Principiul prioritatii dreptului comunitar

Principiul suprematiei dreptului comunitar

Referat despre Principiul suprematiei dreptului comunitar
Dreptul comunitar stabileşte raporturile dintre Comunitate şi statele membre. Există două teorii cu privire la integrarea dreptului internaţional în ordinea juridică naţională : monismul şi dualismul. Teoria monistă susţine existenţa unei ordini juridice unice, alcătuite din dreptul internaţional şi dreptul naţional.

Dreptul internaţional se integrează în dreptul intern, beneficiind de supremaţie vis-a-vis de normele naţionale. În ceea ce priveşte teoria dualistă, cele două ordini juridice sunt distincte. Instanţele de judecată nu aplică decât dreptul naţional. Marea Britanie este un stat dualist ; a adoptat o lege specială pentru a asigura aplicabilitatea dreptului comunitar pe teritoriul său.

În tratate nu se specifică nimic despre consecinţele unui conflict între o normă comunitară şi una naţională. Curtea de Justiţie a dat câştig de cauză în numeroase cazuri legii ...

Nivel: Facultate
Dimensiune: 9kb
Downloads: 836
Materia: Drept

Izvorele dreptului comunitar

Sunt izvoare ale dreptului comunitar si au un caracter compozit. Ele
nu constituie dreptul comunitar asimilat Tratatelor comunitare decât
în masura în care acestea, prin dispozitiile pe care le contin,
modifica Tratatele comunitare (de exemplu, Titlurile II, III, IV, VII
din Tratatul de la Maastricht). In schimb, celelalte dispozitii, în
special cele care sunt înscrise laTitlurile V, VI, care corespund
pilonilor doi si trei, fac parte, în cel mai fericit caz, din
categoria dreptului comunitar complementar.

Alte referate despre: izvorele dreptului comunitar, izvorele dreptului comunitar european, referat izvorele dreptului comunitar

Izvoarele dreptului comunitar

Izvoarele dreptului comunitar.Dreptul comunitar reprezintă o ordine juridica noua, autonoma fata de ordinea juridica internaţionala, si totodată integrata in sistemul juridic al statelor membre.

Alte referate despre: izvoarele dreptului comunitar, izvoarele dreptului comunitar european, referat izvoarele dreptului comunitar

Curs de drept comunitar

Creşterea numărului de membri ai Comunităţilor europene, ca şi nivelul diferit de dezvoltare şi al structurii economice, au generat unele dificultăţi în formularea şi aplicarea politicilor comunitare în procesul integrării economice, astfel că acesta din urmă trebuia adaptat noilor cerinţe în condiţiile în care era din ce în ce mai clar că nu se putea evita cooperarea politică. Rapoartele adoptate la Luxemburg în 1970, prin care s-au pus bazele Cooperării politice europene, la Copenhaga în 1973 şi la Londra în 1981, ca şi Declaraţia solemnă de la Stuttgart din 1983 a şefilor de state şi guverne privind Uniunea europeană şi practicile stabilite gradual între statele membre au fost confirmate prin Actul Unic European, semnat la 17 şi 28 februarie 1986 la Luxemburg.

Alte referate despre: curs de drept comunitar, curs de drept comunitar european, note de curs de drept comunitar

Drept institutional comunitar

1.1. Caracterele ordinii juridice a Uniunii Europene
Unitatea dreptului comunitar european si diversitatea contextelor nationale, implică aplicarea dreptului comunitar în Statele membre conditionată de respectarea particularitătilor fiecărui sistem juridic naŃional, desi normele comunitare tind a fi realizate în plan national cu un „continut identic si cu o egală eficacitate”.

Alte referate despre: drept institutional comunitar, referat drept institutional comunitar, dreptul institutional comunitar

Tratate si alte documente comunitare relevante in domeniul ocuparii si securitatii sociale

Carta Comunitatii privind drepturile sociale fundamentale ale
muncitorilor
Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene
Tratatul de instituire a unei Constitutii pentru Europa

Alte referate despre: reglementari comunitare in domeniul muncii si securitatii sociale, legaturile dintre politica industriala cu alte politici comunitare, curtea de conturi alte institutii comunitare

Dreptul comunitar

2. Notiunea, obiectul si principiile dreptului comunitar
Daca în cursul anilor '50- 60 ai secolului al XX-lea am fost martorii negocierii, adoptarii si aplicarii unor reglementari sectoriale, având în principal obiective economice, treptat, constructia juridica a cuprins si celelalte domenii, ajungându-se astazi la un ansamblu de norme prin care este definita Uniunea si sunt statuate finalitatile ei
economice si politico-juridice.

Alte referate despre: dreptul comunitar, dreptul comunitar al afacerilor, principiile dreptului comunitar

Izvoarele dreptului comunitar

3.2. Izvoarele secundare ale Dreptului comunitar
În literatura de specialitate s-a precizat ca izvoarele secundare alcatuiesc Dreptul comunitar derivat, izvoare care sunt în concordanta cu Dreptul comunitar originar, asa cum a fost el structurat prin Tratatele constitutive. În cazul în care dreptul secundar ar contraveni dreptului primar, ar fi lipsit de efecte juridice. În conformitate cu prevederile Tratatelor constitutive, institutiile europene sunt abilitate sa adopte regulamente, directive, decizii, avize si recomandari.

Alte referate despre: izvoarele dreptului comunitar referat, izvoarele dreptului comunitar al mediului, care sunt izvoarele dreptului comunitar

Principiul efectului direct al dreptului european

Referat despre Principiul efectului direct al dreptului european
Dreptul comunitar nu numai că se integrează automat in ordinea internă a statelor membre, dar el are si capacitatea generală de a completa în mod direct patrimoniul juridic al persoanelor particulare cu noi drepturi şi/sau obligaţii, atât în raporturile lor cu alte persoane, cât şi în relaţiile lor cu statul căruia îi aparţin. Efectul direct este una din caracteristicile esenţiale ale ordinii juridice comunitare, o trăsătură ce exprimă originalitatea dreptului comunitar în raport cu dreptul internaţional, unde efectul direct al convenţiilor dintre state rămâne excepţional.

Alte referate despre: principiul efectului direct al dreptului european, speta principiul efectului direct al dreptului european, principiul efectului direct al dreptului comunitar

Izvoarele nescrise ale dreptului european

Aceste principii generale ale dreptului sunt:
- Principiul cooperarii loiale;
- Principiul echilibrului instituţional;
- Principiul nediscriminării după naţionalitate.

Alte referate despre: izvoarele nescrise ale dreptului european, izvoarele nescrise ale dreptului comunitar european, referat dspre izvoarele nescrise ale dreptului comunitar european

Izvoarele dreptului roman

Odată cu dezvoltarea vieţii economice, asistăm la un început de stratificare socială şi la apariţia primelor elemente ale organizării politice. În cadrul acestei evoluţii generale fizionomia obiceiului se schimbă, în sensul că obiceiurile convenabile şi utile minorităţii dominante încep să fie impuse întregii societăţi.După apariţia statului această tendinţă se cristalizează definitiv.

Alte referate despre: izvoarele dreptului roman, izvoarele dreptului romanesc, izvoarele dreptului roman referat

Protectia dreptului la un mediu sanatos

Apoi prin Tratatul de la Maastricht din 1992 şi Tratatul de la Amsterdam din 1997 s-au adus amendamente importante în domeniul mediului, protecţia mediului devenind astfel o condiţie şi o componentă a unei dezvoltări armonioase, echilibrate şi durabile.
Tratatul de la Maastricht a introdus conceptul de „creştere durabilă respectând mediul” iar Tratatul de la Amsterdam a ridicat principiul dezvoltării durabile la rangul de scop al Uniunii, făcând din protecţia mediului una din priorităţile sale absolute .

Alte referate despre: protectia dreptului la un mediu sanatos, garantarea dreptului la un mediu sanatos, garantarea procedurala a dreptului la un mediu sanatos

Istoricul aparitiei dreptului international privat

Istoria a cunoscut cu privire la situatia juridică a străinilor următoarele sisteme:
1) cel mai vechi sistem este acela care îi refuza străinului orice drept, în sensul că nu i se aplicau nici legile sale proprii si nici legile locale, astfel că, acesta era ca si cum nu ar fi existat
ca entitate; nu putea să execute nici o operatie juridică; nu se bucura de o protectie legală, ci se afla în afara societătii.

Alte referate despre: istoricul aparitiei dreptului international privat, istoricul dreptului international privat, istoria aparitiei si dezvoltarii dreptului international privat

Garantarea dreptului la aparare

Dreptul la apărare este un drept fundamental al cetăţenilor, de tradiţie în istoria instituţiei drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.
Constituţia îl reglementează distinct, deoarece, deşi este în strânsă legătură îndeosebi cu libertatea individuală şi siguranţa persoanei, el prezintă un egal interes pentru întreaga activitate juridică, atât pentru cauzele penale, cât şi pentru cauzele de altă natură .

Alte referate despre: garantarea dreptului la aparare, garantarea dreptului de aparare, referat garantarea dreptului la aparare

Principiile fundamentale ale dreptului penal

Sunt considerate principii speciale cele referitoare la aplicarea legii penale în spatiu (al teritorialitătii, al personalitătii, al realitătii, al universalitătii), la aplicarea legii penale în timp (al activitătii, al neretroactivitătii, al retroactivitatii, al aplicarii legii penale mai favorabile, al aplicarii legii penale temporare).

Alte referate despre: principiile fundamentale ale dreptului penal, principiile fundamentale ale dreptului penal roman, referat principiile fundamentale ale dreptului penal

Sistemul stiintei dreptului

Sistemul stiintei dreptului
Prin tradiţie, prin conţinut şi prin obiectul său, ştiinţa dreptului (ştiinţele juridice) aparţine de sistemul ştiinţelor sociale şi studiază legile existenţei şi dezvoltării statului şi dreptului, instituţiile juridica şi politice, modul în care acestea influenţează şi sunt influenţate de societate, corelaţiile cu celelalte componente ale sistemului social.

Alte referate despre: sistemul stiintei dreptului, obiectul stiintei dreptului penal european, conceptul stiintei dreptului constitutional

Politica agricola comuna. Jurisprudenta comunitara

Consiliul este împuternicit, în plus, sa introduca recurs conform procedurilor decizionale prevazute în acest sens.Pe de alta parte, din moment ce art. 103 se refera la politicile de conjunctura ale statelor membre, nu priveste acele domenii care fac deja obiectul legislatiei comunitare, cum ar fi organizarea pietelor agricole.

Obiectul real al art. 103 este coordonarea politicii de conjunctura a statelor membre si adoptarea unor masuri comune adecvate. Luând în considerare situatia monetara, din momentul în care au fost adoptate masurile contestate, precum si faptul ca politica agricola comuna nu continea nici o prevedere adecvata prezentei cauze, care sa permita luarea masurilor necesare pentru a reglementa asemenea situatii monetare, Consiliul a facut în mod justificat uz, temporar, de competentele conferite lui de art. 103 al Tratatului.

Alte referate despre: politica agricola comuna, politica agricola comuna referat, politica agricola comuna ue cu sua

Principiul 1si 2 al termodinamicii

Egalitatea Ub – Ua = LaCb +QaCb care constituie formularea generala a Principiului I se poate scrie si sub forma diferentiala :
dU = dL + dQ
simbolul d aratand ca fiecare in parte dintre termenii din membrul al doilea este o expresie diferentiala care nu este diferentiala totala exacta.

II) Principiul al II-lea al termodinamicii
Cu toate ca problema dezbatuta de cercetare nu este pur teologica, totusi este o problema care merita sa fie tratata pentru ca ea tine de acceptarea sau respectiv lepadarea persoanei lui Dumnezeu ca si Creator.
In mod aparent legea a doua a termodinamicii nu pare sa aiba de a face cu teologia sau cu creationismul. Dar, s-a constatat ca aceasta lege este legea cea mai bine confirmata si mai universal valabila dintre toate legile din fizica, din ea reiesind printr-o analizare aprofundata, ca Universul tinde din ce in ce mai mult spre dezordine, aceasta constatare daramand cu usurinta teoria evolutionismului.
Scopul acestei lucrari este tocmai sa demonstreze ...

Alte referate despre: biofizica medicala-principiul 1si 2 al termodinamicii, principiul 1 al termodinamicii, principiul 2 al termodinamicii
Referate afisate : 18
Medie note: 8.30 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles