Potentialul turistic antropic din judetul prahova

Potentialul turistic in parcul natural Apuseni - studiu de caz zona turistica Padis

Referat despre Potentialul turistic in parcul natural Apuseni - studiu de caz zona turistica Padis
În prima parte a lucrării am dorit să aduc la cunostinţă, cum este şi normal într-un studiu legat de monografia unei zone din punct de vedere turistic, unele amănunte referitoare la noţiunile şi conceptele legate de ceea ce reprezintă potenţialul turistic, mai ales că este vorba de o zonă din întreg ansamblul Parcului Natural Apuseni, şi anume zona Padiş, potenţialul turistic aferent acestuia este cel natural.

Capitolul II se referă la încadrarea geografică a zonei cât şi căile de acces care permit contactul cu aceasta zonă, având în vedere că zona turistică Padiş este una montană, alegerea traseelor este un important punct de interes, atât prin soluţionarea unor căi cât mai uşoare, iar echipamentul auto cât şi cel propriu trebuie sa fie bine echipat, indiferent de sezon si de vremea dată, mediul montan rezervă multe neaşteptări şi dificultă ...

Nivel: Facultate
Dimensiune: 2726kb
Downloads: 20
Materia: Turism

Potentialul turistic in Falticeni si in SE judetului Suceava

Cercetarea ştiinţifică a fenomenului turistic integrează o arie tematică largă, în clarificările conceptuale ale tendinţelor de evoluţie şi formelor de manifestare, a impactului său, referindu-ne la lucrarea de faţă, in plan economic. Toate acestea se bazează pe utilizarea unei varietăţi de surse informative, a unui instrumentar de cercetare din care nu lipsesc modelele statistico-matematice.

Alte referate despre: potentialul turistic in falticeni si in se judetului suceava, potentialul turistic in falticeni, potentialul turistic al judetului arad

Valorificarea potentialului turistic Targul-Mures

Primăverile, verile sau toamnele încărcate de rod aprind prelungi reflexe solare pe acoperişurile mozaicate; originalele simetrii ca şi arabescurile clădirilor a căror arhitectură aminteşte de stilul Renaşterii italiene, de frumuseţea barocului francez, de sobrietatea şi monumentalitatea stilului gotic conferă oraşului farmecul specific burgurilor transilvane.

Alte referate despre: valorificarea potentialului turistic judetului mures, valorificarea potentialului turistic al judetului mures, valorificarea potentialului turistic a judetului mures

Rolul mass mediei in promovarea turistica a 2 zone cu potential turistic diferentiat

Cap. I Introducere
Mass-media este o denumire generală a tuturor mijloacelor de informare în masă. Aceste mijloace sunt variate: presa sau mijloacele electronice de informare (televizor, radio, reţele de calculatoare). Dezvoltarea acestora a dus la o răspândire pe scară largă a informaţiei. Această dezvoltare este rezultatul dorinţei oamenilor de a fi informaţi. Cele mai răspândite mijloace de informare sunt presa scrisă, televiziunea şi radioul. Acestea ocupă primele locuri ca popularitate, deoarece informaţia este transmisă uşor individului. Din păcate, acestea sunt şi principalele mijloace de dezinformare, pentru că informaţia greşită poate să ajungă rapid la indivizi.

Alte referate despre: importanta mass mediei in promovarea produselor, rolul mass-mediei in promovarea, promovarea turistica

Valorificarea potentialului turistic al statiunii Mangalia

Capitolul 1 – Localizare si caracterizare
Scurt istoric
Situată în sud-estul Dobrogei pe ruinele vestitei cetăţi Callatis, Mangalia încearcă după 2500 de ani să redevină un important pol economic şi cultural, pe coasta de vest a Mării Negre. Descoperirile arheologice atestă că această zonă a fost locuită încă din preistorie,mărturie stând prezenţa culturii materiale eneolitice, Gumelniţa. Istoria acestor meleaguri a fost puternic influenţată de amplul proces al marii colonizări greceşti din secolele VIII – VI î.Hr., cu efecte directe şi în secolele următoare. După întemeierea coloniilor Histria şi Tomis de către coloniştii din Milet, la 44 km spre sud, coloniştii din Heracleea Pontică, la rându-i colonie a cetăţii greceşti Megara, au întemeiat la porunca unui oracol, cetatea Callatis. Dovezile arheologice îndreptăţesc plasarea întemeierii cetăţii Callatis în sec.IV ...

Alte referate despre: valorificarea potentialului turistic al statiunii mangalia, valorificarea potentialului turistic al statiunii eforie, valorificarea potentialului turistic al statiunii

Posibilitati si resurse de punere in valoare a potentialului turistic din Valea Prahovei

Calatoria a aparut cu mult inaintea erei noastre, cand oamenii se deplasau din diferite motive printre care: comertul, aventura, politica, religie si sanatate.

Alte referate despre: punerea in valoare a resurselor zonei submarine internationale, cadrul institutional de punere in valoare a resurselor minerale, punerea in valoarea a resurselor zonei submarine internationale

Judetul Prahova

Relieful judetului Prahova are drept principala caracteristica
varietatea si dispunerea lui in forma unui vast amfiteatru. Muntii cu
altitudinile lor de peste 1400 m, dar care depasesc pe alocuri
inaltimea de 1800 m si chiar 2000 m ocupa partea nordica alcatuind
treapta cea mai inalta. Dealurile cu inaltimi cuprinse intre 400 si
800-900 m formeaza treapta mijlocie si ocupa partea mediana a
judetului. Campia , cu inaltimi de 70-200 m, prelungita in lungul
Prahovei pana la 350-400, se dispune in partea sudica si se prezinta
ca un plan usor inclinat (NV-SE).

Alte referate despre: judetul prahova, judetul prahova referat, potentialul turistic antropic din judetul prahova

Potentialul turistic al muntilor Apuseni

Elementele antropice de interes turistic din munţii Apuseni sunt vestigiile arheologice,monumentele istorice şi de artă ,muzeele şi casele memoriale, satele turistice,resursele turistice legate de activitatea economica ,elemente de arhitectură populară ,portul popular ,manifestări folclorice , monumentele de arhitectură religioasă, precum şi locuitorii acestei zone cunoscuţi sub numele de moţi şi crişeni fiind renumiţi pentru ospitalitatea de care dau dovadă pentru ca vizitatorii să se simtă bine la ei acasă.

Alte referate despre: potentialul turistic al muntilor apuseni, potentialul turistic a muntilor apuseni, potentialul turistic al muntilor apuseni referat

Economia In Judetul Soroca in anii 1900-1939

In privirea suprafetei ocupate de floarea-soarelui judetul Soroca se afla in fruntea judetelor tarii suprafata ocupata de mac era clasata pe locul al doilea pe tara.Din suprafata totala a judetului (433100 ha), ogoarele sterpe ocupau 3384 ha, pasunile-18478 ha, padurile-17341 ha, livezile de pruni-476 ha, alti pomi fructiferi-1542 ha, vita de vie ocupa 1642 ha.Conform datelor statistice de la 1915 in judetul Soroca erau 57030 cai, 63041 boi, 60949 porci, 9533 stupi sistematizati si 4800 stupi primitivi.

Alte referate despre: economia romaniei intre anii 1918-1939, economia romaniei intre anii 1818-1939, economia planificata a sistemului comunist in anii 1918-1939

Organizarea si bonitarea pamantului - Judetul Valcea

Prin asezarea sa geografica, judetul Valcea beneficiaza de aproape toate formele majore de relief: munti, dealuri subcarpatice, podis si lunci cu aspect de campie, dispuse in trepte de la nord la sud, intregite de defileele ale Oltului si Lotrului, strajuite de muntii Cozia, Capatanii, Fagaras, Lotru si Parang. Aici intre masivele de munti se afla una din cele mai mari depresiuni intramontane din judet, cunoscuta sub numele de Tara Lovistei.Doua treimi din suprafata judetului sunt ocupate de Podisul Getic si Subcarpatii Getici, cu altitudini intre 400-800 m.

Alte referate despre: resursele turistice naturale si antropice din judetul valcea, valorificarea resurselor autohtone in turism pt judetul valcea, resurse turistice naturale din judetul valcea

Judetul Ilfov - resurse agroturistice si legislatie

2. PADUREA MOGOSOAIA (IlfovA>>Mogosoaia
Rezervatie naturala (forestiera). Padurea se intinde pe o suprafata de 20 ha fiind alcatuita din brazi, pini, mesteceni, paltini, stejari etc.

Alte referate despre: resurse agroturistice si legislatie, judetul braila resurse agroturistice naturale, referat resurse agroturistice si legislatie

Evaluarea potentialului turistic al judetului Iasi in cadrul dezvoltarii pietei turistice locale

Referat despre Evaluarea potentialului turistic al judetului Iasi in cadrul dezvoltarii pietei turistice locale
Beneficiarii proiectului: locuitorii oraşului Iaşi
Durata proiectului: mai-iunie 2010
Numele proiectului: Evaluarea potenţialului turistic al judeţului Iaşi în cadrul dezvoltării pieţei turistice locale
Scop şi obiective
Printre scopuri s-au aflat determinarea potenţialului de dezvoltare a oraşului Iaşi precum şi stabilirea unei imagini clare despre părerea şi ideile pe care le au cetăţenii legat de dezvoltarea turismului, în special, şi a oraşului, în general.

Alte referate despre: valorificarea potentialului turistic al judetului iasi, analiza potentialului turistic al judetului iasi, evaluarea potentialului turistic iasi

Analiza sistemului de asezari din judetul Neamt

Referat despre Analiza sistemului de asezari din judetul Neamt
Distribuţia teritorială a populaţiei a înregistrat modificări importante în perioada 1992-2002 sub influenţa combinată a nivelului diferenţiat al sporului natural, al fluxurilor migratorii interne (unele generate de modificări în situaţia economică a unor regiuni, judeţe – desfiinţarea unor industrii etc.), precum şi a intensităţii migraţiei externe (în special prin plecarea unor persoane în străinătate la lucru). Repartizarea pe regiuni statistice a populaţiei pe sexe evidenţiază faptul că la recensământul din 2002, ponderea populaţiei masculine în total populaţie se situează în jurul mediei pe ţară, ponderi peste media pe ţară fiind înregistrate în regiunile Nord - Est, Sud - Est (49,2%), Centru (49,1%), Sud - Vest (49%) şi Sud (48,9%); în regiunile: Bucureşti (47,1%) şi Vest (48,3%), ponderea este sub media pe ţară.

Alte referate despre: analiza sistemului de asezari in judetul neamt, analiza sistemului de asezari din judetul buzau, analiza sistemului de asezari din judetul timis

Obiectivele turistice din judetul Bihor

Reteaua hidrografica care dreneaza judetul Bihor, de la E la V, prezinta o densitate mare si apartine in majoritate celor trei bazine colectoare principale: Barcau, Crisu Repede si Crisu Negru, la care se mai adauga cursul inferior al raului Ier. Regimul natural de scurgere al raurilor prezinta variatii mari de nivel (8 – 10 m) si al debitului lor lichid, inregistrand o crestere accentuata de la izvor la varsare. Reteaua de canale este reprezentata prin: Canalul Crisurilor, ce leaga Crisu Repede, in N (in arealul satul Tarian, comuna Girisu de Cris) cu Crisu Negru, in S (satul Tamasda, comuna Avram Iancu), Canalul Culiser (41 km) s.a.

Alte referate despre: obiectivele turistice din judetul bihor, obiective turistice in judetul bihor, obiective turistice din judetul bihor

Modelul valorificarii potentialului turistic

Modelul valorificarii potentialului turistic - Pentru modelizarea acestui sistem complex, a fost necesara o structurare si o schematizare a realitatii dintre diversele componente, astfel incat modelul incearca sa scoata in evidenta particularitatile potentialului turistic al Dunarii, paleta larga de resurse naturale si culturale prezente in aceasta zona, caracteristicile si avantajele potentialului economic si mai ales discontinuitatile de la nivelul acestuia cu problemele legate de amenajarea teritoriului (structuri turistice, infrastructură) în vederea îmbunătăţirii şi diversificării ofertei turistice pe sectorul românesc al Dunării, in coformitate cu principiile de dezvoltare durabilă.

Alte referate despre: modelul valorificarii potentialului turistic calimanesti, valorificarii potentialului turistic in rusia, valorificarea potentialului turistic

Judetul Calarasi

Preistoria si Istoria. Teritoriul judetului Calarasi constituie unul
din segmente cele mai importante ale zonei Dunarii de Jos, un
nucleu-centru de formare si raspandire a mai multor civilizatii.
Conditiile extraordinare de habitat (apa, padurea, sursele de materii
prime, hrana) au favorizat popularea acestor teritorii inca din
paleoliticul superior.

Alte referate despre: judetul calarasi, monografia judetului calarasi, poluarea in judetul calarasi
Referate afisate : 16
Medie note: 7.94 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles