Impozitul pe profit

Impozitul pe profit

In octombrie 1996, Consiliul a aprobat un Standard revizuit, IAS 12 (revizuit 1996), Impozitul pe profit, care inlocuia IAS 12 (reformulat 1994), Contabilitatea impozitului pe profit. Standardul revizuit a intrat in vigoare pentru situatiile financiare aferente perioadelor incepand de la 1 ianuarie 1998. In mai 1999, IAS 10 (revizuit 1999), Evenimente ulterioare datei bilantului a modificat paragraful 88. Texul modificat a intrat in vigoare pentru situatiile financiare aferente perioadelor cu incepere de la 1 ianuarie 2000.

Nivel: Facultate
Dimensiune: 29kb
Downloads: 3
Materia: Economie

Impozitul pe profit

Din tabel rezultă că atât la finele lunii, cât şi la finele trimestrului, impozitul pe profit însumat este egal cu profitul impozitar lunar, cumulat de la începutul anului înmulţit cu cota de 25%, dacă în cursul anului nu s-au realizat pierderi.

Alte referate despre: calculul impozitului pe profit, impozitul pe profit, impozit pe profit

Metodologia de control pt impozite directe

Metodologia de control pt impozite directe Profitul impozabil se determină ca diferenţă între veniturile totale încasate din activitatea de bază precum şi din alte activităţi şi cheltuieli totale, corespunzătoare activităţii desfăşurate . În cadrul acestor venituri şi cheltuieli se va verifica: dacă au fost înregistrate toate veniturile aferente perioadei corespunzătoare activităţii desfăşurate; dacă cheltuielile care s-au scăzut din venituri în vederea determinării profitului impozabil au fost următoarele: cheltuieli aferente activităţii desfăşurate corespunzător veniturilor încasate; taxa pentru folosirea terenurilor; taxa asupra mijloacelor de transport cu acţiune mecanică şi pe apă, înmatriculate potrivit legii; Metodologia de control pt impozite directe Cheltuieli cu pregătirea şi perfecţionarea profesională; sume plătite pentru contractele de cercetare ce au ca obiect programe prioritare de interes naţional, fundamentarea strategiilor ...

Alte referate despre: metodologia de control pt impozite directe62ae6 doc, control fiscal privind impozitele directe, controlul fiscal al impozitelor directe

Contabilitatea cheltuielilor

Contabilitatea cheltuielilor si a veniturilor

Potrivit legii contabilitatii, cheltuielile se urmaresc pe feluri de cheltuieli (dupa natura lor), care se grupeaza in cheltuieli de exploatare, cheltuieli financiare, cheltuieli exceptionale, cheltuieli cu amortizarile si provizioanele, cheltuieli cu impozitul pe profit.

Alte referate despre: contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea cheltuielilor si veniturilor, contabilitatea cheltuielilor de exploatare

Impozite - prezentare generala

Impozite - prezentare generala
Data fiind diversitatea formelor pe care le-au imbracat si le imbraca impozitele in diferite state ,acestea se pot grupa dupa diferite criterii: 1.Dupa forma in care se percep, se disting impozite in natura si impozite in bani .Impozitele in natura ,caracteristice orinduirilor trecute ,imbracau forma prestatiilor sau darilor in natura.Impozitele in bani se intilnesc in mod frecvent.

Alte referate despre: impozitul pe venit, impozite si taxe locale, impozite directe

Profitul

Privit ca diferenta intre pretul de vinzare si costul de productie profitul, mai precis profitul total are doua componente: profitul normal si profitul supranormal sau economic. Profitul Profitul normal reprezinta acea parte a profitului pe care o realizeaza si insuseste intreprinzatorul (agentul economic) in calitatea sa de proprietar al factorilor de productie. Ca venit al proprietarului care este si intreprinzator, profitul normal nu se include in costul de productie. Acesta corespunde venitului care ar reveni intreprinzatorului daca el ar inchiria capitalul sau altui intreprinzator, sau daca ar lucra ca salariat la acesta. Prin urmare, profitul normal reprezinta minimum de profit pe care o firma trebuie sa-l obtina pentru a functiona in continuare. in acest caz, nielul venitului total incasat se identifica cu cel al costurilor de oportunitate, ceea ce inseamna ca pe baza incasarilor ...

Alte referate despre: profitul, profit, calcul impozit pe profit

Impozit pe venit global

Baza de calcul
Impozit pe venit global
Baza de calcul a impozitului pe profit este profitul impozabil , adica:
= profitul contabil(venituri –cheltuieli) - deduceri + cheltuieli nedeductibile .

Alte referate despre: impozitul pe venitul global, impozit pe venit global, impozitul pe venit global

Taxele si impozitele indirecte din Romania

Taxele si impozitele indirecte din Romania
Dacă la acestea adăugam comoditatea şi costul relativ redus al perceperii taxelor de consumaţie şi a altor impozite indirecte, găsim explicaţia la preferinţa acestor ţări pentru impozitele indirecte. Totodată, sistemul impunerii consumului de bunuri şi servicii corespunde atât unor interese interne, cît şi celor ale firmelor străine, care şi-au construit unităţi de producţie ori de comercializare pe teritoriile ţărilor în curs de dezvoltare.

Alte referate despre: taxe si impozite indirecte, taxe si impozite indirecte in romania, taxe vamale impozite indirecte

Reforma impozitelor directe

Reforma impozitelor directe
În ceea ce priveşte structura veniturilor fiscale, există deosebiri importante de la un grup de ţări la altul şi de la o ţară la alta. Astfel, în ţările dezvoltate impozitele directe procură 2/3 din veniturile fiscale iar cele indirecte-1/3; la ţările în curs de dezvoltare proporţiile sunt răsturnate: impozitele directe asigură 37% din total, iar cele indirecte 63%. Evident cu cât o economie este mai dezvoltată şi mai diversificată, veniturile mai structurate şi mai diferenţiate, iar agenţii economici mai bine organizaţi, cu atât sunt condiţii mai bune pentru utilizarea impozitelor directe. Invers, într-o ţară cu o economie slab dezvoltată, cu o structură de ramură restrânsa, cu unităţi de producţie mici şi slab organizate, cu o populaţie în care majoritatea locuitorilor realizează venituri ...

Alte referate despre: reforma impozitelor directe, impozitele directe, impozite directe si indirecte

Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate

Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate
Impozitul pe dividende este un impozit aplicat asupra veniturilor sub formă de dividende acordate acţionarilor sau asociaţilor. Noţiunea de dividend implică orice distribuire, în bani sau în natură, în favoarea acţionarilor sau asociaţilor, din profitul stabilit pe baza bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere. Distribuirea se face proporţional cu cota de participare la capitalul social. Obligativitatea calculării, reţinerii şi vărsării impozitului pe dividende revine persoanelor juridice o dată cu plata dividendelor către acţionari sau asociaţi, conform art.67 alin.(1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, modificată şi completată cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.138/2004.

Alte referate despre: alte impozite taxe si varsaminte asimilate, cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilate, alte impozite taxe si varsaminte asimilate-atestat

Impozite directe

Asieta (modul de asezare al impozitului) reprezinta totalitatea masurilor care se iau de organele fiscale in legatura cu fiecare subiect impozabil, pentru identificarea obiectului impozabil, stabilirea marimii materiei imozabile si determinarea impozitului datorat statului. Termenul de plata indica data pana la care impozitul trebuie achitat statului.

Alte referate despre: impozitele directe si indirecte, referat impozite directe, impozite directe referat

Impozite

TAXE SANITAR VETERINARE
-Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.42/1999 pentru completarea Legii sanitar -veterinare nr.60/1974 (publicata in Monitorul oficial nr.151/13 aprilie 1999), aprobata prin Legea nr.62/2000 (publicata in Monitorul Oficial nr.185/28 aprilie 2000) , modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.90/2000, publicata in Monitorul Oficial nr.310/5 iulie 2000;

Alte referate despre: impozite indirecte, impozitul pe profit referat, impozite

Impozitele directe

Prin urmare, impozitele directe fiind nominative si avand un cuantum
si termene de plata précis stabilite, iar acestea sunt aduse din timp
la cunostinta platitorilor, sunt mai echitabile si deci mai de
preferat decat impozitele indirecte,deoarece la acestea din urma
consumatorii diferitelor marfuri si servicii nu stiu cu anticipatie
cand si mai ales cat vor plati statului, sub forma taxelor de
consumatie si a altor impozite indirecte.

Alte referate despre: impozitele directe in romania, impozitele directe referat, impozite directe in romania

Impozite indirecte, caracterizare generala

Toate impozitele directe si indirecte contribuie la scaderea nivelului de trai al populatiei, dar in mod diferit. Astfel, in timp ce impozitele directe duc la scaderea veniturilor nominale ale diferitelor categorii sociale, impozitele indirecte micsoreaza, in schimb, puterea de cumparare.In tarile dezvoltate, de regula, aportul impozitelor indirecte la formarea veniturilor fiscale ale statului este mai mic decat al impozitelor directe.

Alte referate despre: impozitele indirecte, impozite indirecte referat, structura veniturilor din impozitele indirecte in bugetele tarilor ue

Impozite si taxe

Fiecarui moment de dezvoltare al societatii ii carespunde unui anumit nivel al impozitelor, nivel care se schimba pe masura acestei dezvoltari .Specific evolutiei impozitelor in perioada postbelica este tendinta cresterii lor in marime absoluta si relativa. Sporirea volumului impozitelor s-a realizat prin cresterea numarului platilor, cresterea volumului materiei impozabile, precum si prin majorarea cotelor de impunere . Astfel, in tarile dezvoltate, impozitele si taxele procura intre opt si noua zecimi din totalul resurselor financiare ale statului .

Alte referate despre: referat impozite si taxe locale, impozite si taxe locale referat cu bibliografie, impozite si taxe locale referat

Rolul si functiile impozitelor

Impozitele, ca procedeu financiar principal de mobilizare a fondurilor banesti necesare statului, au aparut si sunt cunoscute din antichitate, evoluand in forme multiple in toate perioadele istorice, pastrandu-si importanta pana in zilele noastre. Evolutia istorica a fost insotita, indeosebi in perioada contemporana, de caracterizari si teorii doctrinare care justifica necesitatea si rolul impozitelor precum si de principii privind asezarea si incasarea acestora.

Alte referate despre: functiile impozitului, functiile impozitului pe profit, functiile impozitelor si taxelor

Fundamentarea teoretica a impozitelor

Continutul si rolul impozitelor in economie
Impozitul este o categorie financiara, cu character istoric, a carui aparitie este legata de existenta statului si a banilor.Conceptiile vizand necesitatea si rolul impozitelor se intemeiaza pe teoriile despre stat si criteriile ce trebuie luate in considerare pentru dimensionarea sarcinilor fiscale. Astfel, teoriile despre stat invedereaza ca statul este fie rezultatul unui contract social intervenit intre indivizi, fie un produs al solidaritatii sociale si nationale a indivizilor.

Alte referate despre: fundamentele teoretice ale managementului, fundamentarea teoretica a procesului de integrare economica, prezentarea teoretica a impozitului pe profitul societatilor referat

Impozitul pe cladiri

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pe intregul an de catre un contribuabil, persoana fizica, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti; pentru anul 2011 bonificatia este de 10% stabilita prin H.C.G.M.B. nr.340-17.12.2010.Prin plata cu anticipatie se intelege stingerea obligatiei de plata a impozitului pe cladiri datorat aceluiasi buget local in anul fiscal 2011 pana la 31 martie 2011.

Alte referate despre: impozitul pe cladiri, impozitul pe cladiri referat, referat impozitul pe cladiri

Impozitele

Rolul impozitelor se manifestă pe plan financiar, economic şi social.
Rolul cel mai important al impozitelor se manifestă pe plan financiar deoarece acestea constituie sursa principală de formare a resurselor finanţelor publice.

Alte referate despre: impozitul pe salarii, impozit pe venit, impozitele
Referate afisate : 19
Medie note: 8.48 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Materiale educative Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles