Obligatiile angajatiilor referat

Obligatiile angajatiilor

Obligatiile angajatiilor
Contractul de muncă este un accord de voinţă realizat între o persoană fizică, salariat, şi un angajator, persoană fizică sau juridică. Din cuprinsul actelor normative în vigoare, dar si conform literaturii de specialitate contractul individual de muncă este un contract sinalagmatic.Aceasta inseamnă că fiecare parte are şi drepturi şi obligaţii.

Obligatiile angajatiilor
La încheierea contractului individual de muncă părţile sunt egale.După acest moment, prin semnarea contractului individual de muncă, salariatul îsi dă un acord general si prealabil în temeiul căruia se nasc raporturi de subordonare.Prin aseasta nu înseamnă că se încalcă principiul egalităţii de tratament faţa de toţi salariaţii şi angajatorii, principiu prevăzut în Codul Muncii. Cadrul general care reglementează obligaţiile salariaţilor îl reprezintă Codul Muncii.Astfel, art.39, alineatul(2) din Codul Muncii ...

Nivel: Liceu
Dimensiune: 8kb
Downloads: 15
Materia: Economie

Codul Muncii

Codul Muncii
(2) Prin exceptie, contractul individual de munca se poate incheia si pe durata determinata, in conditiile expres prevazute de lege.
Art. 13. - (1) Persoana fizica dobandeste capacitate de munca la implinirea varstei de 16 ani. (2) Persoana fizica poate incheia un contract de munca in calitate de salariat si la implinirea varstei de 15 ani, cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali, pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate sanatatea, dezvoltarea si pregatirea profesionala. (3) Incadrarea in munca a persoanelor sub varsta de 15 ani este interzisa.

Alte referate despre: codul muncii, referat codul muncii, codul muncii referat

Obligatiile profesionale ale comerciantilor

In registrul inventar, comerciantul va inscrie in fiecare an, toate bunurile mobile si imobile, creantele si datoriile sale, atat cele civile cat si cele comerciale rezultate prin inventariere.
Bunurile si creantele se evalueaza dupa valoarea lor reala in momentul inscrierii, calculandu-le dupa pretul lor la incheierea exercitiului anual la care se refera inventarul. Situatia exacta a patrimoniului societatii si realitatea beneficiilor se stabileste prin efectuarea bilantului operatiunilor anuale si a contului de profit si pierderi.

Alte referate despre: obligatiile profesionale ale comerciantilor, obligatiile profesionale ale comerciantilor referat, obligatii profesionale

Fidelizarea angajatilor - Asigurarea de viata II

Este inutil sa precizez ca in majoritatea statelor cu economii de piata stabile, asigurarea de viata este folosita de ceva vreme ca si "catuse de aur" pentru fidelizarea angajatilor performanti. Tocmai de aceea, asigurarea de viata trebuie utilizata restrictiv, doar pentru angajatii a caror abilitati sau cunostinte faciliteaza atingerea obiectivelor fundamentale ale organizatiei. La urma urmei este o chestiune de eficienta investitiei (in cazul de fata ... in oameni).

Alte referate despre: asigurarea de viata a persoanei angajate, asigurarea de viata referat, asigurarea de viata cel mai necesar tip de asigurare

Consecintele nerespectarii obligatiilor contractuale

Obligatiile partilor trebuie executate in stricta conformitate cu cauzele contractului. Nerespectarea obligatiilor contractuale produce consecintele reglementate de codul civil si codul comercial. Potrivit legii, in cazul cand una dintre parti nu isi executa obligatiile asumate, cealalta parte este indreptatita sa uzeze de exceptia de neexecutare sa ceara rezolutiunea contractului ori sa ceara executarea obligatiei in cauza.

Alte referate despre: consecintele nerespectarii obligatiilor contractuale, consecintele neexecutarii obligatiilor contractuale, masuri aplicate in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale

Drepturi si datorii aferente salariatilor

Drepturi si datorii aferente salariatilor
Intre unitatiile economice si angajatii sai se incheie un contract social, prin care personalul se oblige sa desfasoare activitatiile, munciile stipulate in genetal prin contract, iar pe de alta parte agentul economic se oblige sa0i remunereze munca prestata.
Prin contract se stabilesc deci, in principiu, datorii pentru unitatile economice de a remunera personalul pentru munca prestata.
Prin lege sunt stabilite de asemenea in ce conditii personalul poate beneficia de ajutoarele materiale, de cote parti din profitul realizat de unitate, care reprezinta si ele datorii fata de personal.

Alte referate despre: drepturi si obligatii ale salariatilor, contributii sociale aferente salarilor, drepturile si datoriile copiilor

Regimul juridic al functionarilor publici debutanti sau definitivi

Conform art. 9, al.1 HG 1209/2003, la concursurile organizate pentru recrutarea funcţionarilor publici pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.

Alte referate despre: regimul juridic al functionarilor publici debutanti, regimul juridic al functionarilor publici europeni, regimul juridic al functionarului public

Incetarea Contractului Individual de Munca

(1) In cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii si angajatorii.
(2) Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, este interzisa.
(3) Constituie discriminare directa actele si faptele de excludere, deosebire, restrictie sau preferinta, intemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevazute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrangerea ori inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii drepturilor prevazute in legislatia muncii.
(4) Constituie discriminare indirecta actele si faptele intemeiate in mod aparent pe alte criterii decat cele prevazute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminari directe.Art.5.

Alte referate despre: incetarea contractului individual de munca, incetarea contractului individual de munca referat, referat incetarea contractului individual de munca

Demisia

Demisia
Pe durata preavizului contractul individual de munca continua sa isi produca toate efectele iar persoana care si-a dat demisia ramane angajata la aceasta firma fiind obligata sa-si indeplineasca obligatiile pe care le are ca si salariat.
Cat dureaza preavizul, cel in cauza trebuie sa presteze munca; in literatura de specialitate apreciindu-se ca preavizul nu poate fi dat in intervalele de timp in care salariatul se afla in concediu de orice fel. In cazul in care concediul apare pe perioada preavizului, acesta se va prelungi in mod corespunzator.

Alte referate despre: exemplu demisie, exemplu de demisie, demisia

Drept civil. Teoria generala a obligatiilor.

„ Obligaţia este raportul juridic în temeiul căruia o persoană numită debitor este ţinută faţă de alta, numită creditor, la datoria de a da, de a face sau de a nu face ceva, sub sancţiunea constrângerii de stat în caz de neexecutare de bună voie.”
„ Obligaţia este acel raport juridic în temeiul căruia o persoană – numită creditor – poate să pretindă unei alte persoane – numită debitor – să-i facă o prestaţie pozitivă sau negativă, iar în caz de neîndeplinire s-o poată obţine în mod forţat.”
„Obligaţia – în sens larg – este, aşadar, acel raport juridic în conţinutul căruia intră dreptul subiectului activ, numit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor – şi căruia îi revine îndatorirea corespunzătoare – a da, a face sau a nu face ceva, sub sancţiunea constrângerii de stat în caz de neexecutare de bunăvoie.”
În raport de definiţiile enunţate, putem defini obligaţia civilă ca fiind raportul ...

Alte referate despre: drept civil teoria generala a obligatiilor, vasile-sorin curpan drept civil teoria generala a obligatiilor, drept civil-teoria generala a obligatiilor

Drept civil II. Teoria generala a obligatiilor

Drept civil II. Teoria generala a obligatiilor
1.1.Noţiunea de obligaţie
Luând ca model Codul civil francez din 1804, care nu a definit noţiunea de obligaţie, Codul civil român din 1865, ca de altfel şi alte coduri civile europene, ca cel austriac din 1811, cel elveţian din 1907 sau Codul federal elveţian al obligaţiilor din 1881 şi apoi din 1911, nu au definit această instituţie juridică.
Drept civil II. Teoria generala a obligatiilor

Alte referate despre: drept civil si teoria obligatiilor, drept civil teoria obligatiilor, teoria generala a obligatiilor drept civil

Drept civil II - Teoria generala a obligatiilor

„Obligaţia – în sens larg – este, aşadar, acel raport juridic în conţinutul căruia intră dreptul subiectului activ, numit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor – şi căruia îi revine îndatorirea corespunzătoare – a da, a face sau a nu face ceva, sub sancţiunea constrângerii de stat în caz de neexecutare de bunăvoie.”
În raport de definiţiile enunţate, putem defini obligaţia civilă ca fiind raportul juridic în baza căruia creditorul are dreptul să pretindă debitorului să execute prestaţia corelativă de a da, a face sau a nu face ceva.

Alte referate despre: carti drept civil teoria generala a obligatiilor torent, drept civil teoria generala a obligatiilor teste online, teoria obligatiilor in dreptul civil referat

Obligatii-schite

QUASIDELICTUL-consta in fapta ilicita cauzatoare de prejudiciu ,savarsita insa fara intentie (din imprudenta sau din neglijenta) care obliga pe autorul sau la reparatie
Obligatii-schite
LEGEA-constituie izvor de obligatii in masura in care aceasta ar genera direct si nemijlocit obligatii civile,fara a fi necesara interventia unui fapt juridic care sa medieze nasterea acestor obligatii;

Alte referate despre: teoria generala a obligatiilor schita, schita, momente si schite

Drepturile si indatoririle angajatilor

Mijloace de prospectare externa :
- candidaturi externe din initiativa solicitantilor de posturi;
- anunturi in presa ( anuntul va contine : denumire firma, sector de activitate, merimea ei, locul pe piata, obiectivele urmarite; - denumirea postului vacant, obiectivele acestuia, perspectiva profesionala;-profilul candidatului ( nivel pregatire, experienta, varsta ); -avantaje oferite:salarii, pregatire , alte avantaje;
- solicitarea unor firme specializate in recrutarea si selectia de personal.

Alte referate despre: drepturile si indatoririle angajatilor, drepturi si indatoriri ale angajatului- codul, drepturi si indatoriri cetatenesti

Angajarea si salarizarea in lume

1.2 Angajarea personalului in Japonia Managementul resurselor umane in cadrul intreprinderilor japoneze are urmatoarele caracteristici:
- Structurarea fortei de munca dupa nivelul de pregatire:forta de munca autohtona este ocupata in activitati ce presupun o pregatire mai redusa decat a emigrantilor
- Angajarea pe viata cu profunde implicatii pe plan social si economic
- Este practicata de marile firme
- Femeile nu sunt cuprinse in sistemul de angajare pe viata,apanaj exclusiv masculin ce constituie elita companiei (25-40% din numarul total de salariati)
- Investitiile in pregatirea personalului sunt pe termen lung
- Forta de munca este considerata o resursa ca oricare alta
- Utilizarea personalului nu intra in conflict cu folosirea tehnologiilor,adica noile tehnologiii nu conduc la concedierea angajatilor Recrutarea se face in fiecare an in luna aprilie

Alte referate despre: angajarea si salarizarea in lume, angajarea si salarizarea, angajare si salarizare

Obligatiile si indatoririle functionarilor publici

Viata sociala a pus multiple probleme de ordin administrativ, ceea ce a dus la aparitia functiei publice si a functiilor care sa indeplineasc; nevoile aparute. Diversitatea sarcinilor pe care le are de indeplinit administratia publica necesita o extrem de variata gama de prestatiuni realizate prin serviciile publice, ca si un personal cu pregatire profesionala diversa.

Alte referate despre: obligatiile si indatoririle functionarului public, drepturile si indatoririle functionarilor publici, drepturile si indatoririle functionarului public
Referate afisate : 16
Medie note: 8.48 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles