Referate cost productivitate pret

Cost productivitate, pret

Cost productivitate, pret
Calculul economic, functionarea si dezvoltarea activitatii pe principiul eficientei iau in considerare relatia dintre cost si pretul de vanzare la fiecare bun economic, relatie ca de la parte la intreg. Costul (C) desemneaza numai o parte a pretului de vanzare (P), si anume cheltuielile suportate de catre agentii economici, iar excedentul pretului (peste costul de productie) reprezinta profitul (pr) sau beneficiul. Astfel, pentru fiecare unitate de produs, sunt valabile egalitatile: P = C + pr; C = P - pr. In conditiile unei anumite marje de profit, marimea costului exercita presiune asupra pretului.

Cost productivitate, pret
Marimea costului este determinate de totalitatea cheltuielilor effectuate pentru producereasi desfacerea de bunuri economice, la un moment dat. Exista 3 tipuri de cost:
- Costul global:(reprezinta cheltuielile ...

Nivel: Facultate
Dimensiune: 17kb
Downloads: 16
Materia: Economie

Contabilitate de gestiune si calculatia

- cheltuieli directe
- cheltuieli indirecte
Cheltuielile directe sunt acele cheltuieli pentru care există posibilitatea identificării pe purtător de cost (produs, lucrare, serviciu) încă din momentul efectuării lor. Se cuprind: cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile (o parte din acestea), salariile personalului direct productiv şi contribuţiile aferenta acestora.

Alte referate despre: contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor, contabilitate de gestiune si calculatia costurilor, cursuri contabilitate de gestiune si calculatia costurilor

Costul de productie

Costul de productie
Conceptul de “lanţ al valorii” constă în detalierea diferitelor etape de elaborare a unui produs, serviciu corespunzător unui domeniu de activitate.Aceasta este considerată a fi cea mai pertinentă metodă de dirijare eficientă a costurilor vizând maximizarea diferenţei dintre intrări şi ieşiri (maximizarea valorii adăugate).

Alte referate despre: costul de productie, costul de productie referat, referat costul de productie

Productivitatea

Productivitatea
Întreprinderile sunt agenţii economici ce transformă factorii de producţie în bunuri şi servicii. În procesul combinării factorilor de producţie are loc consumarea acestora, obţinându-se bunurile economice. Întreprinzătorul raţional va compara permanent rezultate obţinute cu factorii de producţie utilizaţi. Acest lucru se realizează mai ales prin intermediul productivităţii. Prin productivitate se înţelege rodnicia, randamentul factorilor de producţie utilizaţi. Acest lucru se poate aprecia cu ajutorul nivelului productivităţii, calculat ca raport între bunurile economice obţinute şi factorii de producţie implicaţi în realizarea lor, şi se determină cu ajutorul următoarei formule:

Alte referate despre: productivitatea muncii, tipuri de productie, procesul de productie

Preturile salariile si inflatia

Preturile salariile si inflatia
E evident ca fenomenul inflationist este insotit de cresterea preturilor. Dar preturile nu sunt numai un efect al inflatiei. Intre preturi si inflatie exista o interconditionare reciproca, exista raporturi complexe. Preturile pot fi atat efect cat si cauza a inflatiei. Aparitia inflatiei este un efect si un semnal al aparitiei sau existentei unor disfunctionalitati sau dezechilibre in economie, a unei stari economice bolnave. Unul dintre cele ma importante echilibre, in orice economie, este cel dintre cerere si oferta.

Preturile salariile si inflatia
Aparitia unui dezechilibru intre cerere si oferta este un prim factor de manifestare a inflatiei, mai exact, a inflatiei prin cerere, care la randul ei poate fi alimentata de alti factori, cum ar fi modul de finantare al unor investitii productive si eficienta lor redusa, stimularea exagerata a nevoilor de consum etc.

Alte referate despre: preturile salariile si inflatia, preturile salariile si inflatia - referate, corelatia dintre inflatie preturi salarii si consum

Calculatia costurilor prin metoda ABC

Totuşi ei nu au elaborat si prezentat un nou sistem de calculaţie a costurilor. Prima încercare de realizare a unui asemenea sistem nou in calculaţia costurilor a fost făcuta in anul 1987 de către Kaplan, Cooper si Johnoson. Tot in aceiaşi perioada diferite cabinete de consultanta si marile întreprinderi industriale au definit versiunea actuala a metodei ABC.

Alte referate despre: calculatia costurilor prin metoda abc, calculatia costurilor prin metoda abc aplicatie regielive, calculatia costurilor cu metoda abc

Productivitate si eficienta obiectiv al investitorului

Dintre caile de marire a productivitatii muncii mai importante sunt : automatizarea, robotizarea, promovarea tehnicilor noi, înnoirea productiei, perfectionarea organizarii productiei si a muncii, pregatirea si perfectionarea resurselor umane, cointeresarea materiala a muncii.

Alte referate despre: eficienta si evaluarea investitiilor pentru productia de panificatie, eficienta economica a investitiilor, eficienta si finantarea investitiilor

Tipuri de productie

Tipuri de productie
Functiunea de organizare a managementului oricarei întreprinderi de productie industriala, ocupa un loc central în atentia organismelor de conducere ale acesteia, datorita faptului ca exista o mare diversitate de conditii specifice în care acestea îsi desfasoara activitatea. Din acest motiv, în rezolvarea concreta a organizarii procesului de productie, va trebui sa se tina seama de influenta acestor particularitati asupra metodelor si tehnicilor de organizare a activitatii întreprinderii.

Alte referate despre: tipuri de productie referat, referat tipuri de productie, tipurile de productie

Neofactorii de productie

j) Cresterea activitatii management tehnic si tehnologic al firmei, a managementului productiei si a managementului terotehnic este un alt element al neofactorilor de productie.

Alte referate despre: neofactorii de productie, neofactori de productie, referat impactul neofactorilor de productie

Determinarea cheltuielilor de productie

Kp - coeficientul ce indică pierderile în sistemă, egal cu 0,9.
h - randamentul consumatorilor electrici h=0,9
kî - coeficientul de încărcare a locului de muncă
ko - coeficientul de lucru concomitent a receptorilor ko=0,8.
Obţinem: E=0,62x1822x1x50x0,8/(0,9x0,9)= 55,78 mii kW/oră
1.2. Remunerarea muncii

Alte referate despre: determinarea cheltuielilor de productie, determinarea cheltuielilor de productie si pragul de rentabilitate, cheltuieli de productie

Determinarea cheltuielilor de productie si pragul de rentabilitate

Determinarea cheltuielilor de productie si pragul de rentabilitate - Baza obiectivă a apariţiei managmentului şi dezvoltării lui o constituie o dezvoltare a activităţii comunităţilor omeneşti. În secolul XIX managmentul începe a fi considerat o activitate lui i se dau diferite denumiri şi orientări, el fiind considerat ca o artă, un proces de activitate, o ştiinţă cu legităţi şi principii proprii. Determinarea cheltuielilor de productie si pragul de rentabilitate

Alte referate despre: determinarea pragului de rentabilitate, determinarea pragului de rentabilitate referat, problema prag de rentabilitate in productia eterogena

Dacia din antichitate pana in anul 275

Regatul Dac in timpul lui Burebista
Statul geto-dac s-a constituit la o treapta avansata a dezvoltarii societatii tracilor de nord. Procesul de unificare a tracilor de nord a fost generat de mai multi factori. E necesar sa mentionam în primul rând premisa economica, în cea de a doua etapa a epocii fierului (Latene) în spatiul locuit de daci au fost realizate progrese considerabile în metalurgia fierului: colectionarea brazdarului de fier (secolul al II-lea î.Chr.), a altor unelte de munca cu o productivitate mai înalta, a diferitor arme etc.

În acelasi timp, se amplifica schimburile economice cu orasele si statele vecine, mai ales cu orasele-colonii grecesti. Negustorii eleni aduceau în localitatile geto-dace ...

Alte referate despre: dacia dupa anul 275, mircea cel batran a domnit pana in anul, evolutia poporului evreu in antichitate pana la jumatatea sec douazeci

Statul dac in timpul lui Burebista

Statul geto-dac s-a constituit la o treaptă avansată a dezvoltării societăţii tracilor de nord. Procesul de unificare a fost generat de mai mulţi factori. În primul rând dezvoltarea economică . In spaţiul locuit de daci s-au facut mari progrese în metalurgia fierului, confectionându-se unelte de muncă cu productivitate mare , care au condus la o dezvoltare intensă a agriculturii.

Alte referate despre: statul dac in timpul lui burebista, statul dac in timpul lui burebista si decebal, statul dac pe timpul lui burebista

Agrofitotehnia - un sistem complex de productie

Agrofitotehnia se încadreaza si ea în aceste criterii prin rotatia culturilor, biodiversitatea agricola, ameliorarea terenurilor cultivate, folosirea rationala a resurselor genetice, dezvoltarea
managementului agricol, realizarea unor produse mai putin poluante.
Pentru a percepe în mod realist si complet politica agricola, sub aspectul ei tehnic, este obligatoriu a cunoaste obiectivele stiintelor agricole, dezechilibrele si realizarile din productie, complexitatea acesteia, într-un cuvânt particularitatile esentiale.

Alte referate despre: agrofitotehnia sistem complex de productie, tipul si complexitatea de productie de bunuri si servicii, linii de productie complexe sisteme mecatronice

Politica de pret - un element cheie in marketing

Politica de pret - un element cheie in marketing
Cu cât pretul unui produs va fi mai mare, cu atât consumatorii vor fi mai putin dispusi sa-l cumpere; cu cât pretul va fi mai mic, cu atât mai mare va fi cantitatea ceruta din acel produs.
O prima concluzie ar fi ca preturile mici aduc noi cumparatori. Pe de alta parte cei mai multi vânzatori (ofertanti) sunt constienti de faptul ca, de la un anumit punct, stimularea vânzarilor nu se poate realiza decât pe seama reducerilor de pret. Fiecarei reduceri de pret (fiecarui nou pret) îi va corespunde, pe piata, o cantitate diferita de produse vânduta.

Alte referate despre: atestat politica de distributie un element cheie in marketing, pretul element cheie in marketing, element cheie in marketing

Costa Rica

Si se cresc animale pentru carne si lapte. De asemenea o alta latura a agriculturii este extrem de dezvoltata, apicultura. Industria concentrata in Meseta Central, antreneaza 1/6 din populatia activa si asigura 1/3 din venitul national. Unele intreprinderi se afla in orasele porturi Limon(petrol), Atenas (textile) si Puntarenas (ingrasaminte chimice, peste)Resurse naturale: minereu de fier, bauxita, mangan, aur, argint, sulf, sare

Alte referate despre: costa rica, referat costa rica, costa rica referat

Calculul economic al gestionarii productiei pentru cresterea melcilor

Cheltuielile cu hrănirea, procentual, prezintă o poziţie foarte neînsemnată în calculul preliminar economic al gestionării anuale, fiindcă cheltuielile se reduc la procurarea seminţei şi la timpul necesar pentru cultivarea plantelor reprezentând hrana pentru melci.

Alte referate despre: calculul economic al gestonarii productiei pentru cresterea pasarilor, productivitatea efecte crestere economica, calculul economic al factorilor de productie din agricultura

Costul producerii unui porc

În cazul fermelor comerciale ce funcţionează după principiile economiei de piaţă, în structura costului producerii fiecărui porc (sau kg de carne...) intră şi cheltuielile financiare, respectiv: taxele, impozitele, dobânzile bancare, amortismentul clădirilor, utilajelor etc. Nivelul acestora poate fi foarte diferit de la o fermă la alta dar, pentru simplificarea calculelor, putem să îl considerăm ca fiind de 10%.

Alte referate despre: costul producerii carnii de porc, cat costa scopitul unui porc, costul produceri unei masini

Utilizarea factorilor de productie

Din punct de vedere al unitatii de masura la evaluarea consumului, se formeaza 3 tipuri de C :
a.costul natural (real) - cand se utilizeaza unitati fizice de masura (natural conventioanale : km, m, kg)
b.costul monetar (banesc) = cheltuieli de productie - cand la evaluare se utilizeaza unitatea monetara baneasca
c.costul de oportunitate/substituire = obtinut prin masurarea valorica a cantitatii de bunuri ce nu vor putea fi produse din cauza producerii altor bunuri. Se mai numeste costul sansei sacrificate ca urmare a renuntarii din ratiuni de natura economica/tehnica/financiara la producerea a altceva si alegerea a altceva care iti da satisfactie mai mare. Se evalueaza toate sansele, se compara, se substituie si se alege sansa care da cea mai mare satisfactie adica aduce cele mai multe beneficii.

Alte referate despre: utilizarea factorilor de productie, costul de productie utilizarea factorilor de productie, utilizarea factorilor de productie microeconomie
Referate afisate : 19
Medie note: 8.14 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles