Problemele dezvoltarii businessului mic si mijlociu in rm

Problemele businessului mic si mijlociu in Republica Moldova

E bine acolo unde nu suntem noi?
În Italia de exemplu, 90 % din întreprinderi sunt mici şi mijlocii, numărul mediu de angajaţi fiind de 3-4 persoane. Sunt foarte răspîndite afacerile de familie, în care activează doar membrii familiei. Dezvoltarea pe această cale a fost încurajată şi stimulată nu numai de statul italian, dar şi de companiile mari. Şi asta pentru că companiile mari sunt interesate să plaseze unele comenzi de fabricare a materialelor de completare întreprinderilor mici, ele ocupîndu-se doar cu asamblarea. Efectul este bine cunoscut – productivitate înaltă a muncii, valoare adăugată a produsului mare, etc.

Un alt segment, altul decît producerea, îl constituie serviciile. Oamenii singuri au înţeles că este mai convenabil să te adresezi după un serviciu la o firmă mică decît la una mare, pentru că cea mică activează într-un teritoriu restrîns, astfel reacţionînd foarte repede la cererea clientului, pe cînd birocraţia din marile ...

Nivel: Liceu
Dimensiune: 48kb
Downloads: 11
Materia: Economie

Planificare afacerii

Planificare afacerii
Visul de a deveni proprietarul unei afaceri оl au mulюi oameni. Iniюiind o afacere єi gestionвnd-o cu succes, faceюi ca visul sг devinг realitate. Dar оntre vis єi realitate existг o distanюг care poate fi depгєitг printr-o planificare minuюioasг. Ca оncepгtori, veюi avea nevoie de un plan care Vг permitг sг Vг atingeюi scopul prin crearea unui business profitabil.

Alte referate despre: planificarea afacerii, studiu de caz planificarea afacerii, planificare afacerii

Evolutia managementului pe plan mondial

A.Abordarea scolilor sau scolastica care vede managementul di patru perspective distincte , in respectiv: Managementul stiintific, Managementul administrativ, Relatiile si comportamentul uman si stiinta managementului sau scoala cantitativa.
B.Abordarea procesuala vede managementul ca o multime de functii care actioneaza, care se intercondictioneaza.
C.Abordare sistemica accentueaza imaginea de sistem a organizatiei, astfel manageri o vad ca un numar de parti, respectiv: oameni, structuri, sarcini si thecnologie care interactioneza in scopul atingeri diverselor obiective intr-un
mediu schimbator.
D.Abordarea de contingenta, care evidentiaza ca oportunitatile, potrivirea, armonizarea diferitelor tehnici de management sunt determinate de situatie

Alte referate despre: evolutia managementului pe plan mondial, evolutia asigurarilor pe plan mondial, istoria si evolutia atletismului pe plan mondial

Dezechilibrele economice si orientarile sociale ale dezvoltarii economice

In raport cu nivelurile agregării economiei naţionale se distinge: echilibrul microeconomic, care se referă la nivelul verigilor primare, al agenţilor economici şi al unităţilor administrativ-teritoriale de bază;
- echilibrul mezoeconomic care se referă la structurile de ramură şi zone teritoriale (judeţe, landuri etc);
- echilibrul macroeconomic, care integrează agregat primele două forme de echilibru pe ansamblul economiei naţionale şi al teritoriului naţional.

Alte referate despre: schimbarile climatice asupra dezvoltarii economice si sociale, teorii ale dezvoltarii economice, structura dezvoltarii economice

Constitutie Republica Moldova

Drepturile si libertatile omului
Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertatile
omului se interpreteaza si se aplica in concordanta cu Declaratia
Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la
care Republica Moldova este parte.
Daca exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare
la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este
parte si legile ei interne, prioritate au reglementarile internationale.
Nota: Privind interpretarea art. 4 vezi Hot. CC N 55 din 14.10.99

Alte referate despre: constitutie republica moldova, constitutie republica moldova 1994, introducerea constitutiei republica moldova

Republica Moldova in contextul integrarii Europene

Republica Moldova in contextul integrarii Europene
Ori de cîte ori un popor acceptă să adere la astfel de structuri, renunţă voluntar într-o anumită măsură la suveranitatea proprie şi acceptă impunerea regulilor structurii respective. Dezavantaj ar fi şi creşterea impozitelor, pentru că RM va trebui să participe la cuferele UE; vor creşte investiţiile străine , de care însă vor beneficia investitorii străini, dar nu şi cei autohtoni. Cu toate acestea, RM ar avea nevoie de UE , este destul de straniu faptul că majoritatea încearcă să găsească mai multe dezavantaje în drumul nostru spre UE, în loc să-şi pună problema unde-i fericrea şi avantajul de a trăi în CSI.

Alte referate despre: republica moldova in contextul integrarii europene, republica moldova in contextul integrarii europene eseu, institutiile republica moldova in contextul integrarii europene

Conceptia dezvoltarii culturii fizice si sportului in Republica Moldova

Medicii constată cu hipotrofia dezvoltării fizice la recruţi, ceea se reflectă la încorporarea în rîndurile armatei a contingentului sănătos. O bună parte din populaţie în anii de reformă se aflau în stare psihoemoţională şi stres social, ceea ce a dus la creşterea depresiilor, nervozităţii, alcoolismului, narcomaniei, fumatului, criminalităţii.

Alte referate despre: conceptia dezvoltarii culturii fizice si sportului n republica moldva, conceptia dezvoltarii culturii fizice si a sportului, politici in domeniul dezvoltarii culturii fizice si sportului

Psihologia dezvoltarii umane

Astfel , el a ajuns sa sustina ca dezvoltarea cunoasterii copilului nu necesita manipularea unor jucarii sofisticate, ci ingaduita si rabdare din partea adultui fata de comportamentul de explorare al copilului. Piaget isi observa copii cum la varste diferite rezolvau in mod diferit provocarile pe care le intampinau in jocul lor, pe care cel mai adesea le crea el insusi. Observatiile lui se incheiau cu protocoale riguroase in care erau mentionate toate detaliile impportante ale situatiilor.

Alte referate despre: psihologia dezvoltarii umane, referat psihologia dezvoltarii umane, recenzie psihologia dezvoltarii umane

Evaluarea potentialului turistic al judetului Iasi in cadrul dezvoltarii pietei turistice locale

În urma interpretării chestionarului s-au putut trage unele concluzii cu privire la circulaţia turistică în judeţul Iaşi. În primul rând majoritatea turiştilor preferă să efectueze deplasări turistice în afara oraşului însoţiţi de familie. Pentru populaţia locală formele de turism care cred că pot fi valorificate şi pe viitor sunt turismul de afaceri şi turismul cultural-artistic. Principalele motive care au determinat alegerea judeţului Iasi ca destinaţie turistică au fost obiectivele turistice oferite şi calitatea serviciilor de cazare şi alimentaţie publică.

Alte referate despre: valorificarea potentialului turistic al judetului iasi, analiza potentialului turistic al judetului iasi, evaluarea potentialului turistic iasi

Mecanisme de promovare a dezvoltarii durabile la nivel de firma

Resursele umane reprezintã una dintre cele mai importante investiţii ale unei organizaţii. Organizaţiile cheltuiesc sume importante cu angajaţii lor, iar datorită costurilor antrenate, acestea reprezintă unele dintre cele mai evidente investiţii în resurse umane. Investiţia în oameni s-a dovedit a fi calea cea mai sigură de a garanta supravieţuirea unei firme sau de a asigura competitivitatea şi viitorul acesteia. După Naisbitt şi Aburdene, în noua societate informaţională capitalul uman a înlocuit capitalul financiar, ca resursă strategică. Resurele umane sunt unice în ceea ce priveşte potenţialul lor de creştere şi dezvoltare

Alte referate despre: mecanisme de promovare a dezvoltarii durabile la nivel de firma, mecandisme de promovare a dezvoltarii durabile la nivel de firma, strategia dezvoltarii durabile la nivel de ue

Marea Neagra interfata europeana cu Marea Caspica si Orientul Mijlociu

În conditiile în care se învecineaza cu o zona bogata în hidrocarburi Asia Centrala (Turkmenistan, Kazahstan ori Iran), Marea Neagra este esentiala pentru UE prin prisma rolului de veriga de legatura în transportul resurselor euroasiatice catre consumatorii europeni pe axa geopolitica. Exploatarea resurselor energetice din Bazinul Marii Negre este grevata de unele piedici, având în vedere costurile ridicate ale operatiunilor de foraj la mare adâncime. În aceste conditii, zona poate fi valorificata de România, Bulgaria si Turcia numai la adâncime mica si medie, dar, pâna în momentul de fata, exista un numar limitat de puturi exploratorii la adâncimi mari. Statele riverane formeaza cel mai important corridor pentru transportul combustibililor fosili din Rusia si Caucaz catre spatiul comunitar, constituind o posibilitate de diversificare a resurselor energetice.

Transportul mixtului energetic si „jocul conductelor” sunt probleme constant analizate în relatiile ...

Alte referate despre: marea neagra interfata europeana cu marea caspica si orientul mijlociu, marea caspica si orientul mijlociu, securitatea energetica europeana marea caspica

Petrolul in Orientul Mijlociu

Petrolul este utilizat si la producerea asfaltului necesar şoselelor şi o mare varietate de produse din industria petro-chimică. Din produse petrochimice se fabrică cosmetice, medicamente, vopsele, explozibili, fertilizatori, fibre sintetice cum ar fi nailonul, cerneluri, insecticide, coloranţi, mase plastice şi cauciucuri sintetice — utilizate la anvelope.

Rezervele de ţiţei au dus însă si la conflicte internaţionale, iar utilizarea lui a cauzat poluare şi daune mediului înconjurător.

Creşterea pretului resurselor energetice sugrumă procesul de democratizare. Lupta pentru controlul resurselor energetice se contureaza tot mai pregnant drept principalul motor al relaţiilor internaţionale, iar o trecere în revistă a celor mai arzătoare conflicte scoate la iveala aproape in fiecare caz o legatura cu exploatarile de petrol si gaze.

Alte referate despre: petrolul in orientul mijlociu, petrolul din orientul mijlociu, conflicte pentru petrolul din orientul mijlociu

Participarea cetateneasca - element esential al bunei guvernari si al dezvoltarii locale

„Locuitorii cunosc pǎmântul şi trăsăturile lui naturale mai bine decât o va putea face vreodată un guvern. Numărul lor îi face mai penetranţi decât cea mai largǎ influenţǎ guvernamentalǎ.” In concluzie se poate spune cǎ participarea cetăţeneascǎ realizează edificarea democraţiei şi educaţia cetăţenilor.”Cu cât comunitatea participă mai activ în procesul luării deciziilor în mod democratic, cu atât şi-l va însuşi mai bine, sporind totodată şi eficienţa instituţiilor democratice.”

Alte referate despre: elemente esentiale ale contractului individual de munca cim, marfa element esential al sortimentului comercial, alimente care contin elemente esentiale organismului uman

Viziuni si abordari noi in psihologia dezvoltarii - partea a doua

Viziuni si abordari noi in psihologia dezvoltarii
Nu numai tipologiile clasice, dar şi cele apărute mai tîrziu , mulţimea tipologiilor de personalitate practice, deseori serveau drept obiect al discuţiilor aprinse, găsind lacunele sale serioase (Eysenck, 1993;

Alte referate despre: viziuni si abordari noi in psihologia dezvoltarii, viziuni si abordari noi in psihologia educatiei referat, psihologia dezvoltarii personale viziuni si abordari noi

Particularitatile dezvoltarii psihice si fizice a copiilor din Casele de Copii

Particularitatile dezvoltarii psihice si fizice a copiilor din Casele de Copii
Cercetările unui şir de autori au arătat, că starea sănătăţii copiilor la momentul intrării în casa de copii este caracterizată prin reţinere în dezvoltare fizică la 23 – 24%, şi numai 17% de copii au o dezvoltare fizică armonioasă, ceilalţi –dizarmonioasă. Majoritatea copiilor suferă de reţinere în dezvoltarea psihică; de nedezvoltare generală a vorbirii şi alte dereglări.

Alte referate despre: particularitatile dezvoltarii psihice, particularitatile dezvoltarii psihice a prescolarului, particularitatile dezvoltarii psihice a adolescentului

Infinitul mare, mic si unitatrea

Numărul de puncte ale unei drepte este o mulţime mai potentă deoarece apare ca un infinit de infinite. Intr-adevăr putem aşterne pe o dreaptă, fără suprapuneri, o infinitate de segmente mai mici sau mai mari având fiecare în parte câte o infinitate de puncte. O mulţime de acest tip este numită matematic "de puterea continuului” şi are cardinalitatea (C gotic) mai mare ca
O mulţime mai potentă decât poate fi de exemplu mulţimea tuturor funcţiilor care se pot defini pe o mulţime de potenţă . Această potenţă se notează cu (f gotic).

Alte referate despre: infinitul mic, ocolul infinitului mic, ocolul infinitului mic pornind de la nimic
Referate afisate : 16
Medie note: 7.95 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles