Handicapurile de limbaj

Handicapurile de limbaj

Handicapurile de limbaj pot exista cu diferite grade şi proporţii atît la subiecţii cu intelect normal, cît şi la cei care au un alt handicap. Chiar în condiţiile cînd nu există un alt handicap, decît cel de limbaj, copilul pierde, mai mult sau mai puţin, posibilitatea de a recepţiona şi exprima corect cunoştinţele. Cu cît handicapurile de limbaj sînd mai grave cu atît se manifestă o mai mare simplitate şi uniformitate la nivelul conduitei verbale. La dificultăţile de mai sus, se adaugă cele din planul personalităţii: timiditatea exagerată, frustraţie, anxietate etc. Şi care sînt, şi ele, determinate de gravitatea şi extensia handicapului de limbaj.

Nivel: Liceu
Dimensiune: 11kb
Downloads: 19
Materia: Psihologie

Dezvoltarea copilului in perioada anteprescolara

Se dezvolta totodata, perceptiile vizuale. Dupa 1 an, spre 1 an si 6 luni, se manifesta interesul pentru figuri colorate din reviste, ziare etc. Spre 2 ani, interesul ramane viu si atunci cand pozele sau figurile nu sunt colorate. La 3 ani, pe copil il intereseaza cartile cu ilustratii. El are preferinte pentru ilustratiile clare si simple, cu putine detalii si expresive.

Alte referate despre: dezvoltarea psihica a copilului in perioada anteprescolara, etapele de dezvoltarea copilului in perioada sarcinii, dezvoltarea copilului in peroada anteprescolara

Invatarea - psihologia scolarului

Problema căilor şi a mijloacelor de modelare a omului în vederea optimizării potenţialului său creator tinde să ocupe astăzi un loc prioritar în ansamblul preocupărilor ştiinţei şi practicii sociale. Copilul şi tânărul de astăzi cheltuiesc o mare parte din durata vieţii lor ca subiecţi supuşi actului instructiv educativ. Educaţia, instrucţia, învăţarea trebuie să fie utile, rodnice pentru personalitatea celui care învaţă, iar utilitatea şi rodnicia nu pot fi măsurate în acest caz decît după eficienţa lor psihologică,după noile procedee, structuri şi organizări câştigate, adică după totalitatea progreselor dezvoltării realizate prin educaţie şi învăţare. Problemele învăţării sunt în stânsă legătură şi unitate cu problemele dezvoltării.

Alte referate despre: referat invatarea - psihologia scolarului in limba engleza, psihologia scolara-vointa in invatare, psihologia scolarului mic

Psihologia copilului

Henric Navigatorul(1394-1460),print al Portugaliei,cunoscut ca
sustinator al navigatiei si explorarii,sa nascut la Oporto.A fost al
trielea fiu al lui JohnI,regele Portugaliei.Henric a participat la
capturarea Ceutei,din nordul Africii in 1415.Ulterior si-a stabilit
rezidenta la Sagres,in apropierea Capului St. Vincent,unde afondat un
observator si prima scoala de navigatie din Europa.Henric a adus si
unele imbunatatiri si in arta constructiilor de corabii.Caravela, nava
de dimensiuni medii,facuta pentru a infrunta vremea nefavorabila,a
fost conceputa la Sagres.Sub supravegherea sa au avut loc multe
expeditii pe coasta de vest a Africii.Scopul acesror calatorii era
descoperirea unui nou drum spre India si Orientul Indepartat,pentru a
stabili legaturi comerciale care sa nu fie controlate de arabi.

Alte referate despre: psihologia copilului, referat psihologia copilului, referate psihologia copilului

Logopedie

Aceeaşi preţuire o găsim, mai târziu, la romani prin glasul lui Cicero, care în lucrarea „De oratore” scrie: „dacă nu depinde de noi să avem un glas frumos, de noi depinde să-l cultivăm şi să-l fortificăm, să studiem toate treptele, de la sunetele grave până la cele mai înalte”. Ulterior, în Evul Mediu, cu toate oprimările la care este supusă ştiinţa, se evidenţiază unele idei pozitive. Astfel, în „Canonul medicinei”, Avicena notează o serie de exerciţii utilizate în scopul reglării respiraţiei şi vocii, adoptate şi în prezent în corectarea bâlbâielii.
Cercetări mai consistente sunt întreprinse începând cu secolul al XIX-lea. Deşi preocupările în direcţia tulburărilor de limbaj se făceau tot mai simţite, logopedia s-a constituit, ca ştiinţă, abia în prima decadă a secolului al XX-lea, prin sintetizarea, teoretizarea şi aplicarea la realităţile practicii, a ideilor valoroase de psihologia limbajului şi a tulburărilor de ...

Alte referate despre: referate logopedie, logopedie, referat logopedie

Sindromul deficientei mintale

Aceste caracteristici structurale sunt tipice pentru sindromul Down numai dacă se găsesc în combinaţie la acelaşi individ; izolat, ele pot să apară şi la persoane care au alte deficienţe sau chiar la persoane normale.

Alte referate despre: sindromul deficientei mintale, sindroame ale deficientei mintale, cauzele deficientei mintale

Influenta tulburarilor de limbaj

În general, tulburările comportamentale sunt provocate de conflicte lăuntrice, de frământări interne, în cazul în care subiectul nu întrevede rezolvarea situaţiei sale dificile. Când conflictele se prelungesc şi devin cronice, ele influenţează negativ formarea caracterului logopatului şi nu-i stimulează dezvoltarea psihică. La subiecţii cu tulburări de vorbire, apar contradicţii în rezolvarea problemelor şi în studierea modalităţilor de acţiune mintală şi practică.

Alte referate despre: influenta tulburarilor de limbaj in dezvoltarea personalitatii, influenta tulburarilor de limbaj referat psihologie, tulburari de limbaj

Diagnosticarea si clasificarea tulburarilor de limbaj

IV în jurul vârstei de 12-15 luni - debutează etapa primelor cuvinte. Iniţial se produc vocalizări combinate cu lalaţiuni sub forma similară a cuvintelor pentru ca mai apoi să apară un ,,sâmbure” de cuvânt propriu – zis. Aceasta este etapa crucială pentru progresul ulterior al copilului în asimilarea limbajului. Nu avem de a face cu un cuvânt în sine, ci un element, căruia atribuindu-se o anumită semnificaţie ajunge să îndeplinească o funcţie ca atare.

M. Cohen distinge 4 etape în evoluţia limbaj infantil:

Alte referate despre: diagnosticarea si clasificarea tulburarilor de limbaj, diagnosticarea si clasificarea tulburarilor limbajului, clasificarea tulburarilor de limbaj

Limbajul in perioada scolara mica

Aceasta înseamnă că activitatea şcolară va solicita intens intelectul şi are loc un proces gradat de achiziţii de cunoştinţe prevăzute în programele şcolii, astfel ,copilului, i se va organiza şi dezvolta strategii de învăţare, i se va conştientiza rolul atenţiei şi repetiţiei, îşi va forma deprinderi de scris-citit şi calcul. Învăţare tinde tot mai mult să ocupe un loc major în viaţa de fiecare zi a copilului şcolar. Această condiţie nouă îşi modifică existenţa şi acţionează profund asupra personalităţii copilului. Ele se constituie în efecte directe asupra dezvoltării psihice, dar la rândul lor sunt secondate de efecte ale vieţii şcolare.

Funcţia de utilizare a limbii în raporturile cu ceilalţi oameni este limbajul, care este o funcţie complexă care presupune o indisolubilă conlucrare a celorlalte funcţii, în special a celor intelectuale şi motorii.

Alte referate despre: limbajul in perioada scolara mica, perioada scolara mica, particularitati ale limbajului la varsta scolara mica

Limbajul corpului

Limbajul corpului - Limbajul gestual este caracteristic tuturor oamenilor şi copii orbi nu sunt o excepţie. Altceva este cum copii orbi folosesc “limbajul corpului”, dacă este adecvată şi înţeleasă mimica ţi pantomimica lor.Limbajul corpului

Alte referate despre: limbajul corpului, limbajul corpului referat, referat limbajul corpului

Diagnosticarea si clasificarea tulburarilor de limbaj

Diagnosticarea si clasificarea tulburarilor de limbaj - La vârsta preşcolară şi şcolară mică, limbajul capătă noi valenţe ce îi permite copilului să realizeze relaţii complexe cu adulţii şi cu ceilalţi copii, să-şi organizeze activitatea psihică, să acumuleze informaţii, să însuşească experienţa socială.Diagnosticarea si clasificarea tulburarilor de limbaj

Alte referate despre: clasificare tulburari de limbaj, definirea si clasificarea tulburarilor de limbaj, depistarea si diagnosticarea prescolarilor cu tulburari de limbaj

Evolutia limbajelor de programare

Următorul moment de referinţă este anul 1937, când Howard Aiken, de la Universitatea Harvard a propus Calculatorul cu secvenţă de Comandă Automată, bazat pe o combinaţie între ideile lui Babbage şi calculatoarele elertromecanice, produse de firma IBM. Construcţia acestuia a început în anul 1939 şi s-a terminat în anul 1944, fiind denumit Mark I . El a fost în principal primul calculator electromecanic, fiind alcătuit din comutatoare şi relee.

Alte referate despre: evolutia limbajelor de programare, evolutia limbajului de programare, evolutia limbajelor de programare referat

Evolutia limbajelor de programare

1. Trebuie să posede un mediu de intrare, prin intermediul căruia să se poată introduce un număr nelimitat de operanzi şi instrucţiuni .
2. Trebuie să posede o memorie, din care să se citească instrucţiunile şi operanzii şi în care să se poată memora rezultatele.
3. Trebuie să posede o secţiune de calcul, capabilă să efectueze operaţii aritmetice şi logice, asupra operanzilor din memorie.
4. Trebuie de asemenea să posede un mediu de ieşire, prin intermediul căruia un număr nelimitat de rezultate să poată fi obţinute de către utilizator.
5. Trebuie să aibă o unitate de comandă , capabilă să interpreteze instrucţiunile obţinute din memorie şi capabilă să selecteze diferite moduri de desfăşurare a activităţii calculatorului pe baza rezultatelor calculelor .

Alte referate despre: evolutia limbajului de programare referat, referat evolutia limbajelor de programare, evolutie limbaje de programare

Limbaje de programare

Un limbaj de programare este un sistem de convenţii adoptate pentru realizarea unei comunicări – între programator şi calculator. Limbajele folosite pentru programarea unui calculator sunt extrem de asemănătoare limbajelor naturale. Ele sunt compuse din :
- cuvinte (rezervate) ;
- punctuaţie ;
- propoziţii şi fraze ;
- reguli sintactice etc .

Alte referate despre: limbaje de programare, limbaj de programare, limbaje de programare referat

Aspecte ale imbogatirii si activizarii limbaj

Însuşirea unui limbaj cât mai bogat şi divers ,capacitatea de a utiliza nuanţe şi aspecte semantice diferite ale cuvintelor ,posibilitatea de a-şi expune uşor , cu ajutorul unui limbaj nu atât adecvat cât potenţat cu varii miresme şi culori de la problemele cele mai simple până la cele mai profunde sentimente umane , iată o direcţie către care trebuie îndreptată şi menţinută atenţia elevilor.

Alte referate despre: aspecte neuropsihologice in atentie memorie limbaj, aspecte ale consilierii tulburarilor de limbaj, aspecte ale limbajului monastirea argesului

Limbajul de programare C++

În programul dat se conţin diferite funcţii destinate prelucrării şirurilor de ca-ractere. Aceste funcţii sunt standarte, adică declarate cu prototip într-o bibliotecă spe-cială. Toate funcţiile sunt declarate în biblioteca: .
În timpul rezolvării acestei lucrări ne-am întâlnit cu situaţii când era necesară prelucrarea şi păstrarea unei informaţii mai complexe care conţinea date de diferite ti-puri. Gruparea acestor date într-o variabilă complexă a fost posibilă datorită tipului de date Structură.
De asemenea trebuie de menţionat faptul că un rol important în această lucrare au avut-o funcţiile şi fişierele în C. Funcţiile le-am folosit în scopul evidenţierii unor sarcini concrete şi încapsularea lor în module aparte, pentru a preveni probabilitatea de apariţie a erorilor atât logice cât şi sintactice. Deci acum voi încerca pe scurt să descriu programul pe care l-am realizat:

Alte referate despre: limbaj de programare pascal, limbajul de programare c, limbaj de programare c

Comunicare si limbaj economic

Dificultatile legate de limitele limbajului traditional de a explica unele fenomene economice, dar si drumul anevoios al aparitiei si consolidarii stiintei economice au facilitat imprumuturile lingvistice. Invadarea vocabularului economic cu termeni din alte domenii ale cunoasterii are si alte explicatii, indeosebi influentele avute de moda intelectuala de-a lungul vremii, accelerand "diviziunea muncii lingvistice".

Alte referate despre: comunicarea si limbajul economic, comunicare specializata limbajul economic, comunicare si limbaj economic
Referate afisate : 17
Medie note: 8.13 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles