Legenda stejarul lui stefan cel mare

Stejarul lui Stefan cel Mare si Sfant

Numele său nu mai puţin răsună astăzi, decît în frumoasele timpuri, cînd steagurile sale fîlfîiau falnic din vîrful Carpaţilor pînă la ţărmurile Dunării şi ale Mării Negre; încă şi astăzi pe înaltul munţilor şi în adîncul văilor, în orşe şi în sate, în palaturi şi în bordeie, pretutindene numele său se pomeneşte cu mîndrie şi recunoştinţă de tot acela ce se zice român. Locuitorul ce nu ştie rugăciunea Duminicii îţi va spune toate isprăvile sale şi ce este mai mult, va datori lui tot ce-i pare mai ciudat, mare, vitejesc şi chiar neînţeles în pămîntul nostru. Orice cetate, orice zid, orice val, orice şanţ, întrebă-l cine le-a făcut, el îţi va răspunde: Ştefan cel Mare. Orice pod, orice fîntînă, orice biserică, orice curte sau palat vehi, el le va datori eroului său. Orice bunătate, orice aşezămînt, a cărui rămăşiţă se mai tărăgănează pînă astăzi, orice legiuire omenească, orice puneri la cale înţelepte, ...

Nivel: Liceu
Dimensiune: 8kb
Downloads: 21
Materia: Istorie

Stefan cel Mare

Pe 12 aprilie 1457 Ştefan a înfrânt forţele lui Petu Aron la Doljeşti pe Siret, lângă gârla numită HREASCA. În câmp, pe drumul Siretului, într-o adunare a stărilor („s-au adunat ţara”), printr-un act considerat de contemporani „de justitiv” – de unde perpetuarea numelui „Dreptate” dat de atunci locului -, Ştefan a fost înălţat în scaunul domnesc al Moldovei şi uns de mitropolitul Teoctist. Lunga şi glorioasa sa domnie coincide în istoria poporului român cu perioada maximei afirmări a Moldovei ca forţă politică şi militară în estul şi sud-estul Europei. Şi aceasta pentru că Ştefan, chibzuit gospodar, ferm conducător de ţară şi neîntrecut comandant militar, a reuşit ca nimeni altul până la el să promoveze cu succes politica de consolidare a autorităţii centrale – pe plan intern – şi de apărare a neatârnării pe plan extern.

Alte referate despre: stefan cel mare referat, portretul lui stefan cel mare, caracterizarea lui stefan gheorghidiu

Stefan cel Mare

Politica interna a noului domn s-a deosebit de la bun început de cea a predecesorilor sai, prin faptul ca el a chemat la colaborare boierii din anturajul fostului domn, înzestrându-i cu proprietati funciare si acordându-le înalte dregatorii. Boierii care urmase pe domnul pribeag Petru Aron în Polonia s-au întors în tara. O alta masura întreprinsa de domn a fost întarirea institutiilor centrale ale statului: Sfatul domnesc, administratia locala, oastea si sistemul de aparare a tarii.
în Sfatul domnesc Stefan a numit numai boieri cu dregatorii, înlaturând pe cei care erau inclusi în acest organ numai în calitate de mari detinatori de domenii; Sfatul
a fost micsorat de la 30 la 16 membri, în fruntea cetatilor a numit pârcalabi din rândurile boierilor lui de încredere, a creat dregatoria portarului de Suceava, coman-dantul ostirii.
Domnitorul a refacut domeniul domnesc, cumparând sau confiscând de la boierii care se dovedeau tradatori proprietati funciare. Cu aceste ...

Alte referate despre: caracterizare stefan gheorghidiu, referat stefan cel mare, stefan gheorghidiu caracterizare

Moldova in timpul lui Stefan cel Mare

In politica sa externă Ştefan Vodă a demonstrat înalte calităţi de diplomat, evitând să aibă concomitent doi inamici puternici. Aceasta i-a permis să păstreze independenţa ţării, alternând relaţiile paşnice cu conflictele militare cu puternicile state vecine, aflate în ascensiune - Ungaria, Polonia şi Imperiul otoman. Când relaţiile cu aceste ţări aduceau la războaie, Ştefan a ştiut să utilizeze pe deplin metode specifice de luptă (pusteirea teritoriului în calea duşmanului, hărţuirea în continuu pe măsura înaintării lui în interiorul ţării, folosirea cu iscusinţă a avantajului reliefului etc.), care minimalizau superioritatea numerică a inamicului. Disproporţia sau asimetria dintre forţele moldovene şi duşmane nu numai că nu asigura victoria invadatorilor, ci dimpotrivă, darorită iscusinţei domnitorului se termina aproape întotdeauna cu înfrângerea lor.

Alte referate despre: moldova in timpul lui stefan cel mare, moldova pe timpul lui stefan cel mare, moldova in timpul lui stefan cel mare -viata economica

Stefan cel Mare - portofoliu

O verificare, chiar şi aproximativă, prin raţionamente indirecte, se dovedeşte, de aceea, necesară. Se poate astfel considera că fiul lui Bogdan al II-lea împlinise deja, în 1450, vârsta de 11 ani, care îi dădea dreptul să poarte titlul de voievod, iar în 1455, când exprimarea pretendenţei sale la tronul ţării a devenit, după cât se pare, oficială, avea cel puţin 15 ani. Naşterea primului său fiu, probabil în 1458, atestă, de asemenea, un tânăr trecut, în acel moment, de vârsta pubertăţii, ceea ce înseamnă că ultima limită a intervalului urmărit nu poate trece de anul 1439. Limita inferioară a acestuia, plasând naşterea tatălui său în perioada anilor 1420-1421, când a apărut, desigur, legătura lui Alexandru cel Bun cu Marina, poate fi fixată, la rândul ei, în anii 1437-1438. Aşadar, un răstimp de trei ani, 1437-1439, sau aproximativ anul 1438, ar fi, credem, cel mai nimerit pentru datarea naşterii marelui domn, care, în 1451, avea circa ...

Alte referate despre: stefan cel mare portofoliu, referate stefan cel mare portofoliu, eseu stefan cel mare portofoliu

Domnia lui Stefan cel Mare

Poporul si-a pus mari nadejdi in priceperea tanarului Stefan de a-l conduce in lupta pentru salvarea Moldovei din starea de decadere.

Alte referate despre: domnia lui stefan cel mare, domnia lui stefan cel mare referat, importanta domniei lui stefan cel mare

Stefan Cel Mare si Sfant

Astfel "... in anul 6965, adica la 1457 luna aprilie 12, in Joia mare, Stefan Voievod, fiul lui Bogdan Voievod a venit de la munteni si a dobindit prima biruinta asupra lui Aron Voievod pe Siret la tina, la Doljesti".
Acest moment de mare importanta a urcarii lui Stefan cel Mare petronul Moldovei avea sa fie mentionat si de marele Voievod pe Siret la istoric Nicolae Iorga in studiul sau "Apogeul puterii statului roman in timpul domniei de 50 de ani ai lui Stefan cel Mare, Domnul Moldovei": "Sprijinit de ofiterii poloni din vecinatate, predecesorul sau, miselul Petru Aron, un fiu nelegitim ai lui Alexandru cel Bun, incerca sa se mai mentina, dar nu reusi. La 1 aprilie 1457 era inca la Suceava : imediat dupa aceasta la 12 april Stefan birui la Doljesti in "Hreasca" apoi la Orbic si Petru fugi spre singurul coltisor ce-i sta deschis spre Polonia".

Alte referate despre: stefan cel mare si sfant, stefan cel mare si sfant referat, referat stefan cel mare si sfant

Moldova in perioada domniei lui Stefan cel Mare

O domnie atât de lungă, precum a marelui Ştefan, comportă repetate evaluări ale relaţiilor internaţionale aflate într-o mişcare perpetuă.În principal, Moldova şi-a modelat atitudinea în funcţie de poziţia Ungariei, Poloniei şi Imperiului Otoman, fiecare dintre ele exprimându-se în funcţie de reacţia celorlalte. Datorită unei politici externe de mare inteligenţă şi fermitate, statul românesc a reuşit, în timpul domniei lui Ştefan, să-şi schimbe condiţia, de obicei în disputa dintre Marile Puteri cu aceea de subiect de sine stătător, capabil să-şi afirme suveranitatea şi independenţa.

Alte referate despre: moldova in timpul domniei lui stefan cel mare, tara moldovei in perioada domniei lui stefan cel mare, republica moldova in timpul domniei lui stefan cel mare

Legendele Romei

Eneas isi sprijina tatal, pe Anchise, cu bratul drept, iar cu stangul pastreaza echilibrul lui Asciano. Marmura aceasta se afla azi in Galeria Borghese.

Alte referate despre: legenda romei, legendele romei, legenda romei antice

Moldova in timpul lui Stefan cel Mare

Victoriile repurtate de domnitor au permis Moldovei să devină un factor politic şi militar de un prestigiu extern incontestabil. Pilda de vitejie, înţelepciune, profundă credinţă a marelui domnitor a rămas întruchipată în folclor, în opere scrise şi de artă.

Alte referate despre: moldova in timpul lui stefan cel mare rebus, eseu tara moldova in timpul lui stefan cel mare, schema lectiei moldova in timpul lui stefan cel mare

Fratii Jderi - Mihail Sadoveanu

Este o trilogie, alcătuită din: Ucenicia lui Ionuţ (1935), Izvorul Alb (1936), Oamenii Măriei sale (1942).
În atenţia romancierului stă figura domnitorului Ştefan cel Mare, dar şi familia Jderilor, slujbaşi credincioşi ai domnitorului. Jderii reprezintă răzeşimea ridicată la rangul boieresc de Ştefan cel Mare, care stabileşte o nouă ierarhie bazată pe merit personal.
Fraţii Jderi este o construcţie amplă, epopeică, figura domnitorului şi spiritul de sacrificiu al Jderilor fiind urmărite pe fundalul unei soceietăţi medievale româneşti.
Sadoveanu realizează o construcţie epică monumentală, o adevărată cronică a vieţii sociale, economice, politice şi culturale a acestei epoci.
Fraţii Jderi poate fi considerat un roman al romanelor. Astfel întâlnim: romanul formării unui caracter, roman istoric, roman de aventuri, roman al eroismului.
Trilogia lui Sadoveanu este o epopee eroică, care urmăreşte destinul individului (Jderii) în strânsă ...

Alte referate despre: fratii jderi mihail sadoveanu, rezumat fratii jderi mihail sadoveanu, fratii jderi mihail sadoveanu rezumat

Stefan cel Mare

În primii ani de domnie urmăreşte emanciparea faţă de pretenţiile de suzeranitate şi dominaţie ale Poloniei şi Ungariei. Astfel el reînoieşte tratatul de vasalitate faţă de Polonia (Cazimir IV) în 1459. În 1465 cucereşte Chlia şi Cetatea Albă, în detrimentul Ungarie. Reacţia regelui ungur, Matei Corvin este de a veni cu armată, dar este învins la Baia, în 1467, astfel fiind înlăturate pretenţiile Unagriei de suzeranitate faţă de Moldova.

Alte referate despre: stefan cel mare, caracterizarea lui stefan cel mare, stefan gheorghidiu

Evolutia personajului Stefan Gheorghidiu

Evolutia personajului Stefan Gheorghidiu - Rememorarea evenimentelor trăite de către Ştefan se face pe două planuri temporale: timpul cronologic şi cel psihologic. Primul este regăsit în expunerea şi analiza experienţei războiului – episoadele sunt înlănţuite în ordinea în care s-au petrecut, iar felul în care personajul îşi urmăreşte firul gândurilor, atitudinilor şi schimbărilor în gândirea sa declanşate de evoluţia războiului creează un tablou complet al transformării lui Ştefan dintr-un idealist al iubirii într-un sceptic, conştient de enormitatea dramei colective în raport cu drama individuală.

Alte referate despre: evolutia personajului stefan gheorghidiu, evolutia personajului stefan gheorghidiu pe parcursul romanului, evolutia dintre doua personaje stefan gheorghidiu si nae gheorghidiu

Caracterizarea lui Stefan Tipatescu din opera O scrisoare pierduta

Politaiul sesizeaza cu invidie pozitia sociala si personala a sefului “mosia, mosie;fonctia, fonctie, coana Joitica, coana Joitica”. Pe plan politic traieste sentimentul ca a abandonat o cariera stalucita in favoarea partidului “cum sa nu ma iutesc, onorabile? D-stra veniti la mine acasa, la mine care mi-am sacrificat cariera si am ramas la Dv ca sa va organizez partidul”.

Alte referate despre: stefan tipatescu caracterizare din o scrisoare pierduta, caracterizarea lui stefan tipatescu din comedia o scrisoare pierduta, caracterizarea lui tipatescu din comedia o scrisoare pierduta

Caracterizarea lui Stefan cel Mare - Fratii Jderi

Aspectul fizic este înfăţişat tot prin caracterizare directă arătându-se că Ştefan împlinise 40 de ani, ceea ce se recunoaşte şi din chipul său „cu obrazul ars proaspăt de vântul de primăvară” şi cu „mustaţa uşor căruntă, purtând astfel semnele trecerii timpului şi a greutăţilor vieţii sale”. Unele caracteristici fizice scot la iveală, însuşirile morale: „puternica strângere a buzelor şi privirea verde, tăioasă” dezvăluie firea sa dură, intranigentă.

Alte referate despre: caracterizarea lui stefan cel mare fratii jderi, portretul lui stefan cel mare fratii jderi, caracterizare stefan cel mare fratii jderi

Imnul lui Stefan Cel Mare

Viitorul prefigurat in ultima strofa este prevestit printr-un juramant sacru,pe care urmasii voievodului si contemporanii poetului il rostesc dupa 400 de ani la mormantul de la Putna:
``Toti in genunchi,o! Stefane,
Depunem juramant:
,,Un gand s-avem in numele
Romanului popor,
Aprinsi de-amorul gloriei
S-al patriei amor! ,, ``

Alte referate despre: imnul lui stefan cel mare, imn lui stefan cel mare, imn lui stefan cel mare de vasile alecsandri

Portretul lui Stefan cel Mare - Fratii Jderi

Portretul lui Stefan este complex: Stefan apare în mai multe ipostaze:
• domn>
• om politic
• bun diplomat
• om al Renasterii
• titor si iubitor de cultura

Alte referate despre: portretul lui stefan cel mare - fratii jderi, paralela intre portretul lui stefan cel mare fratii jderi cap 2, portretul lui stefan cel mare-fratii jderi
Referate afisate : 17
Medie note: 8.25 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Filmele zilei
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10 Bacalaureat 2018 Vezi subiectele examenului de Bacalaureat din 2018 Evaluare Nationala 2018 Ultimele informatii despre evaluare nationala
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Am inteles