Rolul managerului

Rolul managerului in managementul calitatii

Managerul de proiect IT si managerul de proiect al clientului vor fi pe pozitii de egalitate si vor colabora la dezvoltarea si implementarea solutiei complete. Managerul de proiect al clientului este, de obicei, desemnat de catre Sponsor si are, de asemenea, urmatoarele responsabilitati:Managementul cu success al tuturor proiectelor derulate in cadrul organizatiei client pentru a sustine dezvoltarea solutiei finale.

Asigurarea disponibilitatii resurselor clientului la momentul potrivit, incluzand furnizarea cerintelor, testarea acceptarii solutiei de catre utilizatori si training .Validarea rigurozitatii si a gradului de cuprindere ale datelor de test si ale testarii acceptarii solutiei de catre utilizatori.Dezvoltarea si implementarea proceselor si procedurilor necesare utilizatorului pentru a sustine solutia livrata

Bugetarea resurselor clientului
Managerul Functional. Managerul functional este persoana careia ii raportezi intr-o organizatie structurata functional. De obicei, ...

Nivel: Facultate
Dimensiune: 16kb
Downloads: 511
Materia: Management

Costurile referitoare la calitate

Din aceasta categorie fac parte costurile pe care le implica :inspectiile si incercarile materialelor, produselor achizitionate ;
inspectiile si incercarile pe fluxul de fabricatie ;receptia produselor finite ;achizitionarea si intretinerea echipamentelor de inspectie ;testele de laborator ;documentatia referitoare la inspectii, incercari ;salariile personalului care efectueaza inspectiile si incercarile ;analiza datelor obtinute prin inspectii si incercari ;materialele si produsele distruse cu prilejul incercarilor.

Alte referate despre: costurile referitoare la calitate, analiza costurilor referitoare la calitate, costuri referitoare la calitate

Sistemul de calitate pentru instante

4. Iesirea la rampa
Pentru a se pastra increderea publicului, e important ca instantele sa relateze lumii exterioare care este calitatea sistemului judiciar.
Punctele de plecare
Sistemul de calitate a fost elaborat pe baza urmatoarelor puncte de plecare:1.Sistemul global de calitate ar trebui sa aiba la baza standardul INK [1] si traiectoria de calitate a INK.
2.Sistemul ar trebui sa continue sa construiasca pe baza fundamentelor existente.

Alte referate despre: managementul calitatii, managementul calitatii referat, calitati personale

Proiect management

Planificarea detaliata a activitatilor, folosind pachetele de lucru.Teluri si obiective: Administrarea chestionarelor tuturor participantilor la training.Sarcini si termene limita: Completarea, analiza chestionarelor si predarea lor la sfarstul cursului.Rezultate: Obtinerea datelor necesare analizei detaliate a nevoilor de pregatire pe fiecare program de training.

Alte referate despre: management, managementul proiectelor, referate management

Managementul resurselor umane

Se dezvolta planificarea personalului, iar metodele si tehnicile de selectie, pregatire si evaluare cunosc un proces continuu de perfectionare.Managementul RU - prima faza - este caracteristica perioadei antreprenoriale a anilor 80 cand in universitatile americane apare conceptul de MRU, iar functiei de personal i se confera acelasi statut ca si celorlalte functii ale organizatiei. Preocuparile acestei perioade sunt tot mai mult orientate spre determinarea dimensiunii umane a schimbarilor organizationale si integrarea strategiilor din domeniul RU in strategia globala a organizatiei.

Alte referate despre: managementul resurselor umane, managementul resurselor umane referat, referat managementul resurselor umane

Managementul proiectelor

Puteti vedea din acest exemplu ca proiectele alatura persoane cu grade diferite de cunoastere si din domenii diferite.Managerii de proiect sint figurile centrale ale acestor operatii.Obiectul activitatii lor consta in atragerea totalitatii resurselor care vor face ca proiectele sa fie adevarate succese.Este o activitate foarte dificila.Managerii de proiect trebuie sa lucreze cu diferite categorii de persoane in conditiile in care exista incertitudine, utilizand multe resurse, limitandu-se la un anumit buget, acestia trebuie sa ofere un produs care sa satisfaca cerintele consumatorilor.

Alte referate despre: managementul, management strategic, management general

Functia de asistare directia a managerului

Sedintele, consfatuirile si intalnirile de lucru, au preponderent scopul de a se:culege informatii;schimba pareri si analiza situatiei periodice;informa participantii despre obiective, servicii, produse, achizitii;

Alte referate despre: functia de asistare directa a managerului, sisteme de stimulare a angajatilor recompensarea directa a managerilor, functii derivabile rezolvate direct

Deosebiri intre manageri si lideri

Numerosi autori pun accent pe dorinta de a conduce, de a detine puterea, pe aptitudinea de a asculta, de a poseda cunostinte manageriale, de a avea cunostinte psihosociologice.

Alte referate despre: manageri si lideri, asemanari si deosebiri dintre manageri si lideri, manageri si lideri o abordare comparativa

Managerii si leadershipul

Pe langa calitatile native mentionate, manage-trebuie sa posede intr-o proportie sporita si o serie de cunostinte economice, psiho-sociologice, juridice, tehnice, matematice si statistice, de cultura generala etc. s aptitudini de autoperfectionare continua, de a lucra in echipa s.a.Evident, fiecare manager este necesar sa detina calitatile, cunostintele s aptitudinile mentionate.

Alte referate despre: managerii si leadership-ul referat, manager vs leadership, managerii si leadership referat

Creatia - educatia si invatarea in gandirea manageriala

Dezvoltarea aptitudinii de a comunica cu echipa manageriala, cu salariatii, de a intretine comunicatii personale, reusita managerului de a transmite subordonatilor informatiile de care au nevoie pentru indeplinirea sarcinilor;orientarea problematicii spre viitor si intelegerea faptului ca progresul intreprinderii este legat de realizarile echipei manageriale si ale salariatilor;dezvoltarea creativitatii proprii si a echipei manageriale prin dezvoltarea unui cadru organizatoric care sa determine si sa faciliteze innoirile.

Alte referate despre: creatia educatia si invatarea in gandirea manageriala, gandirea manageriala, caracterizarea principalelor curente de gandire manageriala

Instruirea si evaluarea performantelor angajatilor

Motivul cel mai bun pentru care se adopta un sistem de evaluare a personalului este de a se atrage atentia asupra performantei angajatilor, avand ca scop: recompensarea echitabila a acestora si identificarea celor cu potential de promovare sau transfer.

" Evaluarea performantelor subordonatilor face parte din sarcinile
oricarui manager. Realitatea e ca, atunci cand nu face aceasta evaluare, nu se poate achita el insusi corespunzator de responsabilitatea de a-l indruma si invata pe angajat." ( Drucker, 1945).

Alte referate despre: evaluarea performantelor angajatilor, evaluarea performantelor angajatiilor intr-o firma, evaluarea performantelor angajatilor intr-o firma

Decizia si procesul decizional

In aceasta situatie, varianta aleasa va fi ori identica cu una din deciziile trecute, ori adaptata la conditiile modificate ale noii situatii. Sunt de obicei decizii in conditii de risc.Deciziile inovative - implica managerii in probleme ambigue si nedefinite care reprezinta o ruptura cu trecutul (sunt decizii luate in conditii de incertitudine).

Alte referate despre: decizia si procesul decizional, decizia si procesul decizional in sp, referat decizia si procesul decizional

Elaborarea programului de productie intr-o exploatatie agricola

Derivarea obiectivelor generale se realizeaza numai cand previziunea se refera la o perioada de timp mai mica.Stabilirea programelor pentru fiecare sector de activitate, acestea fiind considerate ca parte integranta din programul general.Definirea mijloacelor materiale si financiare necesare obiectivelorpropuse. Se recomanda ca in aceasta etapa, managerul sa efectueze pe baza unui sistem complet de parametrii si / sau indicatori, o analiza amanuntita a eficientei economice privind utilizarea factorilor de productie implicati in realizarea obiectivelor propuse.

Alte referate despre: plamul anual de productie intr-o exploatatie agricola, planul anual de productie intr-o exploatatie agricola, prognozarea productiilor medii intr o exploatatie agricola

Analiza comparativa a managerului,leaderului si intreprinzatorului

Analiza comparativa a managerului,leaderului si intreprinzatorului
Cuvântul Manager astăzi a devenit un bun comun, foarte mulţi tineri doresc să devină manageri, şi unele întreprinderi fac din acest titlu un adevărat cult, prin care împart fără sfială societatea în două clase: în manageri ca fiind acele persoane care “posedă” şi în nemanageri ca fiind aceia care nu “posedă”. Identică a rămas numai ideea preconcepută a multor persoane după care lipsa de caracter este condiţia cea mai importantă pentru o carieră managerială încununată de succes.

Alte referate despre: analiza comparativa a managerului leaderului si intreprinzatorului, analiza comparativa dintre manager leader si intreprinzator, analiza comparativa a managerului leaderului

Functiile managerului firmei

Functia de organizare desemneaza ansamblul proceselor de management prin intermediul carora se stabilesc si delimiteaza procesele de munca fizica si intelectuala si componentele lor (miscari, timpi, operatii,lucrari,sarcini etc),precum si gruparea acestora pe posturi, formatii de munca,compartimente si atribuirea lor personalului corespunzator anumitor criterii manageriale,economice,tehnice si sociale,in vederea realizarii in cat mai bune conditii a obiectivelor previzionate.

Alte referate despre: functiile managerului firmei, functiile managerului, managerul firmei

Managerii firmei

Acesta reprezinta modul de manifestare a personalitatii in relatiile omului cu mediul si cu sine, mod reglat de normele sociale ale comportarii in cadrul sistemelor social – istorice.
2. Cerinte referitoare la calitatile intelectuale
=Astfel sunt: inteligenta, capacitatea de a recunoaste, accepta si aplica noul, capacitatea de a gandi clar, memoria, imaginatia, capacitatea de previziune, gandirea practica (pentru rezolvarea problemelor curente), gandirea teoretica pentru generalizare si abstractizare.

Observatie
Practica managementului a demonstrat ca, pe langa trasaturile de caracter pozitive innascute si potentialul intelectual ridicat, eficienta managerului depinde de cunostintele privind principiile, metodele si tehnicile de management care se dobandesc prin invatare.

TIPURI DE MANAGERI SI STILURI DE MANAGEMENT
In abordarea tipului de manager, se considera ca punctul de plecare il constituie tipologia general umana. Dupa elvetianul Carl Jung, se disting doua tipuri ...

Alte referate despre: managerii firmei, caracterizati managerul firmei s c, managerul firmei nokia

Motivarea personalului

.Recompensarea angajatilor se bazeaza pe rezultatele acestei
analize.Ca si alte metode manageriale, managementul prin obiective are
avantaje si dezavantaje. Pe de o parte, procedeul poate motiva
angajatii,prin participarea lor la deciziile manageriale, contribuie
la dezvoltarea comunicarii interpersonale în cadrul grupului (prin
discutarea obiectivelorsi evaluarea rezultatelor) si, implicit în
cadrul organizatiei si marestecontrolul în cadrul organizatiei (prin
stabilirea obiectivelor individuale sianaliza lor periodica). Pe de
alta parte, un mare dezavantaj îl reprezinta faptul ca - sistemul nu
lucreaza în orice conditii; într-un mediu relationat necomunicativ,
când managerii nu sunt capabili sa comunice cu subordonatii lor, acest
procedeu este periclitat în esenta sa si poate conduce la resentimente
în rândul lucratorilor (apar suspiciuni, dialoguri formaliste si
nesincere, angajamente conjuncturale, se manifesta teama de a
comunica, ...

Alte referate despre: motivarea personalului, motivarea personalului referat, motivarea personalului studiu de caz

Cultura organizationala

Cultura organizationala reprezinta unul dintre conceptele importante care s-au afirmat relativ recent si au influentat de o maniera semnificativa modul de actiune si de gandire al cercetatorilor, profesorilor si studentilor, a managerilor si intreprinzatorilor, a specialistilor din diverse organizatii, din toate zonele lumii.Acest interes a crescut exponential, ca urmare a presiunilor venite din interiorul si exteriorul organizatiilor, presiuni ce solicitau o cunoastere mai buna si o amplificare a competitivitatii organizatiilor si componentilor acestora pentru a reusi sa supravietuiasca si sa se dezvolte in noile conditii.

Alte referate despre: cultura organizationala, cultura organizationala referat, cultura organizationala a unei firme

Managementul in Italia

Managementul in Italia
Chiar după unificarea Italiei într-un stat independent, există încă o serie de diferenţe în interiorul acesteia care au influenţat şi influenţează cultura afacerilor. Astfel, contrastul dintre nord şi sud din punct de vedere economic şi cultural, persistenţa unui mare sector public industrial pe lângă întreprinderile private, influenţa multinaţionalelor asupra domeniului economic sau numărul relativ mare de întreprinderi mici şi mijlocii sunt particularităţi care creează o anumită specificitate managementului italian.

Alte referate despre: managementul in italia, managementul din italia, management in italia
Referate afisate : 19
Medie note: 8.16 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Filmele zilei
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10 Bacalaureat 2018 Vezi subiectele examenului de Bacalaureat din 2018 Evaluare Nationala 2018 Ultimele informatii despre evaluare nationala
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Acest site foloseste cookies: Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii aici OK