Izotopii

Izotopii

Cercetările asupra izotopilor au fost continuate de către mulţi oameni de ştiinţă, remarcabil ar fi fizicianul englez Francis William Aston; munca acestora în descoperirea şi studierea izotopilor a fost accelerată prin folosirea spectrografului.

Izotopii
Se ştie că majoritatea elementelor în stare naturală sunt alcătuite din doi izotopi. Printre excepţii întâlnim beriliul, aluminiul, fosforul şi sodiul. Masa atomică a unui element este media dintre masele atomice sau numerele de masă ale izotopilor. De exemplu clorul, cu masa atomică 35.457, este alcătuit din clor-35 şi clor-37, primul fiind întâlnit în proporţie de 76% iar cel de-al doilea în proporţie de 24%.

Toţi izotopii elementelor cu numărul atomic mai mare de 83 (după bismut în tabelul periodic) sunt radioactivi. De asemenea şi unii izotopi cu numărul atomic mai ...

Nivel: Liceu
Dimensiune: 66kb
Downloads: 4611
Materia: Chimie

Izotopii

Izotopii
Experimentele de mai târziu arată că neonul în stare naturală este alcătuit în proporţie de 90% din neon-20 (izotopul cu masa 20), 9.73% din neon-22 şi 0.27% din neon-21. Cercetările asupra izotopilor au fost continuate de către mulţi oameni de ştiinţă, remarcabil ar fi fizicianul englez Francis William Aston; munca acestora în descoperirea şi studierea izotopilor a fost accelerată prin folosirea spectrografului.

Alte referate despre: izotopi, izotopii, importanta izotopilor

Izotopii

Izotopii
Masele atomice ale izotopilor au valori numerice apropiate de numere intregi si anume sint fie putin mai mari fie putin mai mici decat un numar intreg.De acea se atribuie fiecarui izotop,un numar de masa notat cu A care este numarul intreg cel mai apropiat de masa sa atomica reala.
In timp ce prin spectrometria de masa se determina masa (si abundenta) fiecarui izotop component al unui element mixt,metoda chimica duce la valori medii ale maselor atomice.De mare importanta practica este faptul ca proportia (abundenta) izotopilor in elemente mixte din natura este aceasi (cu putine excepti).Asfel elementul clor cu masa atomica (egala cu echivalentul chimic) 35,453 este un amestec al izotopilor cu numarul de masa A 35 si 37 in proportie de de aproximativ 3 :1.Aceasi situatie se intilneste si la multe alte elemente.Aceasta este una din cauzele (dar nu singura) pentru care unele elemente nu au mase atomice egale cu numere intregi.

Alte referate despre: utilizarile izotopilor, izotopi radioactivi, izotopii hidrogenului

Izotopii

Izotopii
Se ştie că majoritatea elementelor în stare naturală sunt alcătuite din doi izotopi. Printre excepţii întâlnim beriliul, aluminiul, fosforul şi sodiul. Masa atomică a unui element este media dintre masele atomice sau numerele de masă ale izotopilor.

Alte referate despre: izotopii radioactivi, utilizarea izotopilor, referat izotopi

Izotopii

Izotopii
Izotopii unui element chimic pot fi izotopi stabili si atunci ei exista in natura si se numesc izotopi naturali ai elementului respectiv.Unii izotopi sunt radioactivi,emit spontan radiatii.In majoritatea cazurilor sunt izotopi artificiali,rezultati ca urmare a unor reactii nucleare.

Alte referate despre: importanta practica a izotopilor, importanta izotopilor referat, izotopii si utilizarile lor

Izotopi

Izotopi
In cazul izotopului carbon,s-au identificat 12 izotopi,din care numai doi izotopi sunt naturali.Dintre acestia , cel mai stabil este izotopul C.Acest izotop a fost ales ca izotop de referinta-unitatea atomica de masa (u.a.m.), numita si unitate nuclidica-dalton (d). Cu spectrometrul de masa se pot masura mai exact masele atomice decat prin metoda chimica obijnuita, bazata pe determinarea echivalentelor chimici. Valorile obtinute cu acest aparat au pana la 6-7 cifre semnificative exacte, in timp ce metoda chimica nu permite determinarea maselor atomice cu precizie mai mare decat 4 rareori 5 cifre semnificative. Masele atomice ale izotopilor au valori numerice apropiate de numere intregi si anume sint fie putin mai mari fie putin mai mici decat un numar intreg. De acea se atribuie fiecarui izotop, un numar de masa notat cu A care este numarul intreg cel mai apropiat de masa sa atomica ...

Alte referate despre: obtinerea si utilizarea izotopilor radioactivi, aplicatiile izotopilor, utilizari ale izotopilor

Utilizarile izotopilor

Utilizarile izotopilor
De exemplu, cu ajutorul izotopului 60 al cobaltului (60Co) se poate urmări nivelul fontei topite în furnal, iar prin adăugarea de radiosulf se determină conţinutul de sulf din fontă. Cu ajutorul unor izotopi ai carbonului, oxigenului, sulfului au fost studiate şi lamurite mecanismele unor procese tehnologice chimice, ca : vulcanizarea cauciucului, prelucrarea petrolului, descompunerea grăsimilor etc.

Alte referate despre: utilizarile izotopului, importanta si utilizarile izotopilor, utilizarile izotopilor in medicina

Izotopi

Izotopi
În atom, numărul electronilor din învelişul electronic este egal cu numărul protonilor din nucleu. Numărul protonilor (sarcinilor pozitive) din nucleu se notează cu Z şi se numeşte număr atomic.
Specia de atomi cu acelaşi număr atomic Z formează un element chimic.
Din tabelul 1.1 se observă că masa unui electron este foarte mică, aproape neglijabilă, în comparaţie cu masa unui proton sau a unui neutron. Cum protonii şi neutronii, particule grele, se află în nucleu, înseamnă că masa atomului este concentrată în nucleu.
Suma dintre numărul de protoni şi numărul de neutroni din nucleu poartă numele de număr de masă; se notează cu A. având în vedere că masele electronilor sunt neglijabile şi notând cu N numărul neutronilor din nucleu, numărul de masă al unui atom este dat de relaţia :
A = Z+ N

Alte referate despre: izotopi referat, chimie importanta izotopilor, utilizarea izotopilor radioactivi

Apa - prezentare

Apa - prezentare
Rezultatele experienţei sale au fost explicate în întregime abia după doi ani, când chimistul francez Antoine Laurent Lavoisier a dovedit că apa nu era un element ci o combinaţie de oxigen şi hidrogen. Într-o lucrare ştiinţifică ,prezentată în 1804, chimistul francez Joseph Lovis Gay-Lussac şi naturalistul Alexander von Humboldt , au demonstrat că apa constă din două unităţi de volum de hidrogen şi una de oxigen , aşa cum reiese şi din formula utilizată azi , H2O.

Alte referate despre: apa referat, referat apa, referat despre apa

Apa

În naturã, apa se gãseste în stare lichidã, solidã si gazoasã. Trecera apei dintr-o stare în alta face sã aparã: norii, ceata, ploaia, grindina, roua, bruma, zãpada, poleiul.

Norii se formeazã ca urmare a evaporãrii apei din sol si de la suprafata apelor, si a ridicãrii vaporilor în straturile superioare ale aerului. Acolo, vaporii, dând de straturi reci de aer, se condenseazã, formând picãturi fine de apã.

Ceata se formeazã în zilele reci, când vaporii de apã se condenseazã foarte aproape de pãmânt. În zilele cu ceatã, circulatia oamenilor si a vehiculelor este îngreunatã.

Ploaia se formeazã când norii trec prin straturile reci de aer, iar vaporii se condenseazã si ...

Alte referate despre: apa, pesti de apa dulce, apa dura

Recorduri chimice

Cea mai amară substanţă
Substanţele cu gustul cel mai amar au la bază cationul de denatonium şi sunt produse comercial sub formă de benzoaţi şi zaharide. Nivelul la care gustul le detectează este scăzut până la 1:500 milioane părţi, iar diluţia de 1:100 milioane părţi lasă un gust persistent.

Alte referate despre: recorduri chimice, recorduri chimic, industria chimica

Recorduri chimice

Recorduri chimice. Cea mai puternică soluţie acidă
Soluţiile acizilor şi bazelor tari tind către valorile de 0 şi, respectiv, 14 ale pH-ului, dar această scară este inadecvată pentru a descrie “superacizii” – dintre care cel mai puternic este o soluţie cu concentraţie 80% de pentafluorură de antimoniu în acid fluorhidric (acidul fluoro-antimonic HF:SbF5).

Aciditatea funcţiunii –OH a acestei soluţii nu a fost măsurată, dar chiar şi o soluţie mai slabă – de concentraţie 50% – este de 1018 mai puternică decât acidul sulfuric concentrat.

Cel mai otrăvitor compus chimic artificial
Compusul 2,3,7,8 tetraclordibenzo p-dioxină, sau TCDD este cel mai otrăvitor dintre cele 75 de dioxine cunoscute – de 150000 de ori mai puternic decât cianura.

Cel mai puternic gaz toxic
Etil S-2-diizopropilaminoetilmetil fosfonotiolatul, cunoscut sub ...

Alte referate despre: formule chimice, ingrasaminte chimice, poluarea chimica

Elementele chimice

Prin notiunea de element chimic se intelege o specie de atomi identici, adica de atomi avand acelasi numar de protoni in nucleul atomului, respectiv un numar identic de electroni in invelisul electronic al atomului. A se remarca ca definitia nu se refera la numarul de neutroni din nucleu, ceea ce inseamna ca notiunea de element chimic include toti izotopii acelui element chimic.Este meritul remarcabil al savantului rus Dimitri I. Mendeleev de a fi descoperit legea periodicitatii elementelor chimice si de a fi conceput o reprezentare grafica complexa, dar perfect logica a interdependentei sofisticate a tuturor speciilor unice de atomi, tabelul periodic al elementelor.

Alte referate despre: sistemul periodic al elementelor chimice, valentele elementelor chimice, elemente chimice

Borul

Borul
In natura borul este omniprezent, concentratia acestuia in atmosfera fiind de aproximativ 0,5ng/m3 de aer, la suprafata apelor concentratia fiind mai mica decat 0,3mg/l, iar in apa potabila in medie de 0,03mg/l.
Borul este un element esential pentru plante, avand rol in crestere si dezvoltare, gasindu-se si in tesuturile animale si umane in concentratii scazute. In plante se gaseste sub forma de complecsi organo-borici cu alcooli, hidrati de carbon. in lipsa lui, cresterea inceteaza, plantele nu fructifica. Cantitatea de bor din plante variaza in functie de nivelul borului din sol, cantitatea de bor din sol putandu-se imbunatati prin administrare de ingrasaminte pe baza de bor, mai ales pe solurile alcaline.

Alte referate despre: borul, bora bora, insula bora bora

Izotopi radioactivi

2.3.2. Determinarea timpului optim de amestecare al materiilor prime refractare
Durabilitatea produselor refractare de somată în agregatele termice industriale depind în mare măsură de caracteristicile lor fizico-chimice. Un rol determinant în acest sens îl are modul de amestecare a materiilor prime din care se compune reţeta de fabricaţie. Structura produselor refractare depinde de omogenitatea distribuţiei granulelor de somată între acelea de argilă-liant şi influenţează o serie de proprietăţi fizice ca: rezistenţa la şoc termic, la atacul zgurelor, la compresiune.
Cunoaştere timpului optim de omogenizare duce la asigurarea calităţii produselor refractare şi la determinarea productivităţii amestecătorului.
Spre deosebire de metodele uzuale metoda radiometrică şi autoradiografică arată în mod precis gradul de omogenitate a diverselor componenţi ai masei refractare şi dă indicaţii asupra felului cum s-a distribuit argila-liant ...

Alte referate despre: izotopi radioactivi referat, izotopii radioactivi si domeniile lor de utilizare, utilizarea izotopilor radioactivi in medicina

Aplicatii ale izotopilor

Diagnosticarea - folosirea unor izotopi radioactivi care emit raze gama asupra corpului uman. Aceste raze produc anumite modificări fiziologice specifice asupra porţiunilor din corp care se cercetează şi permit medicilor să diagnosticheze cazul respectiv.Radioterapia - tehnica de tratament folosita în majoritatea cazurilor de cancer. Cercetatorii au observat ca în urma bombardării ţesuturilor afectate de cancer cu anumiţi izotopi radioactivi, cum ar fi de exemplu iod-131 sau iridiu-192 celulele canceroase sunt complet distruse.

Alte referate despre: aplicatii ale izotopilor, aplicati ale izotopilor, aplicatii ale izotopilor de potasiu

Zacaminte de minereuri de uraniu

În natură apare asociat cu U. La fiecare tonă de U revin 0,35g Ra.
Radiul nu formează minerale proprii dar uneori participă ca impuritate (sub 10-5 %) în unele minerale, conferindu-le radioactivitate: calcit, fluorină, baritină. Radiul are clarke-ul 1•10 - 5 %, având aceleaşi caractere geochimice ca şi U.

Alte referate despre: zacaminte de minereuri de uraniu, minereuri de uraniu, zacaminte de minereuri radioactive
Referate afisate : 17
Medie note: 8.25 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Filmele zilei
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10 Bacalaureat 2019 Vezi subiectele examenului de Bacalaureat din 2019 Evaluare Nationala 2019 Ultimele informatii despre evaluare nationala
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles