Obligatiile financiare ale agentilor economici

Activitatea financiara a agentilor economici

Activitatea financiara a agentilor economici surprinde derularea relatiilor financiare de capital, organizarea si asigurarea circuitului lichiditatilor si disponibilului in conturile bancare, emiterea, cumpararea, vanzarea si rascumpararea hartiilor de valoare, angajarea si plasarea titlurilor de imprumuturi si altele. Aceasta activitate angajeaza diverse categorii de cheltuieli si genereaza venituri financiare.

Nivel: Facultate
Dimensiune: 35kb
Downloads: 0
Materia: Economie

Politica financiara si politica fiscala

Politica financiara stabileste raporturile financiare dintre stat, pe de o parte, si companii nationale, regii autonome, societati comerciale, institutii publice, cooperative, societati mixte, intreprinderi private si populatie, pe de alta parte.Politica financiara concretizeaza folosirea constienta a legilor economice si demonstreaza cunoasterea, stapanirea si dirijarea proceselor economice, sociale si financiare; ea poate favoriza sau frana dezvoltarea sociala si economica a tarii.

Alte referate despre: politica financiara si politica fiscala, principii politica financiara in impunerea fiscala, politica financiara si politica fiscala in spatiul ue

Analiza performantelor financiare ale firmei

Veniturile bancii rezulta din: dobanzile la creditele acordate sau la depozitele create la alte unitati bancare, comisioanele incasate, chirii la operatiuni de leasing si alte venituri exceptionale ce nu caracterizeaza activitatea curenta bancara.Veniturile din activitatea de exploatare bancara reprezinta cea mai diversa si mai importanta categorie de venituri.

Alte referate despre: analiza performantelor financiare ale firmei, referat analiza performantelor financiare ale firmei, analiza performantelor financiare ale firmei referat

Bugetul de stat si sistemul resurselor financiare publice

Aceste parghii se adauga la cele generate de piata insasi, respectiv pretul, costul, profitul, dobanda s.a.Sistemul bugetar este cadrul organizatoric prin care se incaseaza veniturile bugetare, se repartizeaza si se cheltuie. Reprezinta totalitatea relatiilor economice sub forma baneasca, rezultat al repartitiei venitului national, relatii ce apar cu prilejul constituirii si repartizarii de fonduri centralizate la si de la dispozitia statului, precum si a unitatilor administrativ teritoriale, in scopul satisfacerii unor interese generale ale societatii ori colectivitatilor publice.

Alte referate despre: download free referat resursele financiare publice ale statului, resurse financiare publice in state membre europene, resursele financiare publice

Criza economico-financiara in Rusia

1.2 Situatia economica mondiala a proncipalelor domenii de activitate
Economia globala a scazut cu 2,2% in anul 2009, si ar urma sa creasca cu 2,7% in 2010 si cu 3,2% in 2011. Economiile tarilor bogate, care au cazut cu 3,3% in 2009, ar urma sa avanseze mult mai incet, cu 1,8% in 2010 si cu 2,3% in 2011[1]. Volumul comertului mondial, care s-a prabusit cu 14,4% in 2009, ar urma sa creasca cu 4,3% in 2010 si cu 6,2% in 2011.

Alte referate despre: managementul in conditiile actualei crize economico-financiare, criza economico-financiara, criza economico-financiara contemporana

Analiza economico - financiara unei firme

Toate aceste elemente influenteaza performantele financiare ale intreprinderii determinand, in final, competitivitatea acesteia.
Folosind metode si tehnici specifice, diagnosticul financiar permite aprecierea situatiei financiare trecuta si actuala, pe baza informatiilor furnizate pentru luarea deciziilor de catre conducere acesta vizeaza viitorul.
Informatiile necesare pentru efectuarea diagnosticului financiar sunt preluate din situatiile financiare simplificate care cuprind: bilantul, contul de profit si pierdere, anexa la bilant.

Alte referate despre: analiza economico financiara unei firme, analiza economico financiara a firmelor non prfit, analiza economico financiara la firma petrom

Cheltuielile agentului economic

Cheltuielile sunt structurate pe fileuri de cheltuieli după conţinutul economic, respectiv după natura resurselor utilizate astfel:
• Consumul cu materii prime şi materiale consumabile
• Lucrări şi serviciile executate de terţi
• Cheltuieli cu personalul
• Impozite, taxe şi alte obligaţii legale sau contractuale
• Dobânzi
• Amortizări şi provizioane.

Alte referate despre: cheltuielile agentului economic, cheltuielile agentilor economici, analiza cheltuielilor agentilor economici

Economie matematica - complementaritatea

Economie matematica - complementaritatea
Se observa imediat ca daca este o solutie pentru , cu , atunci este o solutie a PCL(q, M).

Alte referate despre: economie matematica, premisele aparitiei modelarii economice-matematice, premisele aparitiei modelarii economice matematice

Prezentarea situatiilor financiare

Prezentarea situatiilor financiare cu scop general trebuie sa ofere o imagine fidela a rezultatelor si pozitiei financiare a unei societati la sfarsitul exercitiului financiar, oferind informatii utile unei categorii largi de utilizatori. Prezentarea situatiilor financiare

Alte referate despre: situatia financiara a unei firme, situatii financiare, situatiile financiare anuale referat

Creditarea agentilor economici

Creditarea agentilor economici - In general nevoia de creditare apare din lipsa fondurilor proprii pentru a face fata in intregime cheltuielilor ocazionale de desfasurare normala a activitatii complexe a fiecarui agent economic (productie, investitii, comerciala etc.). La orice agent economic apar dezechilibre, disfunctionalitati in cazul trezoreriei, al gestiunii intreprinderii.

Alte referate despre: creditarea agentilor economici, credite agenti economici, creditarea agentilor economici referat

Economia Intreprinderii si elemente de legislatie

Economia Intreprinderii si elemente de legislatie
Studiul de caz prezintă elevilor o situaţie care cere diagnostic şi discuţii. Se poate utiliza pentru analiza structurii efectivelor întreprinderii. Semnificativ pentru aceste metode nu este cantitatea celor însuşite, ci faptul că elevii îşi formează un stil individual de muncă îşi dezvoltă competenţele de investigaţie, capacitatea de argumentare şi susţinere a unor opinii personale. Nivelul de pregătire al elevilor trebuie să conducă la desfăşurarea unor activităţi şi procese cât mai competitive pe piaţa internă şi internaţională axându-se în mod deosebit pe calitatea acestora. Evaluarea se poate realiza printr-o multitudine de mijloace, dintre care amintim: fişe de evaluare, teste, chestionare, referate, proiecte, portofolii etc.

Alte referate despre: economia intreprinderii si elemente de legislatie, economia interprinderii si elemente de legislatie, economia intreprinderii elementele sistemului

Cataclisme economice care zguduie lumea

Cataclisme economice care zguduie lumea
Conferinta O.N.U. de la Cairo asupra populatiei si dezvoltarii, desfasurata in1994, manifestare “pierduta” mai tot timpul in hatisurile aproape fara de sfarsit al problemelor privind avortul si planificarea familiala, a rezervat putina vreme dezbaterii si concluzionarii – prin solutii fezabile – a unor probleme ale dezvoltarii si ale asigurarii resurselor economice, resurselor pentru viata necesare poulatiei.
Cataclisme economice care zguduie lumea

Alte referate despre: cataclismele economice care zguduie lumea, cataclisme economice care zguduie lumea revista transilvania, cataclismele economice care zguduie lumea revista transilvania

Globalizarea economiei

Susţinătorii globalizării pun accentul în principal pe avantajele generate de procesul de mondializare:
• reducerea costurilor de producţie datorită economiei de scară;
• accelerarea tranzacţiilor schimburilor care se realizează aproape în timpii comunicaţi – fax, Internet, etc.;
• creşterea vitezei de derulare a operaţiunilor comerciale, financiare şi tehnologice;
• extinderea puternică a pieţelor şi crearea de noi pieţe independente de anumite surse sau zone tradiţionale.

Alte referate despre: globalizarea economica, globalizarea economiei mondiale, globalizarea economiei

Rolul trezoreriei publice pe pietele financiare

Astfel, Trezoreria apare ca o necesitate a sistemului finantelor publice in conditiile economiei de piata, deschizand noi perspective de integrare a acesteia la nivel european si mondial.Lucrarea este structurata pe patru capitole principale:In primul capitol am prezentat modul de organizare a Trezoreriei Finantelor Publice, principalele sale functii, avand in vedere ca aceasta este conceputa ca un sistem operational in cadrul Ministerului Finantelor Publice prin care se efectueaza in principal operatiunile financiare si banesti, bugetare si extrabugetare ale sectorului public cu asigurarea echilibrului financiar.

Alte referate despre: globalizarea pietelor financiare, piete financiare, buget si trezorerie publica

Control financiar al afacerilor

Unitatile patrimoniale au obligatia sa efectueze inventarierea generala a patrimoniului in urmatoarele situatii:
a.La inceputul activitatii, cand are ca scop principal stabilirea si evaluarea elementelor patrimoniale ce constituie aportul la capitalul social;
b.Cel putin o data pe an, de regula la sfarsitul anului, cu ocazia incheierii exercitiului financiar. Bunurile materiale pot fi inventariate si inaintea datei de 31 decembrie, cu conditia asigurarii valorificarii si cuprinderii rezultatelor inventarierii in bilntul contabil intocmit pe anul respectiv.

Alte referate despre: controlul financiar al afacerilor atestat, control financiar, controlul financiar preventiv

Misiunea de examinare a contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare

Prezentul ghid cuprinde:- modele de scrisori catre colegi, In cazul preluarii unor misiuni executate de acestia; - un program de Iucru indicativ;- descrierea dosarelor de Iucru elaborate de Consiliul Superior al CECCAR. Sunt de facut doua serii de despartitoare :permanente si anuale si de foi de Iucru specializate pentru dosarul permanent si dosarul anual. Dosarul anual cuprinde foi sintetice ce regrupeaza pe ciclu : controalele de efectuat, suporturile de utilizat,concluziile si propunerile .

Alte referate despre: practici contabile privind intocmirea situatiilor financiare, contabilitate - intocmirea situatiilor financiare anuale, politici si optiuni contabile in intocmirea situatiilor anuale

Politica financiara

Componenta esentiala apoliticii de dezvoltare durabila a Republicii Moldova este perfectionarea continua a relatiilor financiare, a mecanismelor de mentinere a stabilitatii si echilibrului macroeconomice, de stimulare a acumularilor, investitiilor, cresterii economice si ca rezultat ridicarea nivelului de trai al populatiei. Aceste obiective strategice ale politicii economice si sociale a statului pot fi atinse daca se vor realiza integral toate componentele politicii financiare cu implementarea mecanismelor si masurilor corespuzatoare.

Alte referate despre: politica financiara, politica financiara a romaniei, politica financiara a ue

Activele agentului economic

Activele agentului economic
A - know-how
C - marci
T - fond comercial
I active - programe informatice
V imobilizate - imobilizari necorporale in curs
E imobilizari - terenuri si constructii
L corporale - instalatii si constructii
E - alte instalatii tehnice, utilaje si mobilier
- avansuri si imobilizari corporale in curs de executie

Alte referate despre: rolul marketingului in activitatea agentului economic, rolul jucat de furnizori in activitatea agentului economic, rolul marketingului in activitatea agentului economic referat

Controlul financiar fiscal in economie

Controlul financiar fiscal in economie
Pregătirea controlului financiar fiscal
Organele financiar fiscale competente selectează contribuabilii ce urmează a fi supuşi inspecţiei fiscale. Datele şi informaţiile referitoare la contribuabil sunt obţinute prin consultarea dosarului fiscal al contribuabilului. Inspectorul consultă toate compartimentele care deţin informaţii referitoare la situaţia fiscală a contribuabilului. Aceste compartimente sunt obligate să comunice informaţiile deţinute, la solicitarea inspectorului însărcinat cu efectuarea controlului. Prin consultarea dosarului fiscal şi a compartimentelor sus menţionate se colectează date şi informaţii despre contribuabil existente în actele de înfiinţare, declaraţii fiscale.

Alte referate despre: control financiar fiscal, control financiar-fiscal si expertiza contabila, controlul financiar fiscal

Economia si gestiunea intreprinderii

Ea mai poate fi definită si ca reprezentând o unitate de bază a economiei nationale, care dispune de resurse fizice, umane si financiare, pe care un colectiv de oameni le foloseste pentru realizarea procesului de productie pe baza principiilor de eficientă si rentabilitate, în vederea obtinerii de bunuri, executării de lucrări si servicii cu caracter industrial destinate satisfacerii cerintelor pietei interne si externe.

Alte referate despre: economia si gestiunea intreprinderii, despre economia si gestiunea intreprinderii, economia si gestiunea intreprinderii referat
Referate afisate : 20
Medie note: 8.59 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles