Preview referat statistica - metode de observare

Statistica - metode de observare

Din acest punct de vedere se intâlnesc observari statice si observari dinamice. Observarile statice sunt folosite pentru a culege date cu privire la volumul si structura unei colectivitati statice delimitate ca volum si circumscrise in aceleasi conditii de timp, adica la un moment dat. Observarile dinamice au ca obiect inregistrarea unui proces ce evolueaza in timp. In acest caz trebuie sa se stabileasca timpul la care se refera datele si periodicitatea cu care se face inregistrarea.

In cadrul observarilor statice se includ recensamintele si, in general, orice inventariere statistica indiferent de colectivitatea la care se refera, iar celelalte observari statistice totale sau partiale, care inregistreaza fenomenele in continua lor transformare sunt observari cu caracter dinamic. De exemplu, ancheta generala in gospodarii - AIG - necesara caracterizarii statistice a calitatii vietii, reprezinta o observare dinamica ca de altfel si rapoartele statistice transmise de agentii economici.

Dupa ...

Nivel: Facultate
Dimensiune: 52kb
Downloads: 20
Materia: Statistica

Referat statistica - prezentarea unei firme Helvetica Milk

Se observă că productivitatea muncii (W) are o evoluţie crescătoare în funcţie de numărul de angajaţi (L) şi de numărul de muncitori (M). În funcţie de personalul Tessa (T) se observă că productivitatea muncii creşte în perioada 1998 – 1999 dar scade în 2000.
ORGANIZAREA PRODUCŢIEI

Alte referate despre: prezentarea unei firme helvetica milk graficul, referat statistica prezentarea unei firme, proiect statistica prezentarea unei firme

Statistica - instrument de cunoastere a fenomenelor si proceselor

Concepte de baza folosite în statistică:
Pentru organizarea şi folosirea unei corecte cercetări este necesar să se folo-sească un limbaj,specific fiecărei disciplinei ştiinţifice.Acest lucru este valabil şi pentru statistică,care a reuşit să-şi elaboreze propriile noţiuni,concepte de bază pe care să le folosească pe parcursul întregului demers statistic.

Colectivitatea statistică – denumită de statistică matematică populatie statistică,reprezintă totalitatea manifestărilor sau totalitatea elementelor de aceeaşi esenţă calitativă,ale unui fenomen sau proces economic bine individua-lizat.Exemple de colectivităţi statistice:populaţia compusă din persoane,având trăsături esenţiale comune,turismul compus din unităţi hoteliere,producţia(cu produsele sale esenţiale) realizată de un agent economic într-o anumită perioadă de timp etc.O colectivitate statistică exprimă o stare,un nivel,la un moment dat,în timp ce o colectivitate dinamică ...

Alte referate despre: statistica instrument de cunoastere a fenomenelor si proceselor, instrument de simulare a fenomenelor de marketing, statistica-referat determinarea dinamica a fenomenelor economice

Statistica pentru afaceri

Datele statistice sunt caracterizari numerice ale unitatilor, grupelor si colectivitatii, obtinute prin observare si prelucraea. Mesajul datelor statistice il reprezinta informatia. Indicatorii statistici constituie expresia numerica a unei determinari calitative obiective obtinuta in urma unei cercetari statistice.

Alte referate despre: statistica pentru afaceri, statistica in afaceri, proiect statistica pentru afaceri

Statistica

Este o ştiinţă metodologică …
- constând într-o colecţie de metode, de instrumente indispensabile cunoaşterii realităţii.
Este o ştiinţă de graniţă …
- alături de econometrie, psihologie economică ş.a. ,constând în folosirea instrumentelor formale furnizate de matematică în cunoaşterea celorlalte domenii: economie, sociologie, medicina, politică etc.
-este un omnibus al cunoaşterii empirice.

Alte referate despre: statistica, statistica matematica, proiect statistica

Elemente de statistica

Activitatea de culegere si inregistrare a datelor referitoare la un fenomen face obiectul statisticii descriptive sau statisticii formale.
Activitatea de grupare,de analiza si de interpretare a datelor precum si formularea unor previziuni priviind comportarea viitoare a unui fenomen reprezinta obiectul statisticii matematice.

Alte referate despre: elemente de statistica matematica, elemente de statistica, elemente de statistica matematica referat

Statistica

Datele statistice pot fi primare-rezultate direct din observarea şi înregistrarea statistică,prelucrate,publicate sau stocate în baze sau bănci de date.Oricare dată statistică este purtătoare de informaţii.
Informaţia este aşadar semnificaţia,conţinutul specific al datei sau altfel spus constituie mesajul datelor statistice.
Indicatorii statistici reprezintă expresia numerică a unor fenomene,procese, activităţi sau categorii economice şi sociale,definite în timp,spaţiu şi structură organizatorică.

Alte referate despre: referat statistica, referate statistica, statistica medicala

Proiect statistica anul II USH

Este o bucata din proiectul la Statistica economica anul II.

Alte referate despre: statistica anul 1, proiect statistica anul 1, proiect statistica anul 2

Elemente de Statistica Matematica

Caracteristicile cantitative pot fi discrete (sau discontinue) daca variabila statistica ia valor finite sau continue daca variabila poate lua orice valoare dintr-un interval finit sau infinit.
Numarul tuturor indivizilor unei populatii se numeste efectivul total al acelei populatii.

Alte referate despre: prelucrarea datelor statistice la elemente de statistica matematica, problema rezolvata elemente de statistica matematica, referat elemente de statistica matematica

Statistica - sinteza

Notiuni fundamentale ale statisticii
Demersul statistic foloseste în vocabularul de bază următoarele notiuni si concepte: colectivitatea statistică, unitatea statistică, caracteristici statistice, date statistice, indicatori statistici.
Colectivitatea statistică sau populatia statistică desemnează totalitatea elementelor de aceeasi natură (adică sunt omogene din punct de vedere al anumitor criterii) care sunt supuse cercetării statistice.
Colectivitatea statistică are un caracter obiectiv si finit, ceea ce impune delimitarea ei din punct de vedere al continutului, spatiului si formei organizatorice.

Alte referate despre: statistica sinteza, capacitatea de analiza si sinteza statistica a unui port, sinteza statistica

Contabilitatea nationala si informatia statistica

Se poate spune astfel că contabilitatea naţională are ca obiect furnizarea unei măsuri sintetice a economiei, în timp ce statistica este măsura analitică a tuturor evenimentelor elementare cuantificabile.

Alte referate despre: contabilitatea nationala, referat contabilitatea nationala, informatia statistica financiar contabila

Analiza si statistica evolutiei serviciilor de transport in Romania

Conform tabelului P3, observăm că investiţiile în serviciile de transport înregistrează o scădere continuă. Totuşi, s-a constatat o creştere de 165.017,76 milioane lei în anul 1996 faţă de anul 1995.
Pe întreaga perioadă s-a înregistrat o valoare medie a investiţiilor în serviciile de transport de 595.210,3 milioane lei, un spor mediu negativ de -- 84.908,62 milioane lei, un indice mediu al dinamicii subunitar de 0,844998 şi un ritm de creştere negativ de -- 0,155002 (-- 15,5%).

Alte referate despre: analiza si statistica evolutiei serviciilor de transport in romania, analiza si statistica evolutiei mijloacelor de transport, analiza evolutiei serviciilor de transport din romania

Statistica

ZǍLINESCU ANDREEA
Cls a X-a A
Powered by http://www.referat.ro/
cel mai complet site cu referate

Alte referate despre: statistica referat, probleme de statistica rezolvate, probleme statistica rezolvate

Aparitia si dezvoltarea statisticii in Romania

La Congresul din 1869 de la Haga, Romania a fost reprezentata de asemenea de Ion Ionescu de la brad, sef al Diviziei de statistica din Ministerul de Interne si de Al.Pencovici, secretar al acelei divizii.Dar, revenind la aparitia statisticii oficiale la noi in tara, aceasta este rezultatul aparitiei statului national centralizat, rezultat al dezvoltarii economice a tarii noastre.Astfel, statisticii ii revine rolul de a cunoaste realitatea economico-sociala a tarii, precum si de instrument eficace, la indemana statului, in vederea adoptarii masurilor necesare in diferitele probleme pe care le are de rezolvat statul modern.

Alte referate despre: aparitia si dezvoltarea statisticii in romania, referat statistica aparitia i dezvoltarea statisticiii in romania, aparitia si dezvoltarea statisticii

Din lumea celor care nu cuvanta - Marinimie de Emil Garleanu

Din lumea celor care nu cuvanta - Marinimie de Emil Garleanu - Numele prozatorului Emil Gîrleanu se leagă de obicei de amintirea unui scriitor delicat, fin şi cu un ascuţit simţ de observare a naturii şi a omului. Descendent al unei familii de răzeşi, fiu de colonel, Emil Gîrleanu s-a născut în Iaşi, la 5 ianuarie 1878. Şi-a petrecut copilăria în oraşul natal, oraş pe care nu-l va uita şi-l va evoca în opera lui împreună cu chipuri de demult, chipuri dragi ale copilăriei. Şcoala primară şi începutul studiilor secundare le-a făcut în Iaşi. Trece apoi la Şcoala militară din acelaşi oraş, pe care o termină în 1899, obţinînd gradul de sublocotenent de infanterie.

Alte referate despre: din lumea celor care nu cuvanta - marinimie de emil garleanu, din lumea celor care nu cuvanta marinimie de emil garleanu, din lumea celor care nu cuvanta-nedespartite de emil garleanu

Recensamantul

Recensamantul
Recensământul reprezintă observare statistică totală, de regulă periodică, care constă în înregistrarea exhaustivă a unei mari colectivităţi de pe un anumit teritoriu, într-o anumită perioadă de timp, pe baza unui program complex de cercetare şi de obicei, cu personal special de înregistrare, în scopul cunoaşterii la un anumit moment ale aspectelor concrete cantitative, care caracterizează fenomenul respectiv.

Alte referate despre: recensamantul, recensamantul statistic, recensamantul populatiei referat

Emil Garleanu

Entuziast animator cultural, iubitor al creaţiei populare, fin cunoscător al naturii, scriitorul se stinge din viaţă la 2 iulie 1914, la Bucureşti, lăsînd o operă plină de gingăşie si sen¬sibilitate. Emil Garleanu, în faza de început, este influenţat de ideologia sămănătoriştilor aşa cum vădesc unele schiţe şi povestiri în care elogia viaţa patriarhală a boierilor moldoveni ( Bătrinii , 1905, volum de debut). Forţa talentului lui Emil Garleanu însă îl conduce treptat spre o viziune realistă in literatură, prin abordarea unor teme din viaţa celor umili.

Alte referate despre: caprioara de emil garleanu rezumat, caprioara de emil garleanu, emil garleanu

Polinoame, statistica si probabilitati

Pentru a efectua împărţirea unui polinom f prin X-a se utilizează uneori schema lui Horner (William George, 1786 – 1837).
Fie f = 3X5 – 2X3 + 3X2 – 5 şi g = X – 2 .
Vom efectua împărţirea obişnuită a celor două polinoame.
3X5 + 0X4 – 2X3 + 3X2 + 0X – 5 | X - 2
-3X5 + 6X4 | 3X4 + 6X3+ 10X2 + 23X + 46
/ 6X4 – 2X3
-6X4 + 12X3
/ 10X3 + 3X2
-10X3 + 20X2
/ 23X2 + 0X
-23X2 + 46X
/ 46X – 5
-46X + 92
/ 87
 
Se obţine câtul q = 3X4 + 6X3 + 10X2 + 23X + 46 şi restul r = 87.
Succesiunea calculelor de mai sus sugerează dispunerea următoare, în care se văd reapărând coeficienţii încadraţi din împărţire.

Alte referate despre: statistica si probabilitati, elemente de statistica si probabilitati, referat statistica si probabilitati

Marin Preda

Romancier talentat, Preda se naste în judetul Teleorman, la
Silistea-Gumesti, în familia lui Tudor Calarasu, Termina în sat sapte
clase si, între 1937-1940, este elev la Scoala Normala din Abrud,
continuata la Cristuru-Odorhei si, dupa aceea, la Bucuresti. Ia
examenul de capacitate, dar renunta la scoala. E functionar la
Institutul de Statistica, face corectura la Timpul, unde debuteaza în
1942 cu schita Pârlitu. Încurajat, publica apoi proza si e remarcat de
Eugen Lovinescu la cenaclul Sburatorul. În 1948, debut editorial:
Întâlnirea din pamânturi. Tânarul nuvelist plateste, si el, tribut
realismului socialist, ca majoritatea scriitorilor din perioada
"dictaturii proletariatului" (Desfasurarea s.a.)

Alte referate despre: morometii de marin preda, ora de istorie marin preda, 2 ora de istorie de marin preda
Referate afisate : 19
Medie note: 7.93 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles