Mitropolitul varlaam

Mitropolitul Varlaam

Mitropolitul Varlaam Moţoc a fost unul din cei mai mari ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, din întreaga sa istorie. S-a născut în judeţul Vrancea, în anul 1580, dintr-o familie de ţărani răzeşi foarte iubitori de Hristos. Din botez se chema Vasile. Deci, fiind chemat să slujească Biserica lui Hristos şi primind o educaţie aleasă, din copilărie a intrat în obştea Mănăstirii Neamţ.

Nivel: Liceu
Dimensiune: 89kb
Downloads: 17
Materia: Istorie

Mitropolitul Dosoftei

Tânărul Dimitrie Barilă a învăţat carte de la cei mai renumiţi dascăli din Moldova şi la şcoala Frăţiei Ortodoxe de la Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din Liov. Dăruit de Dumnezeu cu o inteligenţă deosebită şi-a agonisit încă din anii copilăriei şi ai tinereţii multă ştiinţă de carte. A studiat cu multă râvnă Sfintele Scripturi şi învăţăturile dumnezeieştilor Părinţi ai Bisericii şi a deprins cu mult drag meşteşugul tâlcuirii textelor sfinte în limba română, pentru că învăţase a vorbi şi a scrie în alte limbi ca să transmită tezaurul sfintei Ortodoxii: greacă, latină, slavonă bisericească, polonă şi ucraineană.

Alte referate despre: mitropolitul dosoftei, mitropolitul dosoftei referat, primul nostru poet mitropolitul dosoftei

Secolul de aur al culturii romanesti

Secolele XVII-XVIII inseamna pentru Europa o epoca de treptata afirmare a tendintelor de modernizare si integrare culturala .Aceste procese se deruleaza insa cu o intensitate diferita , pe alocuri intirziata si intr-o diversitate nesfirsita in functie de conditiile concrete in fiecare zona etno-culturala .Si in spatial romanesc, pe fundalul unor imperative commune –tranzitia de la medieval la modern si tendinta tot mai accenuata spre unitate culturala , conditiile istorice au impus adesea modalitati diferite in realizarea lor.

Afirmarea limbii romane in toate domeniile vietii culturale a fost una din premisele principalele de generalizare a fenomenului numit –“secolul de aur al culturii romane “, cuprins intre 1643 (aparitia Cazaniei lui Varlaam) si 1743 (data la care se sfarseste expunerea evenimentelor in cronica lui Ion Neculce).Si anume datorita personalitatilor din acest timp , acest secol a cunoscut o evolutie si o afirmare a ...

Alte referate despre: secolul de aur al culturii romanesti, secolul de aur a culturii romanesti, secol de aur a culturii romanesti

Mitropolitul Dosoftei - Mitropolitul Moldovei

In Molitvelnicul lui (1681) si in Parimiile aparute in anul 1683, Dosoftei
tipareste o lunga Cronologie a tarii Moldovei, scrisa in viersuri silabice,
compusa din 136 rinduri. Are si niste versuri dedicate patriarhului Moscovei,
Ioachim. Importanta Psaltirii in versuri a mitropolitului Dosoftei pentru
literatura noastra veche este foarte mare. La sfirsitul Psaltirii, Dosoftei
tipareste si versurile lui Miron Costin privitoare la originea neamului
romanesc.

Alte referate despre: mitropolitul dosoftei al moldovei, portretul mitropolitului dosoftei al moldovei, dosoftei mitropolitul moldovei

Manastirea Voronet

Manastirea Voronetului a fost inca de la intemeiere un monument memorial si votiv. Aceasta explica pe de o parte caracteristicile noi ctitorii a Sfantului Stefan cel Mare care, spre deosebire de celelalte manastiri ale domnului, nu avea camera mormintelor. Explica de asemenea, atentia de care s-a bucurat in continuare. Intr-adevar in secolul XVI - mai precis la 1547 - Mitropolitul Grigorie Rosa sfetnic a lui Petru Voda Rares si var cu domnul,construieste pridvorul inchis de la vest, pentru care adopta o solutie nemaiintalnita pana la el, in cadrl careia arhitectura este vizibil subordonata decorului pictat: peretele de vest al pridvorului este un perete plin nestrapuns de nici o deschidere. Acest plin amplu, impreuna cu suprafetele laterale ale masivilor contraforti de colti constituie un imens ecran unitar, pe care se desfasoara in culorile ei stralucitoare drama binecunoscutei Judecati de Apoi de la Voronet, singura compozitie de acest fel care se desfasoara continu, fara nici un fel ...

Alte referate despre: manastirea voronet, manastirea voronet referat, referat manastirea voronet

Antim Ivireanul

La Bucureşti funcţiona o tipografie înfiinţată în 1678 de mitropolitul Varlaam al Ţării Româneşti,unde în 1688 iese de sub tipar Biblia tălmăcită, printre alţii de fraţii Radu şi Şerban Grecianu. Până în toamna anului 1691, 8 cărţi fuseseră imprimate. Aici începe să lucreze smeritul între ieromonarhi Antim Ivireanul. Că a deprins rosturile meseriei la Constantinopol sau în ţară, pe lângă Mitrofani, fostul episcop de Huşi, nu se prea ştie, iar opiniile sunt împărţite. În orice caz, este mai puţin probabil că ar fi ucenicit la Buzău şi cu atât mai hazardate sunt presupunerile despre Moscova sau Kiev, ori Veneţia. Logic pare că Brâncoveanu să fi adus în ţară un tâner despre a cărui pricepere în arta tipografică începuse să se vorbească. S-ar putea ca acest fapt să fi fost real şi ca Andrei din Ivir să se fi instruit încă de la Tiflis (Tbilisi), unde sub regele Arcil funcţionase o tipografie utilată la Amsterdam. Obscurantismul ...

Alte referate despre: antim ivireanul, mitropolitul antim ivireanul, antim ivireanul referat

Mihai Viteazul

MIHAI VITEAZUL(1593-1601)Mare Ban al Craiovei"domn al Tarii Romanesti si al Ardealului si a toata tara Moldovei" realizatorul primei uniri a celor trei tari romane (1600-1601)


La 9 August 2001 s-au împlinit 400 de ani de la uciderea miseleasca a voievodului Mihai Viteazul, erou al luptei pentru independenta si neatârnare a românilor, cel care a reusit - chiar daca pentru scurta vreme - sa înfaptuiasca unirea celor trei Tari românesti, ramânând un simbol al neamului nostru pâna în zilele Regelui Ferdinand.Era fiul Teodorei din Piua Petrii ialomitene, dupa unii fiu de domn. Stia turceste si greceste. În tinerete s-a îndeletnicit cu negustoria si a ajuns ban al Olteniei. Averea i-a sporit prin casatoria cu Stanca, nepoata altui ban oltean, Dragomir. In 1593, prigonit de Alexandru cel Rau, se refugiaza în Transilvania, apoi la Constantinopol si, cu ajutorul unchiului Iane Epirotul, capuchehaia tarii la Poarta, al Cantacuzinilor si ...

Alte referate despre: mihai viteazul referat, caracterizarea lui mihai viteazul din pasa hassan, caracterizarea lui mihai viteazul

Mitropolitul Antim Ivireanu

Viaţa mitropolitului Antim Ivireanu are încă pentru noi câteva puncte obscure; cu deosebire sunt puţin cunoscute împrejurările copilăriei şi tinereţii lui, până la stabilirea în Ţara Românească.Mitropolitul Antim Ivireanu

Alte referate despre: mitropolitul antim ivireanu, arta oratoriei religioase mitropolitul antim ivireanu, mitropolitul antimi ivireanu

Dimensiunea religioasa

Primul text păstrat in limba română a fost o scrisoare particulară Cultura românească s-a dezvoltat in singurul cadru organizat şi puternic existent in secolul XVI şi mai apoi al XVII-lea, care era biserica.Biserica a fost în ceea ce numim perioada veche a literaturii române care din punct de vedere istoric reprezintă evul mediu românesc care este mai îndelungat şi mai târziu decât cel European, un impor- tant centru în care s-au dezvoltat limba romana şi credinţa română.

Alte referate despre: dimensiunea religioasa a existentei, dimensiunea religioasa a existentei studiu de caz, studiu de caz dimensiunea religioasa a existentei

Mitropolitul - Varlaam

B.Biografia Sfântului Mitropolit Varlaam al Moldovei
I. Sfinţenia vieţii.S-a născut în anul 1580 dintr-o familie de răzeşi din părţile Vrancei cu numele Moţoc, posibil din neamul boieresc al vornicului Moţoc de pe vremea lui Alexandru Lăpuşneanu. Există numeroase ipoteze conform cărora satul naşterii nu este bine precizat.

Alte referate despre: mitropolitul varlaam, mitropolitul varlaam referat, emanciparea limbii romane mitropolitul varlaam

Literatura religioasa a Basarabiei

"Mitropolitul Gavriil A dat bisericii basarabeane o directie nationala
româneasca, care a dominat n tot timpul stapânirii rusesti. La
biserica Sfântul Ilie din Chisinau, ca si la alte biserici din
Basarabia, cartile tiparite de mitropolitul Gavriil au fost folosite
pentru serviciul divin chiar si dupa eliberarea Basarabiei de sub
jugul Rusiei tariste.

Alte referate despre: referate literatura religioasa a basarabiei, literatura religioasa, literatura religioasa in limba romana

Literatura religioasa in prima jumatate a secolului al XVII-lea

Putine la numar si periferice in sistemul limbii romane,inconsecventele se datoreaza nu nesigurantei lui Varlaam in folosirea limbii ci faptului ca insasi limba romana literara de atunci nu era pe deplin construita.Fraza se desfasoara in general liber,natural,si e mult deosebita de fraza fortata a traducerilor romanesti in secolul al XVI-lea.

Alte referate despre: literatura religioasa in prima jumatate a secolului al xvii-lea, literatura religioasa in prima jumatate a sec al xvii, s u a in prima jumatate a secolului al xix-lea

Mitropolitul Dosoftei

Dosoftei „era neam de mazâl”, - spune cronicarul Ion Neculce – prea învăţat, multe limbi ştia: elineşte, latineşte, sloveneşte şi altă adâncă carte şi învăţătură; deplin călugăr şi cucernic şi blând ca un miel. În ţara noastră pe această vreme nu este om ca acela.

Alte referate despre: referat despre mitropolitul dosoftei, referat mitropolitul dosoftei, mitropolit dosoftei

Manastiri din Muntenia - Oltenia

Mânăstirea Dintr-un Lemn este o mânăstire de călugăriţe, cu hramul Naşterea Maicii Domnului, com Franceşti jud Vâlcea, 25 km de Rm Vâlcea, biserica unui schit construit, potrivit traditiei, de un călugar, dintr-un lemn de stejar uriaş, pe care s-a găsit o icoana a Maicii Domnului, la sfârşitul sec XVI şi începutul sec XVII, biserica actuală ctitorită din zid de Preda Brâncoveanu între 1635-1636, arhitectura specifică epocii lui Matei Basarab, în stil reţinut, pe plan triconc, faţade decorate cu un brâu în relief, arcaturi în razele pictate în culori, coloane cu capiteluri simple, în pridvor adăugat de Şerban Cantacuzino Voievod, zugrăvit de Constantinos şi Ioan la 1684, interior bogat împodobit cu picturi murale din sec XVII-XVIII aparţinând zugravilor Preda şi Ianache şi meşterul zugrav Constantinos (1707), biserica bolniţa de lemn, construită între 1810 şi 1814 de Iancu, ginerele lui Constantin Socoteanu, pe locul celei citorite din stejarul ...

Alte referate despre: manastirile din muntenia-oltenia, manastiri din muntenia si oltenia, manastiri din transilvania muntenia oltenia

Manastirea Stavrapoleos

Biserica Stravrapoleos a fost construitã in 1724, ĩn timpul celei de-a doua domnii in Ţara Romaneascã a lui Nicolae Mavrocordat (1719-1730) de cãtre arhimandritul Ioanichie. Nãscut ĩn satul Ostanitza ĩn eparhia Pogoniana (Epir), Ioanichie a venit in Ţara Româneascã de la mãnãstirea Gura, metoc al Mitropoliei Pogonianã.
Ĩn incinta hanului cu douã nivele ce se aflã ĩn proprietatea lui, Ioanichie a construit actuala bisericã, zidind o mãnãstire, ce era susţinutã economic de cãtre han (situaţie frecventã ĩn epocã).
Ĩn 1726 stareţul Ioanichie a fost ales mitropolit al Stavropolei şi exarh al ţinutului Caria. Tot de atunci, mãnãstirea pe care a construit-o a fost numitã Stavropoleos, dupã numele vechii mitropolii.
Din construcţia initialã a incintei mãnãstirii şi hanului s-a pãstrat numai biserica, una dintre cele mai reprezentative ctitorii in stil brâncovenesc.
Celelalte clãdiri sunt ĩn prezent rezultatul unui vast proiect de restaurare si ...

Alte referate despre: manastirea putna referat, manastirea putna, manastirea argesului

Interculturalitate si interconfesionalitate - o alta perspectiva

Trebuie insa sa recunoastem ca, deocamdata, aceasta pare a fi unica regiune a Romaniei unde interconfesionalitatea se afla in postura ei unificatoare. Exemplul la care ne vom referi e cel al retrocedarii lacasurilor de cult greco-catolice catre proprietarii lor de drept, fapt posibil datorita activitatii mitropolitului Nicolae Corneanu. Analizandu-l, vom vedea cum o intelegere justa a raporturilor dintre confesiuni si culturi diferite, dar si a raportului dintre interconfesionalitate si interculturalitate poate avea efecte faste, ce merita sa fie scontate si de catre alti actori sociali.

Alte referate despre: baltagul comentariu din alta perspectiva, strategii de management al competentelor in perspectiva interculturala, perspectiva narativa

Sfanta Cuvioasa Parascheva

Si continua mitropolitul Varlaam in Cazania sa ca ea "fara de voie lasa pustia si se intoarse in lume si la Tarigrad (Constantinopol, n.n.) veni. Si mereu in biserica Precistei ce este in Vlaherna si catre icoana Sfintiei Sale cazu si cu lacrimi se ruga asa si zicea: N-am alta nadejde, n-am alt acoperamant. Tu-mi fii indreptatoare, tu-mi fii folositoare... Ca pana am umblat in pustie pe tine te-am avut ajutor, iar acum, daca m-am intors in lume, indrepteaza-ma pana la sfarsitul vietii mele, ca alta nadejde nu am". Din Constantinopol s-a indreptat spre Epivat, localitatea in care vazuse lumina zilei, fara sa spuna cuiva cine este si de unde vine.

Alte referate despre: sfanta cuvioasa parascheva, sfanta cuvioasa parascheva referat, referat sfanta cuvioasa parascheva

Circuit prin Fagaras

In 1526, ginerele sau, Radu de la Afumati a fost cel care a terminat-o, cu ajutorul mesterului Dobromir, realizatorul picturilor interioare. In urma stricaciunilor provovate de actiunile oamenilor, de incendii si cutremure, in 1682 Serban Cantacuzino, a reparat-o.Biserica Manastirii Argesului a fost construita la sf. sec. XIX, pe vremea regelui Carol I, deodata cu resturarea manastirii.

Alte referate despre: circuitul oxigenului in natura, circuite electrice, circuite integrate
Referate afisate : 18
Medie note: 8.06 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles