Divina comedie rezumat

Divina Comedie - Dante Alighieri

Divina Comedie - Dante Alighieri cea mai celebra opera a lui Dante Alighieri, este totodata una dintre cele mai importante capodopere ale literaturii universale. Divina Comedie - Dante Alighieri descrie coborirea lui Dante in Infern, trecerea prin Purgatoriu si, in fine, ascensiunea in Paradis, pentru a termina cu apoteoza unirii lui cu Divinitatea.

Nivel: Liceu
Dimensiune: 13kb
Downloads: 16328
Materia: Romana

Infernul de Dante Alighieri - rezumat

În timp ce Dante se opreşte pentru a se obişnui cu mirosul insuportabil exaltat de adâncul Infernului, Virgiliu îi descrie topografia morală a Infernului.Domnaţii sunt împărţiţi în trei grupuri: necumpătaţii, sâlnicii, înşelătorii.În al şaptelea cerc, care este alcătuit din trei brâuri, îl întâlnesc pe Minotaur, fiorosul monstru mitologic care este doborât de Virgiliu numai cu vorbe jignitoare.

Alte referate despre: infernul de dante alighieri, infernul de dante alighieri rezumat, infernul lui dante alighieri

Eminescu magia

Eminescu magia - Există la Eminescu, mai întâi, un spaţiu mitic. Eroul liric, personajul, intră într-un cadru fundamental diferit de tot ceea ce cunoscuse. Pentru poet există o lume a celor vii, precum şi o lume a celor morţi. Între ele, ca un purgatoriu şi ca un spaţiu specific, se află tărâmul celor şi vii şi morţi, în egală măsură. Arald şi Maria (Strigoii), de pildă, sunt, cum ar spune Algiradas Julien Greimas, “suflete moarte care duc o viaţă paralelă cu a celor vii şi sunt dotate cu o prezenţă fizică”.

Alte referate despre: mitul si magia irealului la eminescu download, mihai eminescu mitul si magia irealului, mitul si magia irealului mihai eminescu

O scrisoare pierduta - demonstratie comedie

Comedia are patru acte, cuprinzând fiecare câte nouă, paisprezece, şapte şi paisprezece scene, iar acţiunea, în totalitatea ei, cuprinde o serie de întâmplări ale farsei electorale din anul 1883, în care sunt angajate toate personajele. Actul întâi cuprinde două scene expoziţiunea, în care Pristanda discută cu Tipătescu. Intriga comediei o constituie pierderea scrisorii, care se consumă însă înainte de începerea acţiunii, În actul al doilea desfăşurare acţiunii continuă, tensionându-se treptat.

Alte referate despre: o scrisoare pierduta demonstratie comedie, o scrisoare pierduta-demonstratie comedie, o scrisoare pierduta - demonstratie comedie

Comedia in "O scrisoare Pierduta" - caracterizarea personajelor

In acest domeniu s-au stabilit doua nivele : viata curentă, in care omul este concentrat si pe problemele sale ce il impiedica să se distreze si să se destindă, si starea de euforie, mult mai rar atinsă, in care toate grijile se estompează puternic, mentalul este liber să se destindă, si in care mare parte din regulile psihologice nu mai sunt valabile. In primul caz, râsul poate fi stârnit prin două metode principale, ce sunt aproape intotdeauna combinate intre ele.

Alte referate despre: comedia in o scrisoare pierduta - caracterizarea personajelor, comedia o scrisoare pierduta caracterizarea personajelor, o scrisoare pierduta incadrarea personajelor in comedie

Comedia specie a genului dramatic

Dorind sa parvina, indiferent prin ce mijloace, conform principiului “scopul scuza mijloacele”, nu ezita sa foloseasca santajul, pretinzand, in schimbul scrisorii, mandatul de deputat. Actor desavarsit, ipocrit si teatral, stie sa simuleze orice emotie si orice sentiment. Astfel, discursul sau electoral menit sa impresioneze auditoriul, incepe cu un glas tremurator, plin de emotie (“Domnilor!”…Onorabili concetateni! ...Fratilor!”) e tercut apoi prin lacrimi (“Ca orice roman, ca orice fiu al tarii sale…in aceste momente solemne…ma gandesc la tarisoara mea”) si in final, tonul sau devine patriotar, “vioi si latrator”. Zoe este tipul adulterinei, al femeii voluntare si autoritare.

Alte referate despre: comedia specie a genului dramatic, referat pe tema comedia-specie a genului dramatic, comedia ca specie a genului dramatic

Demonstrati ca o opera literara studiata este comedie

Conflictul piesei porneste de la un fapt aperent marumt, însa cu
urmari foarte mari, care constituie intriga: Zoe Trahanache pierde o
scrisoare de dragoste primita de la Tipatescu, scrisoare care, ajunsa
în posesia lui Catavencu, devine o arma de santaj. Acesta ameninta cu
publicarea ei în ziarul "Racnetul Carpatilor", în cazul în care nu i
se sustine candidatura ca deputat.

Alte referate despre: demonstrare ca textul o scrisoare pierduta este comedie, demonstrati ca piesa o noapte furtunoasa este comedie, demonstratia ca o opera literara studiata este romantica

Structura si limbaj in textul dramatic / comedia - citat Adrian Marino

Cel mai mare dramaturg român, Ion Luca Caragiale a fost înţeles de critica literară atât ca un scriitor realist, interesat de social şi de epoca în care trăieşte, cât şi ca un scriitor clasic, un observator al naturii umane. De altfel, această ambivalenţă este specifică teatrului comic dintotdeauna, chiar înainte de naşterea clasicismului sau a realismului. Adrian Marino afirmă de fapt, că prin interesul ei pentru actualitate, comedia deschide drum realismului, dar fundamentele ei sunt, am putea deduce noi, clasice. Piesa O scrisoare pierdută (1884) este reprezentativă pentru această ambivalenţă.

Alte referate despre: elemente de structura si compozitie a textului dramatic, particularitati de limbaj ale textului dramatic, conventii de limbaj ale textului dramatic

Doua personaje dintr-o comedie - citat Adrian Marino

Ion Luca Caragiale a rămas in literatura română ca moralistul clasic, observatorul lucid şi ironic al viciilor, al imposturii, al ridicolului şi al prostiei. Scrierile sale au redat fidel realitătile categoriilor sociale, semnalând discrepanţele dintre aparenţă şi esenţă. Comedia “O scrisoare pierdută” prezintă lumea burgheziei româneşti la începutul perioadei ei de afirmare, in special mecanismul vieţii politice, iremediabil viciat.

Alte referate despre: adrian marino comedie, adrian marino comedia, o scrisoare pierduta afirmatie de adrian marino 2 personaje

Comediile lui I.L. Caragiale

Pentru a apăra pe Caragiale de acuzaţia de imoralitate, ce depãşea în mod clar planul esteticului, Maiorescu aduce în discuţie teoria hegelianã a înãlţãrii impersonale prin artă : « Orice emoţie esteticã, fie deşteptată din sculptură, fie prin poezie, fie prin celelalte arte, face pe omul stăpânit de ea, pe câtã vreme este stãpânit, sã se uite pe sine ca persoanã şi sã se înalţe în lumea ficţiunii ideale. » Se poate vorbi în felul acesta de o « obiectivitate curatã ». Personajele trebuie sã vorbeascã cum vorbesc, cãci numai astfel ne pot menţine în iluzia realităţii în care ne transportă. Menţinerea acestei iluzii este singurul element hotârâtor, şi un limbagiu academic în gura lui Nae Ipingescu ar nimici toată lucrarea ; pe rând în gura lui Ramiro din eleganta « Sara la curte » a d-lui Ioan Cerchez este foarte potrivit ».

Alte referate despre: comediile lui ion luca caragiale, comediile lui i l caragiale, comedii de ion luca caragiale

Demonstratia comediei

I. L. Caragiale a îmbogăţit literatura română atât cu opere în proză, cât şi cu creaţiile sale dramatice de o excepţională valoare, el fiind considerat cel mai mare dramaturg român. Una dintre cele mai reprezentative comedii ale sale este "O scrisoare pierdută", jucată pentru prima dată la 13 noiembrie 1884, pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti.

Alte referate despre: demonstratie comedie o scrisoare pierduta, o noapte furtunoasa demonstratie comedie, demonstratie comedie

O scrisoare pierduta - Comedie(dem)

‘O scrisoare pierduta’ incepe cu discutia dintre Tipatescu, primarul orasului, si Pristanda in care este pomenita pentru prima oara scrisoarea. Nae Catavencu, presedintele partidudului de opozitie si director al ziarului Racnetul Carpatilor isi doreste sa devina deputat, incercand sa inlature in acest scop canditatul partidului aflat la putere , avocatul Tache Farfuridi.

Alte referate despre: referate o scrisoare pierduta comedie dem, dem o scrisoare pierduta comedie, o scrisoare pierduta comedie

Divina comedie

Divina comedie - Opera lui Dante, în toată complexitatea şi valoarea ei, a constituit un reper chiar pentru contemporani, dacă luăm în considerare admiraţia pe care i-a mărturisit-o Boccaccio; de-a lungul secolelor, de la Chaucer şi Chateaubriand, până la Miguel de Unamuno, toate marile spirite s-au întors către modelul dantesc.

Alte referate despre: divina comedie, divina comedie rezumat, dante alighieri divina comedie

Divina comedie

Scriitorul a început să-şi redacteze capodopera încă din 1307, înainte de anii exilului, şi ea a constituit opera capitală pe care Dante a dezvoltat-o până în ultima clipă a vieţii. Pornind de la principiile artei poetice medievale, conform cărora tragedia are un început vesel şi un deznodământ tragic, iar comedia, după o expoziţiune tristă, evoluează spre un final fericit, Dante şi-a intitulat lucrarea Commedia, dar Boccaccio i-a ataşat atributul de “divina”, pe care posteritatea l-a preluat şi l-a consacrat. Acest statut nu este întâmplător, ci generat de faptul că lucrarea se constituie într-o autobiografie morală, o dramă a epocii, o lucrare de sinteză politică, o epopee şi, fireşte, un poem alegoric.

Alte referate despre: divina comedie dante alighieri, dante alighieri divina comedie rezumat, divina comedie infernul rezumat

Dante Alighieri - viata si opera

Din tinereţe - marcată prin puternica dragoste pentru Beatrice Portinari care îi inspira prima operă , Vita nuova - Dante nutreşte idealul nemuririi pe care vrea să-l slăvească într-o operă fără precedent . În acest proiect asociază profunzime de gândire , talent - poetic , erudiţie umanistă , disciplină şcolastică şi tenacitate , calităţi care fac din el nu numai autorul de-a pururi celebru al Divinei Comedii , dar şi un înalt exemplu de realizare umană în slujba unei opere supraumane. Divina Comedie , opera sa de culme impresionează până astăzi nu numai prin elevaţia ideilor , bogăţia ştiinţei , măestria alcătuirii , dar mai ales prin constatarea neverosimilă că monumentul este opera unui singur om care a creat în cele mai triste condiţii de dăruire - acelea ale proscrisului .

Alte referate despre: dante alighieri viata, dante alighieri viata si activitatea lui, dante alighieri viata si opera

Dante Alighieri

- credea Poetul - ar fi putut realiza visul lui de unitate şi pacificare a Italiei.
Decepţionat , Dante găseşte un ultim refugiu la Ravenna , unde moare la 13 spre 14 septembrie 1321. Peregrinările nu i-au împiedicat însă Poetului împlinirea vocaţiei. Într-un inimitabil edificiu literar el a clădit nemuritoare trepte

- Operele minore - încununate cu opera majoră , Divina Comedie , scrisă , probabil între 1307 şi 1321.
Opera lui Dante a fost supusă celor mai diverse aprecieri , mărturie a nesiguranţei spiritului critic european în decurs de şapte secole. Voltaire l-a declarat " ilizibil " , iar Shelley " puntea azvârlită peste fluviul timpului , care uneşte lumea modernă cu cea veche ". Două judecăţi adevărate îl definesc pentru cititorul contemporan : " Un mare poet , cel mai înalt chip de poet care se înălţa în Europa , între Vergiliu şi Shakespeare "(Louis Gillet) şi " Mai mult decât oricare altul a slujit pentru întemeierea naţiunii ...

Alte referate despre: dante alighieri infernul, divina comedie de dante alighieri, dante alighieri referat

Reprezentantii renasterii in Europa

Reprezentantii renasterii in Europa
Italia: -Francesco Petrarca „Cantonierul” -Dante Alighieri „Divina Comedie” -Ludovico Ariosto „Orlando furioso” -Turquato Tasso „Ierusalimul eliberat” -Giovanni Boccaccio „Decameronul”

Alte referate despre: reprezentanti ai renasterii in europa si in tarile romane, reprezentantii renasterii, monumente reprezentative arta religioasa europa

Frumosul divin si Iubirea pura din picturile lui Leonardi da Vinci

Cum am mai subliniat, evoluţia nu trebuie înţeleasă temporal: toate stările coexistă ca potenţe, ca posibilităţi, se întrepătrund şi se suprapun şi singur actul, legat inevitabil de curgerea timpului, pendulează, aparent aleatoriu, între aceste stări, dă impresia de ierarhizare.

Alte referate despre: iubirea pura din picturile lui nicolae grigorescu, iubirea pura, leac divin motivul iubirii
Referate afisate : 18
Medie note: 8.77 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Filmele zilei
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10 Bacalaureat 2018 Vezi subiectele examenului de Bacalaureat din 2018 Evaluare Nationala 2018 Ultimele informatii despre evaluare nationala
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Am inteles