Impozit pe profit sau impozit pe venit micro

Impozite pe profit sau impozite pe venitul capitalului

Din punct de vedere economic , impozitul imbraca diferite forme: direct, indirect; pe consum si pe venit; pe capital, pe dobanda etc. Nu este posibil si nici echitabil sa se practice un impozit unic. Aceasta deoarece elementele impozabile – venitul, averea, produsele ce fac obiectul schimbului, serviciile etc. – pot fi mai bine diferentiate si impuse prin aplicarea mai multor forme de impozite.

Impozitul pe venit – este un impozit anual, perceput de catre stat asupra venitului persoanelor fizice si a celor juridice (unitati economice, industriale, agricole, comerciale, bancare, institute de cercetare stiintifica, unitati din domeniul culturii si artei etc.).

Nivel: Facultate
Dimensiune: 10kb
Downloads: 313
Materia: Finante-Banci

Fundamentarea teoretica a impozitelor

Creand conditii pentru desfasurarea in siguranta a diferitelor activitati (prin legi, institutii de organe de stat), statul trebuie sa primeasca o parte din veniturile realizate sub protectia sa sub forma impozitelor.Potrivit teoriei sacrificiului, statul este un produs necesar al dezvoltarii istorice, iar impozitul reprezinta un produs necesar a raportului dintre putere si supusi. In consecinta, in calitatea sa de institutie de suprastructura statul are dreptul sa ceara supusilor sa faca un anumit sacrificiu menit sa acopere cheltuielile publice.

Alte referate despre: fundamentele teoretice ale managementului, fundamentarea teoretica a procesului de integrare economica, prezentarea teoretica a impozitului pe profitul societatilor referat

Impozitul pe venitul persoanelor juridice

) Venit financiar - venit obtinut sub forma de royalty (redeventa), anuitati, de la darea bunurilor in arenda, locatiune, de la uzufruct, pe diferenta de curs valutar, de la activele ce au intrat in mod gratuit, alte venituri obtinute ca rezultat al activitatii financiare, daca participarea contribuabilului la organizarea acestei activitati nu este regulata, permanenta si substantiala.

Alte referate despre: impozitul pe venitul persoanelor juridice, impozitul pe venit persoane juridice, impozitul pe venit persoane juridice in europa

Locul si rolul impozitelor indirecte in cadrul sistemului fiscal din Romania

Prin introducerea unui impozit, statul urmareste doua directii si anume: producerea veniturilor necesare acoperirii cheltuielilor publice si folosirea impozitului ca instrument de impulsionare a unor ramuri economice, stimularea ori reducerea productiei sau consumul unor marfuri, extinderea sau, dimpotriva, restrangerea relatiilor comerciale cu strainatatea.

Alte referate despre: ponderile impozitelor indirecte in totalul veniturilor fiscale, ponderea impozitelor indirecte in total venituri fiscale, referat impozitele indirecte in cazul sistemului fiscal

Rolul si functiile impozitelor

Cea mai importanta functie a impozitelor se manifesta in plan financiar, intrucat ele au constituit si constituie mijlocul principal de preocupare a resurselor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice. In statele dezvoltate, impozitele, taxele si contributiile asigura opt sau noua zecimi din totalul resurselor financiare ale statului in tarile in curs de dezvoltare aceasta pondere este mai mica, fiind cuprinsa intre cinci si noua zecimi. In perioada postbelica tendinta caracteristica pentru evolutia impozitelor si taxelor o reprezinta cresterea continua a acestora, in expresia relativa si absoluta.

Alte referate despre: functiile impozitului, functiile impozitului pe profit, functiile impozitelor si taxelor

Drepturile cetatenilor in Uniunea Europeana

Conform Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, orice persoană are dreptul la educaţie , precum şi la accesul la formarea profesională şi la formarea continuă. Acest drept include posibilitatea de a urma invăţământul obligatoriu, care este gratuit.
Totodată se prevede că orice personă are dreptul de a înfiinţa instituţii de învăţământ respectând principiile democratice. Deasemenea părinţii au dreptul de a asigura educarea şi instruirea copiilor , potrivit convingerilor lor religioase, filozofice şi pedagogice, în concordanţă cu respectarea legilor naţionale care reglementează acest drept.

Alte referate despre: drepturile cetatenilor in uniunea europeana, drepturile cetatenilor din uniunea europeana, drepturile cetatenilor din uniunea europeana referat

Rolul familiei

Acest privilegiu este dublat de un al doilea;actiunea fam. nu e numai cea mai timpurie dar multa vreme e si singura avand pe deplin monopolul fiind singurul factor de socializare a copilului din perioada prescolara

Alte referate despre: tema familiei in mara si tren de placere, familia mea, tema familia in romanul mara

Familia si dreptul roman

Din cele mai vechi timpuri familia era baza tuturor relaţiilor sociale şi personale în Roma Antică ajungând să influenţeze activităţile publice şi politice.
Romanii aveau valori morale tipice unei societăţi agrare conservatoare cu puternice legături familiale. Ei munceau din greu, se bazau pe propriile puteri, fiind foarte precauţi, asumându-şi responsabilităţile şi împotrivindu-se inamicilor.
Preţuiau virtuozitatea, curajul fizic şi moral potrivit unui bărbat (vir). Stress-ul asupra responsabilităţilor familiale era evident datorită ideii de pietas, credinta prin care toate familiile romane datorau loialitate autorităţii familiei si zeilor. La fel, fides (buna credinta), crea din cuvântul unui roman jurământul său- atât în viaţa publică cât şi în cea particulară.
Familia romană reflecta natura patriarhală a statului roman prin dreptul de viaţă şi de moarte pe care-l avea tatăl (paterfamilias) ...

Alte referate despre: familia si dreptul in imperiul roman, familia in dreptul roman, familia in dreptul musulman

Impozite pe profit sau Impozite pe venitul capitalului - Avutia natiunilor de Adam Smith

In toate tarile a existat grija de a se evita cercetarile severe in ceea ce priveste situatia materiala a particularilor. In Hamburg – exemplifica Smith – fiecare locuitor este obligat sa plateasca statului un anumit procent din tot ceea ce poseda si, dat fiind ca averea populatiei din Hamburg consta mai ales in capital, acest impozit poate fi considerat aplicat asupra capitalului. Fiecare se impune singur si, in prezenta functionarului public, depune in fiecare an o anumita suma de bani la tezaurul public, declarand sub juramant ca acea suma reprezinta 15% din tot ceea ce poseda el, fara a declara insa la cat se ridica averea sa si fara a fi supus vreunei cercetari in aceasta privinta.

Alte referate despre: impozitul pe profit in lucrarea avutia natiunilor de adam smith, impozit pe profit sau impozit pe venit micro, referat impozitul pe profit si impozitul pe venit

Comportament - Psihism - Comunicare

În acest sens se acceptã de cãtre diverşi specialişti ideea dupã care, capacitatea de a-şi formula şi transmite gândurile în termeni verbali, este definitorie pentru om. Mai mult decât orice deprindere ori abilitate, posibilitatea comunicãrii prin limbaj articulat reprezintã o trãsãturã universal şi specific umanã.

Alte referate despre: comportament psihism comunicare, comportamentul psihism comunicare, comportamentul si comunicarea asistentei medicale

Abandon maternal

Din 1989 si până în prezent, rata abandonului maternal nu a cunoscut o scădere, ci, dimpotrivă a crescut în ciuda liberalizării avortului şi a măsurilor luate de Guvernele care s-au succedat după Revoluţie.Fenomen cu cauze multiple , de o complexitate ce atinge punctele sensibile ale unei ţări care de-abia a aderat la Uniunea Europeană, abandonul maternal reclamă cu stringenţă măsuri de combatere şi prevenire.

Alte referate despre: abandonul maternal, abandon maternal, cauzele abandonului maternal

Profitul

Profitul, este in cel mai restrins sens, venitul pe care il obtin agentii economici, ca produs al utilizarii capitalului. in sensul cel mai larg, profitul este cistigul pe care-l obtin agentii economici, ca surplus peste costul de productie. De aici, rezulta ca profitul este avantajul realizat in forma baneasca dintr-o actiune, operatie sau activitate economica. Prin urmare orice agent economic nu poate progresa, nu se poate dezvolta daca nu obtine profit.

Privit ca diferenta intre pretul de vinzare si costul de productie profitul, mai precis profitul total are doua componente: profitul normal si profitul supranormal sau economic.Profitul normal reprezinta acea parte a profitului pe care o realizeaza si insuseste intreprinzatorul (agentul economic) in calitatea sa de proprietar al factorilor de productie. Ca venit al proprietarului care este si intreprinzator, profitul normal nu se include in costul de productie.

Alte referate despre: profitul, calculul impozitului pe profit, impozitul pe profit

Analiza corelatiei dintre cheltuielile medii cu procurarea marfurilor alimentare si venitul mediu

Veniturile oricarei gospodarii sunt fractionate pentru a satisface diferitele necesitati ale sale. Astfel, mai intai sunt avute in vedere necesitatile primare: hrana, imbracamintea si locuinta, pentru a se asigura intretinerea functiilor vitale, protectie si adapost pentru toti membrii acesteia. Este evident faptul ca prima cheltuiala pe care o face orice gospodarie este cea cu alimentele, hrana reprezentand o conditie de prima importanta in asigurarea existentei omului.Din momentul in care venitul gospodariei trece peste un anumit prag, cheltuielile alimentare devin relativ stabile, fiind foarte putin legate de puterea de cumparare a acestuia. Acest fenomen reflecta, de fapt, legea lui Engel.

Alte referate despre: analiza corelatiilor dintre cheltuieli, analiza veniturilor si cheltuielilor, analiza ofertei de marfuri alimentare

Venitul, consumul, economiile si investitiile

Consumul (C) este acea parte a venitului (V) care se utilizeaza pentru procurarea bunurilor si serviciilor destinate satisfacerii nevoilor de consum ale oamenilor. Economiile (E) reprezinta partea ramasa din venit dupa acoperirea nevoilor de consum. Inclinatia medie spre consum (C) scoate in evidenta dependenta consumului de venit: V C c = Inclinatia medie spre economie (e) reprezinta raportul dintre economie si venitul total: V E e = e + c = 1 e = 1 - c; c = 1 - e

Alte referate despre: venitul consumul economiile si investitiile, venit consum economii, venit consum economie

Impozitul nerezidentilor in Romania

Referat despre Impozitul nerezidentilor in Romania
1. Prezentarea impozitului pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti. Impozitul pe venitul nerezidenţilor este o chestiune din ce în ce mai actuală, dată fiind noua conjunctură economică şi politică mondială, dar, mai ales, europeană, în care firmele străine doresc din ce în ce mai mult să investească în România. Prin aderarea României la Uniunea Europeană, volumul investiţiilor străine în România va creşte şi, implicit, vor creşte veniturile pe care le vor obţine nerezidenţii din activităţi desfăşurate în România, mai cu seamă, nerezidenţii din spaţiul economic european, cu consecinţa creşterii volumului de impozite încasate din acest sector, dar şi a gradului de certitudine al încasărilor. Şi aceasta, chiar în condiţiile în care se constată un tratament fiscal favorabil investitorilor din Uniunea Europeană, faţă de nerezidenţii din spaţiul extracomunitar.

Alte referate despre: impozit nerezidenti, impozit nerezidenti persoane fizice, impozitul nerezidentilor

Impozitele si taxele locale venituri proprii ale bugetelor locale

e) ca obligaţie generală şi impersonală, impozitul se stabileşte în mod autoritar, prin lege; Nu se cere consimţământul contribuabilului la instituirea impozitului, fiind suficientă votarea legii de către Parlament, caz în care, individualizarea obligaţiei în sarcina contribuabilului şi realizarea obligaţiei, în cadrul raportului juridic concret, se fac tot prin act de autoritate, prin act juridic unilateral, în regim de drept public.

Referitor la individualizarea, în sarcina contribuabililor a impozitului, subliniem ca trebuiesc îndeplinite următoarele cerinţe cumulative: impozitul să fie reglementat prin lege, iar legea bugetară anuală să autorizeze perceperea lui în exerciţiul bugetar respectiv. În caz contrar, operaţiunile de individualizare şi încasare sunt lovite de nulitate absolută, aplicându-se principiul „nullum impositum sine legae”.

Alte referate despre: impozitele si taxele locale - venituri proprii ale bugetelor locale, impozitele si taxele locale venituri proprii ale bugetelor locale, venituri proprii ale bugetului local

Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate

Calculul impozitului pe clădiri se face în mod diferenţiat pentru persoane fizice şi pentru persoane juridice. Pentru persoanele fizice,impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare la valoarea impozabilă a clădirii.

Alte referate despre: alte impozite taxe si varsaminte asimilate, cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilate, alte impozite taxe si varsaminte asimilate-atestat
Referate afisate : 17
Medie note: 8.41 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles