Mitropolitul varlaam cazania

Mitropolitul Varlaam

În anul 1606, egumenul Dosoftei se mută din viaţa aceasta, iar în anul 1608, ieromonahul Varlaam este ales egumen al Mănăstirii Secu. În toamna anului 1632, arhimandritul Varlaam este ales, hirotonit şi aşezat mitropolit al Moldovei în locul înaintaşului său Atanasie, atunci răposat, păstorind Biserica lui Hristos timp de 21 de ani.
Apăsat de bătrâneţe, în anul 1653 se retrage la metanie, iar în 1657, la 19 decembrie, se mută din viaţa aceasta şi este înmormântat alături de biserică.

1. Acest vas ales al lui Hristos a fost din pruncie umbrit de darul Duhului Sfânt şi înzestrat cu multă înţelepciune şi râvnă spre cele dumnezeieşti. Căci neavând părinţi bogaţi şi învăţaţi, s-a făcut părinte luminat al Moldovei, învăţând pe toţi frica de Dumnezeu şi dreapta credinţă ortodoxă.

2. În Schitul lui Zosima, tânărul ...

Nivel: Liceu
Dimensiune: 89kb
Downloads: 17
Materia: Istorie

Mitropolitul Dosoftei

În toamna anului 1673 a plecat în pribegie în Polonia, din cauza schimbărilor de domn în ţară şi a convingerilor sale antiotomane. În 1674 a fost înlocuit în scaunul mitropolitan de la Iaşi cu Teodosie, episcopul de Roman. În anul următor, Mitropolitul Dosoftei este readus în demnitatea sa chiriarhală, iar Teodosie se retrage la mănăstirea Bogdana şi peste puţină vreme va cunoaşte moarte martirică.
După refacerea tipografiei de la Iaşi, Mitropolitul Dosoftei a tipărit noi cărţi de slujbă şi de învăţătură în limba română: Dumnezăiasca Liturghie (1679 şi 1683), Psaltirea de-nţăles (1680), cu text paralel în română şi slavonă, Molitvănic de-nţăles (1681). Între anii 1682-1686 a tradus după izvoare greceşti şi slavone şi a tipărit în limba română Viaţa şi petrecerea sfinţilor, în patru volume. Lucrarea a rămas neterminată datorită plecării forţate în Polonia.

Alte referate despre: mitropolitul dosoftei, mitropolitul dosoftei referat, primul nostru poet mitropolitul dosoftei

Secolul de aur al culturii romanesti

Secolele XVII-XVIII inseamna pentru Europa o epoca de treptata afirmare a tendintelor de modernizare si integrare culturala .Aceste procese se deruleaza insa cu o intensitate diferita , pe alocuri intirziata si intr-o diversitate nesfirsita in functie de conditiile concrete in fiecare zona etno-culturala .

Alte referate despre: secolul de aur al culturii romanesti, secolul de aur a culturii romanesti, secol de aur a culturii romanesti

Mitropolitii Dosoftei si Varlaam

După refacerea tipografiei de la Iaşi, Mitropolitul Dosoftei a tipărit noi cărţi de slujbă şi de învăţătură în limba română: Dumnezăiasca Liturghie (1679 şi 1683), Psaltirea de-nţăles (1680), cu text paralel în română şi slavonă, Molitvănic de-nţăles (1681). Între anii 1682-1686 a tradus după izvoare greceşti şi slavone şi a tipărit în limba română Viaţa şi petrecerea sfinţilor, în patru volume. Lucrarea a rămas neterminată datorită plecării forţate în Polonia. Această carte deosebit de necesară pentru misiunea Bisericii arată darul de mare cărturar al mitropolitului Dosoftei dar şi dragostea sa pentru sfinţi şi pentru sfinţenie.

Alte referate despre: mitropolitii dosoftei si varlaam, mitropolitul dosoftei si varlaam, activitatea mitropolitilor dosoftei si varlaam

Mitropolitul Antim Ivireanu

Antim Ivireanu este cel mai de seama dintre mitropoliţii munteni, prin munca lui neobosită în cultura religioasă a neamului, prin cuvântările lui îndrăzneţe, dar pline de suflu moral, pentru societatea şi timpul lui, şi prin strălucirea pe care a ştiut să o dea scaunului mitropolitan din Bucureşti.Mitropolitul Antim Ivireanu

Alte referate despre: mitropolitul antim ivireanu, arta oratoriei religioase mitropolitul antim ivireanu, eseu mitropolitul antim ivireanu

Dimensiunea religioasa

Primele cărţi religioase au început să circule la noi în secolele XII-XIII şi sunt cărţi bisericeşti in limba slavonă(manuscrise).
În prima jumătate a secolului XVI aceste cărţi au început să fie traduse şi multiplicate pentru început în manuscris.Ulterior vor fi şi tipărite pe arii mai extinse.Astfel un important rol l-au avut reprezentan- ţii bisericii care au avut o activitate îndelungată de traducere a cărţilor bisericeşti din limba slavonă in limba română.

Alte referate despre: dimensiunea religioasa a existentei, dimensiunea religioasa a existentei studiu de caz, studiu de caz dimensiunea religioasa a existentei

Mitropolitul - Varlaam

Unele păreri susţin că locul său de naştere este reprezentat de satul Baloteşti, altele, de satele Capoteşti – azi dispărut – Purceleşti, Cofeşti, toate situate pe malul Putnei. Probabil din botez se numea Vasile. Se cunosc patru din fraţii şi surorile sale cu fii lor.
Fiind crescut în spirit de bun creştin, simţind o chemare aleasă, a decis să îşi fructifice harul primit de la Dumnezeu integrându-se în colectivul Mănăstirii Neamţ.

Alte referate despre: mitropolitul varlaam, mitropolitul varlaam referat, emanciparea limbii romane mitropolitul varlaam

Literatura religioasa a Basarabiei

Dupa moartea mitropolitului Gavriil (1821) cauza lui a fost continuata
cu mari dificultati de arhiepiscopul Dimitrie Sulima, de origine
ucrainean, nascut în 1772 în târgusorul Novaia Vodologa din
guvernamântul Krakoviei. Dimitrie Sulima a absolvit Seminarul Teologic
din Poltava, unde fusese profesor si rector Gavriil Banulescu-Bodoni,
apoi a urmat scoala de marina din Nicolaev. Dupa 1812, Cu concursul
lui Gavriil Banulescu-Bodoni, a fost numit vicar al Mitropoliei
Basarabiei, iar între 1821-1844 a ocupat postul de arhiepiscop al
Basarabiei

Alte referate despre: referate literatura religioasa a basarabiei, literatura religioasa, literatura religioasa in limba romana

Literatura religioasa in prima jumatate a secolului al XVII-lea

« Cumu-s iarna vicole si vinturi reci si vrei geroase,de carile sa ingreuiaza oamenii si sint suparati,in vremea iernei,iara deaca vine primavara ei sa iusureaza de acelea de toate si se veselesc,cace c-au trecut iarna cu gerul si s-au ivit primavara cu caldul si cu seninul ,asea si in vremea de demult au fost vicole si vanturi scirbe si de dosadzi pre oamenii ca si intr-o vreame de iarna… »

Alte referate despre: literatura religioasa in prima jumatate a secolului al xvii-lea, literatura religioasa in prima jumatate a sec al xvii, s u a in prima jumatate a secolului al xix-lea

Mitropolitul Dosoftei

Mitropolitul Dosoftei - Condiţiile de instabilitate şi nesiguranţă din a doua jumătate a acestui secol, apărarea otomană, incursiunile polone – tătăreşti şi însăşi structura orânduirii feudale au pricinuit sărăcie în ţară şi unele situaţii dramatice.

Alte referate despre: mitropolitul dosoftei al moldovei, referat despre mitropolitul dosoftei, referat mitropolitul dosoftei

Proiectarea Cazanelor termice pe baza Cazanel

"Proiectarea Cazanelor termice pe baza Cazanel"
Pentru reducerea presiunii aburului să se prevede instalarea în paralel cu instalaţia de reducere a unei turbine cu contrapresiune.

Alte referate despre: cazane termice, motorul termic pe baza de benzina istoric, cazane termice referat

Personalitati brasovene - Mitropolitul Ioan Popazu

Nemtii ii spuneau lui Popazu Schleiermacher si romanii il comparau cu Ioan Gura de Aur. Vorbea o romana simpla, pe intelesul tuturor, dar care patrundea foarte repede in sufletele credinciosilor.In aprilie 1838, dupa moartea protopopului Simion Datcu este ales sa slujeasca impreuna cu preotul Petru Gherman la Biserica din Brasovul Vechi. A slujit acolo ca protopop si paroh timp de 14 ani si la nevoie ii inlocuia pe preotii de la Sf. Nicolae.

Alte referate despre: personalitatea lui alexandru ioan cuza, personalitatea lui alexandru ioan cuza referat, referat despre personalitatea lui alexandru ioan cuza

Manastiri din Muntenia - Oltenia

Mânăstirea Arnota este o mânăstire de călugari, cu hramul Sfinţii Arhanghel Mihail şi Gavril, com Costesti jud Vâlcea, ctitorie a lui Matei Basarab (1633-1636) pe temelia unei biserici nedatate; amsamblu renovat de Constantin Brâncoveanu (1705-1706) şi în stil neogotic sub Barbu Ştirbei (1852-1856); remarcabile picturi murale interioare (1644), cu un valoros tablou votiv, aparţinând zugravului Stroe din Târgoviste, întregite în pronaos în epoca brâncovenească de zugravii Enache şi Preda; mormântul lui Matei Basarab şi al vornicului Danciu, tatăl său; muzeu de arta religioasă; arhondaric.

Alte referate despre: manastirile din muntenia-oltenia, manastiri din muntenia si oltenia, manastiri din transilvania muntenia oltenia

Literatura religioasa in secolul XVII

În schimb, în Moldova apare cea dintâi culegere de Vieţi ale sfinţilor, în marea lucrare în 4 volume datorită mitropolitului Dosoftei şi tipărită la Iaşi între anii 1682-1686. Cărţile de ritual (Liturghii, Ceasloave, Molitfelnice) ocupă un loc în semnat şi se găsesc tipărite în câteşitrele principatele.

Alte referate despre: literatura religioasa in secolul xvii, literatura religioasa in secolul al xvii, literatura religioasa in secolul al xvii lea

Omogenizarea carbunilor de puteri calorifice diferite

La locurile de munca se vor afisa instructiuni scurte privind atributiile si responsabilitatile personalului de exploatare la formarea , compactarea si omogenizarea stivelor de carbune .
Pentru amenajarea platformelor de depozitare , controlul incalzirii carbunilor si combaterea tendintei de autoaprindere a carbunilor in stiva , se vor respecta prevederile instructiunii PE 225/ 74 si STAS 5986-75 , cu urmatoarele precizari :

Alte referate despre: putere calorifica inferioara carbune, putere calorifica pacura, putere calorifica motorina

Manastirea Stavrapoleos

Biserica Stravrapoleos a fost construitã in 1724, ĩn timpul celei de-a doua domnii in Ţara Romaneascã a lui Nicolae Mavrocordat (1719-1730) de cãtre arhimandritul Ioanichie. Nãscut ĩn satul Ostanitza ĩn eparhia Pogoniana (Epir), Ioanichie a venit in Ţara Româneascã de la mãnãstirea Gura, metoc al Mitropoliei Pogonianã.

Alte referate despre: manastirea putna referat, manastirea putna, manastirea argesului

Interculturalitate si interconfesionalitate - o alta perspectiva

Eseul de fata este centrat asupra raporturilor dintre interculturalitate si interconfesionalitate, intelese ca sfere distincte dar complementare ale vietii sociale. Interculturalitatea corespunde vietii laice, seculare desfasurate in contextul societatii contemporane, in timp ce interconfesionalitatea corespunde vietii religioase, sacre, desfasurate in acelasi context. Analiza acestor raporturi, de a caror intelegere depinde calitatea - pozitiva sau negativa - a relatiilor intre comunitati cu identitati diferite, se desfasoara in proximitatea unui fapt a carui unicitate surprinde o anumita specificitate tipica Banatului: retrocedarea lacasurilor de cult comunitatii greco-catolice intreprinsa de catre mitropolitul Nicolae Corneanu.

Alte referate despre: baltagul comentariu din alta perspectiva, strategii de management al competentelor in perspectiva interculturala, perspectiva narativa

Isihasmul - rugaciunea lui Iisus

Vom vedea acum in cele ce urmeaza atacurile date de Varlaam acestor metoduri si in principal rugaciunii mintale, atacuri contracarate de Sfantul Grigore Palama.
Astfel, Varlaam sustinea ca cel ce se ocupa cu rugaciunea trebuie sa dea odihna simturilor si sa-si mortifice pe deplin partea pasionala a sufletului astfel incat nici una sa nu mai poata lucra nimic. La fel trebuie sa faca si trupul, zicea Varlaam, intrucat fiecare constituie o piedica pentru rugaciune.
La acestea Sfantul Grigorie ii raspunde ca in cazul acesta cel ce se roaga mental nu ar mai trebui sa posteasca, sa vegheze, sa ingenuncheze sau sa stea mai mult timp in picioare intrucat toate aceste acte ar pune in lucrare simtul care dirijeaza trupul si astfel s-ar tulbura si sufletul. Varlaam raspunde vrand sa argumenteze cele spuse mai inainte ca ar fi ciudat sa trebuiasca o desconsidera in rugaciune vederea si auzul, adica simturile cele mai imateriale, mai nepasionale si mai rationale, spune el, si sa acceptam ...

Alte referate despre: rugaciunea lui iisus, gradina maicii domnului rugaciunea lui iisus, rugaciunea lui iisus pe muntele maslinilor
Referate afisate : 18
Medie note: 8.19 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles