Ipoteca

Ipoteca

Ipoteca este un drept real accesoriu care are ca obiect un bun imobil al debitorului sau al altei persoane, fără deposedare, care conferă creditorului ipotecar dreptul de a urmări imobilul în stăpânirea oricui s-ar afla şi de a fi plătit cu prioritate faţă de ceilalţi creditori din preţul acelui bun.Ipoteca este reglementată în art. 1746 – 1814 Cod civil.

Nivel: Facultate
Dimensiune: 15kb
Downloads: 14
Materia: Drept

Dreptul de proprietate

Posesia nu trebuie confundata cu detenţia. Esenţial, pentru posesie, este existenta elementului intenţional - ,,animus”-; adică stăpânesc un anumit lucru pentru mine (sunt proprietarul acestuia), spre deosebire de detenţie, numita si detenţie precara, unde lipseşte elementul intenţional, animus, fiind prezent numai elementul corpus, adică deţinerea materiala a lucrului; de exemplu, deţin un lucru proprietatea altuia, in numele acestuia, pentru ca aşa a dorit proprietarul cand mi-a lăsat lucrul in păstrare ori mi l-a închiriat etc.

Alte referate despre: dreptul de proprietate, dreptul la proprietate, dezmembramintele dreptului de proprietate

Ipoteca

- publicitatea consta in inscrierea ipotecii in cartea funciara de la judecatoria din raza teritoriala a caruia se afla situat imobilul, astfel: partile incheie un contract de ipoteca dupa care se prezinta cu acesta la notariat personal (sau prin mandatari cu procura speciala si autentica). Pe baza actelor autentificate, a unei cereri si a unei taxe de timbru judiciar judecatorul delegat cu tinerea cadastrului va dispune (binenteles, dupa verificarea actelor) prin incheiere inscrierea ipotecii in registrul de carte funciara.

Alte referate despre: ipoteca, ipoteca de rang 1, dreptul de ipoteca

Bunuri mobile si imobile

Intelesul notiunilor : lucru si bun. Se intelege prin lucru tot ceea ce se afla in natura, fiind perceptibil prin simturile noastre, avind deci o existenta materiala. Pentru ca un lucru sa devina bun in sens juridic este necesar ca acesta sa fie util omului, sa aiba o valoare economica si sa fie susceptibil de apropriere, sub forma unor drepturi ce intra in compunerea unui patrimoniu, fie a unei persoane fizice, fie a unei persoane juridice.

Alte referate despre: bunuri mobile si imobile, executarea silita a bunurilor mobile si imobile, bunurile mobile si imobile

Ipoteca

- conditii de publicitate:
- acestea nu tin de caracterul solemn al contractului de ipoteca, ci numai de asigurarea opozabilitatii si a rangului de preferinta ale ipotecii.
- publicitatea consta in inscrierea ipotecii in cartea funciara de la judecatoria din raza teritoriala a caruia se afla situat imobilul, astfel: partile incheie un contract de ipoteca dupa care se prezinta cu acesta la notariat personal (sau prin mandatari cu procura speciala si autentica). Pe baza actelor autentificate, a unei cereri si a unei taxe de timbru judiciar judecatorul delegat cu tinerea cadastrului va dispune (binenteles, dupa verificarea actelor) prin incheiere inscrierea ipotecii in registrul de carte funciara.

Alte referate despre: contractul de ipoteca, ipoteca de rang 1 definitie, ipoteca rang 1

Credit ipotecar pentru investitii imobiliare

Domeniile de studiu al operatiunilor de finantare a proprietatilor imobiliare il reprezinta cel al tranzactiilor privind asigurarea fondurilor necesare realizarii si utilizarii unor astfel de proprietati.
Finantarea implica folosirea unei game largi de metode si instrumente pentru asigurarea resurselor necesare proiectelor de investitii a proprietatilor imobiliare si apare ca indispensabila majoritatii celor care intentioneaza sa achizitioneze o astfel de proprietate.
Aceasta situatie apare deoarece, indiferent daca este vorba de o persoana fizica sau juridica, pentru asigurarea sumei necesare platii proprietatii, in cele mai multe cazuri va trebui sa imprumute o parte sau toate fondurile ce urmeaza a fi implicate.
De subliniat este faptul ca disponibilitatea si conditiile finantarii joaca un rol major in deciziile care afecteaza dezvoltarea, tranzactionarea si utilizarea proprietatilor imobiliare. Desi principiile finantarii implicate in cadrul proiectelor de investitii pentru proprietati ...

Alte referate despre: creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, credit ipotecar pentru investitii imobiliare, creditul ipotecar in investitii

Credit ipotecar

Situatii privind elementele patrimoniale cu care au fost garantate imprumuturile primite de la alti creditori;
•declaratie privind litigiile cu tertii, cu precizarea motivelor si stadiului acestora;

Alte referate despre: creditul ipotecar referat, creditul ipotecar, credit ipotecar referat

Riscurile activitatii bancare

Toate aceste tipuri de riscuri pot aparea si în cazul activitatii de
creditare. În plus, se poate aminti si despre riscul nerambursarii
creditului la scadenta.

Alte referate despre: riscurile activitatii bancare, riscurile specifice activitatii bancare, gestiunea riscurilor specifice activitatii bancare

Tipuri de garantii

Bunurile asupra cǎrora se poate constitui gaj fǎrǎ deposedare sunt urmǎtoarele:
- produsele solului prinse în rǎdǎcini sau deja culese,bunuri mobile de natura materiilor prime,materialelor,semifabricantelor,produse finite şi alte mǎrfuri,aflate în unitǎţile de producţie sau depozite,dacǎ pe toatǎ perioada creditǎrii se vor putea regǎsi în aceeaşi formǎ sau vor putea fi numǎrate sau mǎsurate;
- bunuri mobile de natura mijloacelor fixe existente în patrimoniul împrumutantului şi care vor putea fi admise în garanţie numai dacǎ sunt în stare de funcţionare şi gradul lor de uzurǎ nu depǎşeşte 50%.

B.Garanţiile personale
Garanţia personalǎ este angajamentul asumat de o persoanǎ fizicǎ sau juridicǎ de a onora obligaţia debitorului în cazul în care acesta nu o executǎ el însuşi. Garanţia personalǎ poartǎ denumirea de fidejusiune sau cauţiune.Ea poate fi acceptatǎ numai dupǎ ce este verificatǎ de specialistul bancar,care trebuie ...

Alte referate despre: tipuri de garantii, tipuri de garantii bancare, tipuri de garantii personale

Conceptul de credit si formele acestuia

Caracteristicile creditului
In amplitudinea sa, relatia de creditare evidentiaza un set de caracteristici, prin care I se delimiteaza sfera si se caracterizeaza continutul.
a) Subiectele relatiei de credit, creditorul si debitorul, acopera o mare diversitate in ceea ce priveste apartenenta la structurile social-economice, motivatia angajarii intr-un raport de credit si durata acestui angajament etc. Dupa natura participantilor la procesul de creditare, acestia pot fi grupati in trei categorii cu ampla cuprindere: intreprinderile, populatia, statul.
b) Promisiunea de rambursare, elemental essential al relatiei de credit, presupune riscuri care necesita, in consecinta, angajarea unor garantii.

Alte referate despre: conceptul de credit si formele creditului in economoa de piata, conceptul de credit si formele sale, conceptul de credit si formele creditului in economia de piata

Sistemul bancar

Alte institutii de credit specializate cum sunt Cooperativele de Credit si Casele Centrale, precum si institutiile emitente de moneda electronica.Organizatii cooperatiste de credit (cunsocute sub denumirea de cooperative de credit) sunt asociatii autonome si voluntare de persoane fizice (minimum 1.000) avand obiective comune economice, sociale si culturale, functionand pe principiul intrajutorarii membrilor cooperatori. Partile sociale sunt indivizibile si nu sunt titluri negociabile si nici titluri de datorie (nu se pot gaja).

Alte referate despre: management bancar, sistemul bancar, creditul bancar

Papusarii Marii Crize

Clinton, Bush si stanga americana sunt artizanii crahului planetar Aviditatea lor dupa voturile negrilor si hispanicilor a determinat dictatura SUA in sistemul bancar si prabusirea pietei.Pentru ca epicentrul crizei mondiale a fost pe Wall Street, toata lumea a acuzat "capitalismul salbatic". Rezolvarea crizei a fost gasita repede: interventia statului in economie, taxe mai mari , reglementari mai multe, capitalism mai putin. In realitate, nu capitalismul a generat criza, ci mai degraba lipsa acestuia.

Alte referate despre: criza economica, criza economica mondiala, criza financiara

Operatiunea de hedging - o modalitate de atenuare a efectelor crizei pe piata de capital

Bancile si-au vandut ipotecile cu grad mare de risc, prezentandu-le drept titluri numite obligatiuni de plata garantate (engl. Collateralized Debt Obligation).Fondurile de hedging specializate pe credite, actionau efectiv ca niste companii de asigurari fara licenta, colectand beneficii din CDO-uri si alte titluri pe care le asigurau.

Alte referate despre: operatiunea de hedging, referat operatiunile de hedging, operatiunile de hedging-referat

Studiu comparativ privind produsele oferite de institutiile de credit din Romania

Banca VOLSBANK
19. Conturi curente
20. Depozite, certificate de depozite
21. Electronic banking
22. Cecuri
23. Credite IMM
24. Creditare revolving
25. Scheme cadru finanţare
26. Finanţare comerţ exterior

Alte referate despre: studiu comparativ privind produsele oferite de institutiile de credit, studiu comparativ privind contul de profit si pierderi, studiu comparativ privind creditarea la doua banci

Banca Centrala a Elvetiei

Întrebarea e dacă Banca naţională nu a putut asigura o strategie care să ţină cont atât de problemele politice legale şi morale fără a ameninţa ţelurile monetare. În prima jumătate a războiului o reducere substanţială a achiziţionării aurului din Germania ar fi putut pune în pericol ţelurile urmărite de Banca naţională a Elveţiei. Din 1943, Banca Naţională a Elveţiei a fost asigurată cu întârzierea monetară care a putut limita operaţiunile cu banca Reichs fără a stârni importante riscuri monetare care să ia amploare având repercursiuni în desfăşurarea activităţii băncii. În Elveţia ratele de schimb valutar flexibile au câştigat o reputaţie proastă. După terminarea Războiului Banca Naţională a Elveţiei a încurajat întoarcerea la vechiul standard al aurului. Acest lucru a fost reuşit în 1924 deşi Legea Băncii Naţionale a fost adoptată la sfârşitul anilor 1920.

Alte referate despre: banca centrala a elvetiei concluzii, banca centrala a elvetiei, banca centrala a elvetiei referat

Credit Bancar

Operaiunile pasive : societ`ile bancare pot efectua operaiuni de
depozite la vedere ]i la termen [n cont, cu numerar ]i cu titluri
const@nd [n atragerea resurselor b`n`]ti de la perosane juridice ]i
fizice, [n vederea p`str`rii ]i fructific`rii lor. Atragerea acestor
resurse b`ne]ti au ca scop constituirea disponobilit`ilor necesare
pentru a efectua operaiuni active, de acordare de credite. Sursa
creditului ca operaiune activ` o constituie deci depozitele, acestea
fiind rezultatul operaiunilor pasive.Deosebirea esenial` [ntre
[mprumutul civil ]i creditul bancar const` [n aceea c` creditorul
civil [mprumut` prorpiul s`u capital, pe c@nd bancherul [mprumut`
banii altuia, pe care [i p`streaz` ]i [i fructific` cu mijloace
specifice.Depozitele pot fi purt`toare de dob@nd`. In rapot cu
termenul restituirii, depozitele numerar pot fi :

Alte referate despre: credit bancar, creditul bancar referat, credit bancar referat

Criza economico-financiara in Rusia

Aproape in orice domeniu al activitatii umane exista preocupari privind disfunctionalitatile care pot sa apara in interiorul lui si, de aceea, se studiaza cauzele, modul de aparitie si manifestari a acestora, consecintele lor. Crizele sunt astfel de disfunctionalitati. Economistii analizeaza criza dupa criterii specifice, atribuindu-i caracteristicile unor fenomene cu urmari nefaste pentru organizatii, institutii si grupuri sociale afectate: inflatia, somajul, stagnarea, recesiunea etc.

Alte referate despre: managementul in conditiile actualei crize economico-financiare, criza economico-financiara, criza economico-financiara contemporana

Piata financiara si mecanismul functionarii ei

Piata financiara este ansamblul contractelor de interval terminate intr-un cadru politic provocat intre posesori si utilizatorii de fonduri.Pe piata financiara procedeaza o serie de unitati cum sunt: bursele de pret, tranzitorii de bunuri imobiliare, bancile mercantile, casele de economii si credite, esenta de amplasari, anturaj de asigurari si casele de batrini.Pietele financiare pot fi interne, care sunt verificata de guvern si internationale, care nu sunt verificare.

Alte referate despre: piata financiara si mecanismul functionarii ei, piata financiara si mecanismul functionarii ei referat, piata financiara si mecanismul functionarii lui
Referate afisate : 18
Medie note: 8.39 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles