Psihologie judiciara

Victima si victimologia - psihologie judiciara

Victima si victimologia - psihologie judiciara.Conceptul de victimologie defineşte acţiunile victimei ca unic mod de reparare, de recuperare a intereselor individuale, noile reguli şi principii comportamentale adoptate de victimă, actele de voinţă, simţămintele, constrângerea morală, fundamentele morale, dificultăţile de adaptare, sinteza cauzalităţii agresionale, conexiunile în acţiunile agresivo-victimologice precum şi conflictul acestora.

Victima si victimologia - psihologie judiciara.Întrucât victima există alături de un act agresional, determinarea acestuia va releva identitatea manifestărilor victimale, evoluţia singulară a acestora şi efectul social al victimizării. Modul în care victima percepe, înţelege, acceptă sau respinge violenţa actului agresiv are valoare pentru stabilirea lanţului cauzelor şi efectelor fenomenului victimal. Expunerea exactă a elementelor şi laturilor actului agresional, a efectelor acestuia asupra victimei reprezintă ...

Nivel: Facultate
Dimensiune: 66kb
Downloads: 24
Materia: Drept

Concursul de infractiuni, infractiunea unica si infractiunea continuata

a) când două sau mai multe infracţiuni au fost săvârşite de aceeaşi persoană, înainte să fi fost condamnată definitiv pentru vreuna dintre ele. Există concurs chiar dacă una dintre infracţiuni a fost comisă pentru săvârşirea sau ascunderea altei infracţiuni (această din urmă ipoteză fiind denumită în literatura de specialitate concurs real);

Alte referate despre: infractiunea continuata si concursul de infractiuni, analiza comparativa intre infractiunea continuata cu concursul real, infractiunea continua si concursul de infractiuni

Cauzele delincventei juvenile

Cauzele delincventei juvenile.1.1. Noţiunea de delincvenţă juvenilă. Există o mare diversitate a definiţiilor date acestei noţiuni, în funcţie de ştiinţa care abordează studiul ei: din punct de vedere juridic este o abatere de la normele penale, sociologic este o devianţă, iar în concordanţă cu evaluările psihologilor sau psihiatrilor apare ca o inadaptare socială ori o tulburare de comportament. Începând cu deceniile 6-7 ale secolului XX s-a impus concepţia juridică, fapt recunoscut şi la cel de al şaselea Congres al Naţiunilor Unite pentru Prevenirea Criminalităţii şi Tratamentul Delincvenţilor (1980), unde noţiunea de delincvent juvenil a fost considerată ca "produs al unei categorii a sistemului penal, care nu corespunde naturii sau stilului de viaţă a individului".

Alte referate despre: cauzele delincventei juvenile, cauzele delincventei juvenile 5x puncte, referat cauzele delincventei juvenile

Pedeapsa Penala

Trimiterea intr-o unitate militara disciplinara [pentru militarii care indeplinesc serviciul militar in termen];
Inchisoarea;
Detentiune pe viata;

Alte referate despre: pedeapsa penala si tipurile ei, pedeapsa penala, liberarea de pedeapsa penala

Raspunderea penala

2. Sustragerea din avutul proprietarului prin însuşire, delapidare sau abuz de serviciu (Art.123 C.P.).
Potrivit p.11 al hotărîrii Plenului din 6 iulie 1992, drept însuşire sau delapidare trebuie calificate acţiunile persoanelor care, conform funcţiilor lor de răspundere, raporturilor contractuale sau însărcinării speciale a proprietarului, înfăptuiesc în privinţa bunurilor încredinţate împuternicirile de dispunere, administrare sau păstrare (depozit, vînzător, casier ş.a.).
În atribuţiile de serviciu a gestionarului, intră primirea bunurilor ce i se încredinţează prin operaţii de înregistrare şi evidenţă, depozitare, conservarea şi asigurarea securităţilor, precum şi eliberarea (predarea) destinatarului. Aceste împuterniciri uşurează sustragerea ilegală a averii, înlesnesc ascunderea urmelor infracţiunii. De acea atare circumstanţe mărturisesc despre pericolul sporit al infracţiunii comerciale şi măresc măsura de pedeapsă pentru săvîrşirea ...

Alte referate despre: raspunderea penala, raspunderea penala in dreptul mediului, raspunderea penala a persoanei juridice

Aplicarea legii penale in timp

2. Principiul activitatii
Este un principiu de baza al apararii legii penale in timp, ce da expresie si decurge din principiul legalitatii, ce corespunde nevoilor de aparare sociala ca si al apararii drepturilor si libertatilor cetatenilor.
Potrivit acestui principiu legea penala se aplica infractiunilor savarsite in timpul cat ea se afla in vigoare.
Intrarea in vigoare a unei legi penale, de regula, coincide cu publicarea ei in Monitorul Oficial.
Intrarea in vigoare a unei legi penale poate avea loc si la o data ulterioara publicarii ei – cand se prevede o astfel de data in respectiva lege. Intrarea in vigoare a legii penale la o data ulterioara publicarii ei poate fi determinate de:
a) necesitatea creerii unui timp (vacatio legis – repausul legii) pentru a putea fi cunoscuta atat de destinatari cat si de catre organele de aplicare;
b) pentru a da posibilitate indivizilor sa se conformeze noilor exigente penale
Exemplul de legi penale ce au intrat in vigoare la o data ulterioara ...

Alte referate despre: aplicarea legii penale in timp si spatiu, aplicarea legii penale in timp si spatiu potrivit noului cod penal, aplicarea legii penale in timp

Principiile fundamentale ale dreptului penal

Principiile dreptului nu numai reflectă ideile care domină în societate cu privire la problemele dreptului, dar şi formulează unele cerinţe adresate participanţilor la relaţiile juridice: judecatori, pro¬curori, anchetatori, avocaţi, inculpaţi, victimă, reclamant, răspunză¬tor. În legătură cu aceasta, principiile dreptului nu sînt o reprezen¬tare pasivă a relaţiilor şi nu sînt nişte doctrine abstracte, ci un mij¬loc important de reglementare a relaţiilor de drept.

Alte referate despre: principiile fundamentale ale dreptului penal, principiile fundamentale ale dreptului penal roman, referat principiile fundamentale ale dreptului penal

Rezolutiunea conventionala si judiciara a contractului de vanzare - cumparare comerciala

În absenta unui pact comisoriu expres, rezolutiunea contractului de
vânzare-cumparare comerciala are loc în conditiile stabilite de
art.1020-1021 Cod Civil, conform carora " conditia rezolutorie este
subînteleasa totdeauna în contractele sinalagmatice, în caz când una
din parti nu îndeplineste angajamentul sau; în acest caz contractul nu
este desfiintat de drept. Partea în privinta careia angajamentul nu
s-a executat are alegerea sau sa sileasca pe cealalta parte a executa
conventia, când este posibil, sau sa-i ceara desfiintarea cu daune
interese . Desfiintarea trebuie sa se ceara înaintea justitiei, care
dupa circumstante, poate acorda un termen partii actionate."

Alte referate despre: concluzii practica judiciara a contractului de vanzare cumparare, rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare comerciala, efectele contractului de vanzare-cumparare comerciala

Rezolutiunea conventionala si judiciara a contractului de vanzare - cumparare comerciala

"Rezolutiunea conventionala si judiciara a contractului de vanzare - cumparare comerciala"
Stipularea unui acestui pact comisoriu în contractele comerciale este inutilă, întrucât reproduce dispoziţiile art. 1020 Cod Civil, conform cărora ,,condiţia rezolutorie este subînţeleasă totdeauna în contractele sinalagmatice, în caz când una din părţi nu îndeplineşte angajamentul său’’. În acest caz rezoluţiunea contractului este judiciară pentru a opera fiind necesară sesizarea instanţei de judecată care prin hotărâre să pronunţe rezoluţiunea contractului.

Alte referate despre: concluzii asupra contractului de vanzare cumparare comerciala, efectele contractului de vanzare cumparare comerciala, caracterele juridice ale contractului de vanzare-cumparare comerciala

Psihologie si pseudopsihologie

Psihologie si pseudopsihologie
Exemplu tipic este astrologia – o pseudopsihologie - care utilizeaza pozitia stelelor si planetelor la data nasterii persoanei pentru a dscrie, explica si prognoza comportamentul acesteia. Cercetarile stiintifice au demonstrat in mopd repetat ca astrologia nu are valoare stiintifica. Astfel, predictiile astrologice au succes numai atunci cand sunt atat de vagi incat exista garantia virtuala ca asa se va intampla (“banii vor fi probabil o sursa de preocupari pentru dumneavoastra in aceasta luna”). predictiile mai specifice (“veti castiga mai mult in octombrie si mult mai putin in decembrie”) rareori se realizeaza. Succesul astrologiei deriva din simplitatea demersului si caracterul vag al predictiei.

Alte referate despre: referate psihologie, psihologie, referat psihologie

Psihologie si Pseudopsihologi

Teorie = un set coerent de idei care ajuta in explicarea observatiilor si evaluarea predictiilor. O teorie are ipoteze, enunturi care pot fi testate pentru a determina corectitudinea lor (Simons si colaboratorii, 1994)= o constructie ideala / conceptuala care incearca sa organizeze si sa exploreze anumite aspecte ale ambiantei. Din aceasta constructie se pot deriva ipoteze testabile (Peshazur, 1991, cap.9). teoria este un cadru de referinta, pentru ca acelasi fenomen in diferite orientari teoretice poate duce la selectia unor variabile diferite, la diferente cu cane / finalizari, definiri, in masurarea variabilelor etc.

Alte referate despre: referate psihologie facultate, psihologie judiciara, referate la psihologie

Psihologie diferentiala - macrotipologie si microtipologie

Spre sfârşitul secolului al XIX-lea, odată cu dezvoltarea primelor laboratoare de psihologie a crescut foarte mult setea de precizie şi de măsură în aspiraţiile psihologiei de a deveni o ştiinţă cu statut mai pragmatic şi mai desprins de filosofie.
Domeniul psihologiei diferenţiale este de mare interes şi se conturează ca o preocupare de prim ordin în numeroase reviste medicale şi farmaceutice, în literatură şi dramaturgie, în istoria ideilor, în estetică şi critică literară, în indexarea de biografii celebre în domeniul judiciar, în psihologie, etc., lărgindu-se aplicabilitatea. Interesul este legat de presiunea ideii de diversitate implicată în mentalitatea ştiinţifică a secolului XX, dată cu o rejecţie intelectuală pronunţată faţă de reducţionismul simplificator.
Psihologia diferenţială, mai aproape de domeniile psihodiagnozei diferenţiale pe care le-a alimentat şi implicat ca suport de validare şi impulsionare, s-a dezvoltat ca o replică ...

Alte referate despre: psihologie diferentiala, model caiet practica psihologie, referat la psihologie

Psihologie diferentiala - curs

O mare parte din acest capital de cunoaştere serveşte competiţia profesională, suportul statutului social şi dorinţa de a găsi persoane deosebite susţinută de spiritul de investigaţie socializat. Foarte intensă şi largă, explozia progres realizată de RTS (revoluţia tehnico-ştiinţifică) a creat în replică o dezvoltare fără precedent a domeniilor psihologiei concrete şi o angajare puternică în dezvoltarea de metode de cunoaştere a oamenilor şi a trăsăturilor lor de caracter concomitent cu cerinţa de a studia pentru o mai bună gestiune socială aptitudinile umane expresia lor diferenţială.

Alte referate despre: psihologie judiciara curs, psihologie inversa curs, fundamentele psihologiei- curs anul 1 psihopedagogie

Lectii si convorbiri despre estetica, psihologie si credinta religioasa

Wittgenstein a conceput filosofia sa ca expresie a nevoii de orientare pe care o resimte omul instruit de îndată ce se încumetă să gândească în mod independent. Lucrarea „Lecţii şi convorbiri despre estetică, psihologie şi credinţă religioasă” este dosar o selecţie din notiţele luate de studenţi la lecţiile lui Wittgenstein.

Alte referate despre: lectii si convorbiri despre estetica, educatia estetica psihologie, psihologie si credinta

Metode de cercetare in psihologie

Definitie:Ancheta,ca metoda de cercetarepsihologica,diferita de ancheta judiciara sau ziaristica,presupune recoltarea sistematica a unor informatii despre viata psihica a unui individ sau a unui grup social ,ca si interpretarea acestora ,in vederea desprinderii semnificatiei lor psiocomportamentale.Definitie:Aceasta metoda vizeaza strangerea cat mai multor informatii despre principalele evenimente parcurse de individ in existent a sa ,despre relatiile prezente intre ele,ca si despre semnificatia lor,in vederea cunoasterii "istoriei personale" a fiecarui individ ,atat de necesara in stabilirea profilului personalitatii sale.

Alte referate despre: metode de cercetare in psihologie, proiect de cercetare in psihologie, metode si tehnici de cercetare in psihologie

Psihologie sociala aplicata

Fritz Heider analizeaza “psihologia bunului simt” prin care oamenii explica evenimentele din viata de zi cu zi; oamenii tind sa atribuie comportamentul cuiva,fie unor cause interne dispozitionale/ personale (caracteristici ale persoanei), fie unor cause externe circumstantionale/solutionale (conditii fizice si socioculturale in care se afla persoana).

Alte referate despre: psihologie sociala aplicata, referat psihologie sociala aplicata, referate psihologie sociala aplicata

Pe teme de psihologie - Memoria

Participarea unor senzatii in procesul memoriei determina, in sfarsit, existenta memoriei senzoriale (de exemplu, deosebirea sunetelor emise de diferite aparate ca semnale cu semnificatii deosebite, aici putand sa facem legatura cu inhibitia de diferentiere, o forma de inhibitie potrivit studiului activitatii nervoase superioare).

Alte referate despre: referat psihologie memoria, referate psihologie memoria, psihologie memoria
Referate afisate : 17
Medie note: 8.41 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Filmele zilei
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10 Bacalaureat 2019 Vezi subiectele examenului de Bacalaureat din 2019 Evaluare Nationala 2019 Ultimele informatii despre evaluare nationala
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles