Politici publice sectoriale

Politici publice

Politici publice
Decantând definiţia de mai sus rezultă o serie de elemente care dau consistenţă unei politici publice. În primul rând o politică publică este formată dintr-un ansamblu de măsuri concrete, care dau substanţă politicii publice. Traseul constitutiv al unei politici publice este punctat de diverse decizii. Deci, un al doilea element este dat de faptul că o politică publică se defineşte prin aceste decizii, forme de alocare a resurselor, a căror natură este mai mult sau mai puţin autoritară şi în care coerciţia este mereu prezentă. În al treilea rând, o politică publică se înscrie “într-un cadru general de acţiune”, ceea ce ne permite să distingem între o politică publică şi simple măsuri izolate. În acest cadru de acţiune, o politică publică are obiective şi scopuri precizate, stabilite în funcţie de valori, norme şi interese. Acesta ar fi al patrulea element. Iar ultimul, al cincilea, este dat de faptul că o politică publică ...

Nivel: Facultate
Dimensiune: 162kb
Downloads: 30
Materia: Economie

Politici monetare

Asadar, tentativele de a utiliza activ politica monetarã discretionara pentru a stabiliza ciclul este mai curând probabil sã înrãutãţeascã lucrurile. De exemplu, dacã am experimenta o recesiune, o relaxare a politicii monetare azi, va avea principalul sãu impact peste aproximativ 2 ani. Între timp economia se poate sã-şi fi revenit deja, astfel încât relaxarea politicii monetare abia dacã ar mai adãuga atunci gaz pe foc. Astfel, monetariştii opteazã pentru reguli de politicã economicã, care sã nu se afle la discretia celor care fac politica.

Alte referate despre: politici monetare, instrumentele politicii monetare, obiectivele politicii monetare

Politici monetare de stabilizare

Politici monetare de stabilizare
Prezentul studiu este structurat în patru mari capitole care îmbină aspectele cu caracter teoretic cu situaţii concrete ale ţărilor în tranziţie, dar în special cea a României. Primul capitol introduce problematica vastă a politicilor monetare - obiectivele de atins condiţionate fiind de o multitudine de factori, instrumentele prin care poate acţiona ţinând seama de gradul de libertate, de independenţă şi modalităţile de transmisie ale politicii în economie. Cel de-al doilea capitol tratează principalele elemente definitorii ale unui program de macrostabilizare: funcţiile-obiectiv, strategia de ales, ancorele nominale, credibilitatea, cu o analiză succintă a stabilizării macroeconomice din România de după 1990.

Alte referate despre: politici monetare de stabilizare, referat politici monetare, politici monetare europene

Politicile sociale din romania

* Descentralizarea sistemului national de invatamant si promovarea
relatiei contractuale dintre unitatile de invatamant si
comunicatiile locale;
* Organizarea sistemului national de formare a managerilor din
invatamant;

* Extinderea sistemului national de invatamant la distanta si
dezvoltarea utilizarii tehnologiei informatiei si comunicatiei in
procesul educational;
* Formarea profesionala continua, in acord cu politicile similare
din tarile UE si aplicarea programelor de educatie a adultilor si
a programului "Sansa a doua prin educatie";
* Restructurarea finantarii invatamatului si corelarea capacitatii
de finantare cu nivelul de dezvoltare a economiei.

Alte referate despre: politicile sociale in romania, politicile de sanatate si politicile sociale in romania, politicile sociale din romania in momentul de fata referat 2009

Evaluare in politici publice

Evaluarea de rezultate
Evaluare in politici publice
se porneşte de la obiectivele şi scopurile iniţiale ale politicii publice şi se urmăreşte să se observe dacă acestea sunt reflectate în rezultatele înregistrate rezultatele sunt privite din perspectiva obiectivelor propuse iniţial. Nu sunt cercetate şi efectele care nu au fost prevăzute evaluarea rezultatelor priveşte impactul, beneficiile şi schimbările petrecute în rândul participanţilor la politica publică ca rezultat al participării lor.

Alte referate despre: instrumente de monitorizare si evaluare a politicilor publice, evaluarea in politici publice, evaluarea de politici publice

Sistemul achizitiilor publice

3. La procedura de achizitie de carnete de munca au dreptul sa participe cu oferte atat imprimeriile proprietate de stat (Imprimeria Nationala, Imprimeria BNR) cat si cele proprietate privata. Astfel se asigura respectarea principiului nediscriminarii operatorilor economici indiferent de forma de proprietate.
Sectiunea 2.2 - Principiul tratamentului egal
Prin tratament egal se intelege stabilirea si aplicarea, oricand pe parcursul procedurii de atribuire, de:reguli;cerinte; criterii
identice pentru toti operatorii economici, astfel incat acestia sa beneficieze de sanse egale de a deveni contractanti.

Alte referate despre: auditul achizitiilor publice, managementul achizitiilor publice, concurenta pe piata achizitiilor publice

Echilibrul european

De asemenea acest tratat recunoaste independenta Provinciilor Unite,
pe care Spania o recunoaste dar nu semneaza tratatul de pace razboiul
prelungindu-se înca un deceniu. Desemenea este recunoscuta si
independenta Elvetiei.

Alte referate despre: echilibrul european, principiul echilibrului european, natiune de stat si echilibrul european

Organizatie de Cooperare si Dezvoltare Economica

Organizatie de Cooperare si Dezvoltare Economica
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică reprezintă forumul internaţional de dezbatere a politicilor economice şi sociale la nivel global, o asociaţie apolitică a ţărilor cel mai bine dezvoltate din punct de vedere economic având drept misiune construirea unei economii puternice în statele membre, îmbunătăţirea eficienţei, perfectarea sistemelor de piaţă, extinderea comerţului liber şi contribuţia la dezvoltarea economică.
Organizatie de Cooperare si Dezvoltare Economica

Alte referate despre: state membre ale organizatiei pentru cooperare si dezvoltare economica, organizatie de cooperare si dezvoltare economica, organizatia pentru cooperare si dezvoltare economica

Politici Sociale

“În România o treime din populatie este afectata de saracie, neavând mijloacele minime necesare unui trai decent, iar alta treime traieste într-o saracie relativa. Mai grav, statisticile oficiale recunosc si faptul ca 12 % din cetatenii României se zbat în saracie extrema. Puterea de cumparare pentru unul din doi romani este de sub 4 USD / zi, iar 7% din populatie are un venit de sub 2 USD / zi.

Preturile au crescut aberant fata de decembrie 2000, cu cca 60 % la produsele alimentare de baza, cu cca 70 % la medicamente, cu cca 120 % la carne si cu 200 % la energie electrica si apacalda.

În acelasi timp, cresterea veniturilor populatiei provenite din salarii, pensii, ajutoare de somaj si ajutoare sociale s-a situat cu mult în urma ratei inflatiei, prabusind astfel nivelul de trai al imensei majoritati a românilor, despartiti de o prapastie din ce în ce mai adînca de îmbogatiti, prin frauda si coruptie. Sistemul sanitar se afla într-o stare de deteriorare con ...

Alte referate despre: politici sociale, politici sociale referat, referat politici sociale

Informatii publice

Dezbaterea « Informaţii de interes public şi/sau date personale protejate? - Actualele constrângeri şi efecte ale aplicării concomitent a Legii nr. 544/2001, legea privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date » a reprezentat, după opinia directorului IPP, Violeta Alexandru, un moment al unui proces mult mai larg al analizării problemelor pe care le ridică Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, prin concentrarea către problemele de ordin practic pe care le ridică relaţia dintre datele cu caracter personal şi informaţiile de interes public.

Alte referate despre: accesul la informatiile publice, informatii publice-referate, liberul acces la informatii publice

Rolul impozitelor in constituirea veniturilor publice

In teoria financiara este explicata notiunea de restrictie sau constrangere bugetara, care deriva tocmai din caracterul limitat al resurselor. La un nivel dat al resurselor, se pune problema alocarii acestora pentru productia celor doua sectoare.

Alte referate despre: constituirea veniturilor publice, rolul impozitelor directe in formarea veniturilor publice, aportul impozitelor indirecte la formarea veniturilor publice

Modalitati moderne de constructie a bugetului pe venituri si cheltuieli a institutiilor publice

Instituţii publice finanţate integral din venituri proprii
Bugetele de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii se întocmesc o dată cu bugetul instituţiei publice de care aparţin şi se aprobă o dată cu bugetul acesteia. Veniturile şi cheltuielile activităţilor finanţate integral din venituri proprii se grupează pe baza clasificaţiei bugetare aprobate de Ministerul Finanţelor Publice.În situaţia nerealizării veniturilor prevăzute în bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii cheltuielile vor fi efectuate în limita veniturilor realizate. Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii se reportează în anul următor.

Alte referate despre: modalitati moderne de constructie a bugetului pe venituri si, metode moderne de constituire a bugetului de venituri si cheltuieli, intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli in institutiile publice

Finantele publice si dreptul financiar

Inca din secolul al XIX-lea, in Romania s-a uzitat notiunea de “fisc”, care denumea organul financiar insarcinat cu efectuarea unor operatiuni specifice precum incasarea impozitelor, a taxelor si amenzilor, precum si alte operatiuni similare. Odata cu trecerea timpului, termenul de finante a capatat o conotatie variata si diversa incluzand bugetul statului, creditul, operatiunile bancare si de bursa, relatiile cambiale si altele. In opinia unor autori, finantele reprezinta relatiile aparute in procesul de asigurare si repartizare a fondurilor necesare statului exprimate valoric sub forma de bani. Aceste relatii se concretizeaza in transferuri banesti de la agentii economici, institutii si persoane fizice la bugetul de stat, de la bugetul de stat catre agentii economici, intre institutii si chiar in interiorul unor structuri economice, cu prilejul formarii sau utilizarii diferitelor fonduri.

Alte referate despre: finantele publice si dreptul financiar, finantele publice drept financiar, referate la drept financiar finantele publice

Aspecte teoretice si practice privind relatia prefect - autoritati ale administratiei publice comunale

Dreptul de tutelă administrativă
Prin art.120 alin 1 care normează un drept al Guvernului de conducere generală a administraţiei publice, rezultă că puterea centrală exercită un drept de tutelă administrativă generală asupra structurilor administrative din teritoriu. Acest drept de tutelă administrativă are un conţinut specific în funcţie de subordonarea sau nesubordonarea directă a autorităţilor publice locale fată de centru.

Alte referate despre: aspecte teoretice privind relatia prefect autoritati comunale, aspecte teoretice si practice privind concurenta monopolista, aspecte teoretice si practice privind partajul succesoral

Dreptul finantelor publice

O analiză detaliată se face cu privire la raporturile juridice financiare, insistând pe elementele acestor raporturi, cum sunt: subiectii raporturilor juridice financiare (organele de stat, pe de o parte, si persoanele fizice si juridice, pe de altă parte), cu drepturile si obligatiile lor, continutul acestor raporturi juridice si
obiectul specific al acestora, precum si la gruparea raporturilor juridice financiare pe domenii de activitate.

Alte referate despre: dreptul finantelor publice, dreptul finantelor publice-avantaje si dezavantaje, referat dreptul finantelor publice

Tipologia comunicarii - Comunicare si relatii publice

Atunci când un individ transmite o idee, opinie sau o informaţie unui alt individ sau unui grup de indivizi, are loc o cumunicare interpersonală.

Alte referate despre: referate tipologia comunicarii comunicare si relatii publice, comunicare si relatii publice - axiomele comunicarii, comunicare si relatii publice-limbajul comunicarii

Teoria controlului administratiei publice - Controale administrative si politice

a) Forme de control necontencios exercitat asupra administraţiei centrale
- activitatea Preşedintelui este aşezată, prin mai multe dispoziţii constituţionale, sub controlul Parlamentului, exemplu art. 92 alin. (2) şi (3) care reglementează măsurile pe care le poate dispune Preşedintele în cazul unei ameninţări armate; art. 95 şi art. 96 instituie cele două forme de răspundere a Preşedintelui, cea penală şi cea politică, acestea implicând, de asemenea, organul reprezentativ suprem, alături de alte subiecte de drept public;

Alte referate despre: teoria controlului administratiei publice, teoria controlului administratiei publice -locale, teoria organizarii administratiei publice
Referate afisate : 17
Medie note: 8.41 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles