Referat decizia si procesul decizional

Decizia si procesul decizional

Conditiile de risc sunt cele in care managerul poate defini natura problemei, probabilitatea actiunii factorilor relevanti, solutiile alternative si probabilitatea cu care fiecare solutie poate conduce la rezultatul dorit.Daca probabilitatile luate in calcul se bazeaza pe faptele si cifrele existente si pe datele referitoare la experiente trecute similare, aceste probabilitati sunt considerate obiective.

Daca, in schimb, in adoptarea deciziei, managerul este constrans sa se bazeze mai mult pe judecata, experienta proprie, opinia expertilor si credintele proprii, el va atasa diferitilor factori si diferitelor rezultate - probabilitati subiective.Sunt acele conditii in care managerul are putine sau nu are deloc informatii referitoare la producerea actiunii unor factori relevanti si, in plus, nici nu dispune de perspicacitatea si intuitia necesara stabilirii unor probabilitati subiective.

Nivel: Facultate
Dimensiune: 31kb
Downloads: 0
Materia: Management

Tipologia deciziilor

Amplasarea decidentului într-un anumit “etaj” al managementului permite delimitarea a trei tipuri de decizii:
- de nivel superior, adoptate de organisme de management participative sau de manageri din eşalonul superior (manager general, manageri executivi).
- de nivel mediu, adoptate de manageri ai unor compartimente funcţionale şi operaţionale.
- de nivel inferior, adoptate de manageri din eşalonul inferior al managementului (maiştri ş.a.).

Alte referate despre: tipologia deciziei, tipologia deciziilor, tipologia deciziilor manageriale

Decizia manageriala fata de cultura organizationala

Cultura organizationala poate fi definita ca reprezentand un sistem de valori, traditii, credinte, proceduri, concepte si atitudini care creeaza contextual activitatii in organizatii. De asemenea ea mai poate fi definita ca un ansamblu de convingeri si asteptari comune membrilor unei organizatii, care produc norme de natura sa modeleze comportamentul membrilor sau grupurilor ce fac parte din aceasta.

Alte referate despre: decizia manageriala fata de cultura organizationala, decizia manageriala fata de cultura organizationala bibliografie, cultura organizationala si manageriala

Procesul decizional ai intreprinderii in telecomunicatii

3. Stabilirea criteriilor - adunarea principalelor informaţii şi stabilirea criteriilor de evaluare a fiecărei variante posibile, motiv pentru care în adaptarea deciziei se cere folosirea modalităţilor participative de luare a deciziei.

Alte referate despre: procesul decizional al intreprinderii de telecomunicatii, procesul decizional ai intreprinderii in telecomunicatii, procesul decizional al intreprinderii

Sistemul decizional al organizatiei

Astfel, ca raspuns la cerintele praxisului social, ale complexitatii si
dinamismului fenomenelor si proceselor economice, conducerea clasica, predominant bazata pe talent si intuitie, pe experienta, a fost
înlocuita cu alta, principial noua, inedita, de tip prospectiv si novator, demers cunoscut sub numele de profesionalizarea carierei, având ca dominante pregatirea sistematica si permanenta specifica domeniului, competenta si moralitatea, participarea efectiva si activa a salariatilor la fundamentarea si adoptarea deciziilor, nu numai la înfaptuirea acestora. Cum în activitatea practica decizia îmbraca doua forme:
- actul decizional (situatiile având complexitate redusa, cu caracter
repetitiv, în care variabilele implicate sunt bine cunoscute de catre
manager) si procesul decizional (situatiile complexe care presupun un
important consum de timp, de ordinul orelor, zilelor si chiar al
saptamânilor, pentru a se culege si analiza informatiile, dar si pentru a se consulta specialisti ...

Alte referate despre: sistemul decizional al organizatiei, analiza sistemului decizional al organizatiei, sistemul decizional al organizatiei referat

Sistemul decizional in perspectiva managementului sportiv

In procesul managerial al structurilor sportive, cu ajutorul deciziilor se stabilesc obiectivele derivate din plan si modalitatile de realizare a acestora, programele corespunzatoare, se armonizeaza actiunile si comportamentele executantilor, se adopta perfectionarile si corecturile necesare pentru desfasurarea eficienta a activitatii structurilor sportive.

Alte referate despre: sistemul decizional in perspectiva managementului sportiv, sistemul decizional in perspectiva managementului, sistemul decizional in perspectiva managrmentului sportiv

Tehnici de optimizare a procesului decizional

Preferintele reprezinta expresia conducatorului familiarizat cu o serie de metode de lucru care doreste sa opteze pentru o cale strategica deja cunoscuta, proprie, personalizata, influentata puternic de capacitatea, cunostintele si aptitudinile manageriale.O schema logica a ajustarii deciziei in functie de elementele nominalizate (fig. 4.1) este prezentata de J. Allouche [2] si contine:Metodele moderne de modelare si simulare a proceselor de productie conduc inevitabil la o tendinta de uniformizare a rationamentului conducerii fata de perceptia fenomenelor specifice managementului industrial si a derularii procesului decizional.

Alte referate despre: administratie publica -tehnici de imbunatatire a procesului decizional, tehnici de imbunatatire a procesului decizional, tehnici de imbunatatire a procesului decizional de grup

Despre sistemul decizional al organizatiei

- Factori externi, provenind din mediul ambiant în care se desfăsoară activitatea, cum ar fi: sensul si ritmul dezvoltării ramurii sau
domeniului; informaTiile si datele referitoare la valorificarea cercetărilor tehnologice, economice, sociologice; restricTiile funcTionale si structurale, normative, legislative s.a.; cadrul relaTional cu alte instituTii si organisme, de la furnizori si până la clienTi sau beneficiari direcTi.

Alte referate despre: sistemul decizional al organizatiei europene, sistemul decizional al organizatiilor de securitate nationala, sistemul decizional al organizatiei download

Procesul decizional

Solutia constient aleasa dintre mai multe posibile, in scopul de a ajunge la rezultatul asteptat, presupune adaptarea ei pe baza de ample informatii, pentru a inlatura riscul si starea de incertitudine a decidentului.

Alte referate despre: procesul decizional de cumparare, procesul decizional, proces decizional de cumparare

Procesul penal in Republica Moldova

În alte izvoare doctrinale procesul penal a fost definit ca un sistem de acţiuni al organelor de stat competente şi raporturi juridice ce se nasc între aceste organe şi participanţi, menţionându-se ,deci, două elemente definitorii, or la aceste doua elemente se adaugă şi al treilea element “acţiunea procesuale al persoanelor ce participă în cauza penală”. Alte definiţii date în literatura juridică de specialitate nu conţine deosebiri esenţiale, fiind apropiate de cea enunţată, referindu-se la scopul imediat şi mediat al procesului penal. Într-o altă opinie, în doctrina germană, procesul penal se defineşte ca “o mişcare reglementată de lege a cauzei penale spre emiterea sentinţei”

Alte referate despre: procesul penal in republica moldova, procesul penal al republicii moldova, dreptul procesul penal al republicii moldova

Structura procesului de asamblare

Structura procesului de asamblare.Asamblarea este îmbinarea a douǎ sau mai multe piese definitive prelucrate, într-o anumitǎ succesiune, astfel încât sǎ formeze un produs finit, care sǎ corespundǎ din punct de vedere tehnic scopului pentru care a fost proiectat.Structura procesului de asamblare

Alte referate despre: structura procesului de asamblare, referat structura procesului de asamblare, structura procesului de asamblare-referat

Procesul tehnologic de obtinere a compotului asortat

Procesul tehnologic de obtinere a compotului asortat. În domeniul prelucrării fructelor pentru fabricarea compoturilor, cercetările recente au scos în evidenţă , în special, importanţa procesului de opărire şi exhaustizare. Opărirea , în acest caz, este necesară în scopul eliminării aerului din ţesuturi şi a asigurării unei umpleri corecte a recipientelor, fiind recomandată pentru majoritatea fructelor.Procesul tehnologic de obtinere a compotului asortat.

Alte referate despre: procesul tehnologic de obtinere a compotului de caise, procesul tehnologic de obtinere a compotului de struguri, procesul tehnologic de obtinere a compotului de visine

Probele in procesul civil

In lipsa probelor, drepturile civile subiective nu pot fi valorificate, iar in domeniul penal adevarul cu privire la fapta nu poate fi stabilit, administrarea probelor fiind strins legata de realizarea regulii de baza ”a aflarii adevarului”, iar in cea mai mare parte a procesului penal se pune problema legata de probe si mijloace de probe. A afla adevarul intr-o cauza penala inseamna, in general, a stabili daca o fapta exista si de cine a fost savirsita, daca intruneste toate elementele constitutive ale unei infractiuni daca faptuitorul raspunde penal pentru fapta sa. Or, toate acestea se realizeaza cu ajutorul probelor.

Alte referate despre: probele in procesul civil, probe in procesul civil, administrarea probelor in procesul civil

Mecanisme de decizie in Uniunea Europeana

Uniunea se sprijină în prezent pe trei “stâlpi” sau piloni: pilonul comunitar, constituit din trei comunităţi: CECO, Comunitatea europeană (fosta CEE) şi Comunitatea europeană a energiei atomice (Euratom); politica externă şi de securitate comună (PESC; al doilea pilon); şi cooperarea în materie de justiţie şi afaceri interne (al treilea pilon).

Uniunea Europeană este o organizaţie unică. Ea nu este nici o federaţie, nici o confederaţie de state, nici o organizaţie internaţională, pentru că nu are (încă) personalitatea juridică ce i-ar permite, spre exemplu, să încheie acorduri cu state exterioare. Totuşi, în realitate, doctrina recunoaşte în general Uniunii această personalitate, din moment ce ea deja a încheiat acorduri cu terţe state. În fine, UE posedă o serie de instituţii cărora statele membre le-au transferat o parte a competenţelor lor.

Alte referate despre: mecanisme de decizie in uniunea europeana, mecanisme de integrare in uniunea europeana, mecanisme ale integrarii in uniunea europeana

Procesul nazistior

Procesul nazistior - Al Doilea Razboi Mondial s-a incheiat cu capitularea Germaniei pe 8 mai 1945 si a Japoniei pe 14 august 1945. Statistic , acest conflict militar a depasit detasat toate razboaiele. Aproximativ 1.7 miliarde de oameni din 61 de natiuni au fost angajati intr-un conflict purtat pe pamant , pe mare si in aer , in Europa, Asia de est si sud-est , nordul Africii si insulele Oceanului Pacific.

Imediat dupa incheierea razboiului , fortele Aliate Occidentale , victorioase , au organizat o actiune pentru aducerea in fata justitiei a celor considerati responsabili nu numai de declansarea razboiului ci si de comiterea a nemurate atrocitati. Aliatii au stabilit tribunale militare pentru judecarea celor care au comis crime de razboi. Prin aceste actiuni , se poate spune ca Al Dilea Razboi Mondial ...

Alte referate despre: proces verbal de inventariere, proces verbal, procesul de productie

Procesul penal anglo saxon

Procesul penal anglo saxon
Activitatea procesuala penala trebuie sa se desfasoare în asa fel
încât sa fie trase la raspundere penala numai persoanele care se fac
vinovate de comiterea infractiunilor si numai în masura gravitatii
faptelor savârsite. Aceasta se realizeaza prin dreptul de aparare ce i
se confera inculpatului si celorlalte parti care participa în procesul
penal.Dreptul de aparare cuprinde atât eforturile persoanelor ce lupta
pentru respectarea drepturilor si intereselor lor procesuale, cât si
obligatia organelor judiciare de a asigura exercitarea acestor
drepturi.

Alte referate despre: procesul penal anglo-saxon, sistemul de drept penal anglo-saxon, sistemul de drept anglo-saxon

Decizia

In procesul decisional, situatiile decizionale se manifesta in:
- conditii de certitudine (probabilitatea de a realiza obiectivul este maxima);
- conditii de incertitudine (probabilitatea de a realize obiectivul este apreciabila, spre medie);
- conditii de risc (probabilitatea de a realize obiectivul este redusa).

Dupa orizontul activitatilor firmei, deciziile pot fi:
- strategice (pentru perioada mai mare de un an);
- tactice (vizeaza o activitate sau o subactivitate, pentru perioade mai reduse decat intervalul de un an);
- curente (sunt cele mai frecvente si vizeza realizarea de obiective individuale, specifice, constand in sarcini si atributii; perioadele de referinta sunt mai scurte, respectiv cateva saptamani).

In raport cu palierul la care este situat manegementul, deciziile sunt:
- la nivel superior (top management);
- la nivel mediu (sefi de echipa, sectii, ateliere s.a.);
- la nivel inferior (sefi de echipa, de birouri, laboratoare ...

Alte referate despre: decizia, decizie, utilitatea costurilor pentru planificare decizie si control
Referate afisate : 17
Medie note: 7.67 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles