ci realitati valabile in lumea reala, dincolo de zidurile scolii.

Alte referate despre: stilul didactic modern in predarea geografiei, stilul didactic modern in predarea administratiei publice, stilul didactic modern in predarea istoriei

Metode de analiza a gradului de poluare

II. După forma de prelevare şi analizare a mostrelor, metodele de analiză se împart în:
- metode manuale;
- metode semiautomate;
- metode automate.

Alte referate despre: metoda de analiza a gradului de poluare, www metode de analiza a gradului de poluare, metode de analiza a gradului de poluare a aerului

Rezolvarea ecuatiilor de gradul 3 si4

6.-Tartaglia rezolva din nou problemele si propune alte ecuatii pe care însa Fior nu este în stare sa le solutioneze
7.-apare Cardano:scria în acest timp ,,Ars Magna” si roaga pe Tartaglia sa-i divulge secretul formulei
-acesta refuza
-ulterior cedeaza,dar sub rezerva nepublicarii acesteia

Alte referate despre: rezolvarea ecuatiei de gradul 3, rezolvarea ecuatiilor de gradul 3, rezolvare ecuatie de gradul 3
Referate afisate : 21
Medie note: 8.59 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Filmele zilei
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10 Bacalaureat 2018 Vezi subiectele examenului de Bacalaureat din 2018 Evaluare Nationala 2018 Ultimele informatii despre evaluare nationala
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Acest site foloseste cookies: Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii aici OK