Impozite pe profit romania

Impozitul pe profit

Pentru scopul acestei publicatii, noul text este trecut in raster gri, iar textul sters din IAS 12 (revizuit 1996) este trecut in raster gri si taiat cu o linie. Sursa revizuirilor o constituie IAS 12 (revizuit 2000), cu exceptia cazului in care este specificat in notele de subsol IAS 40.Urmatoarele Interpretari SIC se refera la IAS 12:
SIC-21, Impozitul pe profit--Recuperarea activelor neamortizabile reevaluate; si

SIC-25, Impozitul pe profit - Modificari ale statutului fiscal al unei intreprinderi sau al actionarilor sai Standardul de fata ("IAS 12(revizuit)") inlocuieste IAS 12, Contabilitatea impozitului pe profit ("IAS 12 initial"). IAS 12 (revizuit) este in vigoare pentru perioadele contabile incepand de la 1 ianuarie 1998. Modificarile majore facute asupra versiunii initiale a IAS 12 sunt urmatoarele:

1. Versiunea initiala a IAS 12 solicita unei intreprinderi sa contabilizeze profitul amanat, utilizand fie metoda amanarii, fie metoda reportului variabil, care mai este cunoscuta ...

Nivel: Facultate
Dimensiune: 29kb
Downloads: 3
Materia: Economie

Impozitul pe profit

Cheltuieli nedeductibile: Chn = 25 + 1 = 3,5 milioane lei
Determinarea profitului impozabil:
Pimp = Pt – s + Chm = 325 – 20 + 3,5 = 308,5 milioane lei
Impozitul pe profit de plată:
Ip = 308,5 x 25 % = 77,125 milioane lei

Alte referate despre: calculul impozitului pe profit, impozitul pe profit, impozit pe profit

Metodologia de control pt impozite directe

Metodologia de control pt impozite directe
Profitul este o categorie economico-financiară specifică sistemului de piaţă fiind rezultatul obţinut în urma investirii unui capital.Impozitul pe profit este un venit datorat bugetului, fiind reglementat prin Legea nr.12 din ianuarie 1991, completată de reglementările ulterioare.

Alte referate despre: metodologia de control pt impozite directe62ae6 doc, control fiscal privind impozitele directe, controlul fiscal al impozitelor directe

Contabilitatea cheltuielilor

POTRIVIT LEGII CONTABILITATII, CHELTUIELILE SE URMARESC PE FELURI DE CHELTUIELI (DUPA NATURA LOR), CARE SE GRUPEAZA IN CHELTUIELI DE EXPLOATARE, CHELTUIELI FINANCIARE, CHELTUIELI EXCEPTIONALE, CHELTUIELI CU AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE, CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT.
IN CADRUL CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE SE CUPRIND: CHELTUIELILE PRIVIND CONSUMURILE DE MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE, COMBUSTIBIL, AMBALAJE, PIESE DE SCHIMB, SEMINTE SI MATERIALE DE PLANTAT, FURAJE SI ALTE MATERIALE CONSUMABILE; UZURA OBIECTELOR DE INVENTAR; COSTUL DE ACHIZITIE AL MATERIARELOR NESTOCATE, TRECUTE DIRECT ASUPRA CHELTUIELILOR; COSTUL DE ACHIZITIE ALENERGIEI SI APEI CONSUMATE; COSTUL DE ACHIZITIE AL ANIMALELORSI PASARILOR; COSTUL MARFURILOR VANDUTE; CHELTUIELILE CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI (INTRTINERE SI REPARATII; CHIRII; CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE; TRNSPORTUL DE BUNURI SI PERSOANE; DEPLASARII, POSTA SI TAXE DE TELECOMUNICATII; SERVICII BANCARE SI ALTELE), CHELTUIELI ...

Alte referate despre: contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea cheltuielilor si veniturilor, contabilitatea cheltuielilor de exploatare

Impozite directe, generalitati si cota de 16 l

Pentru veniturile obtinute din inchirierea, subinchirierea si din
constituirea dreptului de uzufruct, impozitul se calculeaza prin
aplicarea unei cote de 15% asupra venitului anual impozabil, care se
obtine prin deducerea din veniturile incasate la nivelul unui an a
impozitului pe cladiri, a primelor de asigurare platite si a
impzitului pe teren aferente spatiului inchiriat. Daca este vorba de
inchirierea sau subinchirierea de camere mobilate, se mai deduce si o
cota forfetara de cheltuieli de 20% din venitul rezultat in urma
scaderii impozitelor si a primelor de asigurare mentionate.

Alte referate despre: cota impozitelor directe in rm, cotele impozitelor directe in rm, cote de impozitare a impozitelor directe

Impozite - prezentare generala

Impozite - prezentare generala
Impozitele indirecte se pot grupa in: taxe de consumatie, monopoluri fiscale, taxe vamale si alte taxe. 4.Dupa scupul urmarit, impozitele se grupeaza in impozite financiare si impozite de ordine.Primele se instituie in scopul realizarii de venituri pentru stat, cele din urma vizeaza limitarea unei actiuni, atingerea unui tel avind caracter nefiscal. 5.Dupa frecventa cu care se realizeaza, impozitele pot fi permanente, adica atribuirea si perceperea lor prezinta o anumita regularitate si incidentale-adica se instituie si se incaseaza o singura data.

Alte referate despre: impozitul pe venit, impozite si taxe locale, impozite directe

Profitul

El poate inchiria echipamente de productie pentru un an unor terti de la care poate primi o chirie de 80.000.000 u.m., sau se poate folosi de echipamente de productie pe timp de un an, inchiriate de la terti, pentru care plateste o chirie de 80.000.000 u.m. |inind seama de cele trei ipostaze prezentate mai sus, rezulta ca cele 80.000.000 u.m. reprezinta profit normal, in timp ce 100.000.000 u.m. constituie profitul total, din care 20.000.000 u.m. este profit economic, adica 80.000.000 u.m. profit normal si 20.000.000 u.m. profit economic.

Alte referate despre: profitul, profit, calcul impozit pe profit

Taxele si impozitele indirecte din Romania

Taxele si impozitele indirecte din Romania
Dacă la acestea adăugam comoditatea şi costul relativ redus al perceperii taxelor de consumaţie şi a altor impozite indirecte, găsim explicaţia la preferinţa acestor ţări pentru impozitele indirecte. Totodată, sistemul impunerii consumului de bunuri şi servicii corespunde atât unor interese interne, cît şi celor ale firmelor străine, care şi-au construit unităţi de producţie ori de comercializare pe teritoriile ţărilor în curs de dezvoltare.

Alte referate despre: taxe si impozite indirecte, taxe si impozite indirecte in romania, taxe vamale impozite indirecte

Impozitele indirecte

Cota impozitului sau cota de impunere reprezinta impozitul aferent unei unitati de impunere.Asieta (modul de asezare al impozitului) reprezinta totalitatea masurilor care se iau de organele fiscale in legatura cu fiecare subiect impozabil, pentru identificarea obiectului impozabil, stabilirea marimii materiei imozabile si determinarea impozitului datorat statului.Termenul de plata indica data pana la care impozitul trebuie achitat statului.

Alte referate despre: impozite indirecte, impozitele indirecte, impozite indirecte referat

Impozite

- Ordinul Ministrului Justitiei pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, publicat în Monitorul Oficial nr.381/11.08.1999,

Alte referate despre: impozitul pe profit referat, impozite, impozitele directe

Posibilitati de perfectionare a impozitului pe venitul global

Posibilitati de perfectionare a impozitului pe venitul global
Regimul fiscal de impunere a veniturilor persoanelor fizice. Impozitul pe venit a fost introdus pentru prima dată în Marea Britanie, spre sfârşitul secolului al XVIII-lea. În preajma primului război mondial au mai introdus acest impozit şi alte ţări cum ar fi: SUA, Japonia, Germania, Franţa, Olanda, Belgia.
Posibilitati de perfectionare a impozitului pe venitul global

Alte referate despre: posibilitati de perfectionare a impozitului pe venitul global, posibilitati de perfectionare a impozitului pe venit global, posibilitatea de perfectionare a impozitului pe venit

Impozitele directe

Cu deosebire in primele decenii ale
secolului al20lea, in locul impozitelor asezate pe obiecte materiale
au pe diferite activitati,cum sunt cele comerciale si industriale,deci
al impozitelor de tip real,si-au facut aparitia impozitele stabilite
pe diferite venituri( salarii,profit,renturi) sau pe avere( mobiliara
sau imobiliara), adica impozitele de tip personal,care au condos la
extinderea impunerii prin aducerea printer platitorii de impozite si a
marii mase a muncitorilor si functionarilor.

Alte referate despre: impozite directe si indirecte, impozitele directe si indirecte, referat impozite directe

Impozite si taxe

Autoritate abslitata cu instituirea de impozite este statul, dreptu acestuia de a introduce impozite exercitandu-se, de cele mai multe ori, prin intermediul organelor centrale, Parlamentul, iar uneori si prin organele administratiei centrale de stat locale . Parlamentul se pronunta in legatura cu introducerea impozitelor de inportanta generala, iar organele de stat locale pot introduce anumite impozite in favoarea unitatilor administrativ locale .

Alte referate despre: referat impozite si taxe locale, impozite si taxe locale referat cu bibliografie, impozite si taxe locale referat

Rolul si functiile impozitelor

Pe masura ce organizarea statala se dezvolta, aceasta este insotita de impozitul permanent perceput pe cale de autoritate. Treptat el incepe sa fie reformat de conducatorii de state, iar el insusi, la randul sau, sta la baza reformelor la care statul a fost supus de-a lungul timpului.

Alte referate despre: functiile impozitului, functiile impozitului pe profit, functiile impozitelor si taxelor

Fundamentarea teoretica a impozitelor

Prelevarile cu titlu de impozit sunt nerestituibile, astfel ca niciunul dintre contribuabili nu poate pretinde o plata directa din partea statului, pe baza impozitelor suportate. Prin aceasta, impozitele se deosebesc fata de imprumuturile publice care sunt purtatoare de dobanzi (si alte avantaje) si rambursabile (amortizabile).

Alte referate despre: fundamentele teoretice ale managementului, fundamentarea teoretica a procesului de integrare economica, prezentarea teoretica a impozitului pe profitul societatilor referat

Impozitul pe cladiri

In cazul unui apartament situat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si de 8 apartamente, coeficientul de corectie din zona respectiva, se reduce cu 0,10. Valoarea impozabila a cladirii, determinata luand in calcul elementele de mai sus, se reduce in functie de anul in care a fost terminata cladirea, dupa cum urmeaza:

Alte referate despre: impozitul pe cladiri, impozitul pe cladiri referat, referat impozitul pe cladiri

Impozitele

Impozitul este o plată obligatorie cu titlu gratuit, care nu ţine de efectuarea unor acţiuni determinate şi concrete de către organul împuternicit sau de către persoana cu funcţii de răspundere a acestuia pentru sau în raport cu contribuabilul care a achitat această plată.

Alte referate despre: impozitul pe salarii, impozit pe venit, impozitele

Impozitele si taxele publice, raportul juridic obligational fiscal

-principiul eficienţei/randamentului fiscalităţii - solicită minimizarea costurilor pentru aparatul fiscal public, inclusiv pentru contribuabil;
-principiul colaborării între organele fiscale şi contribuabil în vederea eliminării conflictelor de natură fiscală. Procesul de colaborare se poate extinde pe cele trei faze ale stingerii obligaţiilor fiscale:
-faza proiectivă – constatarea obligaţiei de plată
-faza executivă- urmărirea excutării obligatoriilor anuale, semestriale, etc.
-faza controlului achitării integrale a impozitelor şi taxelor datorate.

Alte referate despre: raportul juridic obligational impozite si taxe referat, raportul juridic obligational, continutul raportului juridic procedural fiscal

Impozite pe profit sau impozite pe venitul capitalului

2.Impozitul pe care fiecare persoana este obligata sa il plateasca trebuie sa fie bine precizat si nu arbitrar. Epoca (adica termenul) de plata, modalitatea si suma de plata trebuie sa fie clare si evidente, atat pentru contribuabili, cat si pentru orice alta persoana.
3.Orice impozit trebuie sa fie perceput la timpul si modul care reies a fi cele mai convenabile pentru contribuabil ca sa-l plateasca.
4.Orice impozit trebuie sa fie astfel conceput incat sa scoata si sa “instraineze din buzunarele” populatiei cat mai putin posibil, peste atat cat poate aduce in tezaurul public al statului.

Alte referate despre: impozit pe profit sau impozit pe venit micro, impozit pe profit sau impozit pe venit, referat impozitul pe profit si impozitul pe venit
Referate afisate : 19
Medie note: 8.38 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Filmele zilei
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10 Bacalaureat 2018 Vezi subiectele examenului de Bacalaureat din 2018 Evaluare Nationala 2018 Ultimele informatii despre evaluare nationala
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Acest site foloseste cookies: Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii aici OK