Metode si procedee evaluativ stimulative

Metode si procedee evaluativ - stimulative

După G. Noizet ,în 1978 :”Intr-o accepţie mai largă ,termenul de evaluare desemnează actul prin care ,a propos de un eveniment ,un individ,sau un obiect ,se emite o judecată prin raportare la unul sau mai multe criterii.”

J.M .De. Ketele ,1982:” A evalua înseamnă a examina gradul corespondenţei dintre un ansamblu de informaţii şi un ansamblu de criterii adecvate obiectivelor fixate ,în vederea luării unor decizii.”

Încercând să extragem ceea ce uneşte definiţiile date mai sus ,putem spune ca în sens general A EVALUA înseamnă a formula o judecată de valoare asupra realităţii. În domeniul şcolar termenul de „evaluare” are sensul de a atribui o notă sau un calificativ unei prestaţii. Actul evaluativ în şcoală este plurideterminat şi multidimensional .

Importanţa evaluării în procesul de învăţământ creşte şi dintr-o altă perspectivă şi anume aceea a educaţiei permanente ...

Nivel: Facultate
Dimensiune: 27kb
Downloads: 5019
Materia: Psihologie

Dimensiunile personalitatii

TIPOLOGIILE FIZIOLOGICE SI PSIHOFIZIOLOGICE
Cea mai cunoscuta tipologie fundamentata fiziologic se leaga de I.P. Pavlov. In clasificarea sa porneste de la:
principiul nevrismului – cf. caruia rolul principal in reglarea raporturilor organismului cu mediul extern si a functionarii organelor interne, inclusiv a sistemului endocrin, il joaca creierul;
teza de baza a neuropsihologiei si psihologiei stiintifice – psihicul este functie a creierului.
Pavlov studiind tipul de activitate nervoasa superiara dupa 3 propietati (forta, echilibrul, mobilitatea) apartinand proceselor nervoase fundamentale (excitatia si inhibitia) a stabilit existenta a 4 tipuri de activitate nervoasa superioara:
tipul puternic-echilibrat-mobil (caracterizat prin valori ridicate ale tuturor celor 3 insusiri)
tipul puternic-echilibrat-inert (valori ridicate ale fortei si echilibrului si prin valori scazute ale mobilitatii)
tipul puternic-neechilibrat-excitabil (valori ridicate ale fortei, valori scazute ale echilibrului, ...

Alte referate despre: dimensiunile personalitatii lui stefan cel mare, dimensiunile personalitatii lui stefan cel mare eseu, dimensiunile personalitatii

Evaluarea scolara

1. Evaluare şi notare
Schimbările complexe în ceea ce priveşte utilizarea unor strategii
moderne ale învăţării presupun şi metode de evaluare adecvate. Evaluarea trebuie să fie coerentă cu noile stiluri şi metode de predare – învăţare şi să fie gândită ca un instrument pentru îmbunătăţirea activităţii, nu ca o „probă” a ceea ce ştiu sau nu ştiu?! elevii la un moment dat. Organizarea unei activităţi interesante, în care elevii (şi profesorii) se simt bine în timpul învăţării nu este un scop în sine. Trebuie să înregistrăm mereu progresele pe care le fac elevii în procesul de învăţare. De aceea, evaluarea este menită să ne sprijine pentru a îmbunătăţi învăţarea, nu să probeze că elevii au învăţat ceva anume (şi cât anume) ca şi informaţie.

Alte referate despre: evaluarea scolara, metode de evaluare scolara, evaluare scolara

Evaluarea randamentului scolar

a. evaluarea initiala - se face la inceputul unei etape de instruire
si stabileste nivelul de pregatire anterior al elevilor.
b. evaluarea continua - se realizeaza in timpul instruirii si
cerceteaza masura in care elevii incorporeaza informatiile
transmise.
c. evaluarea finala - se realizeaza la sfarsitul perioadei de formare
si analizeaza cunostintele pe care elevii si le-au insusit in acea
perioada.

Alte referate despre: evaluarea randamentului scolar, evaluarea randamentului scolar referat, evaluarea randamentului scolar la matematica

Teoria si metodologia evaluarii

- obţinerea de informaţii despre programul educativ şi despre curriculum-ul educaţional, despre calitatea, pertinenţa şi eficienţa acestora

Alte referate despre: teoria si metodologia evaluarii, teoria si metodologia evaluarii referat, teoria si metodologia evaluarii didactice

Proiect de Lectie - pedagogie

* Comunicarea propriu-zisa (22 min)
Profesorul distribuie fisele de lucru 1 si 2 si dupa exprimarea fiecarui obiectiv, precizeaza timpul de lucru si supravegheaza activitatea elevilor. Elevii noteaza continutul fiselor si rezolva individual sarcinile din fisa. Dupa expirarea timpului acordat, se confrunta, la nivelul clasei, raspunsurile din fise; se corecteaza eventualele greseli.

Alte referate despre: proiect de lectie pedagogie, plan de lectie pedagogie, proiect lectie pedagogie

Proiect pedagogie

Situatie de invatare: - profesorul da definitia conceptului de oferta
discutand despre resursele economice, modul in care se regasesc pe
piata si necesitatea satisfacerii trebuintelor omenesti;

Alte referate despre: un pedagog de scoala noua rezumat, un pedagog de scoala noua, pedagogie

Pedagogie

INTRODUCERE ÎN STUDIUL PEDAGOGIEI
Pedagogia este ştiinţa socioumană care studiază educaţia la nivelul funcţiei şi a structurii sale specifice prin metodologii de cercetare specifice, care vizează descoperirea şi valorificarea unor legităţi, principii şi norme de acţiune specifice. Abordarea problemelor fundamentale ale pedagogiei presupune explicarea şi înţelegerea conceptelor de bază ale domeniului, care pot fi aplicate, analizate, sintetizate, apreciate critic la nivelul ştiinţelor educaţiei considerate fundamentale. În acest domeniu putem include:

Alte referate despre: referate pedagogie, un pedagog de scoala noua-rezumat, rezumat un pedagog de scoala noua

Pedagogie concentrata

Landsheere:subiectul;comportamentul;performanţa;condiţii;criterii
Mager:condiţiile;comportamentul;criteriul de performanţă

Alte referate despre: proiect de cercetare pedagogica, referat pedagogie, practica pedagogica

Plan de sedinta cu parintii

De aceea se va preciza parintilor urmatoarele obiective:
1. cunoasterea copiilor a particularitatilor lor si a diferentelor dintre ei;
2. individualizarea invatarii;
3. folosirea strategiilor flexibile si deschise;
4. amenajarea corespunzatoare a mediului educational (ambientului) in asa fel incat el sa devina factor de interventie in invatare.

Alte referate despre: model de proces verbal la sedinta cu parintii, sedinta cu parintii, referate pentru sedintele cu parintii

Evaluare in politici publice

Evaluarea nevoilor
Evaluare in politici publice
urmăreşte identificarea şi măsurarea nivelului nevoilor nesatisfăcute în interiorul unei organizaţii sau comunităţi reprezintă primul pas necesar înainte de începerea proiectării efective a politicii publice în cauză evaluatorii pot examina profilul socio-economic al comunităţii în cauză, nivelul problemelor sociale, agenţiile şi instituţiile administrative implicate în oferirea de servicii.

Alte referate despre: instrumente de monitorizare si evaluare a politicilor publice, evaluarea in politici publice, evaluarea de politici publice

Prezentarea unui proiect de investitii si evaluarea acestuia - Studiu de fezabilitate

Analiza financiara urmareste evidentierea pozitiei financiare si a a starii de performanta sau non-performanta a firmei la un moment dat.
Pe baza datelor din bilantul firmei si contul de profit si pierdere putem calcula urmatorii indicatori ai echilibrului financiar:

Alte referate despre: prezentarea unui proiect de investitii si evaluarea acestuia, prezentarea unui proiect de investiti si evaluarea acestuia, rezentarea unui proiect de investitii si evaluarea acestuia

Raport de evaluare

Raport de evaluare
Forma de organizare a societatii este ca societate pe actiuni – actionarii fiind obligati doar la plata actiunilor. Din acest punct de vedere, pentru creditori firma este mai putin sigura, pentru ca debitele sunt garantate intr-o anumita limita. Pe de alta parte, capitalul societatii este de 10.000 mii lei respectand limita capitalului social impusa societatilor pe actiuni. Fiind o firma pe actiuni, ea are acces la surse de finantare aditionale, avand dreptul legal de a emite actiuni, dar si obligatiuni.Firma are 5 actionari, pricipalul actionar - Isan Roxana - detinand pachetul majoritar 80% din totalul actiunilor, restul fiind distribuite in mod egal celorlalti actionari, respectiv cate 5%.

Alte referate despre: raport de evaluare, raport de evaluare a intreprinderii, raport de evaluare a comisiei metodice semestrul i- educatoare

Evaluarea resurselor umane

Evaluarea resurselor umane
Numărul de salariaţi cu vârste de peste 40 de ani în anul 2004 faţă de anul 2003 a scăzut cu 10 salariaţi, iar în anul 2005 faţă de anul 2004 a scăzut cu 5 salariaţi. Numărul de salariaţi cu vârste de peste 30 de ani în anul 2004 faţă de anul 2003 a crescut cu 10 salariaţi, iar în anul 2005 faţă de anul 2004 a crescut cu 5 salariaţi.
Numărul de salariaţi cu vârste de peste 20 de ani în anul 2004 faţă de anul 2003 a crescut cu un salariat, iar în anul 2005 faţă de anul 2004 a scăzut cu 12 salariaţi.

Alte referate despre: evaluarea resurselor umane, evaluarea resurselor umane referat, evaluare resurse umane

Evaluarea investitiilor in Tehnologia Informationala

Evaluarea investitiilor in Tehnologia Informationala.De obicei difuzarea unui E-mail intern si evolutia sa spre o forma mai inalta de distribuire a informatiilor, necesita o perioada mare de timp. Astfel exista o importanta periada de timp “mort” intre punctul initial al investitiei si ziua cand valoarea este evidentiata.

Alte referate despre: ecaluarea investitiilor in tehnologia informationala, evaluarea investitiilor in tehnologia, investitii tehnologia informationala

Evaluarea optiunilor reale

INTRODUCERE
Optiunile reale implica alegeri in care investitiile fundamentale sunt puncte ale informatiei. Faza de tranzitie a optiunilor virtuale rezulta ca un efect al posesiei informatiei, si are optiuni reale ca investitii fundamentale. Regulile care guverneaza desfasurarea optiunilor virtuale sunt bazate pe realitati care exista in domeniul informational. Optiunile virtuale se compara cu optiunile reale in variate aplicatii din lantul valorilor; dar difera in detaliile lor, de cand optiunile reale au scopuri fizice ca investitii fundamentale, iar regulile care indruma dasfasurarea lor sunt bazate pe realitati ale lumii fizice.

Alte referate despre: studii de caz evaluarea firmei optiuni reale, optiuni reale, evaluarea optiunilor

Organizarea si desfasurarea activitatii de evaluare

Indiferent de forma utilizata , documentul de contractare este initiat de evaluator si trebuie sa contina in mod obligatoriu prevederi referitoare la :
- obiectul si scopul evaluarii
- estimarea modului de abordare a evaluarii si eventual a metodelor ce vor fi aplicate
- sursele documentare ce vor fi folosite de evaluator
- modul de raportare : eventualele rapoarte intermediare si raportarea finala , documentul de raportare si responsabilitati legate de divulgare
- onorarii
- termene de realizare a lucrarilor
- eventualul arbitraj prealabil recurgerii la actiuni introduse la instantele de drept comun.

Alte referate despre: organizarea si desfasurarea activitatilor referat evaluarea firmei, organizarea si desfasurarea activitatii de productie in intreprinderi, organizarea si desfasurarea activitatii de paza in romania

Erori in evaluarea didactica

6. Eroarea logica. Consta in substituirea obiectivelor si parametrilor importanti ai evaluarii prin obiective secundare, cum ar fi acuratetea si sistematizarea expunerii, efortul depus de elev pentru a preveni la anumite rezultate (fie ele chiar mediocre), gradul de constiinciozitate etc. Abaterea se justifica uneori, dar nu trebuie sa devina o regula.

Alte referate despre: erori in evaluarea didactica, erori la evaluarea didactica, exemple de erori in evaluarea didactica

Criterii de evaluare a unui portofoliu

Evaluarea acestor produse se face multicriterial. De exemplu, criteriul conformitatii la teoria predata poate fi completat cu cel al inovativitatii si originalitatii. Fiecare produs cuprins in portofoliu poate fi evaluat din punct de vedere cantitativ (numarul de pagini, de exemplu), dar mai ales calitativ: creativitatea produsului individual sau colectiv, elementele noi, punctele forte, etc.

Alte referate despre: criterii de evaluare a utilizarii sistemelor de fabricatie, criterii de evaluare a elevilor mai putin dotati fizic si motric, criterii de evaluare a sistemelor de fabricatie
Referate afisate : 19
Medie note: 8.09 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles