Gestiunea si activitatea financiara a agentilor economici

Activitatea financiara a agentilor economici

Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor financiare se subordoneaza obiectivului fundamental al contabilitatii, de a furniza informatii in masura sa asigure o imagine fidela a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute.Adevarul, in sensul de imagine fidela vizeaza capacitatea si obligatia documentelor contabile de sinteza (bilantul, contul de profit si pierdere si anexa la bilant), de a furniza o informatie reala si onesta asupra performantelor intreprinderii. Un asemenea adevar este simultan un adevar "reflectare" si un adevar "observare" directa a rezultatului si adevar prelucrare a informatiei de intrare asigurata prin observare.

Cele trei clisee importante prin care este redata imaginea fidela sunt bilantul situatiei patrimoniale, contul de profit si pierdere si notele explicative.Prin conducerea corecta a contabilitatii cheltuielilor si veniturilor se asigura acest deziderat.Prin compararea veniturilor cu cheltuielile se degaja informatia privitoare la rezultat. ...

Nivel: Facultate
Dimensiune: 35kb
Downloads: 0
Materia: Economie

Politica financiara si politica fiscala

Politica financiara stabileste raporturile financiare dintre stat, pe de o parte, si companii nationale, regii autonome, societati comerciale, institutii publice, cooperative, societati mixte, intreprinderi private si populatie, pe de alta parte.Politica financiara concretizeaza folosirea constienta a legilor economice si demonstreaza cunoasterea, stapanirea si dirijarea proceselor economice, sociale si financiare; ea poate favoriza sau frana dezvoltarea sociala si economica a tarii.

Alte referate despre: politica financiara si politica fiscala, principii politica financiara in impunerea fiscala, politica financiara si politica fiscala in spatiul ue

Analiza performantelor financiare ale firmei

Acestea sunt detaliate in mod asemanator cheltuielilor cu activitatea de exploatare si sunt formate din dobanzi incasate la operatiuni de creditare si la depozite create la banci, din comisioane incasate, din dobanzi, dividende si diferente favorabile inregistrate la operatiunile cu titluri si devize, ca si din venituri create la operatiunile de finantare prin leasing.

Alte referate despre: analiza performantelor financiare ale firmei, referat analiza performantelor financiare ale firmei, analiza performantelor financiare ale firmei referat

Bugetul de stat si sistemul resurselor financiare publice

Activitatea economica se desfasoara in fiecare tara potrivit unui mecanism propriu, numit mecanism economic.Acesta reprezinta un sistem de metode de conducere economica, de obiective ce determina conducerea si de structuri organizatorice (institutionale, suprastructurale, juridice) prin care se efectueaza conducerea.

Alte referate despre: download free referat resursele financiare publice ale statului, resurse financiare publice in state membre europene, resursele financiare publice

Criza economico-financiara in Rusia

Criza actuala difera de alte crize prin amploarea ei, afectand in momentul de fata un numar foarte mare de tari. Daca pana acum erau afectate cu precadere tarile in curs de dezvoltare, in actuala criza au fost implicate si cele mai dezvoltate tari ale lumii.

Alte referate despre: managementul in conditiile actualei crize economico-financiare, criza economico-financiara, criza economico-financiara contemporana

Analiza economico - financiara unei firme

Cand problema este pusa din exteriorul intreprinderii (diagnostic financiar extern) utilizatorii pot fi analistii financiari, actionarii potentiali, organisme bancare si financiare sau chiar statul. Obiectivul urmarit este capacitatea financiara a intreprinderii de a genera profit, capacitatea intreprinderii de a-si onora obligatiile pe termen scurt sau lung (lichiditatea si solvabilitatea intreprinderii), precum si valoarea intreprinderii.

Alte referate despre: analiza economico financiara unei firme, analiza economico financiara a firmelor non prfit, analiza economico financiara la firma petrom

Activul si pasivul - structura

Activul si pasivul - structura
Activul Patrimonial

A. active imobilizate (fixe)
I. Imobilizari necorporale
1. Cheltuieli de constituire a) cheltuieli de infiintare
b) cheltuieli de dezvoltare
c) fuziunea intreprinderii
2. Cheltuieli de dezvoltare
3. Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi
si valori similare si alte imobilizari necorporale
4. Fondul comercial
5. Avansul si imobilizari necorporale in curs de executie

Activul si pasivul - structura
II. Imobilizari corporale
1. Terenuri si constructii a) terenuri (propriu-zise)
b) amenajari de terenuri
2. Instalati tehnice si masini
3. Alte instalatii, utilaje si mobiliere
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie

Activul si pasivul - structura
III. Imobilizari financiare
1. Actiuni detinute la entitati afiliate
2. Imprumuturi acordate ...

Alte referate despre: structura activului si pasivului, structuri patrimoniale de activ si pasiv, structura patrimoniului activ si pasiv

Active

Activele imobilizate se diferentiaza la randul lot in rapot cu unele trasaturi specifice care determina regruoarea in raport de forma pe care o imbraca si ed destinatia economica astfel:

Alte referate despre: importanta riurilor si lacurilor in activitatea omului, active, vulcani activi

Gestiunea activelor curente

Societăţile din sfera activităţilor economice îşi constituie capitalul din aporturi în numerar şi din aporturi în bunuri. Numerarul va reprezenta cea mai importantă parte a capitalului activ pe seama căreia să se realizeze atît aprovizionarea şi formarea stocurilor, cît şi susţinerea proceselor economice în sine.

Alte referate despre: gestiunea activelor curente, gestiunea activelor curente a intreprinderii, gestiunea activelor curente la intreprindere

Analiza gestiunii activelor fixe ale firmei

Dinamica mijloacelor fixe se recomanda a fi stabilita atat pe baza valorii de inventar cat si pe seama valorii medii anuale.Analiza sesizeaza pe de o parte materializarea investitiilor iar pe de alta parte, legatura cu efectele pe care le produce ceea ce presupune cresterea interesului firmei privind capacitatea de finantare vizavi de de concurenta celorlalti agenti economici de acelasi profil.

Alte referate despre: analiza gestiunii mijloacelor fixe, contabilitatea si gestiunea activelor fixe corporale, analiza gestiuni mijloacelor fixe

Contabilitate - activul

1.Capital;
2.Prime de capital;
3.Rezerve din reevaluare;
4.Rezerve;
5. Rezultatul reportat;
6.Rezultatul exercitiului; Total capitaluri proprii Total capitaluri Contabilitate - activul Datoriile reprezintă fie surse atrase, fie surse împrumutate. În bilanţ avem separat datoriile scadente în mai puţin de un an şi datoriile scadente în mai mult de un an..Atât împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni, cât şi creditele bancare sunt datorii purtătoare de dobândă. Contabilitate - activul Avansurile încasate în contul comenzilor desemnează sumele încasate de la clienţi pentru care firma datorează o contraprestaţie. Datoriile comerciale reprezinta sumele datorate furnizorilor pentru materiile prime, etc. Societatea poate avea datorii si faţă de salariaţi, de bugetul de stat ,datorii faţă de asigurările sociale, acţionari, etc. Contabilitate - ...

Alte referate despre: contabilitatea activelor imobilizate, contabilitatea activelor, contabilitatea activelor imobilizate si deprecierea acestora

Activul si pasivul patrimonial

Activul si pasivul patrimonial
I.active imobilizate(fixe)
1.Necorporale
a.Cheltuieli de constituire
b.Cheltuieli de dezvoltare
c.Concesiuni,brevete,marci,licente,drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale

Alte referate despre: activul si pasivul patrimonial, activele si pasivele patrimoniale, active si pasive patrimoniale

Implicarea factorilor de mediu in activitatea intreprinderii moderne

Implicarea factorilor de mediu in activitatea intreprinderii moderne
In conditiile actuale mediul ambiant se caracterizeaza printr-un dinamism accentuat, printr-o crestere spectaculoasa a frecventei schimarilor. Mediul ambiant este de trei feluri:

Alte referate despre: implicarea factorilor de mediu in activitatea intreprinderii moderne, implicarea factorilor de mediu in activitatea intreprinderii, implicarea factorilor de mediu in activitatea hoteliera intreprinderii

Rolul trezoreriei publice pe pietele financiare

In conditiile de aplicare a procesului de reforma in toate domeniile de activitate, pentru trecerea de la economia hipercentralizata la economia de piata s-au produs importante modificari si in sistemul financiar, cu consecinte deosebite asupra finantelor in sectorul public. O astfel de modificare intervenita in structura sistemului bancar precum si schimbarile de conceptie privind administrarea si utilizarea resurselor financiare in sectorul public, o reprezinta infiintarea Trezoreriei statului conceputa intr-un sistem unitar de organizare la nivel central si teritorial.

Alte referate despre: globalizarea pietelor financiare, piete financiare, buget si trezorerie publica

Control financiar al afacerilor

c.In cazul fuzionarii, divizarii, sau incetarii activitatii;
d.In cazul modificarii preturilor;
e.La cererea organelor de control, cu prilejul efectuarii controlului, sau a altor organe prevazute de lege;
f.Ori de cate ori sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri in gestiune care nu pot fi stabilite cert, decat prin inventariere;
g.Ori de cate ori intervine o primire-predare de gestiune;
h.Cu prilejul reorganizarii gestiunii;
i.Ca urmare a calamitatilor naturale sau a unor cazuri de forta majora sau alte cazuri prevazute de lege.

Alte referate despre: controlul financiar al afacerilor atestat, control financiar, controlul financiar preventiv

Misiunea de examinare a contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare

Este destinata intreprinderilor si practicilor mici si mijlocii (IMM/PMM), care indeplinesc 3 criterii: 1. activitatea: complexa, 2. structura: complexitate la nivelul contabilitatii si alte functii,
3. difuzare externa a informatiei finale Se bazeaza pe : cunoasterea aprofundata a activitatilor clientului, a organizarii contabilitatii, colectarea elementelor probante . Profesionistul contabil poate sa prezinte o atestare , pe baza acestor diligente , daca nu se pun la indoiala regularitatea si sinceritatea situatiilor financiare, imaginea fidela a pozitiei financiare.

Alte referate despre: practici contabile privind intocmirea situatiilor financiare, contabilitate - intocmirea situatiilor financiare anuale, politici si optiuni contabile in intocmirea situatiilor anuale

Politica financiara

Politica bugetara, fiind strins legara cu cea monetar - creditara, pina in anul 2005 va fi directionata spre asigurarea onorarii obligatiilor financiare ale statului la toate nivelurile, sustinerea stabilitatii financiare, eliminarea elementelor nestimulatoare si dezvoltarea elementelor stimulatoare ale procesului bugetar, eficientizarea si optimizarea substantiala a cheltuielilor publice si mentinerea in limite acceptabile a deficitului bugetar. Scopul principal al politicii bugetar - fiscale de perspectiva pe termen mediu consta in mentinerea cresterii economice si solutionarea celor mai acute probleme sociale prin ameliorarea conditiilor de functionare a sectoarelor social - culturale.

In domeniul optimizarii cheltuielilor si reducerii deficitului bugetului de stat, vor fi luate urmatoarele masuri:ajustarea in continuare a cheltuielilor bugetare la posibilitatile reale de acumulare a veniturilor la buget si obtinerea unei stabilitati bugetare. reevaluarea intregului sistem de servicii ...

Alte referate despre: politica financiara, politica financiara a romaniei, politica financiara a ue

Gestiunea frauduloasa

Potrivit al. 3, dacă bunul este proprietate privată, cu excepţia cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului, acţiunea penală pentru fapta prevăzută în al. 1 se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.Plângerea prealabilă se adresează organului de cercetare penală sau procurorului conform art. 279 al. 2 pct. b C. proc. pen.
Al. 3 al art. 214 conţine o dispoziţie declarată neconstituţională:”cu excepţia cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului...”Astfel, prin decizia Curţii Constituţionale nr. 5 din 4 februarie 1999, definitivă, publicată în Monitorul Oficial nr. 95 din 5 martie 1999 s-a admis excepţia de neconstituţionalitate şi s-a constatat că dispozitia mai sus menţionată este neconstituţională.

Alte referate despre: gestiune frauduloasa, gestiunea frauduloasa, referat gestiunea frauduloasa

Contabilitate de gestiune

Evoluţia contabilităţii de gestiune s-a făcut în paralel cu metodele de management şi contabilităţii de gestiune i se cer tot mai multe analize ale datelor financiare, referitoare la:
-creşterea calităţii produselor şi serviciilor firmei
-reducerea timpului necesar pentru proiectarea, crearea şi livrarea produselor şi serviciilor
-satisfacerea totală a clienţilor

Alte referate despre: contabilitate de gestiune, contabilitatea de gestiune, practica contabilitate de gestiune

Controlul si asistenta medicala in activitati de educatie fizica si sport sunt obligatorii

Scutirile medicale de orele de educatie fizica nu pot fi eliberate retroactiv ele fiind valabile din ziua acordarii lor (cu exceptia adeverintelor medicale de motivare pentru perioadele cand un elev este absent de la toate obiectele de invatamant in cauza de boala).Scutirile medicale de la orele de educatie fizica se elibereaza de medicul unitatii scolare pe formularul adeverintei medicale tip M.S.F.

Alte referate despre: control medical in activitatea de educatie fixica si sport, proiectarea activitatii de educatie fizica si sport adaptat, juridicitate si conducerea activitatilor de educatie fizica si sport
Referate afisate : 20
Medie note: 8.38 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles