Riscuri specifice activitatii bancare

Riscurile activitatii bancare

Analizând notiunea de risc nu putem formula o definitie unica, dar în
schimb putem distinge trei caracteristici principale:

* cauzele riscului provin din instabilitatea sub semnul careia se
desfasoara toate procesele din viata economica a unei tari;

* punctul critic de manifestare a riscului este determinat de
obiectivele întreprinzatorului;

* riscul reprezinta posibilitatea ca obiectivele stabilite sa nu fie
realizate.

În consecinta, prin risc se întelege manifestarea unei instabilitati
ce rezulta din alegerea unui obiectiv gresit. În aceasta acceptiune
riscul apare în dependenta de un obiectiv ales (riscul lichiditatii -
de exemplu) precum si în legatura cu cauzele concrete ale obiectivului
gresit ales (riscul valutar - de exemplu).

Riscul poate fi privit si sub aspectul pericolului /pierderii pe care
îl /o genereaza o decizie gresita în opozitie cu o alta decizie ce ar
fi fost mai buna.

În urma unei decizii ...

Nivel: Liceu
Dimensiune: 14kb
Downloads: 15
Materia: Economie

Riscul de creditare

Riscul de creditare - Pe de altă parte, orice bancă îşi asumă, într-o oarecare măsură, riscuri atunci când acordă credite şi, în mod cert, toate băncile înregistrează în mod curent pierderi la portofoliul de credite, atunci când unii debitori nu îşi onorează obligaţiile. Oricare ar fi însă nivelul riscurilor asumate, pierderile la portofoliul de credite pot fi minimizate dacă operaţiile de creditare sunt organizate şi gestionate cu profesionalism.

Alte referate despre: riscul de creditare, analiza riscului de creditare, managementul riscului de creditare

Gestionarea riscurilor bancare

Gestionarea riscurilor bancare
În acelaşi timp, prin abolirea sistemului de la Bretton-Woods, volatilitatea cursurilor valutare creşte, acestea devenind factori importanţi de stabilire a performanţelor globale ale societăţilor bancare. Mediul concurenţial a fost şi el supus unor schimbări datorită în special suprimării controlului asupra transferurilor internaţionale de capital şi modificării structurii costurilor bancare. Toţi aceşti factori i-au determinat atât pe specialişti cât şi pe practicieni, să recunoască existenţa unei multitudini de factori de risc (riscul lichidităţii, riscul de capital, riscul ratelor dobânzilor, riscul valutar, riscul tranzacţiei, riscul de afacere).

Alte referate despre: gestionarea riscurilor bancare, identificarea si gestionarea riscurilor bancare, gestionarea riscurilor bancare in bancile europene

Riscul bancar

►riscul tehnologic - este asociat calitatii si structurii ofertei de produse financiare care au si ele un ciclu de viata propriu si tind sa fie inlocuite de produse mai performante. Alegerea incorecta a momentului scoaterii de PE piata a unui produs sau a momentului introducerii unuia nou poate genera pierderi semnificative si exista in permanenta riscul ca momentul ales sa nu fie cel mai adecvat din punctul de vedere al maximizarii profitului bancar.

Alte referate despre: riscul bancar, managementul riscului bancar, riscul bancar referat

Riscul in sisteme de plati si compensari

Riscul in sistemele de plati si compensari se desfasoara intr-un cadru complex si sunt supuse unor influente obiective si subiective care determina anumite incertitudini in finalizarea platilor.Riscul in sisteme de plati si compensari

Alte referate despre: riscul in sisteme de plati si compensari, riscurile in sistemele de plati si compensari, riscuri in sistemele de plati si compensari

Asigurarile si importanta activitatii de asigurare in Romania

În cele mai multe state ca şi în România forma de asigurare obligatoria este asigurarea de răspundere civilă pentru pagube produse din accidente de autovehicule. Clauzele contractului de asigurare, limitele minime şi maxime ale despăgubirilor, drepturile şi obligaţiile părţilor, clauzele speciale şi celelalte elemente ale asigurării: suma asigurată, prima de asigurare, durata asigurării, franciza, modalitatea de calcul a despăgubirii sunt stabilite prin hotărâre de guvern.

Alte referate despre: asigurarile si importanta activitatii de asigurare in romania, referat asigurarile si importanta activitatii de asigurare in romania, importanta activitatii de asigurare

Evolutii ale activitatii economice

Evolutii bugetare
Reflectand scaderea dinamicii consumului final efectiv al administratiei publice, precum si o posibila evolutie similara a cheltuielilor destinate investitiilor guvernamentale, executia bugetului general consolidat a trimestrului II 2005 s-a finalizat cu un sold pozitiv de 0,2 la suta din PIB (comparativ cu un deficit de 0,5 la suta din PIB consemnat in intervalul corespunzator al anului anterior); si situatia balantei primare a fost considerabil imbunatatita fata de cea din aceeasi perioada a anului precedent (excedent de 0,7 la suta din PIB, versus deficit de 0,1 la suta din PIB). Aceste performante s-au datorat indeosebi restrangerii nivelului relativ al cheltuielilor bugetare (de la 7,7 la suta din PIB in trimestrul II 2004, la 7,2 la suta), dar si cresterii volumului incasarilor (de la 7,1 la suta din PIB in trimestrul II 2004, la 7,4 la suta).

Alte referate despre: http www referat ro referate evolutii ale activitatii economice, evolutii ale activitatii economice, analiza activitatii economice

Serviciile bancare

Serviciile bancare
În functie de anumite activitãti specifice, pentru clientii persoane juridice, bãncile mai deschid si alte tipuri de conturi, cum sunt:
conturi blocate, in care sunt depuse sume în lei si/sau în valutã, reprezentând capitalul social necesar constituirii unei societãti comerciale. Dupã ce clientul prezintã la bancã dovada înregistrãrii societãtii la Registrul Comertului, contul este deblocat, iar sumele sunt virate în contul curent al societãtii;

Conturi blocate cu destinatie specialã, sunt conturi în care disponibilitãtile titularului sunt temporar blocate, în raport de o anumitã operatiune, ca mãsurã de protectie pentru bancã si pentru buna desfãsurare a unor obligatii de platã cãtre strãinãtate (acreditive, garantii etc.). Ele se pot constitui, dupã caz, în lei si/sau în valutã;
conturi pentru credite, destinate sã evidentieze creditele (în lei si/sau în valutã ) acordate de bancã clientilor si din care urmeazã ca acestia ...

Alte referate despre: serviciile bancare, produsele si serviciile bancare, serviciile bancare referat

Servicii bancare

Servicii bancare - Sensurile acestui concept sunt de natură filozofică, tehnică, economică şi socială. Calitatea, în sensul cel mai general, este o categorie filozofică ce exprimă însuşirile esenţiale ale unui produs, serviciu care îl fac să se distingă de altele similare ce au aceeaşi destinaţie, respectiv utilitate.

Alte referate despre: produse si servicii bancare, servicii bancare, produse si servicii bancare referat

Credit Bancar

{n general, aparatul bancar este organizat pe dou` nivele. {n centrul
aparatului bancar ]i la primul nivel se afl` banca central`(Naional`)
care exercit` ]i coordoneaz` politica monetar`, valutar` ]i de credit
al statului, uneori emi@nd ]i reglement`ri legale [n aceste domenii.
Al doilea nivel [l constituie cel`lalte banci cum sunt cele
comerciale, de afaceri, instituii de credit specializate(banci
agricole, me]te]ug`re]ti, miniere, etc.) sau instituii specializate
pe unele operaii apecifice (banci financiare sau ipotecare). Dac`
banca central` este, [n general, de stat sau cu capital de stat,
celelalte banci cu capital particular, de stat sau mixt, sunt
organizate sub forma unor societ`i pe aciuni.

Alte referate despre: credite bancare, creditul bancar, credit bancar

Creditarea

1.Legea nr.33/1991 privind activitatea bancara
Art.12 Societatile bancare li se interzice sa incheie contracte sau intelegeri , sa adopte practici de orice fel care le-ar asigura pozitii dominante pe piata monetara, financiara sau valutara ori sa se angajeze in operatiuni pentru a obtine neloial avantaje pentru ele sau pentru terte persoane

Alte referate despre: creditarea persoanelor fizice, creditarea, creditarea bancara

Riscuri de transport - Studiul activitatii unei companiei miniere

Riscul de transport se refera la pierderile materiale sau financiare pe care intreprinderea le poate suporta ca urmare a efectuarii transportului materiilor prime, materialelor, produselor, marfurilor in conditii improprii sau cu intarziere. Transportarea materialelor, personalului si echipamentelor catre si de la o locatie anumita reprezinta un set specific de riscuri de mediu si sociale associate cu utilizarea retelei de cai ferate, maritime dar mai ales a retelei nationale, regionale si locale de cai de comunicatie rutiere. Diversitatea si cantitatea de materiale si echipamente transportate poate contribui prin varietatea si amploarea acidentelor posibile la generarea de riscuri specifice sectorului respectiv de activitate. In cazul dat in cadrul sectorului intreprinderilor miniere.

Alte referate despre: riscurile in transportul rutier, studiul activitatii economice la o firma de confectii, riscuri in transportul naval

Importanta gestionarii riscurilor bancare

De altfel, obiectivele managementului bancar sunt trei: maximizarea rentabilitatii, minimizarea expunerii la risc si respectarea reglementarilor bancare in vigoare. Dintre acestea nici unul nu are un primat absolut, una din sarcinile conducerii bancii fiind si aceea de a stabili obiectivul managerial central al fiecarei perioade.

Alte referate despre: importanta gestionarii riscurilor bancare, importanta gestionarii riscurilor bancare referat, importanta gestiunii riscurilor bancare

Supravegherea speciala si administrarea speciala a societatilor comerciale bancare

Cum insa prevederile ordonantei privind falimentul institutiilor de credit nu face nici o precizare cu privire la redresarea bancilor, se desprinde concluzia ca pentru aceasta situatie, "prefalimentara", este aplicabila Legea nr. 58/1998, Legea bancara.

Alte referate despre: referate despre administrarea si conducerea societatilor comerciale, reorganizarea societatilor comerciale bancare si de asigurare, reorganizarea societatilor comerciale bancare si de asigurare referat

Studiul activitatii la S.C. Art Land S.R.L.

c)Sediul societăţii.Sediul societăţii este în România,localitatea Bucureşti, Str. Constanţa, nr.6.El poate fi transferat prin hotărârea adunării generale a acţionarilor în orice localitate din România.Societatea îşi desfăşoară activitatea în Bucureşti,în localităţile,comunele şi satele din ţară,şi poate deschide sucursale,filiale, reprezentanţe sau agenţii în orice localitate din ţară sau străinătate,în conformitate cu legile în vigoare,precum şi comerţ ambulant în pieţe,târguri, oboare, bâlciuri, ştranduri, comerţ stradal şi alte locuri de desfacere aprobate de primăriile din ţară.

Alte referate despre: art land, art land srl, art land constanta

Riscuri de contaminare in practica medicala

În scopul evitării acesteia trebuie respectate precauţiunile universale, standarde fundamentale, reglementate în România prin Ordinul MS nr. 894/1994, care se referă la măsurile ce trebuie aplicate de personalul medico sanitar în practica medicală, în scopul evitării contaminării infecţioase atât a personalului medical, cât şi a pacienţilor.

Alte referate despre: riscuri de contaminare in practica medicala, referat riscuri de contaminare in practica medicala, referat despre riscurile de contaminare in practica medicala

Evaluarea nivelului de calitate al serviciilor bancare

Integrarea europeana ne obliga să trecem la introducerea metodelor de cuantificare contabilă bazată pe standardele internaţionale IAS-urile (International Accounting Standards). În prezent, raportările se fac în paralel, atât pe standardele românesti de contabilitate cât şi pe cele internaţionale, iar după o perioadă de acomodare , de coexistentă a celor doua tipuri de standard se va trece la IAS.

Alte referate despre: calitatea serviciilor bancare, calitatea produselor si serviciilor bancare, calitatea serviciilor bancare medicale in turism invatamant

Caracterizare de ansamblu a activitatii unei banci

Banca Naţional al României a stabilit, prin regulamentele sale, atât nivelul minim de lichiditate, cât şi modul de calcul al gradului de lichiditate al unei bănci comerciale. Există o contradicţie între dorinţa institutului de credit de-a obţine profit şi lichiditatea minimă pe care trebuie să o asigure. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care banca centrală impune băncilor comerciale un nivel minim al lichidităţii. Aceste cerinţe reprezintă cheltuieli pentru o bancă şi, deci, trebuie să fie considerate un cost pe care îl incumbă însăşi activitatea bancară. În multe cazuri, aceste cheltuieli sunt similare cu cheltuielile făcute de proprietarul unui restaurant pentru respecatrea regulilor de igienă.

Alte referate despre: caracterizare de ansamblu a activitatii unei banci, caracterizarea activitatii unei banci, organizarea activitatii in bancile comerciale
Referate afisate : 18
Medie note: 8.34 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles