Logistica marfurilor referat

Logistica Marfurilor

Logistica şi managementul operaţiunilor logistice ne învaţă cum să planificăm şi să conducem procesul de producţie al companiei pornind chiar de la selecţia furnizorilor, mişcarea materialelor în interiorul companiei şi distribuirea produselor finite până la consumatorul final. Studierea acestui domeniu presupune cunoaşterea comportamentului de cumpărare al companiilor, managementul stocurilor, planificarea şi controlul producţiei, managmentul calităţii,
managementul transportului şi distribuţiei.1

Logistica asigură gestiunea integrată a fluxului tuturor materialelor şi produselor finite din întreprindere. Obiectivul fundamental al logisticii este furnizarea serviciilor către client cu cele mai mici costuri. Gestiunea integrată a întregului ciclu operativ al întreprinderii cuprinde: proiectarea, aprovizionarea, producţia, distribuţia, transportul şi depozitarea, livrarea la client, asistenţa post-vânzare.

Terţializarea serviciilor logistice ...

Nivel: Facultate
Dimensiune: 32kb
Downloads: 1216
Materia: Marketing

Bursa de marfuri si valori

Bursa de marfuri si valori - Existenta pietei secundare permite stabilirea unui pret (curs sau cotatie) prin care se asigura confruntarea cererii cu oferta si, totodata, finantarea societatilor cotate, atunci cand acestea procedeaza la o majorare de capital social.Bursa este, de asemenea, un cadru bine adaptat la restructurarea intreprinderilor care pot –prin concesionarea pachetului de actiuni de control, prin fuziune, prin oferta publica de cumparare sau de schimb- sa-si modifice elementele esentialeale patrimoniului sau ale conducerii.

Alte referate despre: bursa de marfuri si valori, referat bursa de marfuri si valori, referate bursa de marfuri si valori

Oferta de marfuri

In acest din urma caz, in dimensiunile ofertei distingem doua elemente principale: fondurile de marfuri angajate de comert de la productie intr-o anumita unitate de timp si stocurile existente in reteaua comerdala. Prima componenta a ofertei mai poarta denumirea de Qferta activa cealalta - de oferta pasiva. Oferta de marfuri este examinata, in acest mod, pe parcursul unei perioade anu¬mite de timp.

Alte referate despre: oferta de marfuri, oferta de marfuri referat, cererea si oferta de marfuri

Marfa, utilitatea si valoarea

Prodfactorii reprezinta bunuri economice folosite la producere altor bunuri ele satisfac in mod indirect nevoile umane,prin intermediul bunurilor la a caror producere participa.In aceasta categorie se includ bunurile care formeaza capitalul tehnic(fix si circulant) si pamantul(care in sens economic include si apa).
b)Dupa forma sub care se prezinta,bunurile economice se grupeaza in bunuri corporale (materiale),bunuri incorporale(servicii sau prestatii)si informatii(licente sau brevete).Dezvoltare economica si progresul social determina o tendinta de accelerare a productiei si de crestere a ponderii bunurilor incorpolaresi informatilo in ansamblul bunurilor economice.

Alte referate despre: marfa utilitate si valoare, marfa utilitatea si valoarea, marfa utilitate

Obligatiile angajatiilor

Obligatiile angajatiilor
În sistemul de drept roman,angajaţii pot fii încadraţi în 2 categorii:
1..salariaţi; 2.funcţionari publici 1.Conform articolului 10 din Codul Muncii prin salariat se inţelege persoana fizică care se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, în schimbul unei plăţi denumite salariu.Din această definiţie rezultă că salariatul este persoana fizică aflată într-un raport de muncă, pe baza unui contrac de muncă.

Alte referate despre: obligatiile angajatorului, drepturile si obligatiile angajatului, drepturile si obligatiile angajatorului

Logistica

Logistica de distribuţie cuprinde toate activităţile care sunt necesare pentru a aduce produsele din punctul lor de finalizare, din întreprinderea producătoare, până la ultimul punct din canalul de distribuţie. Activităţile logistice cuprind:
4 proiectarea şi organizarea depozitelor;
4 depozitarea;
4 transportul;
4 ambalarea;
4 onorarea comenzilor;

Într-o abordare sistemica, între structurile funcţionale ale procesului logistic are loc o reacţie de feedback, pusă în valoare de schema prezentată mai jos:

Eficienţa logisticii
Factori interni ai întreprinderii:
- organizarea existentă;
- sediile de producţie existente;
- mărimea întreprinderii;
- politica întreprinderii.

Factori externi întreprinderii:
- Condiţii cadru pentru procesele de transfer ale producţiei economice:
- proprietăţile logistice ale întreprinderii;
- structura spaţială şi de timp a disponibilităţii mărfurilor;
- Condiţii cadru de tehnologie logistică şi instituţionale pentru procesul de transfer:
- geografia circulaţiei; infrastructura; mijloacele de circulaţie şi tehnologia mijloacelor ajutătoare;
- condiţii politice şi legislative;
- stadiul de dezvoltare a conceptului logistic;
- Condiţii cadru de orientare a necesarului pentru procesul de transfer:
- utilitatea serviciilor de livrare;
- cantitatea de bunuri (mărfuri);

Factori logistici interni ai întreprinderii:
- Nivelul sarcinilor şi al posibilităţilor de realizare tehnică:
- hardware logistic (transport, ambalare, depozitare, informatică);
- software logistic (tehnici de planificare);
- Intra şi interorganizarea procesului logistic.
- Comportamentul colaboratorilor şi cunoştinţelor sub aspect logistic.

Factorii interni şi externi cu influenţă asupra logisticii de distribuţie
PROIECTAREA sistemului de distribuţie, regăsită generic în unele lucrări de specialitate şi sub denumirea de design-ul de distribuţie, constituie una din obiectivele principale ale managementului de distribuţie.

1. Mijloace de organizare a planificării logisticii comerciale
CONCEPEREA activităţii logistice necesită utilizarea a două tipuri de mijloace de organizare, şi anume: mijloace umane şi mijloace de tratare a informaţiei comerciale.

a) Mijloacele umane:
Cea mai mare parte din forţa de muncă ocupată în sistemul logisticii comerciale - mijloacele umane - este concentrată în subsistemul logisticii operaţionale, deoarece subsistemul logisticii de sprijin şi subsistemul logisticii de pilotaj necesită mai puţină administrare şi deci un necesar de forţă de muncă mai redus. De aceea problema esenţială a logisticii operaţionale este organizarea forţei de muncă ocupată în acest subsistem logistic.

Mijloacele umane folosite în subsistemul logisticii operaţionale se caracterizează prin cel puţin două exigenţe prioritare, calitatea ...

Alte referate despre: logistica, logistica unei firme, referat logistica

Instruirea si evaluarea performantelor angajatilor

Orice abordare sistematica a evaluarii performantei va incepe cu completarea unui formular adecvat. Aceasta etapa pregatitoare va fi urmata de un interviu, in care managerul si angajatul supus evaluarii discuta posibilitatile de imbunatatire a performantei. Interviul se finalizeaza printr-o decizie de actiune concreta, pe care urmeaza s-o execute angajatul fie de unul singur, fie impreuna cu managerul sau. In general, aceasta actiune se materializeaza sub forma unui plan de imbunatatire a postului, promovarea pe alt post sau o majorare salariala, de exemplu.

Alte referate despre: evaluarea performantelor angajatilor, evaluarea performantelor angajatiilor intr-o firma, evaluarea performantelor angajatilor intr-o firma

Libera circulatie a marfurilor

Libera circulatie a marfurilor
2.2.Obiectivele fundamentale ale Tratatului de la Maastricht :
a)lãrgirea obiectivelor integrãrii;
b)realizarea unei identitãţi internaţionale ale Uniunii;
c)uniune politicã şi militarã;
d)politicã comunã în domeniul relaţiilor internaţionale de securitate;
e)cooperare în materie de poliţie, justiţie şi afaceri interne;
f)coeziune economicã şi socialã;
g)cetãţenie europeanã;
h)unificarea reglementãrilor şi rezolvarea comunã a unor aspecte sociale, cum ar fi : protecţie socialã, şomaj, sãnãtate, protecţia consumatorului, mediu, culturã, sport, etc;
i)uniune economicã şi monetarã şi moneda unicã europeanã.

Alte referate despre: libera circulatie a marfurilor, libera circulatie a marfurilor referat, referat libera circulatie a marfurilor

Logistica in transporturile internationale

Logistica - este definita oficial ca fiind procesul de planificare, implementare si controlare eficienta a costurilor si a stocarii de materii prime, a procesului de inventariere, a proceselor finite si a informatiilor legate de acestea, din punctul de origine, pana in punctul de consum cu scopul de a fi in conformitate cu cerintele clientilor. [1]
Logistica este stiinta si arta de a asigura ca produsele potrivite vor ajunge la locul potrivit, in cantitatea si calitatea, la momentul potrivit pentru a satisface cerintele clientilor.

Alte referate despre: transporturi internationale, referat transporturi internationale, referate transporturi internationale

Logistica si serviciile comerciale

Distributia presupune deci un anumit numar de functii care fac produsul sa treaca din starea de productie in starea de consum. Aceste functii de distributie se impart in doua categorii: functiile materiale si functiile comerciale.Principalele functii ale logisticii:

Alte referate despre: studiu de caz privind logistica si serviciile comerciale, logistica si serviciile comerciale, servicii comerciale

Productia de marfuri si servicii

Productia de marfuri este organizata pe cicluri de productie:
Ciclul de productie reprezinta ansamblul de activitati desfasurate intr-o anumita succesiune de la lansarea in fabricatie a materiilor prime si pana la obtinerea produselor finite.
Productia de marfuri poate fi : industriala, agricola, de constructii-montaj.

Alte referate despre: productia de marfuri si servicii, productia de marfuri si servici, productia de marfuri si servicii definitii

Planificarea logisticii comerciale a unei firme

Mijloacele umane folosite în subsistemul logisticii operationale se
caracterizeaza prin cel putin doua exigente prioritare, calitatea si
supletea fortei de munca ce lucreaza în acest domeniu. Astfel, toate
incidentele aparute în acest sector, ca de exemplu: interpretarea
gresita a unei comenzi, erori cantitative, nerespectarea termenelor de
livrare etc. se repercuteaza negativ asupra imaginii firmei în fata
clientelei si determina aparitia unor costuri suplimentare.

Alte referate despre: planificarea logisticii comerciale a unei firme, proiect planificarea logisticii comerciale a unei firme, planificarea logisticii comerciale a unei firme prezentare power point

Analiza comparativa a calitatii marfurilor

Definitia este strans legata de focalizare, de miscarea fluxului de electroni pe ecranul luminiscent, astfel incat, prin bombardarea lui, sa provoace iluminarea numai a unui punct de pe ecran si nu a unei suprafete mai mari.Definitia se exprima prin numarul de linii ce pot fi observate pe ecran in centrul si la periferia imaginii, pe o mira de control. Cu cat numarul de linii este mai mare cu atat aparatul are o definitie mai buna. Limitele definitiei variaza intre 300 si 550 de linii si se da in valori diferite pe orizontala si pe verticala, in centru, respectiv la margini.

Alte referate despre: analiza comparativa a calitatii marfurilor, proiecte analiza comparativa a calitatii marfurilor, analiza comparativa a calitatii marfurilor - aparate foto digitale

Istoricul burselor de marfuri

Se considera ca radacinile comertului la termen se afla in sistemul de targuri medievale japoneze, care a permis Japoniei sa dezvolte si sa organizeze piata la termen incepand cu anul 1697, cu aproape un secol si jumatate inaintea Statelor Unite ale Americii.

Alte referate despre: istoricul burselor de marfuri, istoricul burselor de marfuri in romania, istoric burse de marfuri internationale

Forme de vanzare ale marfurilor

Opusa vanzarii traditionale cu vanzatori si liberei alegeri, vanzarea cu autoservire se caracterizeaza prin faptul ca toate fazele actului de vanzare (intampinarea clientului, prezentarea produsului, argumentarea, efectuarea de vanzari complementare si chiar transportul marfurilor la domiciliu) se realizeaza fara vanzator.
Dintre caracteristicile vanzarii cu autoservire mentionam :
circulatia libera a clientilor in cadrul spatiului de vanzare ;
etalarea marfurilor pe rafturi accesibile clientilor realizandu-se astfel o vanzare vizuala ;
efectuarea platii tuturor cumparaturilor printr-o singura operatie la casele de marcat amplasate la iesirea din magazin (raion) ;
absenta vanzatorilor, precum si a meselor de prezentare traditionala ;
importanta acordata modului de ambalare a produselor, vanzarilor promotionale si reclamelor, reinnoite cel putin o data pe saptamana ;
gruparea articolelor inrudite din punct de vedere al gradului de utilizare.

Alte referate despre: forme de vanzare a marfurilor, forme de vanzare ale marfurilor, forme de vanzare a marfurilor popwerpoint
Referate afisate : 15
Medie note: 8.89 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Filmele zilei
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10 Bacalaureat 2018 Vezi subiectele examenului de Bacalaureat din 2018 Evaluare Nationala 2018 Ultimele informatii despre evaluare nationala
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Acest site foloseste cookies: Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii aici OK