Probleme demografice ale judetului

Probleme demografice ale judetului Maramures.Solutii de remediere

Populatia navetista. Aceasta categorie este formata din populatia ce se deplaseaza zilnic pentru munca in teritoriu.Populatia sezoniera. In aceasta categorie este inclusa populatia ce se deplaseaza (indiferent de distanta), pentru munca pe o perioada determinata sau periodic (lunar, anual), in localitati balneoclimaterice sau de agrement.Populatia flotanta.

Este vorba de populatia ce se deplaseaza pentru munca, recreare sau in alte scopuri, in alta localitate decat cea de resedinta, fara a-si schimba domiciliul de baza, pentru o perioada mai mare de 48 de ore.

1.Cauze
Cauzele generale ale miscarilor migratorii sunt multiple. Ele sunt atribuite indeosebi proceselor de suprapopulare care au loc intr-o gama imensa de conditii asa-zise secundare, ce rezida din situatia economica, culturala, sanitara si psihologica.
Atunci cand cresterea naturala a populatiei nu este urmata de o crestere corespunzatoare a gradului de folosire a forte de munca, de o crestere a venitului, la nivel de ...

Nivel: Facultate
Dimensiune: 208kb
Downloads: 208
Materia: Sociologie

Recensamant - demografie

Recensamantul populatiei constituie una din principalele forme de observare in statistica demografica.Scopul principal este legat de cunoasterea numarului si structurii populatiei la un moment dat.Importanta informatiilor furnnizate de recensamant pentru conducerea si organizarea statului explica aparitia unor forme embrionare de inregistrare a populatiei inca din antichitate.
Documentele consemneaza efectuarea unei numaratori a populatiei Chinei cu aproximativ 3000 de ani i.e.n. Un alt recensamant a fost inregistrat in anul 2238 I.C.,in timpul dinastiei Sia.

Alte referate despre: referate recensamant demografie, recensamant demografie referat, referat recensamantul demografie si statistica sociala

Combaterea migratiei ilegale

Cu referire la un teritoriu naţional, se face distincţia între migraţia internă, atunci cînd deplasarea se face în interiorul ţării respective, şi migraţia externă sau internaţională. Migraţia in¬ternaţională din zilele noastre se realizează sub câteva forme mai importante: migraţia forţei de muncă, migraţia membrilor familiilor lucrătorilor anterior emigranţi, migraţia forţată de calamităţi naturale, de persecuţii politice sau religioase, de războaie etc. Dacă, în ceea ce priveşte migraţia internă, nu intervin decât arareori oprelişti de ordin juridic, migraţia internaţională este, într-o măsură importantă, determinată de politicile materializate în reglementări specifice în raport cu emigraţia şi, mai ales, cu imigraţia. Societatea românească se confruntă cu o serie de transformări care sunt conexe cu migraţia ea desemnează deplasarea populaţiei unei regiuni în altă regiune, îndeosebi din zonele rurale către cele urbanizate, ...

Alte referate despre: combaterea migratiei ilegale, referat despre combaterea migratiei ilegale, referat combaterea migratiei ilegale

Demografie

Datele obtinute in urma efectuarii recensamantului trebuie prelucrate si analizate detaliat.Operatiile necesare desfasurarii recensamantului sunt : elaborarea calendarului recensamantului, intocmirea listelor de cladiri sau localitatiile unde urmeaza sa se desfasoare rec., impartirea teritoriului, elaborarea si difuzarea formularelor si instructiunilor, recrutarea si pregatirea personalului, popularizarea rec in randul populatiei.Recensamantul se desfasoara cu ajutorul metodei interogarii si are 2 forme principale :

1. interogarea orala : recenzorul se deplaseaza la locuinta persoanelor ce trebuie inregistrate, adreseaza fiecareia intrebari in legatura cu subiectele din programul observarii, verifica logica raspunsurilor primite si apoi le inregistreaza in formularul de recensamant.
2. autoinregistrarea : recenzorul inmaneaza capului familiei fisa de recensamant, instructiunile de completare a acesteia precum si unele lamuriri verbale cu privire la aspectele ce trebuie punctate.
...

Alte referate despre: demografie, referat demografie, referate demografie

Migratie

Agenda internationala nu duce lipsa de teme "fierbinti". Fireste, incalzirea globala nu poate lipsi dintre ele. Alaturi de ea recesiunea si problemele ridicate de migratia internationala sunt intrebari la care liderii politici si cei de opinie incearca un raspuns.Migratia este una din provocarile aduse de fenomenul globalizarii. Absenta barierelor politice, sau tocmai prezenta lor favorizeaza din motive diferite fenomenul migratiei.Progresul tehnologic usureaza micsorarea distantelor prin viteza de transport si costurile sale.

Alte referate despre: migratie, efectele migratiei, cauzele migratiei

Evaluarea potentialului turistic al judetului Iasi in cadrul dezvoltarii pietei turistice locale

Problema abordată şi context
Iaşul are nevoie să se dezvolte economic. Turismul este una dintre opţiunile importante, dat fiind că dezvoltarea industrială este limitată de constrângerile includerii oraşulului pe piaţa turistică internă. Cu toate acestea, turismul este slab dezvoltat şi se impunea astfel organizarea unui proiect pentru a afla calea pe care Iaşul trebuie să o aleagă.

Metode de consultare/participare publică
Drept metode se vor folosi grupul cetăţenesc şi yahoo email, cu documentul format Word 2003-2007 al chestionarului ce va fi trimis către persoanele din lista de messenger personală pentru cei cunoscuţi că locuiesc în oraşul sau judeţul Iaşi.

Alte referate despre: valorificarea potentialului turistic al judetului iasi, analiza potentialului turistic al judetului iasi, evaluarea potentialului turistic iasi

Analiza spatiala a judetului Vaslui in context regional si national

Referat despre Analiza spatiala a judetului Vaslui in context regional si national
România este marcată de o scădere substanţială a numărului populaţiei. Comparativ cu datele recensământului din ianuarie 1992, populaţia României a scăzut cu 957,4 mii locuitori (-4,2%). Proiecţiile populaţiei României, realizate în cadrul INS, ne semnalează o scădere în continuare a populaţiei care, pentru orizontul de timp 2020, poate ajunge numai la 20 milioane locuitori (în varianta pesimistă). Totodată, ultima proiectare a populaţiei făcută de Divizia de Populaţie a ONU (în 2000) arată că populaţia României ar putea ajunge în orizontul de timp 2050 la 16,7 milioane locuitori (în varianta pesimistă), în cazul în care se menţine actualul comportament demografic al populaţiei. În ultimul deceniu numărul populaţiei din majoritatea ţărilor foste comuniste (Republica Cehă, Estonia, Georgia, Ungaria, Letonia, Lituania, Republica Moldova şi Federaţia Rusă) a ...

Alte referate despre: analiza spatiala a judetului covasna, relieful judetului vaslui, analiza spatiala

Probleme si rezolvari la fizica

Problema 3.42
Bara imponderabilă ABC de lungime 2,8m se poate roti liber in jurul
capatului A. In punctul B este suspendat un corp cu masa de 50kg,
care este mentinut in echilibru de forţa F = 200N, ce acţionează vertical in sus in punctul C. Să se afle distanţa AB.
Se dă:
F = 200N - F - forţa
m = 50kg - m – masa corpului
l = 2,8m - l – lungimea barei
l1 - ? - l1 – distanţa AB

Alte referate despre: reflexia totala probleme si rezolvari, probleme si rezolvari la fizica, asigurari si reasigurari probleme si rezolvari

Teoria probabilitatilor - probleme rezolvate

2. Evenimentele: obtinerea unui numar de 7 puncte la aruncarea a doua zaruri si aparitia fetei 2 pe unul dintre doua zaruri, stiind ca acestea au suma punctelor de pe fetele de deasupra 7, sunt dependente.

Alte referate despre: teoria probabilitatilor probleme rezolvate, teoria probabilitatii probleme rezolvate, teoria grafurilor probleme rezolvate

Probleme de atestat in Fox Pro

Probleme de atestat in Fox Pro
LOCUITOR ( Cod N-5, Nume C-15, Vârstă N-3 )
Valoarea câmpului cod din cele două baze de date identifică în mod unic o proprietate

Se cere un meniu ce rezolvă următoarele cerinţe :
1) Pentru un anumit locuitor afişaţi toate proprietăţile existente împreună cu informaţiile privind suprafaţa şi dependinţele.
2) Afişaţi locuitorii şi proprietăţile în care locuiesc mai mult de trei persoane pe o suprafaţă mai mică decât 15mp.
3) Cine sunt locuitorii cu mai mult de 3 proprietăţi ?
Barem :
Oficiu .........1p
Creare bazelor de date şi încărcarea lor....1
Rez.pct.1...............2p
Rez.pct.2...............3p
Rez.pct.3...............3p

Alte referate despre: atestat informatica fox pro, atestat visual fox pro, atestate informatica fox pro

Prefectura Judetului Ilfov

Referat despre Prefectura Judetului Ilfov
Societatea politică se diferenţiază de formele istorice prestatale de convieţuire socială prin desprinderea din interiorul comunităţii a unor structuri de autoritate învestite cu anumite prerogative de comandă, faţă de care membrii societăţii se află în relaţie de subordonare. Autorităţile constituite astfel, ca putere "institiuţionalizată", exercită constant acelaşi tip de activităţi de comandă, comunitatea în ansamblul ei fiind conştientă de legitimitatea asumării şi exercitării acestor prerogative, precum şi de îndatorirea de a respecta deciziile conducerii, sub sancţiunea unor pedepse sociale.

Alte referate despre: prefectura judetului ilfov, decizia la prefectura judetului ilfov, flora si fauna judetului ilfov

Probleme de recursivitate

Sarcina rezolvitorului este de a scrie explicit pentru fiecare problema in parte procedurile si functiile apelate de Backtraking.Evident,o astfel de abordare conduce la programe lungi.Nimeni nu ne opreste,ca dupa intelegerea metodei sa scriem programe scurte specifice fiecarei probleme in parte(de exemplu scurtam substantial textul doar daca renuntam la utilizarea procedurilor si functiilor)

Alte referate despre: probleme cu recursivitate, probleme de recursivitate, probleme informatica recursivitate

Principii si probleme ale rezolvarii statistice

•îndeplinirea condiţiei de volum asigură intrarea în acţiune a legii numerelor mari; o informaţie insuficientă ca volum nu va permite manifestarea legii numerelor mari pe seama căreia să aibă loc compensarea influienţei factorilor aleatori, iar prelucrarea datelor nu va duce la descoperirea legităţilor obiective.
•condiţia de calitate cere obţinerea unei informaţii cu un conţinut real, care să reflecte realitatea aşa cum este; nerespectarea acestei condiţii conduce la erori de înregistrare.

Alte referate despre: principiile si problemele economiei turismului, principiile si problemele cu care se confrunta economia turismului, principiile termodinamicii-probleme

Probleme de geografie a comertului international

Organizări comerciale infrastructurale
Cele mai evidente forme de polarizare spaţială activităţilor intrinseci comerţului sînt porturile. Prin intermediul reţelelor convergente/divergente (în funcţie de sensul fluxu rilor comerciale) de axe rutiere, feroviare sau navale, de cabluri, conducte sau trenuri de unde, porturile concentrează, depozitează şi distribuie produsele comercializate ener gie, materie informaţie).

Alte referate despre: probleme contemporane ale dreptului comertului international, probleme in comertului international, dreptul comertului international

Geografia Romaniei- Probleme fundamentale

Relieful actual, rezultatul unei evoluţii de durată
Munţii, dealurile, podişurile şi câmpiile din ţara noastră s-au realizat în timp îndelungat (peste 1 miliard de ani) prin acţiunea energiilor tectonice din interiorul Pământului şi cea a agenţilor modelatori externi. Tectonica a creat, treptat, marile forme de relief, iar celelalte fenomene au produs fragmentarea si nivelarea culmilor muntoase şi deluroase ori umplerea depresiunilor marine sau lacustre cu sedimente, dezvoltând forme de relief cu dimensiuni reduse. Succesiunea evenimentelor tectonice a dus la realizarea a 2 tipuri de structuri majore:
1. platformele (în sudul şi estul ţării), formate în cea mai mare măsură în precambian. Lor le corespund Podişul Moldovei, Podişul Dobrogei, Câmpia Română, Podişul Getic.
2. orogenul carpatic, realizat îndeosebi în mezozoic şi neozoic. A dat naştere sistemului muntos şi unităţilor de dealuri şi podişuri limitrofe cu fundament cristalin carpatic.

Alte referate despre: geografia africi probleme fundamentale, probleme fundamentale ale romaniei, geografia romaniei si problemele economice ale europei
Referate afisate : 15
Medie note: 8.52 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles