Elegia 1 de nichita stanescu

A unsprezecea elegie - de Nichita Stanescu

"A unsprezecea elegie"
După o suită de naşteri - descrise în ultimele patru elegii - , poemul care închide ciclul şi volumul parcurge, în foarte mare viteză, dis¬tanţa de la naştere la moarte (legea creşterii şi a descreşterii). Secvenţa poate fi privită la fel de bine din perspectivă cosmică, ori a existenţei umane. Acel „recipient” al esenţelor lumii, acea inimă ce pulsează sub strturi de gheaţă în aşteptarea primăverii, acel ou care se sparge pentru ca pasărea să-şi ia zborul - ei bine, toate acestea nu sunt decât metafore pentru a îmbrăţişa teoriile inflaţioniste privind expansiunea timpurie a universului.
"A unsprezecea elegie"

Nivel: Liceu
Dimensiune: 13kb
Downloads: 397
Materia: Romana

A zecea elegie stanesciana

Omul Fanta
Firesc, după ce am asistat la naşterea în plan spiritual (Omul-fantă), va urma o naştere în plan fizic (Elegia a zecea) a fiinţei umane, pen¬tru a popula planeta celor patru anotimpuri cu o civilizaţie nemaivăzută până atunci.
Părăsind lumea simultană, adică “murind”, omul se naşte şi ia contact brusc cu spaţiul materiei dense. Şi a¬tunci exclamă prin toţi porii fiinţei: “Sunt bolnav!” Lumina, frigul, soarele, căldura, zgomotul, priveliştile… îl invadează ca o herghelie de cai zvă¬păiaţi: “Mă doare o rană călcată-n copite de cai fugind”. Boa¬la şi durerea sunt blazonul acestei lumi. Ele îţi dau certitudinea unei existenţe percepute prin cele cinci organe de simţ.
Omul Fanta

Alte referate despre: a zecea elegie, a zecea elegie sunt versuri, a doua elegie stanesciana

A saptea elegie stanesciana

A saptea elegie stanesciana
Această absurdă abandonare a sacrului pare do¬vada unei bătălii pierdute, pare amprenta unei dez¬nădejdi de moment, a unei co¬ple¬şi¬toa¬re tristeţi meta¬fizice. Numai frigul, foamea şi spectrul morţii îl poate de¬termina pe om să re¬nunţe aparent la o aspiraţie scrisă în codul genetic. Con¬strâns de împrejurări, Nichita operează în acest poem cu lo¬gica bunului simţ terestru, a crizei de timp, a lipsei de contemplaţie şi meditaţie adică.

Alte referate despre: a saptea elegie, a saptea elegie de nichita stanescu, a saptea elegie comentariu

A doua elegie

“Zeii greci şi cei latini, imaginaţi cu trupuri umane şi în¬vestiţi cu o biologie şi o psihologie semiumană - nu sunt altceva decât nişte simple pietre de hotar care despart men¬talitatea greco-latină de cea a întregului rest al lumii contemporane ei, lume de o natură cosmică, mistică…” (Ni¬chi¬ta Stănescu, Res¬pi¬rări, 1982, p. 137).
Spaţiul geto-dac era şi el populat cu zei, între care do¬minau Gebeleizis – “vechiul zeu celest, patronul clasei a¬ris¬tocrate şi mili¬tare, tarabostes” – şi Zalmoxis, zeul misterelor, “maestrul iniţierii, cel care conferă imortalitate”.

Alte referate despre: povestea elegiei, a cincea elegie, elegie pentru papusa cu tarate

A treia elegie

A treia elegie
III. Contemplare
Deodată aerul urlă.../ Îşi scutură păsările în spinarea mea / şi ele mi se înfig în umeri, în şiră,/ ocupă totul şi nu mai au unde sta./ În spinarea păsărilor mari / se-nfig celelalte.// Frânghii zbă¬tătoare le târăsc,/ ac¬va¬tice plante./ Nici nu mai pot sta drept,/ ci doborât, peste pietre fluores¬cen¬te,/ mă ţin cu braţele de stâlpul unui pod / arcuit peste ape ine¬xis¬tente./ Fluviu de păsări înfipte / cu pliscurile una-ntr-alta se agită,/ din spinare mi se revarsă / spre o mare-ngheţată ne¬înnegrită./ Fluviu de pă¬sări murind,/ pe care vor lansa bărci ascuţite / barbarii, migrând mereu spre ţinuturi / nordice şi nelocuite.//

Alte referate despre: a treia elegie, a treia elegie de rieke, nichita stanescu a treia elegie volumul 11 capitolul 4

A patra elegie stanesciana

A patra elegie stanesciana
Dar peste tot în mine sunt ruguri / în aşteptare / şi ample, întu¬ne¬coa¬se procesiuni / cu o aură de durere./ Durere a ru¬perii-n două a lumii / ca să-mi pătrundă prin ochii, doi./ Durere a ruperii-n două a su¬netelor / lumii,/ ca să-mi lo¬vească timpanele, două./ Durere a ruperii-n două / a mi¬ro¬su¬rilor lumii,/ ca să-mi atingă nările, două.// Şi tu, o, tu, re¬fa¬cere-n interior,/ tu, potrivire de ju¬mătăţi, aidoma / îm¬bră¬ţişării bărbatului cu femeia sa,/ o, tu, şi tu, şi tu, şi tu,/ izbire solemnă / a jumătăţilor rupte,/ cu flacără în¬cea¬tă, atât de înceată,/ încât ţine aproape o viaţă / ridicarea ei,/ aprinderea rugurilor, aşteptata,/ pre¬vestita, salvatoarea,/ aprin¬dere-a ru¬gu¬rilor.//

Alte referate despre: a patra elegie, a patra elegie comentariu, a 8a elegie stanesciana

A cincea elegie stanesciana

În volumele anterioare Elegiilor, Nichita a mai ta¬tonat acest te¬ren, reuşind in¬credibile exerciţii de empatie în raport cu celelalte reg¬nuri: “Mă cutremură diferenţa dintre mine şi firul ierbii, dintre mine şi lei, dintre mine şi insulele de lumină ale ste¬lelor…” (Sunt un om viu, vol. O vi¬ziune a sentimentelor, 1964).
O dată cu elegia a cincea, Nichita îşi lasă trupul pradă sen¬tin¬ţelor, conform “ră¬co¬roaselor penitenţe gri”; nu¬mai spiritul său e¬xultă într-o lume simultană şi luminoasă.

Alte referate despre: a cincea elegie comentariu, a cincea elegie nichita stanescu, a cincea elegie nichita stanescu comentariu

Nichita Stanescu in cautarea pietrei filosofale

"Nichita Stanescu in cautarea pietrei filosofale"
Acesta este compusul de gradul întâi, oul vitriolat, care cere apoi o coacere treptată spre a se trans¬forma în sulf roşu, apoi în elixir şi, în ultima fază, el devine leac universal. Însă, această revelaţie e tranzitorie şi fără de folos dacă nu se parcurg şi restul etapelor. Ur¬mează arderea şi purificarea cu aju¬torul focului viu, fluid (flux energetic).

Alte referate despre: in cautarea pietrei filozofale de nichita stanescu, cauta referat cantec de iarna de nichita stanescu, cauta referat tabel cronologic nichita stanescu

Elegia I de Nichita Stanescu

Elegia I de Nichita Stanescu
Cei care l-au făcut pe Dumnezeu după chipul şi asemănarea oamenilor au fost misticii. Dat fiind contextul istoric al zămislirii religiilor, putem privi cu îngăduinţă acest demers. Însă, în pragul mile¬niului trei - ne avertizează Nichita - nu mai putem defila cu prapori şi icoane în mâini alături de un Dumnezeu cu chip de om, răvăşit de pasiuni şi sentimente.

Alte referate despre: elegia 10 de nichita stanescu, elegia a zecea nichita stanescu, elegia 1 de nichita stanescu

Emotie de toamna de Nichita Stanescu

Al treilea vers sugereazã despartirea realã “Mã tem ca n-am sa te mai vad uneori” ceea ce-l face pe indragostit sã distrugã iubirea pe care o simte “ca or sa-mi creascã aripi ascutite pânã la nori”; aceste “aripi” ascutite ii strapung inima facandu-l sa sufere, iar hiperbola “pânã la nori” exprimã limita durerii, adicã infinitã.

Alte referate despre: emotie de toamna de nichita stanescu comentariu, emotie de toamna de nichita stanescu, emotie de toamna de nichita stanescu opera lirica

Nichita Stanescu - Universul poetic

Prima etapă - Lirica sentimentelor, adolescentină, în care predomină idealurile romantice, subiectul cunoaşterii este eul liric în jurul căruia se circumscrie lumea reală.

Alte referate despre: nichita stanescu universul poetic, nichita stanescu univers poetic, nichita stanescu-universul poetic

Indoirea luminii de Nichita Stanescu

Se spune că astfel de experienţe pot fi reale (nu doar virtuale sau poetice. O experienţă asumată conştient, care te transformă definitiv şi îţi dă puterea să descoperi legi obiective; legi cu ajutorul cărora Marele Creator a făurit Universul, într-o zi îl va distruge şi-ntr-o altă zi îl va făuri din nou, la infinit. Şi-atunci “adăugam aer aerului, verde – frunzelor, / dragoste – inimilor, cer – ierbii, / dar mai cu seamă încă o prezenţă / prezentului”. Precum Marele Creator.

Alte referate despre: critica literala la poezia lumina de nichita stanescu, nichita stanescu lumina, lumina nichita stanescu

Nichita Stanescu - Universul poetic

A doua etapă - Lirica necuvintelor, maturităţii creatoare începe cu volumul “Dreptul la timp”. Vizionalismul lui Nichita Stănescu se abstractizează, viziunea asupra spaţiului şi timpului se schimbă.

Alte referate despre: referat nichita stanescu universul poetic, nichita stanescu - universul poetic, nichita stanescu-univers poetic

Emotie de toamna - Nichita Stanescu

Comuniunea omului cu natura, descifraza, prin simboluri, destramarea iubirii ce aduce suferinta si amaraciune, exprimate prin sensul propriu al epitetului"(frunza)de pelin" , referindu-se la gustul amar. Concluzia este ca supus toamnei, sentimentul de iubire moare, ca si natura in acest anotimp. Dezamagit, poetul se retrage in lumea sa, lumea pura a creatiei, a idealului inalt la care nu se poate ajunge, decat cu "aripi ascutite", ce o sa-i creasca pentru a-l aduce pana la nori.

Alte referate despre: emotie de toamna nichita stanescu, comentariu emotie de toamna nichita stanescu, emotie de toamna nichita stanescu comentariu

Innoirea limbajului in creatia lui Nichita Stanescu

A treia etapa incepe cu volumul "Maretia frigului" (1972) o meditatie in registru grav asupra mortii si a timpului.In aceasta etapa de maturitate artistica in care ajunge la concluzia ca "poezia nu se scrie cu cuvinte", poetul publica alte trei volume: "Epica Magna"; "Opere imperfecte" si "Noduri si semne".

Alte referate despre: reinventarea limbajului liric in creatia lui nichita stanescu, etapele creatiei lui nichita stanescu, etapele in creatia lui nichita stanescu

Emotie de toamna de Nichita Stanescu

Forţa iubirii se manifestă acum asupra astrului ceresc: „luna”, a cărui strălucire tainică a luminat dintotdeauna pe îndrăgostiţi. Puterea dragostei a rămas în sufletul îndrăgostitului la fel de mare, încât el poate să facă luna să răsară, pentru a-i împărtăşi taina iubirii: „Şuier luna şi o răsar şi o prefac / Într-o dragoste mare”, deoarece inima lui tânjeşte necontenit după acest sentiment.

În poezia lui Nichita Stănescu, natura nu compune un „decor” exterior, ci unul interior, ca stare sufletească ce poate cuprinde întreg universul. Arzătoarea dorinţă de „a iubi” îi dă eului liric o forţă interioară nebănuită, o disponibilitate de a simţi, în permanenţă, sentimentul de dragoste. Puternica trăire a eului liric este exprimată prin verbe la prezent, al căror sens potenţează sentimentul de dragoste interiorizat: „mă apropii de pietre şi tac”, „iau cuvintele şi le-nec în mare”, „şuier luna ...

Alte referate despre: comentariu emotie de toamna de nichita stanescu, emotii de toamna de nichita stanescu, emotie de toamna de nichita stanescu apartine genului liric

Euridice - Nichita Stanescu

Eul liric dedublat (cuplul arhetipal şi tragic Orfeu-Euridice) găseşte posibilitatea de a deveni un tot, în plan artistic, ideatic, poetul reactualizând chiar mitul androginului. Pentru că lumea (sentimentul) pare a fi re-creat prin cântecul lui Orfeu sau prin cuvântul (logosul) poetului.

Alte referate despre: euridice nichita stanescu, euridice-nichita stanescu, euridice nichita stanescu comentariu
Referate afisate : 17
Medie note: 8.36 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles