Primaria municipiului targu-mures- directia impozite si taxe locale

Impozite si taxe locale

Problemele fiscale joacă un rol esenţial în economia de piaţă. În acest context, impozitul constituie un instrument cu caracter istoric şi cu implicaţii asupra sferei economico-sociale, fiind întotdeauna un mijloc tradiţional de consituire a veniturilor statului.

Descentralizarea serviciilor publice şi promovarea principiului autonomiei locale în administrarea teritoriului ţării au determinat transferarea tuturor atribuţiilor şi obligaţiilor de stabilire, urmărire, încasare şi control a impozitelor locale de la Ministerul Finanţelor la administraţiilor locale. Acest proces, produs în baza legii administraţiei publice locale, legii finanţelor publice locale şi a Hotărârii de Guvern nr. 333/1999, a dus la creşterea responsabilităţii consiliilor locale în asigurarea resurselor financiare prin creşterea ponderii veniturilor proprii în total venituri administrate prin bugetul de venituri şi cheltuieli.
Crearea sistemului de gestiune a finanţelor publice ...

Nivel: Facultate
Dimensiune: 99kb
Downloads: 12
Materia: Finante-Banci

Impozite pe profit sau impozite pe venitul capitalului

Impozitul poate frana activitatea economica a contribuabililor,
asadar toate tarile, tinand cont de aceste principii, au incercat sa stabileasca impozite cat mai just repartizate, atat ca termen cat si ca modalitate de plata, in functie de venitul populatiei.
Venitul sau profitul obtinut din capital se imparte in mod firesc in doua parti: partea care reprezinta dobanda si apartine proprietarului capitalului, si surplusul, care depaseste suma necesara pentru plata dobanzii.

Alte referate despre: asezarea si perceperea impozitelor pe venitul persoanelor fizice, impozite directe venitul persoane fizice, impozitul asupra venitului capitalului

Impozitele si taxele locale venituri proprii ale bugetelor locale

c) taxele sunt resurse de utilitate publică;
Unele sunt datorate bugetului statului, altele bugetelor locale, iar altele pot fi încasate şi administrate de instituţiile publice cu regim extrabugetar, fiind însă tot resurse ale sectorului public.

Alte referate despre: impozitele si taxele locale - venituri proprii ale bugetelor locale, impozitele si taxele locale venituri proprii ale bugetelor locale, impozitele si taxele locale in veniturile bugetelor locale

Impozitele directe

Impozitele de tip real au cunoscut o larga raspandire in perioada
capitalismului ascendant. Astfel, in primele stadii de dezvoltare a
capitalismului, cand pamantul constituia forma de baza a bogatiei si
principalul mijloc de productie, intr-o serie de tari europene a fost
introdus impozitul funciar( pe pamant). Pentru stabilirea marimii
acestuia se foloseau diferite criterii ca, de exemplu: numarul
plugurilor utilizate in vederea lucrarii pamantului,intinderea
terenurilor cultivate si calitatea acestora, marimea arenzii,pretul
pamantului etc.

Alte referate despre: impozitele directe, impozitele directe si indirecte, impozitele directe in romania

Impozitele indirecte

Caracterul obligatoriu al impozitelor trebuie inteles in sensul ca plata acestora catre stat este o sarcina impusa tuturor persoanelor fizice si/sau juridice care realizeaza venit dintr-o anumita sursa sau poseda un anumit gen de avere pentru care, conform legii, datoreaza impozit.Sarcina achitarii impozitului pe venit revine tuturor persoanelor fizice si/sau juridice care realizeaza venit dintr-o anumita sursa prevazuta de lege.

Alte referate despre: impozitele indirecte, structura veniturilor din impozitele indirecte in bugetele tarilor ue, impozitele indirecte referat

Impozite - prezentare generala

Impozite - prezentare generala
M.Duverger distinge sisteme fiscale grele (lourds) care se caracterizeaza prin sarcinimari, apasatoare si usoare(legers), care constituie opusul celui dintii.Pentru a clasifica un sistem fiscal ca fiind apasator sau usor, conservator sau progresist, e necesar a cuprinde in analiza totalitatea impozitelor-directe si indirecte-percepute intr-o tara de catre toate organele imputernicite sa faca acest lucru;repartizarea veniturilor si respectiv a sarcinilor fiscale pe clase si paturi sociale;corelatia dintre indicatorii care caracterizeaza contributia diferitelor categorii de persoane fizice si juridice la formarea veniturilor bugetare si puterea economica a acestora; corelatia dintre sarcinile fiscale si cheltuielilor publice repartizate pe beneficiari;gradul de dezvoltare a economiei nationale; obiectivele politicii interne si externe a guvernului de la putere ...

Alte referate despre: impozite prezentare generala, impozitele prezentare generala, taxe si impozite prezentare generala

Taxele si impozitele indirecte din Romania

Impozitele indirecte cunosc următoarele forme de manifestare: taxe de consumaţie, monopoluri fiscale, taxe vamale şi diferite taxe.

Alte referate despre: taxele si impozitele indirecte din romania, impozitele indirecte in romania, impozitele indirecte din romania

Impozite

- Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr.24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor consulare percepute pentru prestarea acestora, publicate în Monitorul Oficial nr.17/20.01.1998;

Alte referate despre: impozite si taxe locale, impozite directe, impozite indirecte

Impozitele

Impozite
Relaţiile fiscale pot exista numai la prezenţa legii corespunzătoare, adică în formă de relaţii de drept. Astfel, la baza asigurării organizatorice şi juridice a realizării sistemului fiscal este pusă elaborarea de către Parlament a actelor legislative corespunzătoare.

Alte referate despre: impozitele, impozitele directe referat, argument pentru atestat impozitele pe venituri de natura salariilor

Organizarea si functionarea Primariei municipiului Targu Mures

Administratia publica in unitatile administrativ-teritoriale se organizeaza si functioneaza in temeiul principiilor autonomiei locale si descentralizarii serviciilor publice. Autonomia locala priveste organizarea, functionarea, competentele si atributiile, precum si gestionarea resurselor care, potrivit legii, apartin municipiului.
In scopul asigurarii autonomiei locale, autoritatile administratiei publice locale au dreptul sa instituie si sa perceapa impozite si taxe locale, sa elaboreze si sa aprobe bugetele de venituri si cheltuieli ale comunelor, oraselor si judetelor, in conditiile legii.

Alte referate despre: organizarea si functionarea primariei, organizarea si functionarea primariei iasi, primaria municipiului targu mures

Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate

Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate
Plătitorii de accize sunt: persoane juridice, asociaţii familiale sau persoane fizice autorizate care produc, importă sau comercializează produsele prevăzute de lege; persoanele juridice care cumpără (de la producători individuali- persoane fizice) produse supuse accizelor, în vederea prelucrării sau comercializării; persoane juridice, pentru acele cantităţi de produse (supuse accizelor) pe care le acordă ca dividende sau ca plată în natură acţionarilor, asociaţilor ori persoanelor fizice, sau care sunt consumate pentru reclamă şi publicitate; persoanele fizice care introduc în ţară bunuri de natura celor prevăzute de lege.

Alte referate despre: alte impozite taxe si varsaminte asimilate, cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilate, alte impozite taxe si varsaminte asimilate-atestat

Impozite directe

2.Caracterizarea generala a impozitelor directe
Impozite directe
Impozitele directe reprezinta forma cea mai veche de impunere. Ele s-au practicat si in oranduirile precapitaliste, insa, o extindere si o diversi-ficare mai mare au cunoscut abia in capitalism.

Alte referate despre: impozite directe si indirecte, referat impozite directe, impozite directe referat

Metodologia de control pt impozite directe

Metodologia de control pt impozite directe Profitul impozabil se determină ca diferenţă între veniturile totale încasate din activitatea de bază precum şi din alte activităţi şi cheltuieli totale, corespunzătoare activităţii desfăşurate . În cadrul acestor venituri şi cheltuieli se va verifica: dacă au fost înregistrate toate veniturile aferente perioadei corespunzătoare activităţii desfăşurate; dacă cheltuielile care s-au scăzut din venituri în vederea determinării profitului impozabil au fost următoarele: cheltuieli aferente activităţii desfăşurate corespunzător veniturilor încasate; taxa pentru folosirea terenurilor; taxa asupra mijloacelor de transport cu acţiune mecanică şi pe apă, înmatriculate potrivit legii; Metodologia de control pt impozite directe Cheltuieli cu pregătirea şi perfecţionarea profesională; sume plătite pentru contractele de cercetare ce au ca obiect programe prioritare de interes naţional, fundamentarea strategiilor ...

Alte referate despre: metodologia de control pt impozite directe62ae6 doc, control fiscal privind impozitele directe, controlul fiscal al impozitelor directe

Impozite pe profit sau Impozite pe venitul capitalului - Avutia natiunilor de Adam Smith

Dobanda pare, la prima vedere la fel de apta sa faca obiectul unui impozit direct, ca si renta pamantului. Si ea este un produs net care ramane dupa completa compensare a riscului si ostenelii depuse in folosirea capitalului. Dupa cum un impozit asupra rentei nu poate urca arenzile, tot astfel un impozit pe dobanda banilor nu poate urca procentul dobanzii, deoarece se presupune ca, dupa plata impozitului, cantitatea de capital mobiliar sau de bani din tara, ca si intinderea de pamant, ramane aceeasi ca si inainte.

Alte referate despre: impozitul pe profit in lucrarea avutia natiunilor de adam smith, impozitele adam smith, diviziunea capitalului adam smith

Acceptarea radiourilor locale

În radio, clasicul Prime-Time (momentul când se înregistrează cel mai mare număr de ascultători) este între orele 6.00 şi 8.00 dimineaţa. În cursul zilei, folosirea radioului scade, în timp ce după-amiaza, folosirea TV-ului creşte constant. În jurul orei 18.00, curbele de utilizare se suprapun. Începând din acest moment al zilei, televiziunea are mai mulţi utilizatori decât radioul.

Numărul ascultătorilor, respectiv al telespectatorilor, se stabileşte sub formă de evaluari. Sunt chestionaţi un anumit numar de oameni, selectaţi reprezentativ în funcţie de obişnuinţele lor audio şi video. Unele posturi mai comandă şi sondaje proprii pentru a afla numărul de ascultători. Alte posturi, care doresc să ştie cu precizie audienţa pe care o au, se folosesc de aşa numitele sondaje “audienţe din sfert în sfert de oră” – aflând numărul ascultătorilor corespunzător fiecărui sfert de oră.

Alte referate despre: acceptarea radiourilor locale, semne locale de prezicere a vremii, referat impozite si taxe locale

Directia privatizare si postprivatizare

Directorul reprezinta directia in raporturile cu conducerea ministerului, cu celelalte directii generale, directii si compartimente din structura organizatorica.in lipsa directorului, seful serviciului Privatizare coordoneaza si gestioneaza activitatile Directiei Privatizare si Postprivatizare, in limitele mandatului acordat.

Alte referate despre: directia noua in poezia si proza romana, privatizarea in republica moldova, privatizarea

Directia politici educationale

Conform programului stabilit, in prima zi a intalnirii, contabilii sefi ai celor trei judete pilot au prezentat raportul privind stadiul actual al procesului de descentralizare in judetele respective, concentrandu-se asupra simularilor efectuate inca din 2005 [1] pe baza costului standard (1900 RON/elev/an) si a indicilor elaborati de Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Preuniversitar de Stat (CNFIPS) cu date de executie bugetara din 2004, pentru acoperirea finantarii de baza [2].

Alte referate despre: politici educationale, politici educationale studiu de caz, politici educationale europene moderne

Serviciul administratie publice locale

(1) Consiliul local are iniţiativă şi hotăraste, in condiţiile legii, in toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege in competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:

Alte referate despre: serviciul administratiei publice locale, serviciul administratie publice locale, departamentul serviciul administratiei publice locale
Referate afisate : 18
Medie note: 8.33 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles