Inventarierea patrimoniului referat

Inventarierea patrimoniului

Necesitatea inventarierii patrimoniului unitatilor se explica prin importanta deosebita pe care o prezinta pentru activitatea practica a acestora.In primul rand, ea constituie baza de pornire pentru deschiderea si organizarea evidentei operative si contabile la unitatile patrimoniale nou infiintate, iar in al doilea rand, in decursul exercitiului, ea este determinata de faptul ca intre datele contabilitatii si realitatea de pe teren pot sa apara anumite diferente,

in plus sau in minus, chiar si in conditiile unei bune organizari a evidentei operative si contabile, datorita mai multor cauze dintre care mentionam: modificari intervenite la elementele patrimoniale ale unitatii, fie ca urmare a unor cauze naturale (cum sunt: uscarea, evaporarea, scaderea in greutate etc.), fie datorita unor cauze subiective (ca de exemplu: masurari inexacte; sustrageri de mijloace economice); neintocmirea sau intocmirea defectuoasa a unor documente; neinregistrarea sau inregistrarea gresita in conturi ...

Nivel: Liceu
Dimensiune: 27kb
Downloads: 2
Materia: Contabilitate

Proceduri privind inventarierea

g) in cazul in care gestionarul nu s-a prezentat la data si ora fixate pentru inceperea operatiunilor de inventariere, comisia de inventariere sigileaza gestiunea si comunica aceasta comisiei centrale sau administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii, conform procedurilor proprii privind inventarierea. Aceste persoane au obligatia sa il incunostinteze imediat, in scris, pe gestionar despre reprogramarea inventarierii ce trebuie sa se efectueze, indicand locul, ziua si ora fixate pentru inceperea operatiunilor de inventariere.

Daca gestionarul nu se prezinta nici de aceasta data la locul, data si ora fixate, inventarierea se efectueaza de catre comisia de inventariere in prezenta reprezentantului sau legal sau a altei persoane, numita prin decizie scrisa, care sa il reprezinte pe gestionar.

Alte referate despre: proceduri privind produsele deteriorate, procedura privind intocmirea pontajelor, aspecte generale privind inventarierea

Control financiar al afacerilor

In functie de natura si complexitatea activitatilor, unitatile patrimoniale au obligatia sa asigure:Stabilirea perioadelor, organizarea si numirea persoanelor imputernicite sa efectueze inventarierea;Pregatirea conditiilor necesare inventarierii;Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor aferente exercitiului financiar;Efectuarea faptica a inventarierii;Determinarea rezultatelor inventarierii si valorificarea acestora.

Alte referate despre: controlul financiar al afacerilor atestat, control financiar, controlul financiar preventiv

Continutul si modul de intocmire a bilantului contabil

Metodele si tehnicile specifice contabilitatii confera bilantului atributiile unui calcul temeinic bazat pe cunoasterea realitatii, o baza de referinta cu caracter social, general valabil.Prin structura sa si prin modul de grupare a indicatorilor, Bilantul contabil ofera posibilitata aprecierii situatiei financiare a intreprinderii si trebuie sa raspunda necesitatilor de informare ale utilizatorilor, furnizind, totodata, datele necesare elaborarii prognozelor. Modul de intocmire a bilantului, structura si caracterul sau informativ sunt strins legate de principiile gestiunii patrimoniale.

Alte referate despre: continutul si modul de intocmire si prezentare a bilantului contabil, modul de intocmire a bilantului, modul de intocmire al bilantului

Inventarea pietelor capitaliste si a statelor-natiune

Statul-natiune in esenta reprezinta o noua identitate colectiva pentru membrii comunitatii. El se confrunta totusi cu opozitia interna fata de comertul liber, si astfel nu trebuie numai sa reduca aceasta opozitie, ci si sa obtina sustinerea membrilor societatii.Unul din scopurile statului-natiune era restrangerea zonelor cu diversitate culturala, pentru a putea conduce la creerea de piete nationale unitare si eficiente. Pentru a avea succes in activitatea propusa, statul-natiune a adoptat o succesiune de procese rationale de organizare a activitatilor care urmau sa fie implementate pe zone intinse (unul din aceste procese a fost reprezentat de instituirea unui program educational care sa asigure folosirea unei singure limbi de comunicare).

Alte referate despre: statul natiune, stat natiune, efectele globalizarii asupra statului natiune

Contabilitatea decontarilor

Evidenţa operativă se înregistrează la locul şi în momentul în care se produc procesele ce se desfăşoară în cadrul unităţilor patrimoniale şi furnizează informaţiile necesare contabilităţii şi statisticii. Statistica realizează o informare postoperativă a rezultatelor activităţii de ansamblu a unităţilor patrimoniale, pe baza datelor furnizate de evidenţa operativă, contabilă sau culese direct. Contabilitatea furnizează cele mai multe şi importante informaţii ale activităţii manageriale şi constituie principalul instrument de cunoaştere, gestiune şi control al patrimoniului unităţii şi activităţii desfăşurate, ocupând locul central în cadrul evidenţei economice.

Alte referate despre: contabilitatea decontarilor cu personalul, contabilitatea decontarilor cu furnizorii, contabilitatea decontarilor

Regulamentul privind inventarierea

b) cel putin o data pe an, de regula, la sfirsitul anului, pe parcursul activitatii intreprinderii. Inventarierea anuala a elementelor patrimoniale se face, de regula, cu ocazia incheierii exercitiului financiar. La intreprinderile cu activitate complexa inventarierea poate fi efectuata si pina la data de 31 decembrie, cu conditia evaluarii corecte si reflectarii rezultatelor inventarierii in bilantul contabil intocmit pentru anul respectiv;

Alte referate despre: regulamentul privind examinarea studentilor, regulament privind circuitele functionale in spitale, studiul de caz privind inventarierea

Inventarierea

Inventariera
INVENTARIEREA reprezinta un ansamblu de oparatii prin care se constata axistenta elemantelor de activ si pasiv,cantitativ si valoric. Inventariere are ca scop prezentare unei imaginifidele,clare a existentei tuturor elementelor patrimoniale,a rezultatelor ecnomico financiare

Alte referate despre: proces verbal de inventariere, proces verbal inventariere, inventarierea

Metoda inventarului permanent

Este un cont de pasiv.In creditul contului 401 "furnizori" se inregistreaza :Valoarea la pret de cumparare sau prestabilit a marfurilor si ambalajelor achizitionate cu titlu oneros de la terti pe baza de factura, precum si diferentele de pret nefavorabile aferente, in cazul in care evidenta acestora se tine la preturi prestabilite

Alte referate despre: inventarul permanent si intermitent, inventarul permanent, atestat metoda inventarului permanent

Proces verbal de inventariere

Nume: ……………………... Semnatura: ________________
Nume: ……………………… Semnatura: ________________
Nume: …………………….... Semnatura: ________________

Alte referate despre: model proces verbal de inventariere, proces verbal de inventariere 2010, proces verbal de inventariere a patrimoniului

Drepturile creditorului asupra patrimoniului debitorului

Folosirea termenului de gaj in textul francez si in doctrina nu este corecta, deoarece favorizeaza unele confuzii. In adevar, nu este vorba nici de gajul (sau amanetul) reglementat la art. 1685 C. civ. Roma (art. 2073 C.civ. francez) care priveste un drept real de garantie asupra unui bun mobil, ci de dreptul creditorilor chirografari, fara vreo preferinta intre ei, asupra intregului patrimoniu al debitorilor acestora.

Alte referate despre: drepturile creditorului asupra patrimoniului debitorului, drepturile creditorilor asupra patrimoniului debitorului, dreptul creditorilor asupra patrimoniului debitorilor

Protejarea patrimoniului national cultural

Arhivele Statului Covasna detin - ca si celelalte unitati similare din sistemul Arhivelor Nationale - documente - si inca in numar considerabil - care prin vechime si importanta informativa apartin in mod categoric patrimoniului national cultural.Acest tezaur inmagazineaza date de prima valoare despre evolutia istorica a zonei sud-est transilvane, evolutie ce fireste comporta anume particularitati. Acestea in linii mari se refera la istoria a doua comunitati etnice, fiecare cu limba si credinta specifica, comunitati care vietuiesc alaturi dintr-un moment istoric, dupa colonizarea secuilor in sec. XIII.

Alte referate despre: patrimoniul national cultural, patrimoniul national cultural referat, patrimoniul national cultural-referat

Patrimoniul

Activul, prin compozitia sa, trebuie sa reflecte gruparea bunurilor ca obiecte de drepturi si obligatii in bunuri reale si creante.Pasivul, prin compozitia sa, trebuie sa evidentieze separat capitalul propriu si datoriile.

Alte referate despre: patrimoniul, patrimoniul national referat, patrimoniul unitatii

Patrimoniul turistic al statiunii Lacu Rosu

Statiunea Lacu Rosu, componenta a orasului Gheorghieni, este situata pe Valea Bicazului, intre Lacu Rosu si Cheile Bicazului. Uramarind configuratia terenului, statiunea este dispusa intr-un amfitetru, de la 980m la 1000-1100 m altitudine,pe versantii Muntilor Suhardul Mare (1504 m) si Suhardul Mic (1362m) catre N-NV si Muntele Ghilcos (1407 m), spre SE , unitati montane apartinatoare Masivului Hasmas.

Alte referate despre: statiunea lacu rosu, analiza swot a statiunii lacu rosu, statiune lacu rosu

Procedura falimentului

Această procedură se declanşează pe baza unei cereri introduse la tribunal competent de către debitor, de creditori sau de camera de comerţ şi industrie teritorială.
A. CEREREA DEBITORULUI:
Debitorul, văzând că nu-şi mai poate onora plata datoriilor comerciale ajunse la scadenţă, va putea cere tribunalului declanşarea procedurii. Cererea lui trebuie însoţită de o declaraţie prin care îşi arată intenţia de a-şi reorganiza activitatea sau de a lichida patrimoniul său. Tribunalul nu va primi cererea debitorului dacă în ultimii 5 ani precedenţi, el a mai făcut o astfel de cerere sau a fost obiectul unei asemenea cereri introdusă de creditori.
Cererea pentru începerea procedurii este făcută de debitorul care nu mai poate face faţă datoriilor sale exigibile cu sumele de bani disponibile. Deci, pentru a putea cere tribunalului începerea procedurii, debitorul trebuie să fi încetat plata datoriilor comerciale exigibile şi să aibă calitatea de comerciant. ...

Alte referate despre: procedura falimentului, procedura faliment, ce se intelege prin procedura falimentului

Tainuirea - lucrare de licenta

Se înţelege că din cuprinsul patrimoniului fac parte bunurile corporale şi incorporabile, bunurile consumptibile sau fungibile, mobile sau imobile, principale şi accesorii etc. Adică tot ce reprezintă puteri, facultăţi, aptitudini ale subiectului privite din punct de vedere al valorii lor economice şi a raporturilor care se nasc prin exercitarea acestor puteri, facultăţi, aptitudini.

Alte referate despre: cauta o lucrare de licenta, lucrare de licenta contabilitate, introducere lucrare de licenta

Contractul de donatie

Daca incheierea contractului de donatie este insotita, precedata sau urmata de incheierea unui alt contract (cu participarea unei alte persoane, straine de donatie), trebuie sa se stabileasca corect ce se doneaza (quid donat), adica obiectul donatiei, pentru ca solutionarea problemelor de drept specifice contractului de donatie (capacitatea, revocarea, reductiu-nea etc.) sa nu se rasfranga asupra celuilalt contract cu privire la care reglementarile in materie de donatie nu sunt incidente.

Alte referate despre: contractul de donatie, caracterele juridice obiectul si efectele contractului de donatie, contract de donatie

Situatiile financiare ale institutiilor de credit

Prin REGLEMENTAREA CONTABILA ARMONIZATA CU DIRECTIVA COMUNITATILOR ECONOMICE EUROPENE NR. 86/635/CEE SI CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE CONTABILITATE APLICABILE INSTITUTIILOR DE CREDIT care face parte din Ordinul 1982/5/2001 din data de 08.01.2001, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 694 din 01/11/2001 se stabilesc principiile şi regulile contabile de bază, forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale, având ca scop general asimilarea deplină a Directivei nr. 86/635/CEE şi continuarea armonizării cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. Aceste reglementări privesc întocmirea, prezentarea, aprobarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale ale băncilor, persoane juridice române, sucursalelor din România ale băncilor străine şi ale organizaţiilor cooperatiste de credit, denumite în continuare "instituţii de credit".

Alte referate despre: situatiile financiare ale institutiilor de credit, situatii financiare ale institutiilor de credit, analiza financiara a institutiilor de credit
Referate afisate : 18
Medie note: 8.21 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Materiale educative Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles