Regimul politic din italia

Regimul politic al Italiei

Ce înseamnă aceasta? Este deja un fapt demonstrat că adeziunea grupărilor politice, sociale, a populaTiei la ideologia fascistă, precum si atitudinea faTă de exercitarea instrumentelor puterii totalitare instituite de Mussolini au fost diferenTiate în funcTie de
interesele acestora. Este fără îndoială însă că adeziunea marii majorităTi a populaTiei la regimul politic fascist a fost formală, conjuncturală. Chiar calitatea de membru al Partidului NaTional
Fascist a fost privită în epocă, în mare măsură, ca o manifestare a unui cvasioportunism politic, explicabil si necondamnabil la nivel social larg .

De altfel, chiar în timpul dictaturii, marea masă a membrilor partidului fascist sau a simpatizanTilor acestuia s-au îndepărtat treptat, din punct de vedere afectiv, de structurile de partid si chiar de cele ale statului totalitar, atitudine socială pusă puternic ...

Nivel: Facultate
Dimensiune: 265kb
Downloads: 1905
Materia: Istorie

Regimul politic al Statelor Unite

În ceea ce priveste concepTia constituTională, fondatorii ConstituTiei americane au transpus în practică, printro îmbinare armonioasă si echilibrată a instituTiilor de guvernare - devenită model de referinTă pentru statele europene - principiul separaTiei celor trei puteri, formulat definitiv de Montesqieu, dar fundamentat anterior de o seamă de gânditori ai Renasterii si după ei, de englezii James Harrington si John Locke

Alte referate despre: regimul politic al statelor unite, regimul politic al statelor unite ale americi referat, regimul politic al statelor unite ale americii

Regimul politic al Finlandei

La începutul secolului al XlX-lea, în urma razboiului ruso-suedez din 1808-1809, întregul teritoriu finlandez va trece sub autoritatea Imperiului Tarist, dar îsi pastreaza un regim special de cvasiauto-nomie ca Mare Ducat. în ciuda noului statut politic, Finlanda îsi conserva institutiile politice si administratia stabilite dupa
modelul suedez. Limba oficiala a ducatului ramâne în continuare limba suedeza. De asemenea, se mentine neschimbata aceeasi organizare a puterii, inspirata de sistemul politic suedez, cu o dieta si un guvern denumit Senat, condus de un guvernator general, numit de tar. Autoritatea suprema a Ducatului era detinuta de Senat -denumire conventionala pentru guvern - ai carui membri erau recrutati din rândul
populatiei finlandeze.

Alte referate despre: regimul politic al finlandei, regim politic, regimul politic democratic

Regimul politic al Belgiei

Departajarea prerogativelor si competentelor este vizibila si la nivel
legislativ. Astfel, legile votate de parlamentul federal se aplica pe întregul teritoriu national, în timp ce legislatia adoptata de parlamentele locale se aplica exclusiv la nivelul fiecarei comunitati.
Se considera ca functiile de autoritate, care presupun exprimarea vointei suverane a populatiei si apararea intereselor generale ale acesteia sunt rezervate autoritatilor federale, în timp ce functiile obisnuite, de gestiune a activitatii curente, sunt de resortul fiecarei comunitati.

Alte referate despre: regimul politic al belgiei, regimul politic in belgia, regimul politic din belgia

Regimul Politic al Elvetiei

Legătura dintre suveranitate si popor reprezintă axul, pilonul de bază al regimurilor politice democratice. în lumea occidentală, forma principală de exercitare a suveranităTii s-a exteriorizat în instrumentele reprezentării intereselor si a voinTei generale a naTiunii. În ElveTia s-a preferat, însă, democraTia directă, fără a se renunTa, totusi, la democraTia reprezentativă, în special din secolul al XlX-lea. DemocraTia directă elveTiană nu se opune principiului reprezentării, dar îi îngustează sfera de acTiune. O asemenea limitare
este de natură să influenTeze si concepTia despre rolul partidelor politice în funcTionarea corpului politic si al societăTii civile, precum si concepTia despre rolul clasei politice.

Alte referate despre: regimul politic al elvetiei, regimul politic contemporan elvetia, regimul politic al elvetie

Regimul politic al Japoniei

Societatea japoneză a cunoscut de la început diferenTierile între rangurile nobiliare, grupuri sociale, profesii s.a. Războaiele Tărănesti, lupta împotriva feudalilor (daimyo) sau a puterii centralizate a statului imperial au consolidat stratificarea socială si, totodată, au condus la apariTia unui aparat administrativ rigid si birocratic si a unei pături a aristocraTiei funciare unite în jurul
împăratului (tenno) lipsit însă, de autoritate reală încă din secolul al
XlII-lea.

Alte referate despre: regimul politic al japoniei, regim politic in japonia, regimul politic din japonia

Regimul politic al republicii federale Germania

Regimul politic stabilit în conditiile mentionate si reflectat în dispozitiile constitutionale prezinta trasaturile clasice ale regimului parlamentar generalizat la acea data în Europa . Asa cum este cunoscut, dupa 9 mai 1945, Germania a fost împartita în patru zone de ocupatie aflate sub controlul militar al Marii Britanii, Statelor Unite ale
Americii, Frantei si Uniunii Sovietice. Fortele militare de ocupatie au înfiintat, în zonele ce le-au revenit, autoritati executive locale însarcinate cu atributii foarte limitate. La scurta vreme au fost organizate alegeri din care au rezultat parlamente locale . Atributiile acestora erau, practic, formale, întrucât orice decizii ale autoritatilor locale trebuiau aprobate de Comandamentele militare de ocupatie. Desi cele patru comandamente aveau o jurisdictie delimitata de zonele propriu-zise militare si administrative, în probleme importante, cum a fost aprobarea proiectului de Constitutie, ele conlucrau. „Colaborarea" a fost însa ...

Alte referate despre: regimul politic al republicii federale germania, regimul democratic al republicii federale germania, regimul poltical republicii federale germania

Regimul politic al Canadei

Referat despre Regimul politic al Canadei
Radacinile istorice ale sistemului constituTional canadian
Sistemul constituTional canadian s-a format - istoric vorbind - in legatura directa cu procesul de infiltrare a colonistilor europeni pe continentul nord-american si apoi cu procesul de emancipare politica a teritoriilor deTinute de acestia, iniTial in numele Coroanei FranTei si in final, al Angliei. Colonistii francezi stabiliTi la inceputul secolului al XVI-lea pe malurile fluviului St. Laurent au intemeiat aici Noua FranTa, a carei capitala a constituit-o Fortul Quebec.

Alte referate despre: regimul politic al canadei, referat despre regimul politic al canadei, regimul politic

Regimul Politic al Regatului Marii Britanii si Irlanda

Ca orice alt sistem de drept, sistemul juridic britanic se sprijina pe
principiul legalitatii. Dar în insulele britanice, principiul legalitatii, „domnia legii"(legea este luata aici în sensul de norma general obligatorie), este mult mai plina de continut decât pe continent.

Alte referate despre: regimul politic al regatului unit al mari britanii, regimul politic al regatului unit al marii britanice, regim politic democratic in marea britanie

Regimul politic din Romania 6 septembrie 1940- 23 ianuarie 1941

Este semnificativ faptul ca marele industrias Nicolae Malaxa a "oferit" lui Sima pachetele de actiuni apartinand fostei Societati anonime "Dimineata" si "Adevarul" din str. Sarindar, pe care le cumparase dupa interzicerea acestor ziare de catre guvernul Goga (decembrie 1937); aici, din octombrie 1940, au inceput sa functioneze "Imprimeriile Cuvantul".

Alte referate despre: statul national legionary septembrie 1940-ianuarie 1941, regimul politic in romania 1938-1940, regim politic in romania 1918-1940

Politologie - regimul politic

Regimurile politice sunt concepute ca reprezentînd modalitaţi de exercitare a puterii într-un spaţiu instituţional dat. Regimurile politice reprezintă formele prin care se exteriorizează acţiunea puterii, prin intermediul organelor constituţionale vizînd "puterile statului", acţiunea lor reciprocă, rolul şi funcţiile organelor statului reglementate prin constituţii, legi, acte normative etc.

Alte referate despre: regimul politic din romania referat politologie, regim politic democratic, regimul politic autoritar

Sistemul politic

"Sistemul politic"
De pildă, M. Burlaţki înţelege prin sistemul politic "un sistem relativ închis, care asigură integrarea tuturor elementelor societăţii şi a însăşi existenţei acestei ca organism integrat, condus în mod centralizat de puterea politică al cărei pivot îl constituie statul.

Alte referate despre: politici publice, politica de promovare, politica de pret

Sistemul politic

Caracteristica fundamentala a sistemului politic democratic rezida in functionalizarea sa pe fondul si prin integrarea valorilor fundamentale ale democratiei. In acest sens, democratia(gr. Demos=popor; kratos=putere) se infatiseaza ca ordine politica si ca mod de functionare a sistemului politic in care se realizeaza dreptul poporului de a se guverna pe sine insusi. Existenta democratiei este exprimata in principiul suveranitatii poporului, ceea ce insemna ca guvernarea poate fi legitimata doar prin vointa celor guvernati.
Acest principiu se deosebeste de procedurile democratice care sunt mijloace ce permit punerea in evidenta a vointei poporului. In ceea ce priveste celelalte proceduri ca: separarea puterilor, limitarea
mandatului pentru reprezentantii alesi in sistemul puterii politice, precizarea anumitor reguli constitutionale etc.--acestea ajuta la
functionarea in bune conditii a sistemului democratic. Democratia
reprezinta un sistem de institutii si relatii prin care membrii ...

Alte referate despre: politica de produs, puterea politica, politica monetara europeana

Regim juridic - arme si metode de razboi

Un plan de actiune,adoptat cu acel prilej,cuprindea 109 recomandari de masuri ce trebuiau luate la nivel international pentru a impiedica deteriorarea mediului,iar un organism specializat al ONU-Programul Natiunilor Unite pentru Mediul Natural,creat de Adunarea Generala in 1972,a pregatit,impreuna cu alte institutii specializate ca OMS,IMCO,UNESCO,o serie de conventii internationale.Dupa inca cateva adunari si conferinte in care s-a dezbatut problema in cauza,in final,la 10 decembrie 1976,Adunarea Generala a ONU a adoptat „Conventia cu privire la interzicerea tehnicilor de modificare a mediului inconjurator,in scopuri militare sau in alte scopuri ostile”, iar la 18 iunie 1977 a fost deschisa spre semnare si aderare.Conventia a intrat in vigoare la 5 octombrie 1978, si au aderat 48
state, inclusiv Romania.

Alte referate despre: regimul juridic al armelor, regimul juridic al armei nucleare, regimul juridic al armelor chimice

Conceptia politica a lui Nae Ionescu

Conceptia politica a lui Nae Ionescu, asa cum s-a afirmat ea in toata perioada interbelica, are - dincolo de variatiile tematice si argumentative, dincolo chiar de ezitarile ei teleologice - o redutabila constanta: pozitionarea antidemocratica. Democratia - mai ales in ipostaza ei liberala, individualista - a fost consecvent apreciata ca raul absolut al lumii moderne, motiv de a o supune unui incontinent rechizitoriu. Discursul public al lui Nae Ionescu s-a construit consecvent pe aceasta negatie fundamentala, pentru impunerea careia a utilizat o varietate de argumente, citeodata chiar contradictorii; daca subminau intr-un fel sau altul credibilitatea democratiei, ele erau utilizabile si, prin extensie, considerate bune, indiferent de natura lor ideologica (radical-conservatoare, de extrema stinga sau de extrema dreapta, anarhista).

Alte referate despre: conceptia politica a lui nae ionescu, conceptiile filosofice lui nae ionescu, nae ionescu

Politica europeana in domeniul concurentei

2.Politici comune sectoriale , ce se focalizează pe sectoare bine delimitate ale economiilor naţionale a statelor membre, cum ar fi cele din domeniul industrial, agricol al transporturilor, al energiei.
3.Politic comune externe , care se preocupă de relaţiile Uniunii Europene cu state terţe , precum şi politica comercială, sau politica de sprijinire a dezvoltării multidimensional.
În final, se urmăreşte dezvoltarea competenţelor comunitare , în special a celor ce revin Comisiei Europene , mai mult decât a celor naţionale ale statelor membre.

Alte referate despre: politica europeana in domeniul concurentei, referat politica europeana in domeniul concurentei, politica europeana in domeniul concurentei referat

Politici antiinflationiste

Politici antiinflationiste
In atentia factorilor de decizie sta, mai intai, preocuparea tinerii sub control a procesului inflationist, mentinerii acestuia la o rata redusa, franarea cresterii masei monetare si a preturilor, concomitent cu realizarea obiectivelor de evitare a stagnarii si de relansare economica. Politicile antiinflationiste trebuie sa fie suficient de puternice pentru a combate efectiv inflatia dar, totodata suficient de suple pentru a nu afecta cresterea economica, de a nu duce la deflatie si depresiune si accentuarea somajului.

Alte referate despre: politici antiinflationiste, masuri de politica antiinflationiste in republica moldova, politica antiinflationista

Politica in domeniul concurentei

Unul dintre principiile din Tratatul privind Uniunea Europeana este cel conform caruia statele membre ale Comunitatii trebuie sa adopte o politica economica "in concordanta cu principiile economiei de piata deschisa, bazata pe concurenta loiala". Politica Uniunii in domeniul concurentei are rolul de a apara si promova concurenta reala in cadrul Pietei comune. Atunci cand folosim sintagma de"politica in domeniul concurentei"trebuie sa stim ca aceasta a format un criteriu de baza pentru integrarea noastra in Uniunea Europeana,impunandu-se astfel multiple exigente Romaniei ce trebuiau indeplinite practic inainte de data aderarii.

Alte referate despre: politica in domeniul concurentei, politica in domeniul concurentei referat, politica in domeniul concurentei in ue

Politica financiara

Deasemenea includerea în programul de guvernare a obiectivului de creştere a capacităţii de apărare trebuie să fie realizat prin decizia de finanţare adoptată în cadrul politicii financiare.

Alte referate despre: politica financiara, politica financiara a romaniei, politica financiara a ue
Referate afisate : 19
Medie note: 8.33 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Filmele zilei
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10 Bacalaureat 2019 Vezi subiectele examenului de Bacalaureat din 2019 Evaluare Nationala 2019 Ultimele informatii despre evaluare nationala
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles