Evitarea dublei impuneri internationale referat

Evitarea dublei impuneri internationale

Evitarea dublei impuneri internationale
Concluzie : Toate aceste procese au condus la creşterea volumului cantitativ şi valoric al comerţului mondial şi al exporturilor mondiale.

Evitarea dublei impuneri internationale
Creşterea schimburilor comerciale şi a acţiunilor de cooperare economico-ştiinţifică dintre state au condus la intensificarea circulaţiei mărfurilor, serviciilor şi capitalurilor rezultănd faptul că nici un stat din lume nu se poate izola de circuitul economic mondial fără consecinţe dăunătoare asupra propriei dezvoltări.

Nivel: Facultate
Dimensiune: 62kb
Downloads: 19
Materia: Economie

Accizele

-tigaretele cu /sau fara filtru indiferent de provenienta sau calitatea acestora ( tigaretele sunt considerate rulourile de tutun destinate fumatului ca atare , rulourile de tutun care se pot introduce intr-un tub de hartier de tigarete , precum si orice produs care contine partial si alte substante decat tutunul);
-tigarile si tigarile din foi daca se pot fuma ca atare , acestea sunt rulouri de tutun , care in principiu contin tutun natural sau au o implutura din ametec taiat fin cu invelis exterior din tiutun natural sau alt invelis de culoare normala a unei tigarete care prezinta caracteristicele de forma si dimensiune a tigarilor si tigarilor din foi.
- tutun de fumat care cuprinde: tutun de fumat taiat fin destinat rularii in tigarete si alte tutunuri de fumat.

Alte referate despre: accizele, accize, referat accize

Impozitele directe

In evolutia lor,impozitele directe au tinut pasul cu dezvoltarea economiei, deoarece ele se stabilesc fie pe anumite obiecte materiale sau genuri de activitati, fie pe venit sau pe avere.

Alte referate despre: impozite directe, impozitele directe, impozite directe si indirecte

Principiile impunerii

Principiile impunerii
Exista in toate economiile un conflict deschis intre randamentul si echitatea impozitului. In teorie nu exista acest conflict, in sensul ca, cu cat mai bine este asezat un impozit si este repartizata sarcina fiscala pe membrii societatii, cu atat mai mare este randamentul acestuia. In realitate insa, circula zicala: "impozitele productive nu sunt juste, iar impozitele juste nu sunt productive".

Alte referate despre: principiile impunerii, principiile impunerii fiscale, principiile impunerii adam smith

Incidenta impozitului

Incidenta impozitului
Cauza acestor deficienţe sunt experienţa insuficientă a Republicii Moldova în aplicarea impozitelor în condiţiile pieţei, lipsa unui sistem impozitar stabil, iar de aici - inexistenţa unor şiruri dinamice de date fiscale, asigurarea insuficientă cu tehnică de calcul şi programe specializate aferente acesteia creează obstacole obiective în cercetarea complexă a eficienţei sistemului impozitar din Republica Moldova şi, în special, în cercetarea reacţiilor pieţei la introducerea impozitelor. Teoria economică utilizează conceptul de incidenţă fiscală pentru a evidenţia efectul atît la nivel microeconomic, cît şi macroeconomic. Incidenţa impozitului este analizată în cadrul:

Alte referate despre: incidenta impozitelor, incidenta impozitelor indirecte asupra preturilor, incidenta impozitului

Subproductia , subcontractarea in afaceri economice internationale

Încadrarea subproducţiei ca formă de cooperare industrială se justifică, atunci când ea se caracterizeză prin conlucrarea reală a părţilor şi strânsă intercondiţionare dintre obligaţiile lor. Astfel, pe de o parte ordanatorul are sarcină de a pune la dispoziţia partinerilor săi documentaţia tehnică, know-how-ul şi uneori şi echipamentele, materiile prime şi materialele necesare pentru fabricarea produsului subcontractat; el întocmeşte un caiet de sarcini, însoţit eventual de un prototip, prin care se stabilesc specificaţiile tehnice, termele de lucru, termenele de livrare etc.

Alte referate despre: managementul afacerilor economice internationale, referat managementul afacerilor economice internationale, negocierea in afacerile economice internationale

Unicacitatea impunerii T.V.A-ului

Unicacitatea impunerii T.V.A-ului
În ceea ce priveste denumirea unor conturi de T.V.A., nu corespund continutului economic al materiei pe care o reflecta si ele sunt acceptate doar în ideea unei simplificari a aspectului formal a mecanismului T.V.A. Astfel contul 4426 “T.V.A. dedectibila” are în titlu termenul T.V.A., cu toate ca el reflecta 19 % din cumpararile din punct de vedere al întreprinderii care face acest calcul, cumpararile nu cuprind valoarea adaugata. Acelasi lucru se poate spune si despre contul 4427 “T.V.A. colectata” care reflecta de fapt 19 % din vânzari în conditiile în care stim ca vânzarile cuprind pe lânga valoarea adaugata de întreprindere si consumul intermediar.

Alte referate despre: unicacitatea impunerii t v a, importanta ph-ului, importanta ph-ului in agricultura

Modalitati de plata internationale

Modalitati de plata internationale
Scrisoarea comerciala de credit este intotdeauna domiciliata in strainatate si este intotdeauna irevocabila. Specifica scrisorii de credit este plata prin negociere( derularea platii incumba intotdeauna utilizarea cambiei sau a biletului la ordin). Ca termene de derulare, beneficiarul scrisorii de credit prezinta bancii documentele insotite de cambii cu scadenta la vedere sau la termen, trase asupra cumparatorului, a bancii emitente sau a altei persoane indicate in scrisoare.

Alte referate despre: modalitati de plata internationale, modalitati de plata internationala, instrumente si modalitati de plata internationale

Fiscalitate

Fiscalitate.Un exemplu de evaziune fiscală la adăpostul legii este impunerea veniturilor realizate de anumite categorii de persoane fizice pe baza unor norme medii de venit, impunere ce creează condiţii pentru contribuabilii care realizează venituri mai mari decât media să nu plătească impozit pentru diferenţa respectivă.

Fiscalitate.Un alt exemplu de evaziune legală care permite ca o parte de venit să scape de la impunere sunt facilităţile fiscale care se acordă agenţilor economici din anumite ramuri ale economiei la înfiinţare sau pe parcursul desfăşurării activităţii sub forma unor scutiri de la plata T.V.A. la import sau export, accize, etc. sau reduceri de impozit pe profit.

Amortizarea accelerată, atunci când este permisă de lege pentru unele categorii de fonduri fixe, conduce la diminuarea profitului impozabil în favoarea constituirii unui fond de amortizare mai mare decât cel impus de valoarea uzurii fizice şi morale, înregistrate de ...

Alte referate despre: evaziunea fiscala, paradisuri fiscale, evaziune fiscala

Evitarea dublei impozitari internationale

Din cuprinsul convenTiilor fiscale încheiate de România rezultă cu
pregnanTă si al doilea scop al acestor convenTii. Ne referim la prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, instituTie juridică care, desi nu apare în titlul tuturor convenTiilor fiscale, rezultă în mod evident din preambulul si articolele acestora, mai ales din articolele privind procedura amiabilă si schimbul de informaTii.

Alte referate despre: evitarea dublei impozitari internationale, referat evitarea dublei impozitari internationale, evitarea dublei impozitarii internationale

Metode de evitare a dublei impuneri juridice internationale

la data de 30.04.2000, Slovenia ocupa locul 23 în volumul total al schimburilor comerciale ale României, cu o pondere de 0,8%, respectiv 1,3% la export (locul 15) si 0,5% la import (locul 30). Volumul schimburilor comerciale bilaterale se cifra, la 30.04.2000, la 57,12 mil. USD, marcând o crestere de 15% fata de aceeasi perioada a anului precedent. Evolutia schimburilor comerciale bilaterale România - Slovenia - mil. USD -

Alte referate despre: modalitati de evitare a dublei impuneri juridice internationale, etodele de evitare a dublei impuneri juridice internationala, evitarea dublei impuneri juridice internationale

Consiliul de securitate O.N.U. vs conflictele internationale

Consiliul de securitate O.N.U. vs conflictele internationale - Disputele teritoriale reprezinta sursa general recunoscuta a riscurilor si amenintarilor teritoriale. Dupa unele evaluari, toate statele foste socialiste s-ar putea confrunta in viitor cu un grav conflict teritorial sau national cu unul din vecinii lor. Republicile ex-sovietice se afla intr-o situatie chiar mai dificila din cauza trasarii artificiale a frontierelor practicata timp de decenii de catre Stalin si succesorii lui.Consiliul de securitate O.N.U. vs conflictele internationale

Alte referate despre: consiliul de securitate o n u vs conflictele internationale, consiliul de securitate onu, consiliul de securitate

Internationala Realismului Stiintific si Religios

Internationala Realismulu Stiintific si Religios
Ca o aplicaţie în societatea umană a învăţămintelor desprinse din chintesenţa filozofică, de tnceput de Mileniu III, - Realismul Ştiinţific şi Religios -, Vă supunem atenţiei un proiect al salvării Civilizaţiei Noastre. Proiectul este, teoretic, asemănător unui “partid transnational”, de esenţa unei Internaţionale Realiste care să reunească toate partidele naţionale cu Internaţionalele lor interesate, mişcările naţionale şi internaţionale de la cele ecologiste la cele dogmatice şi fundamentaliste, care adoptă parţial sau integral Realismul Ştiinţific şi Religios ca platformă ideologică. Realismul Ştiinţific şi Religios oferă punctele comune pentru realizuarea unei reconciliere filozofice şi ecumenice mondiale în cadrul Internaţionalei Realistismului Ştiinţific şi Religios, prescurtat Internaţionala Realistă.

Alte referate despre: realismul stiintific si religios, perspective stiintifice si religioase asupra aparitiei lumii, viata si moarte in conextul stiintific si religios

IFRS 5 - Standarde internationale de raportare financiara

"IFRS 5 - Standarde internationale de raportare financiara"
Un grup de active destinat cedarii este un grup de active(si datorii asociate)ce urmeaza a fi cedate,prin vanzare sau alta modalitate,impreuna ca grup in cadrul unei tranzactii singulare.

Din punct de vedere a tratamentului contabil activele imobilizate detinute in vederea vanzarii:•trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre valoarea contabila si valoarea justa,minus costul de vanzare;
•nu se amortizeaza.

Alte referate despre: standarde internationale de raportare financiara ias ifrs, referat standarde internationale de raportare financiara ias ifrs, referate standarde internationale de raportare financiara ias ifrs

Organizatiile internationale

Organizatiile internationale
1. La respectiva asociere să participe, în calitate de părţi contractante, statele. În înţelesul dat prin art. 2 al Convenţiei de la Viena din 1969, organizaţiile internaţionale sunt fondate de către state şi funcţionează prin voinţa acestora.
2. Actul constitutiv al organizaţiei să reflecte acordul de voinţă al statelor membre fondatoare. De regulă, acest acord îmbracă forma unui tratat care în majoritatea cazurilor este un tratat multilateral. Tratatul de constituire conţine angajamente mutuale şi impune statelor o anumită cooperare în cadrul organizaţiei şi cu organizaţia însăşi. Prin tratatele constitutive se creează drepturi şi obligaţii reciproce, opozabile tuturor membrilor.
3. Asocierea statelor în organizaţii internaţionale presupune urmărirea unor obiective şi scopuri comune.
4. Organizaţia internaţională ...

Alte referate despre: organizatii internationale, organizatiile internationale, organizatii internationale referat

Raspunderea Internationala a Statelor

In timp ce art.1 afirma ca orice fapt international ilicit al unui stat naste raspunderea internationala a acestuia, art.2 specifica conditiile necesare pentru calificarea unui fapt al unui stat ca fiind ilicit prin identificarea elementelor sale componente. Astfel, 2 elemente sunt identificate : in primul rand conduita statului trebuie atribuita unei legi internationale, iar in al doilea rand acea conduita sa constituie o incalcare a unei obligatii internationale care incumba acelui stat la momentul respectiv.

Alte referate despre: raspunderea internationala a statelor, raspunderea internationala a statului, raspunderea internationala a statelor referat
Referate afisate : 16
Medie note: 8.36 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles